Nytt År - nya friska tag! - svenska druid

Svensk
Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
81 årgången
Nytt År nya friska tag!
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
2
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
I huvudet
på en redaktör
Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN
Tankar om glädje
Att umgås med andra människor skänker glädje. Socialt umgänge är viktigt för vårt välbefinnande. Att vara broder i Druid-Orden ger oss möjlighet, och tillfälle, till många glädjestunder. Vi träffar dem vi har gemenskap
med, och tillit till.
Sök utmaningar i ditt liv. Gläds åt att lyckas och gör du inte det, gläds åt
att du vågade. Att göra något du inte gjort tidigare, inte trodde du klarade
av, men ändå gör du ett försök. Oavsett hur det går har du visat dig själv att
du har det inre modet. Känn glädje över det.
Hjälpa andra. Det skänker mer lycka att hjälpa andra än att bara satsa
på dig själv. Omtanke skänker glädje. Gör det du länge har tänkt göra, ett
besök, ett samtal, ett brev. I och med att du gör det som länge legat och
gnagt som ett dåligt samvete får du energi över.
Lägg tid på dig själv. Skapa tid för saker som ger dig glädje i vardagen.
Fråga dig själv: När kände jag en inre glädje? Vad var det som gjorde mig
glad? Skäm bort dig själv!
Håll dig i form. Träning förknippas med välbefinnande och du känner
en inre tillfredsställelse när du är klar. Det är också viktigt att vi vågar visa
våra reaktioner, att vi låter glädjen komma ur oss.
Ha en plan, men var öppen för nya erfarenheter. Du kan uppnå mer om
ditt liv är organiserat väl, men ibland kan oplanerade saker i livet ge de
största glädjestunderna. Var öppen för nya upplevelser.
Var optimistisk. Le och var glad. Var positiv i ditt hjärta och i din blick.
Låt inte saker växa i propotioner. När något fel inträffar kan det verka
katastrofalt. Glada människor kan se saker i sina rätta perspektiv och de
tycker om saker i livet som faktiskt går bra trots besvärliga omständigheter. De tänker på lösningar i stället för problem. Fråga dig själv: Vad är det
värsta som kan hända? Det hjälper dig att sätta saker i sitt rätta perspektiv.
Ta vara på dagliga glädjestunder. Tillåt dig att se dem. En större medvetenhet om att inget är bestående kan hjälpa dig att ta tillvara det som är
väsentligt i ditt liv. Gläds åt det ofta!
Var beredd att förlåta när någon gjort dig orätt. Låt
det inte äta på dig inifrån, gratis hyra ut en plats i ditt
hjärta och i din hjärna som kunde användas till annat.
Förlåt den som gjort orätt, glöm och gå vidare. Det ger
dig mer glädje.
Glöm aldrig att delad glädje
är dubbel glädje
och att vår Orden står för
Vänskap Glädje Broderlighet
FGDO
Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: [email protected]
Redaktionen:[email protected]
Hemsida: www.druidorden.org
Ansvarig utgivare:
Dag Wikman
Hamnplan 2A lgh 1101 • 941 61 Piteå, Tel. 0911 20 09 21
E-post: [email protected]
Redaktion:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö, Tel. 040 49 33 94
Mobil: 0739 87 55 63
E-post: [email protected]
Kari Aarnivaara
Tillinge Hovdesta • 745 94 Enköping, Tel. 0171 364 82
Mobil: 0708 11 02 39
E-post: [email protected]
Johnny S Andersson
Spruthusgränd 9 • 826 50 Söderhamn, Tel. 0270 168 46
Mobil: 0703 30 21 28
E-post: [email protected]
Bertil Carlsson
Spinettstråket 1 G • 903 53 Umeå, 090 12 64 80
Mobil: 0703 94 89 05
E-post: [email protected]
Caj Söderberg
Box 2101 • 750 02 Uppsala, Tel 018 10 60 05
Mobil: 0705 70 60 05 • okt-mars: +34 6938 7478
E-post: [email protected]
Annonsansvarig - samt layout & original:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö
Tel. 040 49 33 94 • Mobil 0739 87 55 63
E-post: [email protected][email protected]
Adressändringar
Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i
Malmö
Prenumeration inom Sverige: 100:-/år
Prenumeration utom Sverige: 400:-/år
Tryckeri: Jomagp, Ljungby
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus.
Nummer 2/2015 utkommer den 20 februari
• manusstopp den 25 januari
Nummer 3/2015 utkommer den 20 mars
• manusstopp den 25 februari
Upplaga 5.200
ISSN: 1650-8815
Göran Lindgren
Tel 040 49 33 94
E-post [email protected]
3
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Druidismen före 1781
av Jan Peterzén
Skotska myter och fiktioner
”Jag vill tacka er, Folke Dubell och Göran Lindgren för artiklarna om Henry Hurle och den research ni gjort i London.
Så värdefullt för oss att ha fått ett ansikte på vår portalfigur, som
vi ibland till och med tvivlat på har existerat. Ett oskrivet kapitel i vår 300-hundraåriga historia är skrivet och vi vet vad som
hände och varför. Nu återstår bara att se vad som hände med
den gren, som bildades tillsammans med frimurarna 1717.”
Broderligen Jan Peterzén
Här nedan kommer ett försök till förklaring på vad som hände.
Annius arbete där druiderna hade hedersplatsen levde dock vidare. Julius Caesar
berättade att en gång om året samlas alla galliska druider i Chartres. Det hade
blivit platsen för en världsberömd medeltida katedralskola, som nu var angelägen
om att slå mynt av det växande ryktet om druider. Franska forskare informerade
världen om att druiderna var de mest lärda, fromma och beundransvärda människorna i hela antika världen, och hade förutspått Jesu Kristi till en grad som de
hebreiska profeterna hade misslyckats med.
Det var bara ett litet problem med allt detta, och det var att Caesar också tydligt
hade sagt att druidismen ursprungligen hade kommit från Storbritannien. Den
del av Storbritannien som hade bäst kontakt med Frankrike var Skottland och en
allians med det franska var ett lovande sätt att göra livet surt för engelsmännen
vilket skottarna alltid strävat efter. Flera engelsmän studerade i Paris under den
här tiden. En av dem var Hector Boece.
Detta var en period då skottarna gick in för lite ohämmad historisk mytologisering av sina egna, som bland annat involverar uppfinningen av många icke-existerande kungar. Boece skrev en nationell historia som lade till ytterligare patriotiska fiktioner, inklusive en förklaring om att druiderna hade agerat som lärda
hedniska präster. Han engagerade sig även i en liten vetenskaplig stöld från sina
egna, genom att stjäla ön Mona från Wales. Den romerske historikern Tacitus har
allmänt tolkats som om att det här stället hade varit ett stort centrum för druiderna. Hans beskrivning gör det säkert att han avsåg den stora walesiska ön som
på engelska heter Anglesey. Boece förklarade tvärtom att Tacitus hade talat om
Isle of Man, som historiskt var en del av Skottland, och placerar sin skotska druidiska ärkebiskop där. Han gick också ännu längre för att bli den första personen
i Storbritannien att associera druiderna med de förhistoriska stensättningar som
överlevt på många ställen, och förklarade att de hade varit tempel i den nationella
hedniska religionen.
Allt detta gjorde druiderna etablerade och respekterade i skotsk historia för de
kommande två hundra åren.
Det europeiska intresset för druidismen vaknade som en del av övergången från
medeltiden till renässansen. En del av detta var en ny känsla av nationell identitet, som grundades i ett intresse för gemensamma språk och kulturer. Först
att använda kelterna-druiderna för detta ändamål var löjligt nog tyskarna, löjligt
eftersom om det är en sak som är säker vad gäller druider så är det att de inte
fanns eller funnits i Tyskland.
Gallien hade ju varit det klassiska landet för kelter. Tyskarna var mycket väl
medvetna om detta och vidare att de hade uppnått enorm ekonomisk rikedom
och kulturella förfining, men att Medelhavseuropéerna, särskilt italienarna, fortfarande betraktade dem som barbarer. Som druiderna råkade vara de enda
nordbor som hade imponerat på grekerna och romarna med sitt lärande, var
det nu viktigt för tyskarna att ha dem. Runt 1500-talet började en del tyskar prisa
kelterna som förfäder till den tyska civilisationen, och att framställa dem som
kloka, fromma, och kristna. Dessa renässansens författare hänvisar glatt till sig
själva som druider. De gick runt det historiska problemet genom att förklara att
när romarna förbjöd druidismen i Gallien, hade dess utövare helt enkelt flyttat
över Rhen till de fria tyska stammarna, som hade välkomnat dem med öppna
armar. Det fanns självklart inte ett uns av sanning i detta, men om tillräckligt
många författare påstår något som det inte finns några bevis för, är det omöjligt
att bevisa motsatsen.
Aubrey, Toland och Stukely
Keltiska ideal
Av Ross Nichols utkom postumt 1990 en bok, där han uppger 1700-tals antikvarien John Aubrey som grundare till den moderna druidismen. Nichols själv var
medlem i Druidorden men blev förbigången vid val till ordenschef 1964, varför
han instiftade en ny orden, Order of Bards, Ovates and Druids (OBOD).
Det finns tre problem med berättelsen om hur John Aubrey, John Toland och
William Stukeley grundade Druid Ordern. Det första är att det finns absolut inga
bevis för detta. Det andra är att detta inte är av brist på information, eftersom alla
tre efterlämnade massor av material om sin verksamhet. Det tredje problemet
är att detta enorma källmaterial visar att alla tre var helt omöjliga som grundare
eller ledare av Druidordern.
Aubrey var intresserad av fornminnen, men ägnade lite tid åt druiderna själva.
Toland var verkligen intresserad av de gamla druiderna, men hittade på en massa fantasier och sagor om dem för att passa sin egen forskning. Tolands favoritkällor var från antikens grekiska (Pytagoras och Platon) men även indiska och
egyptiska. Han använde sig också av en del hebreiska bland annat i ett försök
att förklara Moses som en folkets ledare. Han berättade att alla druidiska möten
hölls i stencirklar med ett altare i mitten. Att allt inte var på plats berodde på att
senare generationer flyttat omkring dem, menade han. Stukeley däremot var
besatt av druiderna och ville väldigt mycket vara druid. Problemet var att han
var ensam om detta vid den tidpunkten.
Aubrey återupplivade ett sällskap kallat Mount Haemus Grove 1694 som han hävdade hade instiftats i Oxford 1245. En medlem i den logen var John Toland som
sammankallade ett antal existerande druidsällskap till ett möte år 1717 för att
instifta den Orden Ross Nichols tillhörde, the Universal Bond eller helt enkelt
Druid-Orden.
Över hela nordvästra Europa har kelterna alltid betraktats som heroiska eller
demoniska. Ingenstans kunde detta bli mer sant än i Storbritannien, och särskilt i dess minst keltiska del, England, där fascination hade nått den punkt där
moderna människor var beredda att kalla sig druider och bilda permanenta
samhällen att agera ut rollen i. 1781 var alltså en del engelsmän beredda att
vara druider. Endast sextio år tidigare kunde William Stukeley inte hitta någon
som ställde upp på att gå med och bara tre hundra år tidigare hade de flesta
människor aldrig ens hört talas om dem.
Idén om druider som nationella förfäder hade visat sig vara mycket populärt i
Tyskland, och snart hade fransmännen upptäckt att tyskarna hade ägnat sig åt
storskalig kulturstöld. Fransmännen ville ha druiderna tillbaka till Gallien. De
fick hjälp i detta arbete av en italiensk munk som heter Annius Viterbo, som
chockerade den vetenskapliga världen år 1498 genom att lansera en upplaga av
hittills okända texter av klassiska författare. De var okända eftersom de alla var
förfalskade, nästan säkert av Annius själv.
Vad de gjorde var att beskriva historien om norra Europa från mosebok till
ankomsten av romarna. De försåg länderna dessutom med kloka och vänliga kungar, som grundade en sofistikerad civilisation i vad som blev Tyskland,
Frankrike och Storbritannien och som leds av druider och barder. Dessa skulle
lära människorna allt vad de kunde. Detta var naturligtvis exakt vad de samtida
tyskarna och fransmännen ville höra, och de kastade sig över den. Annius uppenbarelser ökade hans anseende i hans eget land också, och han blev sekreterare till påven. Tyvärr för honom var vederbörande påven Roderigo Borgia.
Inom en kort tid var han död, förgiftad.
4
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Klubbarna
Tiden var ännu inte inne för druidismens genombrott, men vid slutet av
1700-talet kom ett annat fenomen, klubbarna. Det bildades mängder av
dem med olika inriktningar men endast tre med druidisk anknytning.
Den 15 okt 1772 instiftade 18 tongivande herrar på Anglesey the Druidic
Society. Man hade möte en gång i månaden och alla bär en medalj med en
ek och ett druidhuvud. Alla lägger en slant i en låda till ölet efter mötet och
överskottet går till en fond som fördelas mot slutet av året efter omröstning.
Nya medlemmar inväljs på förslag och ballotering sker. Tysthetslöfte avges
och diskussioner om religion och politik är förbjudna. Efter sju år är sällskapet så stort att man måste ha en organisation.
Man tillsatte en Ärkedruid som leder mötena och inviger de nya, en Underdruid
som mottar löften. Ärkedruiden och Sub-druiden bar regalier på axlarna, subdruiden (MÄ) en stav och övriga ämbetsmän bar ett band i knapphålen.
1790 infördes en uniform med en mörkblå rock, vit väst och byxor och röda
strumpor. Rocken har en blå sammetskrage med en knapp i gul metall med
ett druidhuvud.
Runt 1800 var de flesta i den sociala eliten på ön medlemmar. Mötena var påkostade med musicerande harpospelare och servitörer men det viktigaste var
välgörenhet. Fonder skapades till sjukhus i Chester och Liverpool och på ön
till sjukhus för fattiga blinda. Även jordbruket fick stöd liksom pris utdelades
för snyggaste häcken, bästa utdikningen, odling av potatis mm.
Belöning för livräddning runt ön delades också ut och som mest utbetalades
1787 och 1800 34 guineas/år. Mot mitten av 1800-talet upplöstes Orden och
fonderna fördelades generöst till olika organisationer.
Cirka sju år efter Angleseysällskapet instiftades Society of the Druids of Cardigans.
De ägnade sig mest åt poesi. Grundaren hade ambitioner på adelskap och ett
högt ämbete i Indien. Han var stor kännare av sanskrit. Gruppen existerade bara
några år tills Chief Bard Jones fick andra ambitioner. Man samlades vid slottet
Cilgerran vid floden Teifi och åt lunch bestående av kalkonpaj, hummer och
krabba. Vinet kyldes i floden. Poesin handlade mest om vin, naturen, utsikten
och kvinnor. Orden blev kortvarig men kan uppmärksammas som det andra
moderna sällskapet med druidanknytning.
London 1781
Vi är nu framme vid 1781 och det första druidsällskapet utanför Wales. Två
teorier finns om dess uppkomst, båda omfattar Henry Hurle. Ett antal herrar som ville mötas och hålla utomstående borta från sina möten bildade en
formell förening. Hurle var medlem och mycket imponerad av druiderna och
man fastande för hans förslag för det namnet. Målet blev att njuta av musik,
utöva gott medborgarskap och utvecklas personligen. Hurle blev Most Noble
Archdruid och hade två barder som assistenter. Man införde ritualer och ämbetsmännen bar regalier.
Den andra varianten är att en broder i logen hade dött och efterlämnat en fattig
moder som han skulle sörja för. För att hedra minnet av brodern skapades en
fond för modern. Den skulle fortsätta efter hennes död som understöd till behövande.
Grundtanken blev broderskärlek och välgörenhet. Formen av Friendley Society
med inriktning mot socialförsäkring tillkom lite senare, inpå 1830-talet.
1785 fanns sex loger i London. 1831 var det 193 loger med 200.000 medlemmar. Man hade nu också nått Amerika, Kanada och Indien.
Detta är en teckning, en prototyp, av en brittisk druid, enligt William
Stukeley. Bilden fick stort genomslag på sin tid och har skapat, får
man väl säga, en felaktig image av druiderna. Det finns inget som
tyder på att de gick klädda på det här sättet
Man samlades på Primerose Hill och kom från London, York, Oxford, Man,
Anglesey, Cornwall, Skottland, Irland, Wales och Bretagne. Avsikten var att ena och
aktivera de olika grupperna och höja kulturen hos högreståndsmedlemmarna på
det att man arbetar för återinförandet av ’the Golden Age’.
John Toland från Irland valdes till ledare och efterträddes efter sin död 1722
av skotten William Stukeley.
Stukeley ville som vi hörde mycket gärna bli druid. Han var mycket social och
medlem i the Gentlemen’s Society of Spalding, the Royal Society, the Society
of Antiquaries, Frimurarna, the Society of Roman Knights, the Brazen Notes
Society at Stamford och the Egyptian Society.
1738 köpte han ett hus i norra London. Det gav han och hans vänner smeknamnet Mount Haemus efter vindarnas berg i Grekland och han kallade sig
’Druid of Mount Haemus’ mot slutet av livet.
På 1750-talet efter sitt andra, olyckliga men lönsamma äktenskap började han
samla kvinnliga bekanta kring sig som han kallade druidesses. Det kallade han
också en mer betydande kvinna, Augusta, änka efter prinsen av Wales. När några
bronsåldersyxor hittades hos Augusta i Kew åkte Stukeley dit för att se dem och
skickade sedan en förklaring över ålder och funktion. Han inbjöds till en 30
minuters audiens för att diskutera fyndet. Augusta var egentligen inte intresserad av antikviteter men Stukeley försökte hålla kontakt med henne och kallade
henne Ärkedruidessa av Kew. Den sociala klyftan dem emellan var dock för stor
för en fortsatt vänskap.
Vi kan alltså konstatera att vi med all rätt räknar 1781 som vårt basår
och Henry Hurle som vår portalfigur. De trevande försöken 1717 ledde
ingenvart utom för frimurarna. Fyra frimurarsällskap samlades på
Apple Tree Tavern under ledning av en fransk protestant och nära vän
till Isaac Newton, John Theophilus Desaguiliers, och grundade på midsommardagen 1717 den moderna frimurarorden.
Källor:
Ronald Hutton: Blood & Misteltoe
Ronald Hutton: The Origins of Modern Druidry
Peter Lilbob: Hemmelige Selskaber
5
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Storlogen Folkungalands
höstmöte i Nyköping
Lördagen den 8 november samlades bröderna till gradgivningsmöte hos
logen Nerevs i Nyköping. För dagen arrangerades en gemensam bussresa
från Linköping och skapade möjlighet till ytterligare förbrödring för bröderna från Linköping och Norrköping på vägen till och från storlogemötet.
Det var inte mindre än sju ROÄ och 33 OÄ som samlades i OÄ-församlingen.
SÄÄ Åke Mattfolk öppnade mötet och därefter läste SOÄ Sigurd Lövmo dikten
”Höstsonat” av Torsten Jönsson varefter SOrg Lennart Aronsson spelade ”Så
skimrande var aldrig havet” av Evert Taube, framfört av Göteborgs Symfonietta.
Efter gradgivningen genomförde SOÄ en högtidlig parentation över avlidna
bröderna; Sven Eric Ekman, Pallas, Gösta Hallberg, Arne Kjellberg, Nils
Öhman, Neptunus, Lennart Jansson, Krister Alsén, Thesevs, Lars Linder,
Nerevs, samt Lennart Olsson, Nemeton. SOÄ avslutade med att läsa texten
Det är vackrast när det skymmer och SOrg spelade Ulf Schagerström Mot
Okända Hav med sång av Marie Fredriksson.
Under punkten ideellt berättade SMÄ om tillkomsten av Höstvisa med text
av Tove Jansson och musik av Erna Tauro. SMÄ läste den tänkvärda texten i
visan som därefter spelades av SOrg med sång av Arja Saijonmaa.
Mötet avslutades på sedvanligt mycket stilfullt sätt till tonerna av Once In A
Red Moon med Secret Garden av SOrg, varpå brödraskaran förflyttade sig
med buss till Pensionärernas hus i centrala Nyköping.
Under högtidliga former förlänades Kenneth Lundqvist, Ingvar Hörnsten,
Neptunus, Christer Peterson, Triton, Bengt Eriksson, Claes Bolin, Nerevs,
Henrik Claesson, Jan Svensson, Thesevs, Ronny Andersson, Capella. OÄ
Hans Andersson talade till recipienderna och bad dem att sprida kunskap
och vara ett föredöme och inspirera bröderna.
Under brödramåltiden höll broder Per Thunström, Nerevs, talet till fosterlandet och broder Peter Lövmo, Neptunus, höll talet till Orden. Broder Erik
Svansbo, Capella, höll för samtliga recipiender tacktalet.
RSSkm Lars Kardfall tackade för den förträffliga högtidsmåltiden och inte minst för dess underhållande inslag. Ett stort och varmt tack till logen
Nerves för deras förträffliga värdskap och en suveränt arrangerad dag! Ett
stort och varmt tack även till alla engagerade under dagen, bakom kulisserna i köket, serveringen och baren, medhjälpande bröder m.fl. till ännu
ett lyckat Storlogemöte.
Vi ser redan fram mot nästa möte som hålls på Druidgården i Linköping
den 21 mars 2015. Höstens möte i Norrköping är den 7 november 2015
med logen Triton som värdloge.
Text och bild Niklas Larsson
Efter en välsmakande lunch samlades vi ånyo i lunden för Ringgradsmöte.
Det var ytterligare 21 bröder som anslöt och under sedvanligt vackra och
värdiga former hedrades kapitelbröderna; Håkan Johnsson, Neptunus,
Rickard Helander, Triton, Johan Tegnér, Pallas, Dennis Eriksson,
Capella med Ringgraden. Ringbroder Rolf Gustafsson, Capella talade till de
nya Ringbröderna och gratulerade till den nya graden.
Kapitelmötet öppnades efter en god kopp eftermiddagskaffe och de närvarande 88 bröderna tågade in i lunden. SOÄ läste dikten ”Höst” av Wikfeldt
varefter SOrg spelade Evocación av José Luis Merlin.
De kallade bröderna, Thomas Franzén, Valter Studeny, Sören Johansson,
Lars-Ove Gustavsson, Neptunus, Tommy Jakobsson, Triton, Lennart
Gunnarsson, Pär Thunström, Sven-Åke Strömberg, Nerevs och Erik
Svansbo, Capella. OÄ Clas Örjan Stille talade till de nyvordna K-bröderna
och hälsade bröderna välkomna i sin första SL-grad.
6
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Storlogen
Sydborgens
Aquila överlämnade
julgåva till Stadsmissionen
Den 9 december besökte logebröder Stadsmissionen och överlämnade en
julgåva på 5000 kronor. Det har skapats en tradition från logen att i juletid
överlämna en penninggåva för det uppoffrande arbete som läggs ned av
personalen som tillgodoser de mindre bemedlade i Karlstad julmat och
andra godsaker som hör julen till.
Britt-Marie Bråby,
i mitten och del av
personalen samt
bröderna Björn
Camén, Lars-Olof
Gurebo och Thure
Aspgren.
Text och foto: Ulf
Widén
höstmöte den 16 november
Efter OÄ-gradens öppnande kunde SÄÄ Mats Månsson hälsa RSMÄ Anders
Eriksson, RSV Rolf Mattsson samt från danska RSL RSMÄ Kurt Lykke Nielsen
välkomna dessutom SOÄ Hans Assarsson från SL Östanland samt SÄÄ Ulf
Liljegren, SMÄ René Lindelöf och SSkr Hans Hellman SL Sunnanland och
SM Jan Rasmussen SL Selandia från Danmark och R-broder Anders Welltén
från logen Merlin dessutom SL Sydborgens egna ROÄ:ar och OÄ:ar. SÄÄ
hyste en oberättigad oro över hur dagens tre möten skulle gå med tanke på
att alla ämbetsmännen var nya på sina poster.
Därefter förlänades R-broder Mattias Hildebrand logen Vasa med OÄgraden. SSkr Karsten Klinteberg talade till recipienden. Från orgelläktaren
framförde SOrg Kjell Olsson och OÄ Milos Kalla ”Riterna” av Carosio.
Efter lunchpausen företogs reception i Ringgraden av kapitelbröderna Peter
Buch och Fredrik Björklund båda logen Ad Astra. SSkm Sven Lamme talade
till recipienderna varefter ”Cavatina” av Stanley Meyers spelades från orgelläktaren.
Vid Kapitelmötet ledde SM in Druidbroder Carsten Moll logen Wales som
kallats för att välkomnas i Kapitelgraden. SM Leif Hansson talade till broder
Carsten. SOÄ Lars Grefmar tecknade minnet över nio hädangångna bröder sedan förra SL-mötet. Därefter framfördes ”Largo” ur Nya världen av
Dvorak.
SMÄ informerade om vad som behandlats på utbildningsdagen i Linköping
tidigare under hösten. Speciellt poängterades om rekrytering och vikten av
att behålla nytillkomna bröder. Han berättade också om projektet med att
starta en ny loge på Österlen. Samt meddelade att antalet bröder i DruidOrden nu uppgår till 4989 och i SL Sydborgen till 290.
RSMÄ Anders Eriksson informerade om Druid-Ordens rekryteringsmodell.
Efter att SMÄ meddelat att 54 bröder var närvarande avslutade SÄÄ Mötet.
Under logen Mimers värdskap hälsades bröderna välkomna in i matsalen och de festligt dukade borden. Där SÄÄ hälsade välkommen till denna
brödramåltid. Efter att förrätten avnjutits och vinet upphällt talade SMÄ
Thomas Servin till fosterlandet varefter de svenska och danska nationalsångerna sjöngs.
ROÄ Christer Henriksson sjöng under ackompanjemang av ROÄ Kjell
Olsson Nämner Du Sverige. OÄ Mattias Hildebrand framförde recipiendernas tacktal.
Efter att RSMÄ Anders Eriksson hållit ”Tack för maten”-talet kände många
bröder att det varit en lång dags färd mot natt och drog sig nöjda hem i den
sena kvällen.
Göran Lundgren
Y-Z
Hesperus & Mimers julbord
Julbord med damer i samarbete med logen Mimer. Vi samlades i baren
och serverades glögg med pepparkakor. I väntan på Lucia var det allmänt
mingel, kl. 1930 visades vi in i logelokalen. Strax efter intågade Lucia med
tjugotre tärnor och stjärngossar. Det var Lucia från Backaskolans högstadium från Kirseberg. Efter cirka trettio minuter uttågade luciaprocessionen
och bröder med damer intog ånyo samkvämet innan det var dags för att
placera sig i matsalen med uppdukat skånskt julbord.
Klockan var nu drygt åtta varför de flesta middagsdeltagarna var väl preparerade för att göra ett stort julbord rättvisa. Mätta och nöjda med anrättningarna flöt konversationerna otvunget och glatt mellan bröderna i våra loger
och dess damer. Vi var fyrtiosju deltagare denna julbordskväll.
Efter det att alla hade hedrat anrättningarna och arrangemanget under Lv
Torbjörn Andersson regi avslutades måltiden med att ÄÄ Gunnar Edebrand
tackade för maten.
Tord
Y-Z
Julfest hos logen Iris
Den 17 december tog 33 bröder ledigt från julbestyren för att bevista årets
sista möte. Vi hade glädjen att hälsa SOÄ Håkan Ekman och tj OÄ Hasse
Bohm från Logen Belisama samt tj OÄ Lars Wallin från Logen Sefir välkomna i Lunden. Efter de sedvanligt förhandlingarna kom bröderna ut i
matsalen där ett bord med ångande glöggrytor väntande. En var försedd
med skylten Starkglögg, en annan med Lättglögg. Grytan med Starkglögg
sinade snabbt medan den andra förblev märkligt orörd...
Strax därpå bars flera bleck med Janssons frestelse, köttbullar och prinskorv
in och kompletterande den julbuffé som redan stod framdukad. Trängseln
runt bordet blev stor och vi kunde åter konstatera att inget kan vara så stillastående som ett gående bord! Vid borden fanns sånghäften utlagda med
säsongens sånger varpå allsång utbröt som tidvis var av det skämtsamt anarkistiska slaget.
En och annan snapsvisa klarades också av och lagom till kaffet förrättades
dragningen i ett mycket generöst lotteri vars vinster var hämtade från den
botaniska världen, d.v.s. den förädlade saften från Vitis vinifera samt ett antal
kassar med rotknölar från Solanum tuberosum, sorten Asterix.
Stort tack till alla som gjorde mötet till en julfest där inget saknades.
Kenneth Q
Logen Dair
önskar alla
Gott Nytt År 2015
ÄÄ Anders Engström och Skr. Hans Ottosson
7
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Logen Idris adventsloge
med damer
Jullunch för
logen Alirs seniorer
Detta är den kväll som bröderna årligen träffas med sina damer. Anders
Frisk underhöll damerna under tiden som ett kort Eu-möte genomfördes.
Det kulturella programmet som alltid har anknytning till
ljus, advent och jul inleddes med att Åke Pehrsson läste
Bo Setterlinds dikt Tänd Ljus. Stig Noord kåserade kring
stjärnan, eken och misteln på ett sätt som knöt samman
de druidiska symbolerna med dessa symbolers jultraditioner idag hos oss alla och en intressant historisk tillbakablick. Trots mistelns mystiska kraft förordade Stig att vi
alla ska vara generösa med att hänga upp mistlar hemma
Åke Pehrsson
och utbyta kärleksfulla kyssar därunder.
Tenoren Mats Carlsson med gitarrackompanjemang av
Nicklas Lundberg underhöll sedan på det mest strålande sätt. Mats Carlsson är hemmahörande i Strängnäs
och har gästat oss tidigare. Nicklas Lundbergs spel på
klassisk gitarr solo och Mats Carlssons framförande av
Adams julsång var en av höjdpunkterna.
Till middagen serverade tf. Lv Bengt Petersson, med
hjälp av flinka bröder, en välkomponerad måltid med
Stig Noord kåserar goda viner därtill.
Magnus Bernroth kåserade om Kelternas julfirande,
som kallades Geol. Med kelternas fördrivande till bl a
Orkneyöarna och därefter inblandning med ditkommande vikingar fick vi förklaringen till några av våra
gamla jultraditioner som t ex julgrisen och seden att
placera galthuvudet på julbordet. Kåseriet är ett återkommande och uppskattat inslag vid adventslogen.
Christina Engsander Som flera gånger tidigare höll Christina Engsander det eleganta tacktalet, som framfördes på melodin ”de komma
från pepparkakeland”.
Avslutningsvis genomförde
Ulf Tengbrand sin lotteridragning, som ju är en
trevlig föreställning. Alla
vinster tillföll förtjänta damer och herrar. Efter kafNicklas Lundberg, gitarr och Mats Carlsson tenor fet och trevligt mingel önskade vi varandra en God
Jul och Gott Nytt År och på
återseende i januari.
Text: Åke Pehrsson
Foto: Leif Schütz
Onsdagen den 3 december var det den tioende gången seniorerna var tillsammans och åt jullunch. För att åtnjuta denna förmån bör man vara fyllda
65 år. Även ”daglediga” bröder välkomnas till denna, så efterlängtade och
eftertraktade, samling för att avnjuta julbordets delikatesser
Ett rekordstort antal bröder (36) hade samlats genom seniorutskottets försorg och vid 12-tiden hälsades dessa välkomna med glögg och pepparkaka.
Hela förmiddagen har naturligtvis ett antal bröder, seniorutskottet, varit
uppe i ottan för att inhandla julgodiset, att steka köttbullar, prinskorvar,
skära skinkan, lägga upp sillen samt ordna allt annat som hör till julbordet.
Några av de deltagande bröderna har av olika anledningar svårt att komma
till våra logemöten och för dessa är det extra roligt att vara med på denna
sammankomst och kunna diskutera olika problem av livets natur.
SÄÄ Lars Källgren läste en dikt om tomten som kom till ”Scans slakteri” för att
dela ut julklappar. Dikten är skriven av en broder i logen Wirdar.
ÄÄ Urban Söderberg, var mäkta stolt över att så många äldre bröder hade infunnit sig och tackade seniorutskottet för deras så viktiga engagemang inför julen.
En broder, som bor nära logelokalen, brukar ta sparken som färdmedel, men
varken snö eller is hade infunnits sig så då fick det bli benen som färdmedel.
Inom seniorutskottet vill vi tacka alla bröder som på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till att vi kunnat genomföra denna träff för våra äldre bröder.
Text o bilder Johnny S Andersson
Vi som planerade kvällen, Håkan Askelöf, Jan
Fridström, Mats Berget, Stig Orrberg, längst fram
Peter Ruschkowski, Willy Bäckström.
8
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Glöggafton hos
logen Henry Hurle
Beltainbrödernas julloge
Vad vore livet utan traditioner. En av dessa fina traditioner är vår glöggafton
med damer. Denna afton avslutar höstens arbete och blir en mysig inledning
på den stundande julen.
Ett sextiotal bröder och damer hade hörsammat inbjudan och efter en stunds
minglande med glögglasen var det dags att ta plats vid de vackert dukade borden. Seniorservice hade kanske inte lyckats hundraprocentigt med att duka
enligt Nobelinstruktionerna, men nästan.
Det mesta av julmaten var hemlagad och
ett antal bröder arbetade frenetiskt i köket
med att lägga upp alla godsaker. I sammanhanget måste en tanke även gå till de damer som varit sina män behjälpliga i, bland
annat, konsten att rulla köttbullar.
En tradition i traditionen är uppträdandet
av Skymningsbröderna. De bjuder på både
Åke Jansson plockar ihop godsakerna sakral och profan julsång till vår hörbara belåtenhet. Tradition inleddes, enligt protokoll
från 1972, med att framlidne brodern
Sten Angbäck tog med sig sångare
från Köpings manskör, som sedan en
tid lagd i malpåse, men några sjunger
fortfarande och berikar vår glöggafton.
Lotterier såldes och en mängd skänkta vinster delades ut till glada vinnare.
Broder Bertil Svensson auktionerade
ut sju stora mistlar, skänkta av broder
Jan-Erik Malmgren. För vän av ordning kan tilläggas att trots att misteln är helt fridlyst,
finns det undantag. Om någon har mistlar i träd på den egna tomten och trädet är
sjukt får mistlarna plockas. Misteln är Västmanlands landskapsblomma.
Tacktalet för maten hölls av Barbro Södermark Manbo,
som uttryckte stort gillande över det som hade bjudits
under kvällen. ÄÄ Rolf Råberg avslutade kvällen med att
tacka alla för den lyckade tillställningen och passade även
på att önska alla en god jul och ett gott nytt år. Han lyckades även med konststycket att få med Hammarbys fotbollslag i sitt tal. Hm!
Bo Asp, text och foto
Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
9
Året i Östhammar avslutades dels
med julloge tillsammans med damerna och dels ett besök hos våra
avlidna bröders gravar.
Den sedvanliga jullogen hade i år
flyttats till Norrögården i Sund. På
grund av platsbristen i lokaliteterna blev årets upplaga av jullogens
något annorlunda än sina föregångare. Allt löste sig på bästa sätt
och när den ceremoniella delen
var avslutad vidtog julbordet med
alla dess läckerheter. Alla tycktes
ha humöret på topp och kvällen
avlöpte under glada och trevliga
former. Tiden bara försvann och
plötsligt var det dags att önska alla
en god jul och ett gott nytt år.
Vid vårt sista decembermöte var det så dags att göra besöket hos de avlidna brödernas gravar. En högtidlig ceremoni som numera känns som
en tradition. En liten vers läses och ett ljus tänds för var och en innan
alla återträffas i lunden för det rituella mötet och avslutande av året.
Text & bild, Börje Eriksson
Y-Z
Cernunnos Julfest i
Höganäs
Årets sista möte är tradisionellt julfest med damer och luciatåg.
Efter samling i baren för mingling och glögg gick vi gubbar till lunden
och genomförde Eubatmötet i E F E.
Till efterlogen samlades vi till ett fint julbord arrangerat av OÄ Håkan
Ternström. När det goda julbordet var avätits fick vi besök av Höganäs
Lucia som gjorde ett fint framträdande till musik av dess ledare Etel
Sjöberg.
ÄÄ Micael Landelius överlämnade blommor till såväl luciatåget som dess
ledare. Våra damer erhöll som brukligt en mistel. Vår duktiga serveringspersonal Gerti och Barbro erhöll en julklapp som uppskattning för det
goda arbetet under året.
Kvällen avslutades med kaffe och mandelmussla med grädde och att ÄÄ
önskade samtliga en God Jul och gott Nytt År.
Kaj Jönsson.
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Veteranafton hos Belenos.
Ytterligare en loge i
Uppsala?
Den 24 november hade veteranerna tagit över i logen Belenos. Kvällen dominerades av två viktiga händelser. Dels en åminnelseceremoni för våra avlidna
bröder som veteranerna utförde mycket stämningsfullt och högtidligt. Och en
frågestund där bröderna fick ställa frågor till arbetsgruppen som under hösten berett frågan om förutsättningar för ytterligare en loge i Uppsala. Logen
Belenos hade bjudit in ROÄ Sigge Lövmo till frågestunden då han hade möjlighet att delge sina värdefulla erfarenheter av hur logen Neptunus stöttade
bildandet av logen Capella i Linköping. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det rådde endräkt bland Belenos bröder i frågan.
Arbetsgruppen går nu vidare i ärendet skriftligen till samtliga bröder och om
det efter det finns tillräckligt många bröder som är intresserade av att axla det
ansvar som det betyder att starta en loge kommer ärendet att överlämnas till ÄK
för hantering. Svensk Druid-Tidning kommer att i kommande nummer följa
det spännande arbetet med bildandet av en eventuell ytterligare loge i Uppsala.
Veteranerna med några förstärkningar som hanterade kvällens möte föredömligt är fr v bakre raden; Bernth Johansson, Jan Bergström, Bert Lindberg, JanOlof Åhrberg, Hans Rosengren, Ioannis Salonikidis, Bengt Söderlind. Främre
raden; Leif Andersson, Lennart Johansson, Bo Andersson och Weine Bjellheim.
Kvällens M Gunno Nilsson saknas på bilden.
Julloge med damer
Logen Excaliburs
Eubatmöte med lucia
7-härads näpnaste lucia gästade oss vid vårt juleubatmöte den 17 december.
Men, för att ta det hela kronologiskt, så började vi med ett tämligen raskt avklarat eubatmöte. 28 bröder var exakt dubbelt så många som vid bardatinget 14
dagar tidigare, och ÄÄ Lars Forsman var helt på det klara med att brödernas håg
denna kväll stod mera åt den lekamliga än andliga spisen.
Efter mötet fick alla (nåja, kanske inte alla) bråttom upp till baren för att
förse sig med produkter som några bröder tidigare i höst direktimporterat
från främmande land.
Julbordet detta år var av en klass som mycket väl kunde berättigat till en stjärna i guide Michelin, så en och annan broder började efter en stund finna
kostymen en smula urväxt.
Och sedan kom, som sagt, lucian, eller rättare luciorna. Broder Lars-Gunnar
Dahlin hade återigen engagerat flickorna från Borgstena-Mollaryd, vilka även tidigare glatt oss. Men denna gång hade man förstärkt med en 4-årig ljusprinsessa,
Josefin Hernvall, som förstås skötte sig med den äran, dotterdotter som hon är till
broder L-G. Glänste gjorde även den något större ljusdrottningen Jennie Dahlin,
liksom även tärnor, ackompanjatör och tomtemor. Gensvaret och uppskattningen
från bröderna visade sig inte bara i applåder, utan även genom innehållet i den
skål som skickades runt. Och inte var det julgröt i den skålen…
När bröderna i sinom tid avtågade, var det för att i hemmets lugna vrå avnjuta
de buteljer med vin eller glögg som somliga via fru Fortuna begåvats med.
Uno Axelsson
Y-Z
10.000 kr till Falkenbergs
Kvinnojour ur Logen
Manannán’s Välgörenhetsfond.
Julloge med den traditionella julritualen och en efterföljande superb supé
hölls den 10 december. Deltagandet var stort, närmare 100 personer, vilket
var glädjande. Kvällen präglades av god stämning och mycket glädje.
Logens begåvade musikstipendiater Olof
Wallner piano och Johanna Andrén sång och
gitarr förgyllde kvällen med finstämd musik.
Olof spelade två satser ur Beethovens sonat
opus 10 nr 3 i d-dur och Johanna framförde
en egen låt samt en låt av Aj Rafael.
Text, Kari Aarnivaara, bild, Lennart Moen
En av få fina novemberkvällar
knackade tre herrar från logen
på porten till Falkenbergs
Kvinnojour i ambitionen att få
dela ut blommor och en presentcheck på 10.000 kronor.
Vi hade aviserat vår ankomst
och ärende, så vi möttes av
Kvinnojourens Anette Olsson och Rose-Marie vackra damer och ett bord med
Boman, med gåvocheck och blommor
smörgåstårta och kaffe.
Vi blev lovordade enligt alla konstens regler och det värmde. Riktigt kul med
denna uppskattning, särskilt när man erfar att kvinnojourer runt om i landet,
arbetar under ganska knappa resurser. Efter en stund runt kaffebordet var det
dags för Välgörenhetsutskottets ordf. Jan-Inge Johansson att med några ord på
vägen överlämna den stora minneschecken som förevigades på bild.
Det blev så småningom dags för oss att tacka för en trevlig stund på kvinnojourens kontor vilket kontrades med kvinnojourens tack för gåvan från logen.
Allan Hansson och Kent Olsson.
10
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Logen Avalon firar Lucia Belisamas julbord
och jubilerande bröder med lucia
Traditionsenligt samlades några bröder med
respektive till årets julbord som avnjöts under
stort gemyt. Vänersborgs
lucia med tärnor kom
och förgyllde kvällen
med skön sång. De församlade tog sedan plats
på övervåningen för att
avsluta denna decemberkväll med kaffe och
avec.
Håkan Ekman
Det var sista mötet för terminen, det var Luciabesök, det var god mat och dryck
och det var trevligt. Femtiosex bröder kan skriva under på det. Garanterat!
Särskilt välkommen denna afton var vårt senaste tillskott till brödraskaran,
nyblivne Eubaten Jonas Isholt, mindre än tre veckor gammal i Druid-Orden.
En tradition, etablerad sedan några år tillbaka, är ett besök av Älmhults Lucia.
Även i år anlände denna ljusdrottning med följe och gav oss en stämningsrik,
välljudande och vacker upplevelse som upptakt på de helger som följer. Som
tidigare bidrar vi med en summa till Lions Club som tack för besöket.
Kvällens ideella inslag ägde rum i matsalen, där vår Lv Per Andersen dukade
fram, naturligtvis med hjälp av sin insatsstyrka Fu, och även presenterade
julmat från sitt forna hemland Danmark. Det hela inleddes med ett glas
Mumma, en gammal traditionsrik juldryck vilken fortfarande är vanlig i vårt
sydliga broderland. Sedan följde sill, dansk fleskesteg, kyckling, mm.
Goda drycker ackompanjerade läckerheterna och möjligheten fanns att
smaka en speciell dansk akvavit som inte bara var god utan även innehar
en exklusiv status bland samlare.
Som dessert serverades en traditionell Ris á la Malta. Och vad vore en dylik
utan en gömd mandel i någon portion? Den lycklige upphittaren blev vår
Organist som belönades rikligt med ett hårt paket.
Jubilarer, ett antal, fanns på plats denna afton. Först ut var broder Roland
Karlsson, som nyligen passerat sin
60-årsdag och därmed kvalificerat sig
till en butelj Avalonvin.
Två bröder, Christer Lennartsson
och Hans Johansson, fick var sin
100-mötesnål att bära på kavajen.
Värst var dock broder Göran Sjökvist,
Christer Lennartsson och Hans
som just denna kväll bevistade sitt
Johansson belönas för 100 möten
tvåhundrade möte i Druid-Orden
och därför fick mottaga nålen för
denna speciella prestation.
Att vara trogen mötesbesökare och
uppnå dessa mål är ju också en form
av jubilerande. ÄÄ Tommy Almkvist
jobbade hårt under middagen med
dessa uppvaktningar och har numera
stor rutin på att leda logen med utGöran Sjökvist med nålen för 200-mötet märkt handlag.
Alf Carlsson
Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
Y-Z
Välbesökt julloge hos Aquila
Den 11 december hade vi ett välbesökt Eubatmöte som följdes av luciafirande,
glögg och ett delikat julbord i riklig mängd med därtill passande drycker.
Förutom våra egna bröder hade vi glädjen att hälsa bröder från SL Viken från
Norge, Altair i Arvika. Totalt hade ett 75-tal bröder mött upp denna kväll.
Luciatåg med tärnor och stjärngossar från Kvarnbergsskolans fjärde klass
bjöd bröderna på stämningsfulla sånger som hör luciafirande till och
stjärngossarna deklamerade med ett trivsamt agerande. Som tack för det fina luciafirandet fick klassen långa och uppskattande applåder av bröderna. Så var det dags för glöggen, efter recept av LV
Ulf Sundequist, och
den hade strykande
åtgång, både påtår och
tretår sågs påfyllas vid
den väldoftande grytan.
Stärkta av den varma
glöggen var det dags
att ta för sig från ett
dignande julbord.
Det utbringades en skål för Fosterlandet och logen Aquila under brödramåltiden. Mätta och belåtna fick bröderna lyssna till sång från Ulf Sundequist.
Kvällen avrundades med kaffe, pepparkaka och en och annan avec.
Denna lyckade jullogekväll avlutades i E F E.
Text och foto: Ulf Widén
11
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Logen Thesevs med
Lucia, julbord och
paketauktion
ÄÄ Patrik Svensson läste ”Lucia” av Elsa Carlsson och under tredje strofen började Luciatåget under sång vandra in i Lunden. Det var 27 flickor och pojkar från
klass 3 i Greboskolan som nervöst väntat i förrummet. Men i Lunden märktes
ingen nervositet utan alla deltog med liv och lust i sångerna. Sången ”Sankta
Lucia” såväl inledde som avslutade det av samtliga bröder uppskattade inslaget.
Kolbullar
på första
advent med
logen Idris
Efter en mycket solfattig novembermånad så kom den andra soldagen den
sista dagen i månaden, första advent. Det passade bra för bröderna med
respektive då bröderna i dubbel bemärkelse, Peter och Ulf Tengbrand, kal�lat till en stund vid brasan i skogen.
Under några timmar var det öppet hus och ”kocken” Peter bjöd på glögg, kolbullar
och fina grillkorvar. Till kaffet så blev det nygräddade våfflor med sylt och grädde.
15-talet bröder och även några damer hoppade över adventsgudstjänsten och
letade sig ut till en stilla och avkopplande stund i skogen med utsökt tilltugg.
Många historier berättades och en av de ivrigaste att framföra sina gamla skrönor var broder Stig Noord som alltid har något spännande att berätta.
Glädjande var att våra nyinvigda bröder, Bengt Degerman och Hans Söderberg,
var med under dagen. Bådar gott med en sådan start.
När solen började gå ner och kylan komma åter drog vi oss åter mot civilisationen och fortsättning på denna första adventsdag. Besökarna hoppades
på en fortsättning nästa år på denna fina start av advent.
Ulf Tengbrand
Y-Z
Wirdars julfest med Lucia
Efter det att ÄÄ läst ”Julgranen” av Zacharias Topelius reste sig alla ämbetsmän och lämnade en gemensam julhälsning till bröderna med familjer
varefter mötet avslutades i E F E.
Nu var det Föreningen Druidgården som tog över verksamheten genom att
bjuda på glögg och bjuda in till ett dignande julbord. Druidgårdens kockar
och medhjälpare hade verkligen lyckats med att åstadkomma ett julbord av
högsta kvalitet och innehåll vad gäller både mat och dryck.
Väl framme vid kaffet tog Patrik Svensson klubban och började auktionen
vilken han genomförde med stor inlevelse. Han lyckades med att få bröderna bjuda, oftast över varandra. Som vanligt hade ROÄ Lars Kardfall bidragit
med ett antal hemmatillverkade fågelholkar vilka är lika populära varje år.
Totalt fick Föreningen Druidgården in 32 515:-, vilket var något sämre än
föregående år, men kommer att ge ett bra netto till underhåll av gården.
CGS
Y-Z
Efterlogen inleddes med att broder Lars Oscarson sjöng ”Tomten” en tradition som vi har haft i många år. Kvällen fortsatte med att Fu-bröderna
serverade julmat och till detta sjöng bröderna i kapp om vilket bord som
kunde överrösta de andra, ganska rörigt men trevligt.
ÄÄ avslutade sitt lotteri, som han startade i höstas, och som hade två dragningar under kvällen. Som ÄÄ sa, en gång är ingen gång, två gånger blir det
en tradition, så han lär få köra sitt lotteri även nästa år.
En av logens nya traditioner är att broder Bernt Eriksson säljer lotter under
kvällen till vilket bröderna har bidragit med vinster och sedan lottas paketen ut i efterlogen, också en mycket lyckad aktivitet.
Kvällen avslutades med att bröderna önskade varandra en God Jul och Ett
Gott Nytt År.
Vid pennan denna afton, Jan-Inge Roubert
ÄÄ Dennis Byrskog hälsade kvällens 46 bröder välkomna till årets sista möte. Eubatmötet fortsatte som vanligt med våra ritualer och kvällens ideella inslag
var ett luciatåg från en av skolorna i Ljungby. Luciatåget bestod av 15 elever från
årskurs 2 och de hade en Luciashow som alla elever var involverade i och de
sjöng olika julsånger, många nya som undertecknad aldrig hade hört.
12
Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Logen Gutas D-stämma,
Eu-möte med Lucia
Ad Astras Julmöte
med damer
Lucia kom tidigt i år. Redan den 3 december kom hon för att sprida ljus och
glädje bland bröderna och deras damer. Luciafirandet började som sig bör
med glögg och pepparkaka. Efter en stunds mingel blev det mannekänguppvisning av damkläder mm från butik Linarve i Visby. Här fick kanske en och annan
broder tips på julklapp till sina partner.
Nu dröjde det inte länge förrän ljuset dämpades, sorlet tystnade och in tågade Lucia
med tärnor, stjärngossar och tomtenissar som i år kom från klass 6 i Västerhejde
skola. De bjöd på en stämningsfull stund och framförde sitt program på ett mycket
proffsigt sätt. När Lucia med sitt följe vandrat ut och luciasången tonades ned tackades de av publiken med en stor och välförtjänt applåd.
Åter tillbaka till Lunden för ett kort och ett lite annorlunda Eu-möte. Efter att bröderna tagit plats ombads M Bo Jacobson att hämta damerna och föra dem in i
Lunden. ÄÄ Hans Klintbom hälsar alla välkomna och gav en kort historik om logen
Guta. Vi var nu 45 bröder och 29 damer samlade i Lunden. Det var en härlig och
varm känsla att se lokalen i det närmaste fullsatt. Mötet genomfördes efter en för
kvällen anpassad agenda. Vår musikaliske broder Lennart Torndahl framförde ett
par visor och br Leif Svensson läste en juldikt på gammal
gotländska.
Under tiden hade Lv Olle Håkansson och hans medhjälpare färdigställt matsalen och dukat upp med alla julens
rätter. Under kvällen sålde tomtenissar lotter. Vinsterna
bestod av goda viner. Lotterna hade en strykande åtgång
och många glada (vin)nare syntes i vimlet.
Den här kvällen var även våra damer välkomna. Redan vid 18-tiden hade
många samlats och efterhand ökade ljudvolymen. Därmed fick också vår M
Folke Dubell anstränga sig lite extra för att alla församlade, dryga 50 med
damer, kunde tåga in i Lunden på ett sätt som krävs av vår vackra lund.
Ritual var kortare än vanligt eftersom många damer var närvarande. Inte desto
mindre kändes Lundens ljus och värme välkomnande som kontrast till det gråa
decembervädret. Ämbetsmännen med ÄÄ Björn Torstensen i spetsen berättade
om både vår Orden och våra möten så att våra damer inte längre behöver fundera på vad vi håller på med. Våra musiker, bröderna Kjell Olsson och Milos
Kalla, höjde stämningen med musik lämplig i juletid.
Efter mötet serverades glögg innan intåg kunde ske till det stora julbordet. De
flesta tyckte att där inte saknades något men riktiga skåningar kunde berätta att
förr fanns alltid lutfisk, bruna bönor och ål också. Men anstormningen till det
stora bordet tydde på att det var fullt tillräckligt. Trevliga julsånger delades ut och
med ackompanjemang av broder Kjell sjöngs julen in. Broder Mikael EngdahlJohansson hade nollat och uppvaktades med sedvanlig ljuslykta.
Efter en trivsam samvaro med en fin försmak av den stundande julen var
dags för hemfärd.
Text: Jan-Erik Wessman Foto: Anders Stenberg
Kvällen avslutades med auktion där broder Frankie Lidman på ett professionellt
sätt ropade ut vad bröderna fört med sig. Broder Frankie lyckades bra trots att
han tyckte att flertalet var antingen för tysta eller smålänningar. Men auktionens resultat blev ändå 5.000 kr som ograverat sänds till Stipendiefonden för att
stödja prostatacancerforskningen.
Karin Wilén tackade för att damerna då och då bjuds in till våra möten. Det
blir lite av igenkänning vid dessa möten. Men, påpekade Karin, så ges också
tillfälle att lära känna nya ansikten. Och visst tycker vi att det är trevligt när
damerna ansluter sig så vi ser fram mot kommande möten förutom vid jul
också i kräfttider eller på lärorika bussutflykter.
Referentteamet skrev och ÄÄ fotograferade
Referenter
Korrekturläs referaten! Skicka med foton från logemöten! Läs mer på sidan 19.
13
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Seniorträff hos
logen Morvin
Stella Polaris julfest
I slutet av november torsdagen den 27 tågade bröderna in i efterlogens lokaler i Druidvillan. För att mottagas av LV och hans FU som dekorerat lokalen
med allehanda julattiraljer för att vi bröder skulle få en första stänk av den
rätta julstämningen. Efter att alla hade funnit sig en plats vid de vackert dukade borden och satt sig ner förväntansfulla för att få en härlig och avkopplande stund och njuta av julens begivenheter. Då trädde hon fram Lucia
med sina tolv tärnor och fyra stjärngossar till Lucia sången. Ungdomar från
Södervångsskolan i Vellinge hade begett sig till Kyrkoköpinge och Trelleborg
för att sedan fortsätta med de traditionella julsångerna. Nu hade den första
julstämningen infunnit sig då Luciasångerna ljöd i lokalen.
Sedan januari 2013 har vi i Luleå hållit ”seniorträffar” som en del i brödravårdsarbetet. Syftet är att äldre bröder,
som av olika anledningar har svårt att
närvara på ordinarie möten, skall ha möjlighet att träffas och umgås.
Med ”lunchträffar” slipper bröderna färdas i mörker - mitt på dagen är den
tid då ålderskrämporna ger sig minst till känna.
För arrangemanget står bröderna George Johansson och Bengt Johansson,
som förutom maten även anordnar ideella inslag med aktuella ämnen.
Sedan starten har även vår ÄÄ och MÄ varit närvarande och försett bröderna
med aktuell information från de ordinarie möten. Nu senast diskuterades
budget för kommande år dagarna innan beslut skulle tas på D-stämma.
Träffarna hålles dagtid sista torsdagen varje månad.
Y-Z
Äldreboendet
Skogsgläntan i Kalix
får besök av logen Taranis
Att det var uppskattat kunde man klart tolka då bröderna reste sig upp och
applåderade efter den sista julsången till stående ovationer. Det var andra
året som de kom på besök och som man säger en gång är ingen gång, men
två gånger då är det tradition. En fin stund med harmoni tillsammans med
de närvarande bröderna som jag unnar fler att få möjlighet till nästa år.
Under kvällen fick min adept broder Paul Mårtensson motta manschettknappar. Dessa delas ut till den broder som för första gången nollat sen han
gick med i logen med början vid 50 år som broder Paul fyllt under året. Vi
fick välkomna fem nya presumtiva bröder som hade bjudit in denna kväll
för att få en första kontakt med logen och dess bröder.
Ett stort vill vi också rikta till broder Bertil Hansson som skänkt presentkort
på julskinkor till kvällens lotteri. Ett trevligt och uppskattat inslag och fru
Fortuna stod även mig bi denna kväll. Till sist vill jag även rikta ett stort
tack till alla Er bröder som gjorde denna kväll minnesvärd och njutbar. Väl
mött så ses vi snart igen och får då förhoppningsvis njuta tillsammans och
inhämta harmoni under en av årets sista dagar.
Vid pennan: Holger Sverin. Foto: Jan Fridsten
Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
Söndagen 7 december samlades bröderna Roger
Åkerström, Karl-Erik Lindbäck, Börje Johansson,
Jan-Erik Gustavsson samt undertecknad på äldreboendet Skogsgläntan i Kalix. Vi hade fått råvaror till middagen skänkta av ICA Näsbyn och efter
”chefskocken” Rogers anvisningar startade arbetet med att tillaga trerättersmenyn till våra gäster.
Det blev skagenröra på toast till förrätt. Varmrätten
bestod av lax på saltbädd och efterrätten blev
kladdkaka med vispgrädde och kaffe.
De boende och personalen var mycket nöjda med vårt initiativ och för oss
bröder kändes det mycket bra att kunna ha en aktivitet lokalt som vi hoppas
i förlängningen sprider en positiv bild av Druiderna.
Bertil Blomdahl
14
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Cynthusreferat i juletid
Ulricehamns resurscenter
Christer Ström och Sture
Andersson tillsammans med
enhetschef Lotta Andersson
Vi besökte Ulricehamn Resurscenter och överlämnade adventsljusstakar som gåva signerad bortgångne
brodern Bosse Wickström som tillbringat sin sista tid där
och ville visa sin uppskattning för det fina omhändertagandet han fick.
Enhetschef Lotta Andersson berättar att det finns 24
platser på korttidsboendet samt att man har möjlighet ta
emot 16 personer till den mycket uppskattade dagverksamheten. Lotta berättar också att för behålla minnet
av de skänkta ljusstarna kommer de att få heta Bosse
Wickströms lampor. Vi kan konstatera att det råder
en mycket fin och glad stämning både bland de inneboende och personalen.
Veteranernas jullunch
Brödravårdsutskottet hade traditionsenligt bjudit in våra äldre bröder, som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka våra möten, till en jullunch.
Bröderna blev hämtade av medlemmar ur BU för avfärd till vår
logelokal. Våra musicerande
bröder Tore Alsing och Stig
Nordlund spelade skön julmusik.
Ett uppskattat inslag var besöket
av Ulricehamns Lucia som bjöd
oss på de traditionella julsångerna. Av stämningen att döma
trivdes bröderna förträffligt och
alla var överens om att detta är en mycket trevlig tradition.
Julbordet den 12 december
Till kvällens EU-möte hade ÄÄ Christer Ström glädjen att hälsa 65 bröder välkomna.
Broder Pierre Ullmark meddelade att han via sina kontakter med vår vänloge Fraternitas
i Sandefjord fått en inbjudan att med damer deltaga vid deras högtidsdag i september,
besöken i Norge brukar alltid vara trevliga.
Samvaron i efterlogen började med att bröderna lydigt stod i en lång kö för att införskaffa
snapsen till ”julesillen” sedan blev det besök av Ulricehamns Lucia. Efter luciaframträdandet hälsade Lv bröderna välkomna till ett dingnande julbord. Av brödernas aptit att döma
så tycktes alla uppskatta den goda julmaten.
Vår krögare Andreas med medhjälpare kallades in av Lv som tackade för det fina samabetet, god service och inte minst den goda maten. Som ett bevis på uppskattningen
överlämnades var sin flaska rött vin.
Kvällens vinster var julblomster och lotterna försvann lika fort som julmaten. Efter
dragningen tackade broder Gunnar Segerqvist på lotterikommitens vägnar broder
Alexander Henriksson som skänkt kvällens vinster. Han tackade också de bröder som
skänkt vinster till vårt lotteri.
Det var mätta och belåtna bröder som så småningom önskade varandra en god jul och ett gott
nytt år innan de i den regninga december kvällen traskade hemåt.
LOA
15
Logen Fingals
tomteloge med
kyrkobesök
Stämningsfull julmusik i Lyby kyrka under ledning av vår organist Bengt Ekstrand startade vårt julfirande. Broder Bengt
Carlsson ackompanjerade på bas, vår eminenta Fingalkör inledde med ”Bereden väg” följt av ”Hosianna” ackompanjerad av Jan
Davidsson på trumpet. Broder Jan uppträdde också som sångsolist
och framförde, tillsammans med Fingalkören, kända stycken.
Broder Conny Ekström läste dikten ”Tomten”. Älvdalsskolans åk 6
stod för ett uppskattat luciatåg. Ett 70-tal åhörare hade kommit till
kyrkan, vilket är glädjande, och de fick verkligen uppleva julstämning. Arrangemanget är en tradition sedan 1980 som vi verkligen
hoppas få leva vidare.
ÄÄ Christer Lindblad
förlänade de kvinnliga
aktörerna var sin ros
och ett tack till samtliga
aktörer och då speciellt till Bengt Ekstrand.
En bukett julblommor
överräcktes också till
kyrkvaktmästare StigArne Jönsson, som välvilligt ställer upp med
att öppna kyrkan vid
våra arrangemang.
Efter detta tog sig de
70-talet bröder med
damer ut i den begynnande blåst. På andra sidan landsvägen väntade
Församlingsgården där
Lv Christer Andersson
välkomnade till ett hemlagat julbord. Maten
smakade alldeles underbart.
Bröderna Henric Falkenberg, Bengt Carlsson och Bertil Olsson
underhöll med julmusik och broder Göte Persson läste sin dikt
om 10 små tomtars bedrifter och öden.
Det blev också dags för Tomteritualen där fjolårstomten broder
Per-Anders Gustafsson skötte det rituella utnämnandet till den nye
årstomten broder Christer Nilsson. Hans första stora uppgift var att ta
hand om julklappslotteriet. Efter ytterligare sång och musik tackade
avslutningsvis ÄÄ Christer Lindblad för maten och riktade ett speciellt
tack till Lv och Fu för väl genomfört arrangemang. Även våra musikanter visades stor uppskattning.
Slutligen önskade ÄÄ alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Text Christer Nilsson. Foto Gert Nilsson
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
LANDET RUNT
3 Logen Mimer, Malmö
Eubatmöte 17 december
Tf ÄÄ Lars-Göran Lind hälsade 16 bröder välkomna till aftonens
sammankomst. Speciellt vände han sig till OÄ Erik Rengberg OÄ Stig Nilsson
och OÄ Tommy Johansson. Erik som kom från logen Doru överlämnade de
symboliska sju rosorna. Stig var förståss ”vår ständige gäst” från Selene och
Tommy är en Mimerbroder som vi saknat under året. Hans arbete har lagt
hinder i vägen, men nu hoppades han kunna komma oftare i fortsättningen.
I efterlogen informerade Lars-Göran om Druid-Ordens Rekryteringsmodell.
Vi tog det första steget och samlade in namn på tänkbara blivande bröder
och så långt ser det lovande ut.
Antalet Mimerbröder är idag nere i 37 stycken. Vilket i denna anrika
gamla loge (om jag minns rätt) är den lägsta siffran sedan 1920-talet.
Karsten
7 Logen Vasa, Malmö
Eubatmöte med auktion den 20 november
Så var det dags för den årliga auktionen. Efter möte i en välfylld Lund påbörjades festligheterna. Logen hade celebert besök i form av en tio man stark
styrka från Riksstorlogen. Dessutom var tre bröder från vänlogen Avalon i
Danmark på besök. Oerhört trevligt!
En klassisk sillmacka efterföljdes av pyttipanna garnerad med stekt ägg,
rödbetor, HP-sås och ketchup. Dessutom presenterades en annorlunda variant till alla bröders förtjusning, nämligen att servera pytten med bearnaisesås. Detta enligt en dansk modell där pytt och bea serveras under namnet
biksemad deluxe. Bea, det funkar till allt!
med något föremål för församlingen att bjuda på. Med Magnus iver kring varje
föremål och Anders rappa teknik med klubban såldes det ena efter det andra
förmålet till bröderna som entusiastiskt budade. Hemmagjord sylt, svamp,
korv och viner gick som smör i solsken. Böcker, skivor och glas att fylla sina
hyllor med. Skjortor, handskar och träningsoveraller till garderoben. Bland
de mer märkliga tingen fanns bland annat en sminkväska, ett ölbälte och en
hängmatta i miniatyr. Sist men inte minst fanns en fotboll med hela 2014
års guldlag från Malmö FFs autografer på. Utan tacklingar och dribblingar
inleddes en hård kamp om bollen mellan två bröder och segraren kunde väl
hemma placera bollen på hedersplats bland prydnaderna.
Nedtecknat av Nils Lundquist
8 Logen Wirdar, Ljungby
Badgradgivning
Fredagen den 28 november skulle fyra bröder upptas som barder i logen genom bardgradgivning. Bröderna skulle invigas och utbildas i druidisk lära.
Innan själva gradgivningen hälsade ÄÄ Dennis Byrskog 47 uppklädda och
propra bröder välkomna till kvällens möte.
Vid aftonens brödramåltid tog Skr Thomas Johansson upp talet till Fosterlandet
och talade över ämnet EU som fosterland kontra Sverige. Vad kommer att
hända i framtiden? ÄÄ Dennis Byrskog talde till de fyra nya Barderna och
inledde med att säga att de nu kommit till det andra steget i den druidiska
vandringen. Avslutningsvis påtalade han att logen och deras bröder hade
förväntningar, att bröderna skulle motsvara de förväntningarna genom närvaro och ett aktivt brödraskap.
Broder Hans Eliasson höll tacktalet för sig och de övriga tre bröderna
Tommy Kjellson, Pär Johansson och Frans Svensson och påtalade hur intressant och avkopplande det är att komma på möten. Han tackade också
för möjligheten som logen gav de fyra bröderna att komma vidare inom
logearbetet. Broder Hans trodde att de fyra bröderna väl skulle kunna möta
övriga bröders och logens förväntningar.
LV Matz Nilsson avslutade måltiden med att bjuda bröderna en trappa ned
för efterloge.
Vid pennan broder Sam
18 Logen Cynthus,Ulricehamn
Sångerna, på både svenska och danska, avlöste varandra och samtalen däremellan var intensiva. Bröderna Anders Grahn och Magnus Winter dundrade plötsligt igång auktionen. Inkomsterna från auktionen går bland annat till samarbetskommitténs barnjulfest. Alla deltagande bröder hade tagit
16
Vid kvällens möte blev vi påminda vår förgänglighet då mötet började med
sorgeloge för bröderna Christer Josefsson och Bosse Wickström. Dessa bröder har båda tjänstgjort som skrivare i vår loge. Vi minns broder Bosse för
sin entusiasm för Doppingarnas aktivitet i badhuset på lördagmorgnarna
och broder Christer som tog varje tillfälle i akt att uppmana våra nya bröder
att ta chansen om de fick förfrågan om ett ämbete. Det utvecklar dig som
person var broder Christers budskap.
59 bröder var samlade till kvällens Eubatmöte. Broder Lars-Åke Dahlström
informerade om en kommande gemensam aktivitet med våra damer. Det
blir en glöggpromenad i vår vackra stads centrum och därefter lite enklare
mat, barmingel och lite andra aktiviteter.
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Under mötet var fem tänkbara bröder inbjudna till en informationskväll,
där bröderna Thomas Ahlqvist och Pierre Ullmark informerade om DruidOrden och dess syfte. Gästerna var sedan inbjudna till brödramåltiden
30 Logen Orion, Umeå
Druid-GG den 28 november
Julia Frölish tillsammans med broder Stig Nordlund
I efterlogen serverade broder Clemen och hans mannar i arbetsutskottet
en läcker anrättning. Vi hade också glädjen att ha besök av en ung flicka,
Julia Frölish, blott 14 år som trakterade gitarr, fiol och nyckelharpa på ett
fantastiskt sätt och tidvis ackompanjerad av vår egen Stig Nordlund. Alla var
mycket imponerade av denna unga flicka som redan hade hunnit förkovra
sig så fantastiskt på sina instrument.
D-stämma, EU-möte
Kvällens möten började med att 40 bröder samlades till en förkortad druidstämma. Broder Sture Andersson meddelade att välgörenhetsutskottet
ämnade skänka pengar till kyrkans julfirande för våra ensamma medmänniskor. Likaså till inköpande av ”ambulansnallar” som sedan överlämnas
till ambulanssjukvården. Dessa nallar som barnen får ta med sig gör att de
barn som tvingas åka ambulans kanske får en lite ljusare bild av sin kontakt
med ambulansen.
Brödraskaran hade vuxit till 53 bröder när ÄÄ Christer Ström hälsade välkommen till det efterföljande Eubatmötet . ÄÄ påminde bröderna om vikten
av att det skall vara tystnad i lunden under genomförandet av våra ritualer.
Kvällen tj Lv Thomas Ahlqvist och hans mannar i AU hälsade välkommen
till kvällens brödramåltid och såg framemot en trevlig kväll tillsammans.
Magnus Jönsson, Lars Arne Ivert, Per Nygren och Mats Norrback
Vad är det som kan slå bilderna av barn och barnbarn? Naturligtvis inte en gradgivning i en grundloge, men då det ibland krävs målfoto måste jag tillstå att en
väl genomförd ritual är vacker! Inte som minnesbilderna av barnet eller barnbarnet, då vi måste förstå att blodsbanden skymmer objektiviteten.
I fredags kunde vi se fyra barder upphöjas till Druider. Ritualen flöt fint,
vilket också gästande SMÄ Sverker Brodin betonade, då han tackade ämbetsmännen för den vackert genomförda ceremonin, samtidigt som han
gratulerade de nya Druiderna till välkomnandet. De fick genast pröva sitt inflytande vid den korta ekonomiska rapporten som hörde till dagordningen.
Alla händer fanns i luften då det ekonomiska läget godkändes.
Då jag själv var lite krasslig missade jag både mat och högtidliga tal, men
ryktet har gått och jag fick trösta mig med att bläddra i familjearkivet.
Det krävs ljuspunkter i vintermörkret!
Bertil Carlsson
37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte med reception den 16 december
Kvällens Au med jubliraen broder Einar Claesson
Åke Danfeldter
MÄ kallade fram broder Einar Claesson för gratulationer till sina fyllda 70
år. Gratulationerna genomfördes med hurrarop sång och folkets jubel.
Kvällens lotteri var som vanligt lättsålt och glad vinnare till första vinst var
broder Åke Danfeldter.
LOA
Vid terminens sista möte närvarade trettien bröder inkl. recipienderna trots
den sena tidpunkten före julhelgen. ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade alla bröder välkomna och önskade bröderna en trevlig kommande jul- och nyårshelg, som avslut på året. ÄÄ Gunnar Edebrand välkomnade speciellt en
celeber gäst, RSV Rolf Mattson, denna afton.
Eubatmötet fortskred med ritualerna för att öppna mötet fram till receptionen. Denna afton skulle fyra nya bröder intas i Druid-Orden; André De
Hooge, Thomas Hansson, Linus Mattsson, Arne Nilsson. Ceremonin framfördes under värdiga former och bröderna invigdes till Eubater.
Dags att planera för 2015 års Riksmästerskap i golf för Druider.
Boka den 30 juli för inspel med efterföljande middag med broderligt umgänge.
Mästerskapet är den 31 juli 2015 på Landeryds Gk utmärkta bana Vesterby.
Arrangör: SL Folkungaland
5
1
20
17
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
Under ordet fritt framförde RSV Rolf Mattsson en hälsning från bröderna i
logen Merlin i Karlskrona, som han hade informerat om sin resa till Malmö
och besöket i logen. Han beskrev även sina upplevelser som broder i logen
kortfattat under sin fyrtio år som medlem.
Lv Torbjörn Andersson bjöd in till högtidsloge med tre rätter på menyn.
ÄÄ Gunnar Edebrand hälsade alla välkomna och noterade att stämningen
var på topp och hoppades att maten skulle smaka och att alla var tillfreds.
Efter att vinet serverats äskade MÄ Roland Björk tystnad och höll därefter
talet till fosterlandet. Talet till recipienderna hölls av ÄÄ Gunnar Edebrand
och svarstalet från recipienderna hölls av Eubatbroder Thomas Hansson.
Kaffet var serverat och avecen närmast uppdrucken och konversationerna
var både livliga och spänstiga.
RSMÄ Anders Eriksson tackade för maten. Tiden kom att visa att det nu var
tid att tänka på hemfärden. Bröderna hälsade varandra God Jul och Gott
Nytt År varefter mötet avslutades.
Tord.
55 Logen Thesevs, Linköping
Druidstämma och Eubatmöte
Kvällens Druidstämma var i första hand avsedd till en genomgång av budget
för nästa år, varför Skm Christian Palm presenterade förslaget som godkändes enhälligt.
Efter en stunds paus ledde M Eubater och Bardbröder in i Lunden och MÄ
konstaterade att vi var nu 41 bröder församlade och ÄÄ redogjorde i stora
drag vad som behandlats under Druidstämman.
I efterlogen serverades som vanligt en välkomponerad måltid. Under kaffet
fick vi ta del av Neptunusbroder OÄ Christer Setterdahls ”nya liv”, som volontär hos Stadsmissionen. Mycket intressant att höra om de olika verksamheterna, många på uppdrag av kriminalvården, arbetsförmedlingen och andra
organisationer, som man bedriver, i de flesta fall rent ideellt.
Eller som Laurie Stockwell uttryckte det;
Ägodelar är inte det viktigaste
men glädje, kärlek till det sköna,
vänskap mellan alla folk och människor
det är själva livet.
CGS
56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte, 8 december 2014
Vi Druider har ju tradition i att dela ut gåvor till organisationer som värnar om de utsatta i vårt samhälle. Därför överlämnade ÄÄ Bertil Killander
18
på kvällens förloge penninggåvor, som utgörs av överskott från lotterier med
mera, till Britt- Marie Lundberg från Kvinnohuset Tranan och till Lennart
Andersson från Sällskapet Jultomtarna. Deras viktiga insats applåderades
varmt av de församlade bröderna.
Med spänd förväntan intogs trapporna upp till vår Lund. I kväll hade man
bjudit in till veteranloge! Ni som inte var med kan betänka vad tomt det var
uppe på ”gubbhyllan”. Dessa herrar agerade som ämbetsmän under mötet. Kvällens ÄÄ Per-Olof Pettersson hälsade alla välkomna. I synnerhet välkomnades broder Stefan Claesson från logen Excalibur och bröderna Lars-Åke
Dahlström och Håkan Johansson från logen Cynthus.
Org Jonas Ericsson skötte gramofonarmen och spelade påpassligt Alphavilles
gamla, men ändå pigga hitlåt; Forever Young. Ämbetsmännen samlade efter ett väl utfört Eubatmöte.
Efterlogen inleddes med att kvällens MÄ Michael Hallgren passande nog deklamerade Tomten av Viktor Rydberg. Efter Nationalhymn och hurrande begärde ÄÄ Bertil Kilander ordet och tackade kvällens veteraner för ett väl genomfört möte och framförde dessutom hälsningar från vår vänloge i Norge.
TjOÄ Owe Carlsson kallade ut
huspersonalen och framförde
ett stort tack för den goda maten och för den oförtrutna servicen under den lidna terminen.
Tillställningen avslutades med
att broder Michael Hallberg fyrade av historier och gåtor så
skrattsalvorna säkert hördes
Spänd väntan på lottdragning.
ända ut på gatan! Ulf Sahlén
79 Logen Excalibur, Borås
Druidstämma med gradgivning den 3 dec
Det var inte precis någon trängsel i logelokalen denna novemberkväll, trots utsikten att få se två bröder upphöjas till rang och värdighet av Druid. Inte heller hade
någon från våra moder- respektive systerloger infunnit sig. Tråkigt, men kanske
lika så gott, så slapp några förargliga små missar i ritualen spridas utanför vår
egen krets.
Alltnog, de båda barderna Sven-Olof Kall och Christoffer Mossberg fick en
värdig upphöjelse till den högsta grundlogegraden, och båda föreföll nöjda
att få sina blå regalier utbytta mot röda.
Att öka logens numerär visar sig inte vara det lättaste, knappt har en ny blivande broder balloterats, förrän en annan anmäler sitt utträde.
Turligt nog kunde Skm Petri Karhu avlämna en positiv rapport över det finansiella läget. Till detta har flera bröder bidragit. Så till skillnad från Svea
rike står logen Excalibur inte med några ”tomma lador”.
Vid brödramåltiden visade MÄ Christian Aronsson i sitt tal till fosterlandet
prov på sina litterära vyer genom att citera skaldestycken från Heidenstam
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
till Kent, vilka visade prov på hur synen på och beskrivningen av vårt fosterland förändrats över tid.
Ordens-info
Uppdaterat Rekryteringsmaterial!
Gör så här:
Gå till Stammen/Internt/Formulär och hjälpmedel/Dokument för Grundloger.
Under rubriken ”Ledstjärnan” finns det mesta att ”ta hem” för ett givande
informationsmöte. Tänk på att det finns olika inloggningsnivåer på Stammen
beroende på ämbete etc.
En nivå för alla bröder
En nivå för ämbetsmän
(RSL, SSkr, Skr samt Kansli har personliga användarnamn
och lösenord).
En nivå för MÄ
En nivå för SMÄ
En nivå för Skm - för att logga in på web-shopen
ÄÄ Lars Forsman välkomnade bröderna Christoffer Mossberg och SvenOlof Kall i druidkretsen, och råkade i sitt tal inrätta ett nytt ämbete,
Skrattmästare (Skrm). Åtskilliga bröder kände sig uppenbarligen manade
att axla detta ämbete, och inte minst ÄÄ själv fick efter detta svårt att upprätthålla det allvar som hans rang och stunden annars krävde.
De båda druiderna framförde sina tacksägelser, i det de konstaterade att de
trivs utmärkt i logen samt att Ordens grundare Henry Hurle hade helt rätt i
sin tanke att politik och religion inte skulle få diskuteras.
Till mångas besvikelse fanns denna gång inget lotteri, när nu för en gångs
skull vinsterna till 100 procent skulle ha tillfallit den egna logens bröder!
Men välgörenhetsfonden blev för den skull inte lidande, skålen som skickades runt innehöll en vacker slant när den väl återkom till Skm.
Och för kvällens underhållning stod denna kväll de flesta bröder, som
med sina mer eller mindre rumsrena historier gjorde att någon särskild
Skrattmästare egentligen inte behövdes.
Uno Axelsson
De olika nivåerna medger tillåtelse för bröderna att sköta sina specifika ämbeten, t.ex. ta ut olika blanketter, ändra adresser, göra rapporter och närvarorapporteringar.
Är Du osäker på vilket användarnamn och lösenord Du ska använda, kontakta
Kansliet! Öppet tisdag - torsdag 08 - 16
tel 040 12 80 81 • [email protected]
Du kan nu hämta ”krya på dig hälsning” på vår hemsida. Du skriver själv logens
namn och namnet på broder som hälsningen gäller! Du hittar det under verktyg
för loger.
Följande Oc är justerade och inlagda på vår hemsida den 2014-12-31.
Oc gällande Grundloge:
101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 128, 130 och 140
Oc gällande Bröder
302 och 321
Även kontrollista och register Grundloge och Bröder är ändrade och nya!
Tillsammans gör vi
”Landet runt” bättre!
För att ”Landet runt” ska bli bredare läsmässigt och inte bara tillfredsställa den
egna logen har vi i redaktionen några tankar om innehållet i artiklarna.
Undvik att skriva om sådant som sker i alla loger. Som t ex ... ÄÄ hälsade samliga bröder...,
samtliga ämbetsmän.., kvällens brödramåltid
bestod av.., ytterligare en kväll till ända.., mm.
”Landet runt” bör inte skrivas som ett protokoll
från ett genomfört möte. Att skriva om vad som
komma ska är OK om aktiviteten inte hunnit
genomföras före nästa nummer av tidningen.
Aktualitet är viktigt!
Lägg vikten på att t ex presentera nya bröder mer
utförligt (ålder, yrke, civilstånd, fritidsintresse)
och foto. Då blir vi i ”landet” också mer bekanta
med nya bröder och kanske hitta gemensamma
19
beröringspunkter. Du kan också berätta mer om
ideella inslag och andra aktiviteter som kan vara
tips till andra loger. Vissa ideella inslag kan med
fördel beskrivas i en egen artikel.
Bred inte ut dig för mycket utan skriv kortfattat.
Detta för att bereda plats för fler loger att komma till tals.
Skriv texterna i 12p storlek, utan indrag och understrykningar mm. Starta referatet med logens
nummer, namn och ort. Se referaten ovan!
Glöm inte att korrekturläsa det du skrivit!
Redaktionsgruppen
Svensk Druid-Tidning
Nr 1 januari 2015
VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
Logen Temenos, Edsbyn
Eu 14 11 06
Stefan Hälsing
Tvärgatan 3, 828 32 Edsbyn
Logen Teutates, Halmstad
Eu 14 11 14
Peter Salomonsson
Sven Jonssons gata 18, 302 27 Halmstad
Lars Kärrman
Rydöforsvägen 6 A, 302 39 Halmstad
Jan-Olof Jönsson
Lyckåkersgatan 27, 302 39 Halmstad
Logen Polaris, Kiruna
Eu 14 11 19
Roger Lindehag
Rakelvägen 12, 981 44 Kiruna
Logen Hesperus, Malmö
Eu 14 12 16
Arne Nilsson
Lergöksgatan 55, 215 79 Malmö
André De Hooge
Tenorvägen 12, 243 35 Höör
Eu 14 12 16
Thomas Hansson
Ingenjörsgatan 14, 215 68 Malmö
Linus Mattsson
Erikstorpsgatan 10 B, 217 54 Malmö
Logen Selene, Trelleborg
Logen Dair, Stockholm
Eu 14 11 03
Jörgen Jarl
Vemmenhögsgatan 5, 232 54 Åkarp
Eu 14 11 18
John Dervinger
Grenvägen 28 A, 135 52 Tyresö
Logen Kronos, Helsingfors
Ove Lundqvist
Eu 14 12 01
Katrineforsvägen 9, 124 64 Enskede
Henri Ranki
Eric Malmquist
Kuusistonlinnantie 3C 40, 00900 Helsingfors Follimgbogatan 18, 168 60 Bromma
Logen Aldebaran, Umeå
Anders Parmér
Eu 14 12 05
Movägen 33, 135 50 Tyresö
Johannes Mattsson
Heden 33, 922 94 Tvärålund
Logen Allbota, Kalmar
Eu 14 11 14
Per-Ola Olofsson-Schmuul
Södra Långgatan 20 A, 392 32 Kalmar
Robert Norberg
Kaggensgatan 37 B, 392 32 Kalmar
Henrik Karlsson
Möllstorpsgatan 42, 386 31 Färjestaden
Andreas Jonasson
Vestavägen 9, 393 51 Kalmar
Patrick Schmuul-Yhalenius
Larmgatan 14, 392 30 Kalmar
Det syns väl att Du tillhör Orden?
Vi har ett klart direktiv på att vi ska
marknadsföra Druid-Orden.
Vad är inte bättre än att bära druidnålen
så den syns och väcker frågor.
Det är då vi själva är de bästa marknadsförarna. Bär din nål så att det
syns att du är druid.
Har du druidringen så ska du naturligtvis också bära den i vardagen om du
inte har ett jobb som sliter på den.
Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom
prostatacancern
Bg 782-1911
Skriv ”Stipendiefonden” på talongen
20
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
VI GRATULERAR
februaris födelsedagar
96 år
Arosia, Gerhard Linke, 16 feb
91 år
Nemeton, Olof Cedertjärn, 26 feb
Wales, Lennart Persson, 27 feb
90 år
Alir, Gösta Vestin, 11 feb
Merlin, Birger Olsson, 22 feb
85 år
Nemeton, Roy Lindeblad, 22 feb
80 år
70 år
Camulus, Christer Torin, 2 feb
Temenos, Håkan Jonsson, 2 feb
Orion, Åke Rehn, 3 feb
Triton, Jan-Erik Andersson, 8 feb
Idris, Hans Rudberg, 8 feb
Orion, Jan Selberg, 9 feb
Derva, Åke Pellving, 11 feb
Wirdar, Per-Anders Jensen, 12 feb
Camulus, Torbjörn Palm, 17 feb
Belisama, Hasse Bohm, 19 feb
Mimer, Göran Lindman, 22 feb
Wales, Lars Nordström, 25 feb
60 år
Minera Ferrorum, Rune Nordmark, 1 feb
Karlavagnen, Berthold Andersson, 3 feb Rigel, Lars-Göran Larsson, 2 feb
Temenos, Lennart Ståhlberg, 19 feb
Polaris, Håkan Kauppi, 3 feb
Cernunnos, Torsten Karlsson, 25 feb
Cynthus, Sune Carlbom, 4 feb
Morvin, Sauli Vasara, 12 feb
Fingal, Bertil Andersson, 20 feb
Fingal, Kjell-Erik Håkansson, 5 feb
Belenos, Lars Spanier, 21 feb
Pallas, John Källström, 9 feb
Idris, Bengt Degerman, 21 feb
Nerevs, Sivert Andersson, 15 feb
Wirdar, Rune Andersson, 19 feb
Guta, Bertil Klingvall, 21 feb
Amici, Carl Brenbak, 23 feb
Polstjärnan, Göran Eriksson, 24 feb
Grannos, Eddie Schef, 25 feb
50 år
Thesevs, Johan Fällström, 10 feb
Merlin, Ulf Ottosson, 11 feb
Temenos, Kent Olsson, 20 feb
Circius, Michael Sikström, 28 feb
40 år
Värend, Fredrik Lennartsson, 3 feb
Wales, Johan Nävelsö, 5 feb
Selene, Martin von Ripa, 7 feb
Ad Astra, Dafvid Hermansson, 11 feb
Idris, Jonny Lindroos, 16 feb
Carnac, Dan Sörensen, 16 feb
30 år
Morvin, Christoffer Hedgren, 11 feb
Polaris, Anders Wälitalo, 21 mar
75 år
BRUSTNA LÄNKAR
Logen Stella Polaris, Trelleborg Logen Triton, Norrköping
R-Br Knut Andersson
Invigd i Orden den 28 december 1990
Avliden den 15 december 2014
24 medlemsår
OÄ-Br Bertil Christensson
Invigd i Orden den 25 november 1958
Avliden den 20 december 2014
56 medlemsår
Logen Wirdar, Ljungby
Logen Thesevs, Linköping
R-Br Bengt Lindahl
Invigd i Orden den 15 oktober 1993
Avliden den 11 november 2014
21 medlemsår
Logen Merlin, Karlskrona
OÄ-Br Stig Segernäs
Invigd i Orden den 25 oktober 1980
Avliden den 23 december 2014
Logen Iris, Göteborg
Eu-Br Nils Liljeroth
Invigd i Orden den 23 januari 2013
Avliden den 18 december 2014
2 medlemsår
R-Br Bjelke Göstasson
Invigd i Orden den 25 januari 1969
Avliden den 23 november 2014
45 medlemsår
Logen Camulus, Skövde
OÄ-Br Evert Mattsson
Invigd i Orden den 3 februari 1976
Avliden den 16 december 2014
38 medlemsår
Logen Rigel, Örnsköldsvik
OÄ-Br Stig Sångberg
Invigd i Orden den 22 april 1989
Avliden den 5 december 2014
25 medlemsår
21
Tankar om välgörenhet
Välgörenhet är en bärande del av vår druidiska strävan. Att ”göra
väl” är det vi alla druidbröder bör sträva efter i stort som smått.
Våra loger är inte i sig välgörenhetsinrättningar men de har en
vilja att vara välgörande på många olika sätt.
I Stipendiefonden kan denna vilja manifesteras i en gemensam
strävan att bidra till det goda. Genom Stipendiefonden vill vi hjälpa
humanitärt, socialt eller forskningsstödjande.
Stipendiefonden blir då inte enbart ett ekonomiskt medel för vår
Orden att "göra väl" utan en möjlighet för den sanna druidbrodern att visa sin uppriktiga och goda vilja.
Vårt Bankgiro är 782-1911, märk talongen Stipendiefonden
Anders Eriksson
RSMÄ
Nr 1 januari 2015
Annonsera i Svensk Druid-Tidning
- Det lönar sig!
Målad i mars 2014 efter ett foto
Svensk Druid-Tidning
Arvika
Avesta
Lund
Boden,
Lycksele
2 loger
Borås
Malmö,
5
Edsbyn
Norrköpin loger
Falkenberg
Nyköpi g, 2 loger
ng
Fränsta
Olofström
Grebbe
Pite
stad
å
Gälliva
Skellefteå
re
d
Gävle
Skövde
v
Götebo
Stockholm
rg
fr
Halmstad
Strängn
et
äs
Helsing
Sundsv
bor
Fr
all
Hudiksv g
Söderhamn
all
Hässleh
178
Trelleborg
olm
, 2 loger
sam
Höganä
Täb
s
y
Lond
Höllvik
Ulriceh
en
amn
de ku
Hörby
Umeå 2
varo o
loger
Jönköping
Uppsala
annan
Kalix
Varberg
överla
Kalmar
Visby
Henry
Karlskr
Vänersb
ona
org
Namnet
Karlstad
Västerv
ik
Vänskap
Kiruna
Västerå
sedvänjo
s
Kramfo
Växjö
rs
diska förf
Köping
Ånge
bättra mä
Landsk
Älmhul
ron
t
Titeln på
Linköping a
Örnskö
ldsvik
jas av tvend
Ljungby , 3 loger Öst
ersund
en i gam n
Luleå
ma
Östham
mar
Strävan
Helsing
och
fors
fordra harm
o
den tide
SVENSK
n,
form av i O
Västerg A DRUID-OR
politik
atan
DEN
ställning
i polit
www.drui3, 211 21 Malmö
dor
e-post:
Till Sve
[email protected] den.org
rige
som etab kom
Tel. 040 ruidorden.org
lera
-12 80 81
av vår Ord des
en var
Väns
Har Bob Dylan haft något
ämbete i er loge?
Knappast, men kanske någon annan broder som
betytt mycket för er loge och som ni vill hedra med
ett porträtt målat i olja på duk
Kontakta mig gärna för vidare upplysningar
E-post: [email protected]
Tel: 070 570 60 05
Välkommen till
den Personliga Begravnings
JOUR
DYGNET
RUNT
Välkommen
till denVipersonliga
hjälper er med allt inom begravnin
Begravningsbyrån.
transporter, familjejuridi
och försäkringar.
Vi hjälper er med allt inom
begravning, gravsten,
Har jour dygnet runt
transporter, familjejuridik
och försäkringar.
Marie
Broder Jan Bolejko, logen Vasa
Mariedalsvägen
040-30
1809
09
Mariedalsvägen66,
66,Malmö
Malmö •• 040
30 18
www.davidshallsbegravningsbyra.net
www.davidshallsbegravningsbyra.net
Välkommen till
den Personliga Begravningsbyrån.
Välkomna till
Vi hjälper er med allt
inom
begravning, gravsten,
FRACK
1.695:Carlgren´s
Herrtransporter,
Komplett med
alla tillbehör
familjejuridik
Generalsgatan 45 i Norrköping
tel: 0708 34 14 14 • www.frackshop.se
2.350:-/2.450:-
och försäkringar.
Svart kostym
1.895:Smoking + skjorta 1.900:Lackskor
600:-
Har jour dygnet runt
22
[email protected]
www.d
Nr 1 januari 2015
Svensk Druid-Tidning
Liten his
torik
Vår Ord
en
land Stre grundades på
et i Lon
don och Värdshuset The
Åren före
året var
King´s
1781.
Arm på
de över var svåra för Eng
Pohela kon
da hade
tinenter land som var
.
i
utropat vänt sig mot EngQuébec hade intakrig och oro härs
en egen
kaderland
union, USAland. I Amerik gits och hela
et
Kan
a hade
. Krig mel
vid vilk England följd
kolonist alan
en New
e.
erna
kolo
År 178
nierna
gate
riade sig
0 utbröt
och halv fängelset öppnad
Gordon och mot stark i
a
-res
Lon
es
med
ning
don
England
rankrike
liksom brann. Den soci våld, fångarna en
i stor
kom att
beleda fram a delar av Eurala oron var myc
81 ville
kopa
till ”Fra
någ
nska revo . En oro som
mvaro på ra vänner sam
i
lutionen
las
värdshus
” 1789.
don. Sna
et ‘The till vänskaplig
underhå
rt
unde vida kände de sig King’s Arms”
llning och
man
på
och där reutveckla sin önskade att grunda Poland Street
det fann
i
s möjligh an att glädjas ett sällskap, där
n anlednin
et
ade de om g; ansågs min att utesluta den i broderlig sam
dre
, som av
Hurle väckett lämpligt nam önskvärd. Med
en eller
n och en
myc
te ett förs
i sällskap ken möda
lag som
t blev Dru
et
enhällig
t antogs. vid namn
p, Glädje id-Orden och
or, språk och Broderligheskulle vara en
träffpun
och
kt
fäder men situation var t. Det konstate
rades att för
änniska avsikterna är helt annorlunda
våra
ns tillvaro
de samma;
än våra
druioch det
den hög
vill även de försökte att
ste
förvi.
ne män ledaren blev Stor
- barderna
al tid. Med
, precis Ädel Ärk och skul
som
lemmar
na skulle de understödd le stödmål gick
kallas för
e ledarbröder.
onin och ut på att skaffa
sig själs
lig bildning
Ordensl uppmuntran till
agen
god
k eller relig ett strikt förb a seder. Det skre, att beud
tiska eller on vid våra möt mot att diskuter vs, på
en. Idag
religiösa
tar vi inte a varje
frågor.
m Druid-O
någon
s i Sverige rden via Tyskland
r Konsul är Logen Ad Astr 1904. Den förs
ta loge
Gustaf Smi
a i Malmö.
th från Trel
Gru
leborg. ndaren
Vå
r Orden
står för
skap Glä
dje Bro
derlighet.
Dett
DRUID-Oa är
- en Ord RDEN
en för d
ig!
REKRYTERINGS
HJÄLPEN
Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom
Druiddamernas
klubbsmärken
prostatacancern
Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden” på talongen

Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar
Pris:
Halssmycke med kedja 100:Brosch/Pins 60:-/st
Vi utför:
Service och akutunderhåll samt
brandskyddskontroll och gaffeltest.
På er befintliga truck park.
I samarbete med:
Beställes hos:
Monika Cederholm, Torsgatan 14
274 31 Skurup, mobil 0706 58 03 51,
E-post [email protected]
Vi finns i Linköping– Norrköping- Finspång
Kontakt:
Försäljning& Service: Jonas Andersson
Tfn: 070-580 01 07
Försäljning& Service: Hans Andersson
Tfn: 070-580 00 23
druid-orden
med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till
I stället för blommor
Stipendiefondens
hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera broder på en
högtidsdag eller till minne av avliden broder.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i
annan loge eller gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via mejl:
[email protected]
Druid-ordens
stipendiefond
vi vill på detta sätt tacka för ett
varmt och broderligt mottagande
samt framföra en hälsning från
alla våra bröder och önskar
er lycka till i framtiden
Logen Belenos
ää
Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084
druid-orden
bäste Broder
Sven Svensson
med anledning av din högtidsdag har
Logen Ad Astra
överlämnat en penninggåva till
druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag
skr
ää
under riksstorlogens
överinseende
druid-orden
Logen Merkur
50 år
Svenska riksstorlogen
fgdo
har med anledning av logens jubileum
överlämnat en gåva till
Druid-Ordens Stipendiefond
Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av
de många årens arbete och uttrycker en
förhoppning om en lyckosam utveckling i
framtiden
Malmö i april månad 2013
Björn Cederberg
RSÄÄ
Göran Lundgren
RSskr
under riksstorlogens
överinseende
23

skr
under riksstorlogens
överinseende
druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson
har en penninggåva överlämnats till
Druid-Ordens
Stipendiefond
Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm.
En droppe som faller i tidens ström
den skimrar i regnbågens färg en minut
men brister och faller - drömmen är slut
vila i frid
under riksstorlogens
överinseende
B
POSTTIDNING
Svensk
Druid-Tidning
Om adressaten begärt
eftersändning på grund av definitiv avflyttning
Nr 1 januari 2015
skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö
UTBILDNINGSPÄRMEN
- ett levande dokument
för guldkantat logearbete!
24