April 2015

NYHETSBREV 2 • april 2015
ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Sandra Wallinder
TRYCK:Tryckcentrum i Blekinge AB
187 ord med Eva-Marie
Hantverkskunnande
en stabil trend
Att vi har kvar ordet hantverk i föreningens namn är speciellt. KFH som
förening bildades 1847, det vill säga för
168 år sedan. Då hette föreningen KarlsEva-Marie Andersson
krona Fabriks och Hantverksförening.
Sedan andra halvan av 1900-talet heter vi Karlskrona ­Företags
& Hantverksförening, KFH.
Årligen delar föreningen ut gesällbrev och emellanåt även
mästar­brev. Det finns ca 80 gesällyrken idag i Sverige. Detta är
ett bevis på yrkeskunnande och ett kvitto på att personen visat
upp särskild kunskap. Vi är mycket stolta över denna tradition
och det finns många engagerade mästare i föreningen som är
med och bidrar med sin kunskap. Jag tänker till exempel på
vår frisörmästare Lars Johansson som under flera år tagit emot
elever från frisörprogrammet och visat på historiken inom yrket. Han har också visat upp de verktyg som tidigare fanns inom
yrket och gett dagens unga ökad kunskap om sitt blivande yrkes
historia. Detta är ett uppskattat inslag hos eleverna. Det bästa
med hantverk är att det blir så härliga skillnader när man följer
utvecklingen, men också visar tydligt hur vissa saker kommer
tillbaka och ofta då i ännu häftigare format.
Medlemsnytt
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom
Karlskrona kommun. Vi företräder det lokala näringslivet gentemot bland annat
kommunen, landstinget, länsstyrelsen, Region Blekinge och arbetsförmedlingen.
MEDLEMSAKTIVITETER:
24/4 Det Ekonomiska Läget, Stora salen, Ronneby Brunn.
Pris 295 kr exkl. moms. Anmälan: [email protected]
29/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: [email protected]
22/5 Affärsmöjlighet i Polen. Seminarium ombord på Stena Vision,
Verköterminalen. kl. 9.30. Anmälan: [email protected]
Yrkeskunnandet finns i Karlskrona
Gesällbrev, stående från vänster: Fredrik Faxe, målare, Mathias Edelmalm,
målare, Joakim Båvebrink, målare, Niclas Lundström, målare, Emmelie Strand,
frisör, Sandra Andersson, målare, Markus Eriksson, målare, Patrik Kullberg,
målare, Stina Freij, frisör och Terese Jensen, målare.
Mästarbrev i frisöryrket, sittande från vänster: Sara Alm, Therese Carlsson
och Helene Karlsson.
Nytt ordförandeskap i KFH
I samband med KFH:s 167:e årsmöte
valdes en ny ordförande i föreningen.
Krister Issal, som har ett förflutet på
Auralight och som idag är aktiv i en
mängd lokala företag i regionen, tog
över ordförandeskapet. Samtidigt avtackades Stig L Sjöberg som varit
ordförande under 16 år. Vd Eva-Marie
Andersson framförde ett tal med
­hennes och s­ tyrelsens varma tack. Även
Lars Johansson avtackades för arbetet i ­gesäll- och mästarbrevsnämnden
och Hans Söderström för uppdraget i
­Lundeska och Danielssonska kassorna.
Här ses Stig L Sjöberg (t.v) som lämnade över
ordförandeskapet i KFH till Krister Issal.
KFH:s styrelse 2015-2016
Ordförande: Krister Issal.
Vice ordförande: Camilla Sjöberg,
Förlags AB Albinsson & Sjöberg.
Ledamöter: Karin Råberg,
Blekinge Smådjursklinik AB,
Anna Wallin, Affärsverken AB,
Peter M Nilson, Semcon Sweden AB,
Mats Arnlund, Capad AB, Mikael
Jonasson, M. Jonasson Bygg AB,
Jörgen Wahlqvist, Wahlqvist Måleri i
Karlskrona AB, Katarina Skantze
Mansnérus, Karlskrona Lampfabrik AB,
Sofia Berglund Krznaric.
Suppleanter: Axel Ehnfors, Bohlins
Guldsmedsaffär AB, Elisabeth Åberg
Petersson, Trossö Buss AB.
Revisorer: Andreas Bolin, PwC,
Martin Åkesson, Almi.
Revisorssuppleant: Malena Wiklund,
PwC.
Vinnande framtidsdröm 2024
22/5 Litorinadagen, Gullberna Park. Aktiviteter och föreläsningar under hela dagen. Folkhögskolans verksamhet visas upp.
27/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: [email protected]
NYA MEDLEMMAR:
Svenö Fastighetsbolag AB, Molybden AB
Vinnarna i tävlingen Framtidsdrömmar 2024: Hästöskolan klass 8 B. Från vänster: Dan-Eric Edqvist lärare, David Karlsson, Emil Ottosson och Simon Bengtsson.
B
PO RTO
B E TA LT
Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag
Helmerson leder Industrigruppen
Inom KFH finns ett
nätverk som ­
heter
­Industrigruppen och här
samlas de större arbetsgivarna och företag
­inom Industrin. Ordförandeskapet byts av mellan företagsledarna och
nu är det Roxtecs vd
Mikael Helmerson som
har uppdraget i två år
framåt.
Mette förstärker hos KFH
Från den 16 mars till den 29
maj gör Mette Bjerstedt sin LIA-­
praktik hos KFH.
Mette läser första året på H
­ ermods
Yrkeshögskola till Key Account
Manager/Kvalificerad Säljare.
– KFH verkade vara en härlig
plats att göra sin praktik på då
jag får chansen att träffa mycket
människor från näringslivet och
­
även får följa med på olika möten och evenemang, säger Mette
­Bjerstedt.
VÄLKOMMEN TILL ETT
SEMINARIUM I BLEKINGE
DET EKONOMISKA LÄGET
FREDAG 24 APRIL 2015 8.30-13.30
RONNEBY BRUNN, RONNEBY
Bland talarna finns bland andra
Swedbanks ordförande Anders Sundström.
vd Michael Wolf.
Hela programmet
finns på www.detekonomiskaläget.se
Hela programmet
kommer inom kort.
Pris:295
295kr
krexkl
exklmoms/person
moms/person
Pris:
Arrangör Swedbank
i samarbete med:
Nymålat i konferensrum
Året startade med nymålade
­lokaler i Företagarnas Hus. Denna
gång i föreningens lilla sal som
används både till konferens- och
utbildning. Rummet brukar också
ställas om till dansgolv i samband
med festligheter. Ny teknik installeras också och som medlem i KFH
har du rabatt på hyra av lokalen.
– Denna upprustning har kunnat
göras genom att medlemmarna betalar in en årlig frivillig avgift till
fastighetsfonden och för dessa medel
Tack till följande bolag som
redan anmält sitt stöd till
KFH:s fastighetsfond:
Advokatfirman Werner
Karlskrona Ventilationsservice
Karlskrona Lampfabrik
Fredrikssons Tvätt & Kylservice
Johanssons Svets & Rör
Byggkonsulten i Karlskrona
Datoraffären
Capad
Kelmo
Lindohfs Blomsterhandel
Aspö Lotstorn
Karlskrona Låsservice
Mustasch Reklambyrå
Lampfabriken
på After Work
I samband med KFH:s tredje
After Work berättade Katarina
Skantze Mansnérus om Karlskrona
Lampfabriks verksamhet. D
­ ärefter
bjöds det in till mat och dryck i
Scandics restaurang. Nästa After
Work planeras till maj månad och
­inbjudan kommer att skickas ut till
alla medlemmar.
kan vi rusta upp våra l­okaler som
kommer medlemmarna till godo,
­säger vd Eva-Marie Andersson.
Vill ditt företag vara med och bidra till fonden kan du betala in
en frivillig summa till bankgiro:
5626-4997. Märk betalningen med
fastighetsfonden. Den summa du
sätter in faktureras sedan i ytterligare två år om du inte anmäler
annat. Nästa mål är att upprusta vår
festvåning. Varmt välkommen att
vara med!
Albinsson & Sjöberg
Berendsen
Michano
City Network Hosting
FabasGruppen
Lena Åkessons fastigheter
Jämjö Bygg
Niklassons Glas
Ricoh
M Jonasson Bygg
Ernst Nymans/Carl XI
Holgersson Revision
Wahlqvist Måleri
FLK Sverige
Montex
Saab