tipsrunda alhem general.cwk (WP)

ALHEMSTIPSRUNDAN
1. Vad hette det här området innan
kommisionslantmätaren Johan Olof
Widestedt och hans hustru GretaKajsa anlade Alhems gård (bilden)
här 1842?
1. Aullerraningen
X. Audhumbla
2. Alhambra
Ledtråd: Arre
ALHEMSTIPSRUNDAN
2. ”Så tidigt som Skellefteå, hwarest
högst några få hus äro uppförda, har
wäl ingen stad i werlden erhållit
boktryckeri”. Vad hette Skellefteås
första tidning - som startades på
Alhems gård 1847?
1. Nordswenska Dagbladet
X. Fjäll-Örnen
2. Lämmel-Posten
Ledtråd: But they just can't kill the beast
ALHEMSTIPSRUNDAN
3. Var låg den ursprungliga Matozfabriken, som på 60-talet levererade
något till många av de nybyggda
husen på Alhem?
1. Ersmark
X. Byske
2. Staden Sogo
Ledtråd: Imperfekt
ALHEMSTIPSRUNDAN
4. I hoppbacken på Huvudberget här
på Alhem hölls bl a Svenska
skidspelen 1957 (bilden). Vilket
bibliskt berg påminner på nåt
märkligt sätt berget mest om?
1. Golgata
X. Sinai
2. Ararat
Ledtråd: Kalvarieberg
ALHEMSTIPSRUNDAN
5. Många hus på Alhem har vid ett
flertal tillfällen översvämmats av
Boströmsbäcken (bilden). Förutom
här nedanför, varifrån samlar
bäcken sitt vatten?
1. Skellefteå Camping
X. Erikslids centrum
2. Moröns silvergruva
Ledtråd:Ubikvitet
ALHEMSTIPSRUNDAN
6. På Alhem byggdes Sveriges första
grupphus med elektrisk
uppvärmning 1968. Vad kom
professor Adamsson som ritade
husen senare mest bli känd för?
1. Preventivmedel
X. Pizza
2. Passivhus
Ledtråd: FEBY
ALHEMSTIPSRUNDAN
7.Vem skrev de flesta texterna i
popbandet Garp som två veckor i rad
1994 hade en av de tio mest spelade
sångerna i P3?
1. Alhem Yttling
X. Sven-Erik Alhem
2. Salhem al fakir
Ledtråd: Spelade bl a akustisk gitarr, trummor, elbas, mandolin,
trombon, tramporgel, nötpåse, slidegitarr, melodika, tamburin,
rassel, elgitarr, nöff, synt, vispar, röst, kazoo och diverse
slagverk på demonproducenten Mullhippiar Neffsonssons f
örsta skiva, Sparkhund (2001).
ALHEMSTIPSRUNDAN
8. Vilken av dessa idrottare hör inte
hemma på Alhem?
1. En av världens bästa hockeyspelare
X. En av världens bästa tennisspelare
2. En av världens bästa snowboardåkare
Ledtråd: En del av en superlativ konspiration
ALHEMSTIPSRUNDAN
9. Hur värms Alhemskyrkan upp?
1. Med spillvärme från krematoriet
X. Med passiv energi från besökarna
2. Med bergvärme från Huvudberget
Ledtråd: Fredmans sånger N:o 21