Parkeringsplatser vid Västmanlands sjukhus Västerås

Parkeringsplatser vid Västmanlands sjukhus Västerås
Uppdaterad 2015-09-25
Besökare
B-tillstånd
Dagkort B
C-kort
D-kort
1
Huvudentré
Busshållplats linje 1
Tråddragargatan
TAXI
Ingång Verksamhet
1
Huvudentré
Apotek
Barnhälsovård
Ingång Verksamhet
5
9
Bibliotek
Bröstmottagning
11
Dialysavdelning
Frisör
12
Geriatrik
Intensivvårdsavdelning
13
Cafeteria
Fysiologisk avdelning
Kemiskt laboratorium
Kvinnoklinikmottagning
15
Lungmottagning
Medicinteknisk avdelning
16
Resursenheten
Reumatologmottagning
17
Operation
Röntgen
Sjukhuskyrkan expedition
18
Smittskyddsenhet
Sterilcentral
Städcentral
Upplysningen
2
Vårdhygien
19
20
Medicinmottagning
21
Lungmottagning
Neurorehab
Ortopedteknisk avdelning
Rehabiliteringsmed öppenvård
Telefonväxel
4
Urologmottagning
Landstingsledning
Landstingskontor
Förtroendevalda
Patientnämndens kansli
Patientnämnden
AH-team
24
26
Drift/Teknik, Fastighet
28
Kapell
29
31
Restaurang Höjdpunkten
Transport
33
Kopiering
34
Habiliteringscentrum
Syncentral
Fackliga expeditioner
Primärvård
Ätstörningsmottagning
NEP-teamet
BUP mottagning
Tandvård
Logopedmottagning
Se ing 26
Psykiatri
Kompetenscentrum f hälsa
Knutpunkten
Hemdal Vårdcentral
Öronmottagning
Centrum för klin forskn.
Logistik
Godsmottagning
Hörselvård/Hörcentral
Smärtmottagning
27
Punktionsmottagning
Infektion
Kirurg Endoskopi Kärl
Patologiskt lab.
Sjuktransportenheten
22
25
Mikrobiologiskt lab.
Habiliteringscentrum
Njurmottagning
Ortopedmottagning
Landstingshälsan
Postcentral
Anestesimottagning
Hjärtmottagning
Hudmottagning/Venereolog
Ingång Verksamhet
35
36
37
38
39
40
44
45
1177, Moffa
Barnklinik
Ögonmottagning
Förlossningsavdedlning
Specialistmödravård
Onkologmottagning
Rehabenhet
Akutmottagning
Blodcentral
Ambulansstation
Upphandling
Lärcentrum
Kost
Liggande sjuktransport