Medverkande orkestrar/kör

Medverkande i 2015 års festival
Halmstad Symphonic Band
Halmstad Symphonic Band är Halmstads Kulturskolas blåsorkester för de äldre eleverna. Orkestern grundades 1977 och är alltså nu 36 år. I dag har orkestern
20-25 medlemmar fördelade på instrumenten flöjt, oboe, klarinett, saxofon, trumpet, horn, trombon, tuba,
bas och slagverk. Medlemmarna är ungdomar i
åldern 13-19 år. Orkesterns repertoar spänner från marsch och originalmusik för blåsorkester till olika slags
underhållningsmusik som t.ex. filmmusik.
Dirigent är Mikael Johansson
Halmstads stadsmusikanter
Halmstads stadsmusikanterär en blåsorkester med gamla anor. Knut Jespersson tog över som musikalisk
ledare i mitten på 60-talet. Då var det en ca 35 man stor orkester med bara
ungdomar och hette då Halmstads ungdomsgarde. I början på 80-talet. ändrades namnet till Halmstads
Stadsmusikanter. Nu håller den legendariska blåsmusikern Eva Aronson i taktpinnen
Sennan Brass Band
Sennan Brass Band startade sin verksamhet den 6 november 2007. Orkestern är av brassbandkaraktär och framträder regelbundet med musik bl.a. vid
Gudstjänster och andra Ekumeniska sammankomster.
Sennan Brass Band består av ett 25-tal musikanter under musikalisk ledning av Nils-Olof Bergström.
Musikkåren framträder i år med eget framträdande i anslutning till Fyrverkerifestivalen.
Åderlåtarne
Åderlåtarne bildades för över 30 år sedan. Ursprunget var en mässingssextett och denna lilla församling utvecklades till en fullfjädrad blåsorkester med ordinär sättning, både
trä och mässing. Åderlåtarne repeterar varje söndagskväll.
Dirigenten heter Matthew Hinchcliff och kommer från Philadelphia i USA. Ordförande i föreningen är Annika Teleman, 035-333 30
Våxtorps Brass
1963 startade Kurt Hedberg Våxtorps Brassband. Styrelsen hade sitt första styrelsemöte den 1
februari och till ordförande valdes Anders Pettersson.
Kurt höll i dirigentpinnen i 25 år och då tog Jan–Ove Nilsson vid och ledde brasset i 7 år. Sedan
1995 är det Anders Johansson som sköter den sysslan.
Våxtorps brassband är politiskt och religiöst oberoende med medlemmar i åldrarna från 15 år och
uppåt.
Repertoaren är mycket varierande. Allt från klassisk brassbandsmusik till marscher och moderna
tongångar.
Halmstad Brass
Halmstad Brass är en mycket aktiv orkester med runt 30 medlemmar i alla åldrar. Orkestern, bildad
1972, är en ideell förening utan politisk eller religiös bindning, och har under åren verkat oavbrutet
med konsertframträdande såväl i Halmstad som över stora delar av Sverige och Europa. Några
av medlemmarna är professionella musiker, men de flesta är amatörer som spelar tillsammans en
gång i veckan och gör ca 25 framträdandenper år i olika sammanhang. Repertoaren är bred och
skräddarsys för publik och tillfälle . Vartannat år reser orkestern på turné, i år besöktes Belgien i
juni. Orkestern leds av Eva Aronson. Kontakt och information: www.halmstadbrass.se
Småbrasset
Sedan några år tillbaka framreäder blåsmusikelever från Halmstads Kulturskola, det s.k. Småbrasset, till och
från med Halmstad Brass. Ett populärt inslag för såväl aktiva som publik.
Slagverket
Slagverket är Halmstads Kulturskolas senaste orkester. Den består av slagverkselever från 10
till 19 år. Repertoaren består av musik för marimba, xylofon och multipel slagverk. Vi spelar och
marscherar på olika event i Halland.
Ledare: Rolf Bjelm, lärare i slagverk på Halmstads Kulturskola.
AcademiMusicCorpset Bleckhornen
AMC Bleckhornen är Lunds äldsta och bästa studentorkester! Sättningen är en typisk studentorkestersättning, fast med dubbelt rörblad och utan banjo. Till Bleckhornen hör också baletten
Baletten som ofta uppträder i samband med spelningar. I nuläget består Bleckhornen av 450 invalda medlemmar, och den aktiva delen består av drygt 60 personer. Orkestern inriktar sig på att
spela främst marscher, pop, schlager och disco men även klassisk musik finns på repertoaren. Ett
av Bleckhornens kännetecken är musikaliska lekar såsom att blanda genrer och lägga in avsiktligt
aparta toner och extra slag i stycken. Orkestern känns även igen på sina vita uniformer med rödoch vitprickiga halsdukar. Uniformerna pryds på studentorkestervis med tygmärken och medaljer
som delas ut under högtidliga former. Årets höjdpunkter är den stora Julkonserten som äger rum
i AF-borgen i Lundagård i början av december varje år, samt Vårkonserten i Lundagård på 1a
maj. Bleckhornens devis är Vadsomhelst i blåsmusik, Varsomhelst, Närsomhelst, Hursomhelst,
Helst!
NBV Halland Wind Band
Orkestern bildades för tre år sedan och består av gamla rävar inom blåsmusiken, som repeterar om det anses
nödvändigt. Känner inga musikaliska gränser för sin verksamhet. Upptagningsområdet är hela Halland samt
Skåne. Formidabel dirigent är Jan-Eskil Andersson, tidigare mångårig ledare för
Limhamns Brass Kontaktpersoner: Jan-Eskil Andersson och Jan Norén 0430-50 694.
Hallands Hemvärns Musikkår
Hemvärnets musikår Halland spelar både för allmänheten och för försvars- makten. Kåren har
sitt säte i Halmstad men framträder över hela länet. Musikkåren håller en mycket hög standard,
både i musik och marschframträdande, och används t.ex. vid statsceremoniella sammanhang,
t.ex. högvaktsspelningar och vid representation av Sverige utomlands. Kåren består av ca 50 aktiva
musiker, varav 30 st. även genomför musik under marsch.
Halmstad manskör
Halmstad manskör, 40 män, i fyra stämmor leds av Birgit Nilsson-Huss. Julkonserten med Lucia på Halmstad teater liksom valborgsfirandet i Norre Katt anordnar kören varje år. Dessutom sjunger kören
för publik vid ett flertal tillfällen. Vårt motto är Håll dig ung, var med och sjung. Tveka inte, kom
med och sjung med Halmstad manskör.