FORNBORGEN, svart punkt, en ARX. Arxen heter Landersta när den

FORNBORGEN, svart punkt, en ARX. Arxen heter Landersta när den förekommer i text.
(karta från 1827, farlederna markerade för illustration).
Fornnordiska för befästning är ARX och därav hette hela dåtida ön Arxoo (Arxö). Namnformen STA i Landersta är från folkvandringstiden och landhöjningen 10 meter sedan Jesu födelse lurar ögat och tanken.
Farlederna som skar genom Skogsö blev med tiden uppgrundade av landhöjningen och kallas därefter Eden. Ett Ede är en farled som på något ställe är för trång eller för grunt för fartyg att passera så varor måste bäras över till andra sidan. Övre farleden som gick genom Skogsö träsk heter än idag Gling Edet och den nedre farleden Mora Edet. Mora betyder skog och av leden fick ön sitt namn. Gling står troligtvis förvanskat för tull (Tyskans geld). Stockviken (förrådsviken) och Skutviken är namn från slutet 1200 tal då Boo var behärskat av den Tyska handelsorganisationen Hansan. Medeltidens stormän Tideman Fris, Konrad på Arxö och Hintze Sonnertag framträder ur historiens dunkel. Vår Arx spelade stor roll i den gamla krigsorganisationen ”Ledungen” liksom under vår medeltid.
Den farled vi känner som Baggens Stäk hette tidigare Haru Stäk och anger ”stäkad” stora stenkistor hindrande okontrollerad genomfart.
1540 beordrar kung Gustav Vasa att ta ner stenkistorna så 1,2 meters segeldjup kan erhållas, vattnet stod 2, 5 meter högre än idag. Nicodemus Tessin dy tar bort de kvarvarande stenkistorna när han 1704 muddrar till 16 fots djup (4,7 meter) och bygger om Baggens Stäk. De stora muddringsmassorna finns vid Stäket.
I glest bebyggda områden stannar gamla namn i många generationer som vi kan vägledas av i försöken att förstå vår historia.
Det finns ingen skriftlig information från Ledungens tid, bara namn som Kungshamn, Bolsgard, Björknäs och Landersta(d) och mycket bättre blir det inte under medeltiden. Fornborgen Landersta är med i kartor till sen tid och denna visar Stäkets farled och Gammeludden 1726.
Det här är en temporär skylt från Boo hembygdsförening.
Tycker Ni att intressanta platser ska skyltas? Tyck till på mejl. [email protected]
Permanenta skyltar är dyra, stötta föreningens arbete.
Bli medlem (150: ‐/år) och få årliga 4 nummer av Koldalsbladet och mer kunskap om din hembygd.