Lindstrand: Hjärtan kommer brista

Mejl & mess sid 9 | Serier & sudoku sid 18 | Tv-tips sid 19.
”DET BLIR
TRYGGT”
n Norra Sorgenfris
ödsliga industrigator ska förvandlas.
2–3
v. 14 · 2015
HON FICK
LÄSARNAS
RÖSTER
nVinnaren blev …
UPPDATERA
PÅSKPÅSKBORDET
n Ge påsken en twist
7
med amerikanska
deviled eggs.
MAT
14
TISDAG 31 MARS
GÄSTKRÖNIKAN • MALIN BUSCK • SIDAN 4
FOTO: LUDVIG THUNMAN/BILDBYRÅN
” Jag kämpar med
min tygkasse och
folk fnissar när jag
ber om ’no rubber’.”
KVAL TILL SHL
Lindstrand: Hjärtan kommer brista
n Malmö Redhawks slog Leksand med 6–3 och tvingade fram en sjunde, avgörande match
på bortais på torsdag. ”En match värd miljoner mellan Sveriges två största loserklubbar i modern tid. Hjärtan kommer brista, hjältar kommer bli odödliga – och du måste kolla”, skriver
Citys Fredrik Lindstrand.
SIDAN 10–11
PÅSKSPECIAL
Alpe d’Huez - Langley Hotel Petit Prince
Les Deux Alpes - Langley Hotel La Brunerie
för
7 995:-
Inklusive flyg, transfer, boende,
halvpension och ett 6-dagars liftkort
Tignes - Langley Hotel Tignes 2100
för
5 995:-
Inklusive flyg, transfer, boende,
halvpension och ett 6-dagars liftkort
Läs mer på
langley.eu
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
2
NYHETER
City Malmö ges ut av Sydsvenska Dagbladets AB. Tidningen är politiskt oberoende. Telefon: 040-28 24 30.
Mejl redaktion: [email protected] Adress: Sydsvenskan/City, 205 05 Malmö. Besöksadress: Rådmansgatan 16.
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Dahmén. Tf redaktionschef: Therese Thomasson.
Malmö ska kunna rymma 100 000 fler invånare och 50 000 fler arbetsplatser till 2030.
Av de nya kvarter som planeras blir fyra områden särskilt viktiga – eftersom de ska läka
samman segregerade delar av stan. Del tre: Norra Sorgenfri.
Snart börjar Norra Sorgenfris
MALMÖ. Mörka
gator, tält­
läger, tomma industrier,
prostitution. Allt ska
bort. Malmö stad tror
att Norra Sorgenfri kan
bli ”innerstadens mest
attraktiva kvarter”.
– Vi sätter ribban
högt, säger projekt­
ledare Sebastian Går­
dendahl.
att ra k t i v
småskalig
kvarters­bebyggelse, säger
Sebastian Gårdendahl på
stadsbyggnadskontoret.
Turning Torso
FÖRE
Han är övertygad om att
Norra Sor­
genfri blir
en plats dit
folk från
alla delar av
stan beger
sig. Men för­ Sebastian
vandlingen Gårdendahl.
tar tid, inte minst eftersom
det finns så många mark­
ägare med olika intressen
ARTIKELSERIE I CITY
i området.
– Det handlar om en
successiv stadsomvand­
Planeringen har pågått ling, inte om att rulla ut en
i flera år och första spad­ heltäckande matta.
taget skulle ha tagits un­
Först ut är kvarteret
der våren. Nu blir det
Spårvägen, med sina
först till hösten.
gamla båghallar
Men den som
som ska bli ”ett
väntar på något ”Området kom- kluster för kultu­
gott väntar inte mer att få en helt rella och kreativa
för länge, kan annan karaktär.” verksam­heter”,
man tolka kom­ SEBASTIAN GÅRDENDAHL enligt Sebastian
munens visioner.
Gårdendahl.
Nobelvägen
Industrigatan längs kvarteret Spårv
ägen i Norra
Ö Farmvägen
TRYGGT
EFTER
tan
Industriga
MALMÖ LÄKER
Sorgenfri före...
Järnväg
ploateras
Området som ska ex
... och efter förvandlingen. Den röda linjen är ett jogging­stråk
i gummiasfalt.
MALMÖ
Källa: Stadsbyggnadskontoret GRAFIK: CITY-SYDSVENSKAN-HD
City 150224 E1 A2
CITY · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
NYHETER 3
Så ska Östervärn binda ihop Malmö
Oanvänd industrimark och
stora hårt trafikerade vägar. Området mellan Värnhem och Östervärn präglas
byggnadsdirektör Christer
Larsson.
Hit flyttade Josefine
Pärlstam och pojkvännen
i somras när hon lämnade
ARTIKELSERIE I CITY
föräldrarna i Riseberga för
första egna lägenheten.
– Vi trivs och det är nära
till mitt jobb på SJ, men
stora skillnader i inkomst, lägenheten är dyr. Vi betahälsa och skolresultat.
lar 8 022 kronor för en tvåa
– Idag tar staden slut vid på 63 kvadrat, säger hon.
Entré ungefär, sen måste
man igenom en odefini- Josefine hade hört att omerad zon för att ta sig till rådet skulle vara otryggt,
Kirsebergsstaden. Det blir men tycker att det tvärten mental barriär som gör om känns lugnt. Kanske
att man inte tar sig dit, och hjälper det att hon ofta har
inte heller från andra hål- rottweilern Alfons vid sin
let in till stan.
sida.
knappast av folkliv. Men
det ska det bli ändring på, I en första etapp har Ikano
enligt stadsbyggnadskon- fastigheter byggt lägentoret.
heter på den gamla ödeI kommunens översikts- tomten vid Lundavägen
plan – som precis lagts och Kirsebergs vattentorn.
fram för allmänhetens Och Peab slutför nu ett hus
synpunkter – talas det om med både bostads- och
att Östervärns station om hyresrätter vid Lundafemton år är en central vägen–Hornsgatan.
nod för nordöstra Malmö
– Det är ett jättevikoch området runtomkring. tigt hus som bygger ihop
”En ny hotspot” med tät ett ödeland, säger stadsbebyggelse, kaféer, stadsodlingar och småstadskänsla.
benägenheten att använda tåg kraftigt. Och hela
det här planområdet ingår
i tusenmetersradien, säger
Lars Böhme på stadsbyggnadskontoret.
Men det handlar om mer än
bara förtätning. Utvecklingen ska läka samman
Malmös östra och västra
delar som idag präglas av
Åt vilket håll rör du dig?
I DAG
– Åt Värnhem. Till Kirseberg går jag bara på promenad med Alfons. Men
om de här planerna går
igenom skulle jag nog röra
mig mer åt båda hållen.
n
äge
Östervärn
dav
station
Lun
rksv
enve
Vatt
Järnvägsverkstäderna
Salle
rups
väge
n
GRAFIK: CITY-SYDSVENSKAN
Q Södra Bulltoftavägen idag.
Malmö stads egna revisorer, stadsrevisionen, har
granskat Malmöfestivalen
2014 och gjort 27 stickprov
på inköp som gatukontoret, som ansvarar för festivalen, gjorde 2014. I 21
av de 27 stickprovsexem-
!
Mer info och intressanmälan
på www.malmo.se/trädgåva
eller ring 040-34 14 04.
Ett boende utomlands är
en investering att njuta av.
FAKTA
Drygt 4 000 nya bostäder
Den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg går
ut på samråd den 16 februari.
Då får allmänheten tycka till.
Planen vilar på utgångspunkten att persontåglinjen Malmö-
ringen blir verklighet, med
stationerna Östervärn, Rosengård, Persborg och Svågertorp
som ansluter till Citytunnelns
stationer Hyllie, Triangeln och
Malmö C. Skånetrafiken har
ännu inte fått alla klartecken
från myndigheterna, men positivt besked väntas under året.
Planen omfattar cirka 4 200
nya bostäder och cirka 4 300
nya arbetsplatser, nya förskolor och grundskolor, butiker
och kaféer. Tillsammans med
befintliga bostäder ska runt
40 000 boende och verksamma i området ha gångavstånd
till Östervärns station år 2030.
på södra sidan, öppnar stadsplanerarna för tät stadsmiljö,
så många som möjligt ska få
nära till kollektivtrafiken.
Närmast Östervärns station,
Den första versionen av
översiktsplanen väckte kritik,
Man sköt mot polis
med luftvapen
MALMÖ
Rånvåg vid
Folkets park
plen har revisorerna hittat nor, har revisorerna hitavvikelser från lagar och tat avvikelser från Malmö
regler. Två upphandlingar stads upphandlingsregler.
QStora likheter knyter
bryter enligt revisorerna
Till exempel har flera samman sex rån kring Foldirekt mot lagen om konsulter, tidigare anställ- kets park.
Det första skedoffentlig upphandling:
da av Malmö stad, hyrts in de natten till den 17 februQSlutfyrverkeriet kosta- till festivalen. I tre fall sak- ari. En man
i 25-årsåldern
de 150 000 kronor. Ingen nar revisorerna dokumen- tvingades
med till en bandokumentation förklarar tation varför inte andra komat. Samma
kväll, och
valet av fyrverkeriföretag.
konsulter har tillfrågats.
de närmsta dagarna efter,
QTryckningen av festival– Man ska i efterhand inträffade tre liknande rån.
tidningen kostade 352 000 kunna följa en upphand– Samma
område,
kronor. En regelrätt upp- lingsprocess. Det hand- brottstiden,
tillvägagångshandling gjordes inte, lar om respekt mot skatte- sätt – absolut
tittar vi på
trots att lagen kräver det.
betalarna, säger Malmö ett samband, säger MalmöI ytterligare 19 inköp, stads revisionsdirektör polisens Linda
Pleym efter
som totalt kostade skatte- George Smidlund.
att ytterligare rån inträffat
betalarna 2,7 miljoner kroCITY
i söndags.
CITY
CITY 10 mars
Hon vet att många
Fastighetsmässa om
utlandsboende
Q ”Jag rör mig inte mot Kirseberg för där finns ingen jag har
kontakt med, så jag går mer in
mot centrum”, säger Josefine
Pärlstam, på promenad med rottweilern Alfons.
FOTO: MARCUS SVENSSON
eftersom det gamla koloniområdet inte ingick i planerna.
I den reviderade versionen
heter det att koloniområdets
”kulturhistoriska värde måste
beaktas”.
NYHETER I KORTHET
Festivalen bryter mot lagen
MALMÖ. Malmö stads revisorer gjorde stickprov
bland Malmöfestivalens
inköp. 78 procent av
köpen bryter enligt
revisorerna mot svensk
lag eller mot Malmö
stads upphandlingspolicy.
Ge bort ett träd till någon du tycker om. Eller varför inte till dig själv?
I Hyllie
Vattenpark kommer 34 träd att planteras våren 2015 – och du kan vara
med
och skapa denna lilla lund. För 2000 kronor bidrar du till en grönare
stad.
Parken ligger nära Hyllie station så att du lätt kan åka och hälsa på ditt
träd,
många år framöver.
TEXT: MARCUS
SVENSSON
KIRSEBERG Beijers park
VÄRNHEM
TILL DEN
SOM
INGET
HAR PÅ
ÖNSKE
LISTAN
Ge bort ett träd!
Q Visionsbild för Södra
Bulltoftavägen vid blivande Östervärns station.
marcus.svensson
@city.se
Området som ska förändras
– Radien av tusen meter
runt en station är mycket
betydelsefull – bor eller arbetar man inom den ökar
I FRAMTIDEN
MALMÖ LÄKER
ADFAKTOR.SE
1,3 kilometer långa Industrigatan, Malmös äldsta industriområde, är stadens mest prioriterade omvandlingsområde.
Det är cirka 80 fotbollsplaner stort.
Bebyggelsen blir 3–5
våningar med både bostads-,
hyres- och ägarrätter.
Först ut är kvarteret Spårvägen med ett tjugotal bygg­
herrar inblandade. 700 bostäder planeras – allt från student­
lägenheter till stadsradhus och
LSS-boende. Även förskola
och kontor ska rymmas.
MALMÖ. 21-åriga Josefine Pärlstam är inte
bara nyinflyttad i ett
nytt hus. Hon är också
del av en plan – att integrera Värnhem och
Kirseberg. I Malmö
stads vision talas om
uppåt 40 000 boende och arbetande runt
Östervärns station.
– Om planerna går
igenom tror jag det blir
mer sammanhållning
mellan folk, säger hon.
Nob
elvä
gen
Norra Sorgenfri
FOTO: PETER FRENNESSON
marcus.svensson
@city.se
CITY · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
Mejl annons: [email protected] Telefon annons: 040-28 24 50.
Vd: Lars Dahmén. Tryck: BOLD/Sydsvenskan Tryck AB.
Antal läsare (Orvesto 2013): 121 000 (City totalt: 175 000).
STAD
TEXT: MARCUS
SVENSSON
City Malmö ges ut av Sydsvenska Dagbladets AB. Tidningen är politiskt oberoende.
Telefon: 040-28 24 30.
Mejl redaktion: [email protected] Adress: Sydsvenskan/City, 205 05
Malmö. Besöksadress: Rådmansgatan 16.
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Dahmén. Tf redaktionschef:
Therese Thomasson.
LUKOSEVICIUS/MALMÖ
hela Norra Sorgenfri vara
klart. Den idag ökända
Industrigatan är då rygg­
rad och paradgata i den
nya stadsdelen, kantad av
grönska, bänkar och jog­
gingbana.
– Norra Sorgenfri ligger
mitt i centrala Malmö men
idag känns det som att sta­
den slutar när man kom­
mer dit. Det ska det bli slut
på.
FAKTA
ILLUSTRATION: DZIUGAS
parker och kulturverksam­
heter ska flätas samman
i de sju stora bostadskvar­
teren i Norra Sorgenfri.
När allt är klart ska runt
5 000 boende och 2 000 ar­
betsplatser läka samman
östra Malmö med cen­­
t­
rum.
– Området kommer att
få en helt annan karaktär.
Det blir tryggt. Och de om­
givande kvarteren ham­
nar plötsligt i ett helt an­
nat sammanhang när de
istället för att vara granne
med ett industriområde
i förfall blir granne med
Inte förrän 2030beräknas
NYHETER
CITY 24 februari 2014
Om
råd
et
för
öv
ersik
tspla
nen
Kaféer, butiker,skolor,
2
Malmö ska kunna rymma 100 000 fler invånare och 50 000 fler arbetsplatser
till 2030.
Av de nya kvarter som planeras blir fyra särskilt viktiga – eftersom de ska läka
samman
segregerade delar av stan. Först ut: Östervärn.
MALMÖ. Polisen larmades
till en lägenhet på Ingelstadsgatan vid Erikslust vid 20-tiden i går.
TILL STÖD FÖR ORDNINGSVAKTER
QEtt hundratal personer samlades i går kväll på Stortorget för att visa sitt stöd för ordningsvakter och liknande
yrkesgrupper. Det var delvis en reaktion på den senaste
tidens debatt om ordningsvakters våld. FOTO: PATRICK PERSSON
Polisen stängde av all
trafik på Ingelstadsgatan
och fler patruller tillkallades.
– Vid 21.40-tiden kom– Polispatrullen kom till mer mannen självmant ut
adressen men lyckades och grips. Han är nu missinte få någon kontakt med tänkt för försök till grovt
mannen. Efter en stund våld mot tjänsteman och
kommer han ut på bal- grovt olaga hot, säger Nils
kongen. Sedan tar han Norling.
fram ett luftvapen och avMannen är i 50-årslossar ett skott i riktning åldern och var ensam i lämot polisen, säger Nils genheten. Det är oklart om
Norling vid Skånepolisens han var påverkad av nåledningscentral.
gonting.
CITY
FLER
ANMÄLER
SKOLHOT
Fortsatt köpläge!
Passa på medan priser
och räntenivåer ännu är
förmånliga.
Gratis inbjudan
på fairmedia.se
Kids Corner med
barnpassning.
QAntalet anmälningar om
hot och våld i skolan har
ökat kraftigt de senaste två
åren. Men det gäller inte
Skåne. Även om antalet
anmälningar ligger högt,
så har det gått ner något.
Det visar siffror från
Arbetsmiljöverket. Från och
med 2012 är det lättare att
anmäla missförhållanden,
sedan dess har siffrorna för
hela landet skjutit i höjden.
CITY
Lör-sön
28 feb–1 mars
kl 10.30-17.00
Malmömässan
Station Hyllie
Välkommen att träffa utställare som visar hus och lägenheter från
olika länder samt övrig service för ett lyckat utlandsboende. Missa inte heller
våra
intressanta seminarier.
MALMÖ. Planerna
för
Norra Sorgenfri skulle
verkligen lyfta områ­
det om de förverkligas
– men att kvarteren blir
en ny innerstad är Lin­
da Borgström tveksam
till. Hon jobbar alldeles
i närheten.
– Det skulle behövas
lekplatser, säger hon.
Seminarier sal 1:
11.30 Spanien
12.30 Portugal
13.30 Skatter vid utflyttning
14.30 Spanien
15.30 Bolån i Spanien och Frankrike
Seminarier sal 2:
11.00 Thailand
12.00 Frankrike
13.00 Turkiet
14.00 Pensionering
utomlands
15.00 Bolag utomlands
16.00 Malta
)$67,*+(760b66$1
Part of
.g3$+86
8720/$1'6
För mer info:
www.fairmedia.se
- Arrangör av mässan
Linda Borgström jobbar
på Wendels blomsterhan­
del vid Willys på Katrine­
lund och passerar ofta ge­
nom Norra Sorgenfri. Är
det sent och mörkt känner
hon sig otrygg.
– Det behövs bättre
stadsplanering här, fler
mötesplatser som grön­
områden, kaféer, restau­
NYHETER I KORTHET
Dramatik i hovrättssalen
MALMÖ. Han
hävdar att
han var rädd för sin
hustru och att han inte
märkte när hon slog
ihjäl hans systerdotter
inne i klädkammaren.
Igår togs mordet på
Yara Alnajjar upp i hov­
rätten i Malmö.
på Yara Alnajjar, åtta år. På
valborgsmässoafton 2014
hittades Yara död hemma
hos sin morbror i Karls­
krona.
Där bodde hon med ho­
nom, hans hustru och de­
ras två barn.
Inledningen blev drama­
tisk. Den mordåtalade
kvinnan kastade sig över
sin make och grät. Först
efter en stund kunde för­
handlingarna börja.
Det handlar om mordet
nan till livstids fängelse för
mord. Mannen dömdes till
sex års fängelse för synner­
ligen grov misshandel och
vållande till annans död.
Enligt mannen ägde
misshandeln rum inne
Tingsrätten dömde kvin­
25
i klädkammaren utan att
han märkte något.
Åklagaren har överklagat.
Yaras morbror måste ha
vetat vad som pågick den
där kvällen. Och han gjor­
de inget försök att stop­
pa misshandeln. Därför
ska han dömas för mord,
säger chefsåklagare Pernil­
la Åström.
Förhandlingarna fort­
sätter idag och pågår till
den 28 april.
CITY
BASSÄNGEN KAN SNART ÖPPNAS
■■ Aq-va-kuls 50-metersbassäng har varit stängd i en
vecka på grund av missfärgat vatten. Teknikerna tror sig
nu ha spårat felet och hoppas kunna öppna bassängen in­
om kort. FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI
… år fyller Drömmarnas hus i Rosengård
imorgon och det firas
med en utställning där
barn från Malmös olika
fritidshem gjort konstverk om sina gladaste
minnen. Drömmarnas
hus är ett kulturhus för
unga. Onsdagens vernissage pågår klockan
13–15.
CITY
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
NYHETER 3
Mejl annons: [email protected] Telefon annons: 040-28 24 50.
Vd: Lars Dahmén. Tryck: BOLD/Sydsvenskan Tryck AB.
Antal läsare (Orvesto 2013): 121 000 (City totalt: 175 000).
förvandling
Annonsen är en gåva från Sydsvenskan.
inte rör sig genom området
ranger och butiker. Jag Linda och kollegorna. Att
tror att det går att bygga
folk från grannkvarbort segregationen
teren idag inte
om man suddar
rör sig genom
bort linjerna mel” Det behövs industrikvartelan olika bostadsren blev tydligt
bättre stads­
områden.
för dem i julas.
planering här.” Den tredje adNorra SorgenLINDA BORGSTRÖM
fri är dött och tråvent delade de
kigt men samtidigt
ut apelsiner i närnära till allt, resonerar områden som Nobeltorget
PLANER
MALMÖ
Film visar
bombdådet
■Den
■
30 november förstördes entrén till Rättscentrum i Malmö av en bomb.
Två personer anhölls förra veckan, misstänkta för
medhjälp till sprängningen, men släpptes sedan. Nu
vill polisen ha in fler upplysningar och igår släppte
de därför en övervakningsfilm från dådet där två gärningsmän syns placera en
kylbox utanför lokalen för
att sedan tända på stubinen. Filmen kan ses på Sydsvenskan.se.
CITY
och Sankt Knut, med en
lapp där det stod att upphittaren skulle få en gåva
om apelsinen lämnades
tillbaka till butiken.
– 75 procent av dem som
kom med en apelsin hade
aldrig varit här tidigare,
trots att vi varit här i tre år,
säger Linda.
MARCUS SVENSSON
Vi lyssnar,
när du är redo att prata.
MALMÖ
15
Samma midja
trots garanti
… miljoner kronor
om året hade Skånska
Dagbladet beräknat att
tjäna på det planerade
lyxhotellet i det 150 år
gamla tidningshuset.
Men stadsbyggnadsnämnden har nekat
rivningslov och nu ska
Skånska Dagbladet kräva Malmö stad på minst
100 miljoner, skriver
Medievärlden.
CITY
■■En kvinna i Malmö beställde skönhetsbehandlingar för att minska i storlek. Men midjemåttet blev
inte mindre – trots garantier.
Efter 30 behandlingar
var måtten desamma och
kvinnan anmälde företaget till Allmänna reklamationsnämnden (arn).
Arn ger kvinnan rätt och
rekommenderar att företaget kompenserar henne
med 5 000 kronor.
CITY
Nedtryckt, kontrollerad, hotad eller våldsutsatt
av partner eller familj? Ring Kvinnojouren i Lund
för stöd och information på 046-12 19 60!
Telefonen är öppen för både män och kvinnor:
Måndagar 11-13 & torsdagar 18-20
www.kvinnojourenilund.se
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
4 NYHETER
n Peter Rahm och Erol
Dramer från kommunteknik satte i går upp skyltar
som upplyser EU-migranterna om att de har
en vecka på sig att lämna
lägret i Pildammsparken.
FOTO: EMMALISA PAULY
Krönikan | Gästkrönikör
MALIN
BUSCK
Textilekonom och entreprenör som bor på obestämd tid
i Accra i Ghana för att utveckla klädmärket Hi on life.
Stranden
med festen
hela dan
Söndagar på Labadi Beach är för
många veckans höjdpunkt. Citystranden är storleksmässigt lite som
Ribban, men här försiggår helt andra aktiviteter. Det är som att äntra Malmöfestivalen, en folkfest där det dansas, spelas
fotboll, flirtas och dricks öl. Vissa badar, men
det är inte huvudaktiviteten. Strandbarerna
konkurrerar om att ha störst högtalarvägg
och bäst dj. Det är tätt om grillspetts-stånd
och man får kryssa fram mellan hästar, akrobater, och försäljare, som smidigt balanserar sina varor på huvudet och erbjuder allt
från färsk frukt och hummer till batiktyger
eller manikyr. Och alla är här, rik som fattig,
gammal som ung, Accrabor eller långväga
besökare och en och annan turist. Selfiefaktorn är på topp och festen försiggår från tidig morgon till sen kväll. Härligt, opreten­
tiöst och galet!
Parkläger röjs om en vecka
MALMÖ. En
vecka, sedan
måste EU-migranterna
i lägret i Pildamms­
parken vara borta.
Det förklarar sex
skyltar som Malmö stad
satte upp i går.
Skylttexten på svenska och
rumänska säger följande:
”Enligt svensk lag är det
inte tillåtet att bosätta sig
på annans mark och att
ni bor här är polisanmält.
Senast måndagen den 6
april måste ni ha flyttat
härifrån och tagit med er
era saker. Därefter kommer platsen att städas.”
Planen är att parklägret
röjs dagen efter.
– Det är under förutsättning att det inte bor någon
här, säger Sanna Söderberg, entreprenadansvarig
på gatukontoret.
Vad händer om lägret
inte är tomt?
– Det tar vi beslut om
då. Först måste vi ge dem
en chans att flytta sina personliga saker.
Men ni säger att lägret är
olagligt?
– Ja, och det är polis­
anmält. Som fastighetsägare och förvaltare är vi skyldiga att informera dem om
att de inte får ha en boplats
här. Men det är inte gatukontorets uppgift att flytta
på folk. Vi har ett renhållningsansvar, men vi kan
inte ta folks privata ägodelar.
Kommer ni att be Kronofogden om hjälp med avhysning?
– Det får vi se. Vi hoppas
att det inte går så långt, säger Sanna Söderberg.
HERMOD PEDERSEN
Sen finns det vissa uppenbara problem, sär-
skilt för en badälskare som mig. Eftersom
sopsystemet är under all kritik samlas det
drivor av plastpåsar, petflaskor och annat
krafs på stranden som sen hamnar i vattnet
och ibland gör det riktigt otrevligt att bada,
och än värre dödar fisk och förorenar.
De svarta plastpåsarna aka ”rubber” håller
på att översvämma landet. Eftersom de oftast är av så dålig kvalitet blir man på-prackad två lager runt varje grej
man köper plus en större
att ha det hela i. För mig är
det obegripligt att man inte
Inget tillfälle är för litet
gör något åt problemet och
att fira och även beföljer länder som Rwanda,
gravningar är som
som helt förbjudit plasten.
mindre festivaler.
Majsstärkelsepåsar borde
vara en up-coming business här. Jag kämpar med
min tygkasse och folk fnissar när jag ber om ”no rubPlastpåsar. Jag hatar
ber”.
dem och hoppas att
Ingen ska vara
ofrivilligt ensam.
JA!
NEJ!
man snart tar tag
i problemet.
Röda Korsets frivilliga gör livet lättare för många
ensamma i Sverige – varje dag. Vi ger stöd åt
sjuka runt om i landet. Vi besöker äldre. Vi tar
emot samtal i telefonjouren. Och vi
hjälper barn med läxorna. Med
ditt bidrag kan vi hjälpa fler.
Stöd oss med 100 kr genom
att sms:a ALDRIG ENSAM till
72 900 eller ge din gåva på
bankgiro 900-8004. Tack!
Använd din
yttrAndefrihet
Ta ställning för mänskliga
rättigheter. Stöd Amnesty
på PG 90 00 72-0. Det
leder till förändring!
www.amnesty.se
Den 6 mars var det Inde-
pendence day, även detta
en folkfest av rang. 58 års
självständighet från Storbritannien firades
i en vecka, lite ösigare än nationaldagen
i Folkets park så att säga. Och myndigheterna har bjudit på flera dagar utan strömransonering. Fast nu är det slut på det och vi är
utan ström igen. Men det är ju varmt så det
räcker och blir över och min solcellsladdare
klarar oftast att hålla mobilen vid liv så jag
klagar inte. Men det ger en perspektiv på
tillvaron att diska med pyttelite vatten. Vi fyller på vår 150-liters tunna tre gånger
i veckan och gör alltså av med mindre än 35
liter per person och dygn. I Sverige är det
visst 180 liter, googlade jag precis. Så då kan
jag gå och ta min ”morgon-bucket-shower”
med gott samvete och sen svettas vidare!
SKRIV EN KRÖNIKA!
Vill du skriva en egen krönika? Skriv max 2 500 tecken
och skicka den till [email protected]
Vi tävlar gärna i 4G.
Människan har alltid tävlat i hastighet; Formel 1, Greyhound och i
olympiska spel. Tyvärr finns det inga tävlingar i 4G, men ibland går
oberoende analysföretag ut och mäter hastigheten i Sveriges 4G-nät.
Nu har det skett igen, och vi är som vanligt stolta över att kunna
redovisa resultatet för alla våra kunder.
Läs mer på tre.se/4G
Baserad på Open Signals rapport ”The state of LTE” på www.opensignal.com avseende nedladdningshastighet för användare i Sverige november 2014 till januari 2015.
tre.se/4G
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
6 NYHETER
FOTO: PRIVAT
FAKTA
Uppehållstillstånd
i Sverige
Ett tidsbegränsat uppe­
hållstillstånd beviljas för en
besöksvistelse i Sverige. Med­
borgare i USA har rätt att vis­
tas i Sverige­utan tillstånd i 90
dagar under en sexmånaders­
period.
Avgörande för om ett uppe­
hållstillstånd beviljas är att den
sökande inte tänker bosätta
sig i landet eller arbeta illegalt
här. Tillståndet ska beviljas före
inresan till Sverige. Den sökan­
des sociala situation i hem­
landet liksom längden på till­
ståndet som söks vägs in
i prövningen.
Ett uppehållstillstånd ska
i regel inte beviljas för längre
tid än sammanlagt ett år. An­
ledningen är att den sökande
då får rätt att folkbokföra sig
i landet och vistelsen i Sverige
skulle inte längre anses vara
ett besök.
Källa: Migrationsverket
n Linda och Noah Garretson gifte sig i november
men tvingas leva åtskiljda.
FOTO: ANETTE NIKLASSON
Maken får inte komma in i landet
LUND. Linda
Garretson
från Lund träffade sin
blivande man på en
dejtingsajt för cowboys och cowgirls. Att
han bodde i USA spelade mindre roll. Idag
tvingas de nygifta bo på
varsin sida av Atlanten
efter Migrationsverkets
beslut.
jag över till USA. Jag är
jätte­flygrädd men jag reste ändå, säger Linda Garretson.
Det var en nervös väntan för henne på flygplatsen i Washington.
– Plötsligt stod han där
med en bukett rosor och
väntade på mig. Det var en
jättehärlig känsla.
Det hela började med en
sökning på cowboys.
– Första kvällen pratade vi tre timmar i sträck.
Från det att jag såg honom
på Skype har jag trott på
kärlek vid första ögonkastet. En vecka senare flög
Efter ett års distansför-
hållande på varsin sida av
Atlanten och otaliga flygresor bestämde sig Noah
Garretson och Linda för
att gifta sig. Det blev ett
svenskt-amerikanskt vinterbröllop i Allhelgonakyr-
kan i Lund i november förra året. På dagen ett år efter att de sågs på flygplatsen i Washington.
bara får vara här 90 dagar
under ett halvår, säger Linda.
Planen är att Lindaoch
längning av Noahs besöks­
visum avslogs av Migrationsverket, trots att Linda var gravid. Eftersom
Noah vistats illegalt i Sverige menar Migrationsverket att det inte rör sig om
en besöksvistelse. Graviditeten och det faktum att
Noah stannat för länge i
landet gör att verket beslutade att det inte rörde sig
om ett vanligt besök.
– Vi har förklarat för
dem att vi inte tänker bo-
hennes åtta hundar ska
flytta in hos Noah i Pennsylvania. Paret ansökte om
förlängt turistvisum för att
kunna spendera mer tid
tillsammans. Men ansökan
kom för sent. Nu får Noah
inte besöka sin fru eftersom han vistats i Sverige
tjugo dagar för länge utan
att lämna någon giltig förklaring enligt Migrationsverkets beslut.
– Det är jobbigt att han
Parets ansökan om för-
pp!
Veckans kli
VECKANS
Vellingeklipp!
sätta oss i Sverige utan att
vi flyttar till USA så fort
det är möjligt.
Paret överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö med motiveringen att Noah inte medvetet brutit mot lagen.
Peter Carle­brunn vid Migrationsverket har skrivit
under beslutet men vill
inte uttala sig i ärendet.
Domstolen slår fast att den
som besöker Sverige är
skyldig att ta till sig vilka
regler som gäller. Noah
får inte stanna. Linda fick
missfall och genomgår nu
ensam en hormonbehand-
ling för att bli gravid eftersom hon vill föda barnet
i Sverige innan hon flyttar
till USA.
– Noah får inte stanna
trots att han är gift med
mig. Jag blev chockad när
jag fick beslutet, Migrationsverket har inte någon
empati.
I början av maj reser
Noah till Sverige.
– Vi chansar på att han
får komma in i landet då,
säger Linda Garretson.
TEXT: ANETTE
NIKLASSON
redaktionen
@city.se
Gäller t.o.m. 6/4
CHEDDAR, LAGRAD OST
Kvibille. Ca 460–1400 g. Cheddar
32%, Lagrade ostar 17–28%.
Max 2 köp/hushåll. Mot ICA kort
69:-
/kg
Kortpris
Kortpris
Handla andra
varor* för 100 kr
så får du köpa
1 pkt, 200:- 2 pkt
*gäller ej spel, lotter,
tobak och receptfria
läkemedel.
Vellinge
5990
/kg
FLÄSKYTTERFILÉ
Ursprung Sverige. Ca 1000 g.
2 FÖR
15:-
SILL I GLASBURK
Abba. 210–240 g.
Olika smaker.
Jfr pris 31:25–35:71/kg.
Max 1 köp/hushåll.
Alla dagar
5:-
/st+pant
PÅSKMUST
Apotekarnes. 140 cl.
Jfr pris 3:57/liter +pant.
Max 2 köp/hushåll.
15:/st
CHIPS, RINGS,
OSTBÅGAR
Estrella. 225–300 g.
Jfr pris 50:00–66:67/kg.
25:/st
CARTE D’OR
GB Glace. 750 ml-1 liter.
Jfr pris 25:00–33:33/liter.
25:/st
ZOEGAS KAFFE
500 g. Gäller ej Selected, hela
bönor, krav, rättvisemärkt.
Jfr pris 50:00/kg.
Max 2 pkt/kund.
7–21
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
NYHETER 7
Juridikstudent sopade undan artisterna
Under två år har juriststudenten My Torstensson ägnat sin fritid åt
att hjälpa folk med
juridiska problem på
Juristjouren i Lund. Nu
kan Juristjourens ordförande även titulera
sig månadens MalmöLundabo. My Torstensson kammade hem mer
än hälften av alla röster.
folk på Juridicum och folk
hem­ifrån har hört av sig
och tycker att det är kul att
vi uppmärksammas.
Så röstade läsarna
46%
Har det påverkat er att ni
blivit omskrivna?
Ayla Schatz
51 %
My Torstensson
3% Robin
– Ja, vi har fått ett uppsving av besökare på Juristjouren. Framför allt är
det fler unga som kommer
till oss. Jag tror att många
som inte har Facebook nu
har sett oss i tidningen.
Paulsson
Skulle du vilja göra mer?
Grattis – du är månadens
Malmö-Lundabo!
– Tack, det var mycket
roligt och lite oväntat, säger My Torstensson, som
är ordförande i den ideella
föreningen.
Varför vann du?
– Jag tror att det var
Juristjouren mer än jag
personligen som vann.
Folk tycker att juristjouren är en bra förening och
något som behövs. Både
– Vi jobbar hela tiden
på att nå ut till fler och att
utveckla föreningen. Det
vore kul om vi kunde hjälpa fler som inte har svenska som modersmål. Det
gör vi inte idag, men det är
något vi funderar på.
n My Torstensson har
själv pluggat utomlands
och har lätt att identifiera sig med utbytesstudenter i trångmål.
Hur ska du fira segern?
– Vi ska ha styrelse­möte
strax, jag tror att vi firar
med en fika.
YVONNE JOHANSSON
[email protected]
ARKIV: INGEMAR D KRISTIANSEN
FAKTA
Månadens
Malmö–Lundabo
Vann omröstningen gjorde My
Torstensson som är ordföran­
de för Juristjouren i Lund.
På andra plats kom hiphop­
artisten Ayla Schatz från
Malmö.
På tredje plats kom komikern
och programledaren Robin
Paulsson, född i Åkarp, som
ledde Melodifestivalen med
Sanna Nielsen.
Juristjourens hjälp är gra­
tis. Varje grupp består av sex
studenter som jobbar tillsam­
mans. Totalt jobbar ett sjuttio­
tal studenter på Juristjouren
i Lund. Man tar emot oanmäl­
da besök måndag till torsdag
klockan 18 till 18.30 på Stålbro­
gatan 4A. De har också ambu­
lerande verksamhet på orter­
na kring Lund och olika delar
av Malmö och Burlöv.
Kul på
Påsklovet!
Tips på aktiviteter
och upplevelser för
hela familjen
Fri
Trelleborgs Museum
Botvid Kihlman - målningar
30 : E
MARS
bouleSkola
–
6:E
APRIL
ÖGA mot ÖGA - möt dem
som levde här före dig!
KL.
1 0 OO
tis-sön kl 12-16
www.trelleborg.se/museum
TILL
1 5 OO
Över 170 spännande
upptäckarstationer.
Välkommen till Kreativum – upplevelser för hela familjen!
F Ö R B A R N PÅ PÅ S K L O V E T !
Strömmavägen 28, Karlshamn • www.kreativum.se • Tel. 0454 303360
STIPS!
PÅSKLOV
Bouleglädje, ballonger, diplom
och annat kul till alla som deltar!
b r unch
Passa på att boka in vår
(gratis t o m 15 år*) och ät gott tillsammans.
Läs mer på boulebar.se/påsk
040-622 23 43
boulebar.se
*Gäller max 5 barn per betalande vuxen
ÖPPET HUS HOS
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
På skärtorsdag bjuder vi in till massa spännande aktiviteter på
två av våra brandstationer. Kolla in våra räddningsfordon, prova
på att släcka en brand och prata brandsäkerhet med oss.
BRANDSTATIONEN I HYLLIE:
Torsdag 2/4 kl. 11.00-14.00
Annetorpsvägen 4 i Malmö.
BRANDSTATIONEN I LÖDDEKÖPINGE:
Torsdag 2/4 kl. 13.00-15.00
Fågel Fenixväg 5 i Löddeköpinge
Varmt välkomna!
www.rsyd.se
”Kul på lovet”
återkommer
20 oktober inför
höstlovet.
Boka din annonsplats
hos HD-Sydsvenskan
Charles Andersén
tel 0707 88 67 02
[email protected]
sydsvenskan-tema.se
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
8 NYHETER
Nr 13, 2015
MiniBladet i samarbete med
Läs och Lär - för unga och nyfikna!
Läs mer på http://city.minibladet.se
Läs mer på www.sydsvenskan.se/minibladet
Minja och Mino
Månadens Kändis
Den kände trollkonstnären Daniel Karlsson ger
tips till den som vill kunna trolla.
- Gå till biblioteket och låna allt de har som har
med trolleri att göra. Och läs det! Då lär man sig
att trolla från grunden. Det är mycket bättre än
att titta på klipp på Youtube, menar Daniel.
Gör de nya övningarna
till bildserien på webben!
Finn Fem Fel
Läs mer på webben!
FOTO: Martin Lundström
Veckans fråga: Vilket är ditt favoritgodis?
Daniel Karlsson: Center.
Ebba: Dumle och sura godisar.
4
Hemlisen
På webben får
du ett hemligt
meddelande av
Daniel.
D
Vad har Mino med sig till
fotbollsträningen?
Rita från prick till prick.
Börja med bokstaven A.
E
C
B
Lös korsordet
här. Det gröna
ordet hittar du i
Daniels hemlis.
F
A
H
J
G
I
Gissa nästa månads kändis
Nästa vecka lär vi känna en ny kändis
här på MiniBladet. Kan du se vem det
är på bilden?
Föräldrar & skola
Nyheter
Regeringen vill ha fler lägenheter för ungdomar
Att vara ung på bostadsmarknaden är inte lätt. Många av lägenheterna
som finns måste man köpa. De som går att hyra kostar ofta mer än vad
ungdomar har råd med. Därför är det svårt att få ett eget boende.
Regeringen vill ge pengar till företag som bygger för ungdomar.
Lägenheterna ska vara små och billiga. Många tycker om förslaget. Men
alla tycker inte att regeringen gör rätt. Läs mer på vår webb.
Rocka sockan
Tusentals personer hade på sig olikfärgade strumpor
i veckan. En 10-årig tjej från Vimmerby kom på idén.
Hon vill visa att olika är bra.
Nathea Anemyr är 10 år. Hon har en storasyster som
heter Noelle. Noelle har Downs syndrom. Det är en funktionsnedsättning. Vem som helst
kan födas med det. En person med Downs syndrom kan ha svårt att lära sig sig nya
saker. Hon eller han kan behöva lite extra stöd i vardagen. Ibland säger folk dumma
saker när de tycker att någon är annorlunda. Det gör Nathea ledsen.
– Jag blir ganska ledsen när jag hör fula ord om andra. Jag vill inte att folk ska kalla
varandra för fula ord, säger Nathea till SVT.
Nathea engaerade sig i Rocka sockan. Hon vill visa att olika är fint. Det gör hon genom att
ha på sig olikfärgade strumpor.
Gustav Fridolin är Sveriges utbildningsminister. Han ringde Nathea. Han sa att han också
skulle ha olikfärgade strumpor på sig. FOTO: GoodMood Photo/Shutterstock
Fundera och diskutera
Nathea bar olika strumpor för att visa att det är ok att vara annorlunda.
• Hur kan man visa det på andra sätt?
• Hade du på dig olikfärgade strumpor i veckan?
• Har du hört någon säga något fult om andra? Vad gjorde du då? Hjälpte det eller kunde du
ha gjort något annat?
Sveriges landslag i multisport var med i VM i höstas. Då fick de en oväntad kompis. Det var
hunden Arthur. Lagledaren gav Arthur en svensk delikatess. Efter det följde Arthur med laget
genom djungeln i Ecuador. Vad gav lagledaren honom? Lös rebusen nedan och läs mer på vår
webb.
- att +
- n - er +
- e + ar
Tips från läsare
Enkelt och nyttigt påskpyssel! Strö smörgåskrasse
i målade äggskal och vips får äggen grönt och
nyttigt hårsvall till påsk.
Malmö bibliotek tipsar
Det börjar bli vår och många längtar efter att få se blommor och
andra växter att börja gro. Boken Odla steg för steg av Clara
Lidström och Annakarin Nyberg ger många praktiska odlingsråd
och tips. Du hittar både pyssel och roliga experiment att prova.
Fråga våra experter
Liv Svirsky är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och
utbildad handledare i KBT.
I veckan hände en fruktansvärd flygolycka i
franska Alperna. Med anledning av detta svarar Liv
på frågan: Hur pratar jag med barn om svåra saker
de hört om i media?
Vill du stödja barns läs- och språkutveckling?
Bli MiniBladets samarbetspartner!
Läs mer på minibladet.se på föräldrasidan!
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
FREE DAWIT
dagar. Så länge har
den svenske journa­
listen Dawit Isaak
suttit i fängelse i Eritrea – utan rätte­gång.
4 9 3 7
Messa till 0765-456 464. Skriv CITY [mellanslag] TYCK [mellanslag] din text.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna.
Mejla till [email protected] Skriv kort! Uppge alltid namn och adress även om du använder signatur.
9
MEJL & MESS
Anhöriginvandringen är större
■■ I sin krönika i City den
19 mars skriver Behrang
Miri att asylinvandringen
till Sverige inte är stor. Han
skriver att enligt UNHCR
hamnar Sverige på plats
nummer 25 för mitten av
2014. Behrang Miri nämner nio länder som hade
stor asylinvandring under
den perioden.
Att dessa länder hamnar
före Sverige är inte konstigt därför att dessa länderna gränsar till konfliktområden. Det gör inte
Sverige. Ändå har Sverige överlägset störst asylinvandring i Europa per
capita. Ska Behrang Miri
jämföra asylinvandringen till Sverige med andra
länder så ska han göra det
med de europeiska länderna.
Asylinvandringen är
bara en del av den totala
invandringen till Sverige.
Anhöriginvandringen, som
är den största invandringskategorin, skriver Behrang
Miri ingenting om.
En mycket klar majoritet
av de asylsökande som har
fått stanna i Sverige under
årens lopp är inte genuina
flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention som definierar vem som är flykting.
Så här skriver Gunnar San-
delin (socionom och journalist som bland annat har
arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television)
och Karl-Olov Arnstberg
(professor i etnologi) i boken ”Invandring och mörkläggning”:
Mellan 1980
och 2012 har Sverige totalt
sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd.
Över 400 000 gäller asyl­
sökande som har fått stanna. Av dessa är 10 procent
flyktingar enligt såväl vår
utlänningslag som FN:s
konvention. Därtill kommer 25 procent så kallade
skyddsbehövande, vilka
inte klassas som flyktingar.
Resten har fått stanna av
andra orsaker. Media använder felaktigt ’flyktingar’
som ett täckande begrepp
för i princip alla som söker
asyl”.
Fotnot: Behrang Miri har avstått från att svara.
n Båtflyktingar i Spanien.
PAUL NILSSON
FOTO: JUAN MEDINA
MÄNNISKOR I CITY
Dorothy 8 år
från Uganda
Det finns någon
som behöver dig.
Bli fadder till ett barn och hjälp en by.
Anmäl dig på barnfonden.se eller ring 040-12 18 85
Sofie Wallentheim
Hundarna heter Jackson och Zambo och de är syskon. Det är förmodligen därför de inte kommer så bra överens! Jackson är min och Zambo är
mammas. Vi skaffade dem i oktober förra året kort efter att min syster
gick bort. De är väldigt intelligenta och skänker enormt mycket glädje.
Egentligen var det bara mamma som ville ha hund, men Jackson la sig vid mina fötter
och flyttade sig inte, så då fick han också följa med. Det har jag inte ångrat.
BERÄTTAT FÖR JULIUS VIKTORSSON
hjälper barn att förändra världen
Kattsundsgatan 15
203 12 Malmö
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
10
SPORT
KRÖNIKA
FREDRIK
LINDSTRAND
SPORTREDAKTÖR
[email protected]
Drömslutet
- nu väntar en
klassiker
Plocka fram din bästa hockeyklyscha.
Du får förmodligen inget bättre tillfälle att använda den än efter match
sex mellan Malmö och Leksand.
Allt hände.
Det tuggades puck, hängdes baljor, åktes skridskor, jobbades in i hörnen och agerades hönsgård.
Det var en sådan där kväll då publiken fick tillbaka
för 312 matchers suckande i grundserien.
Och för en gångs skull, när saker och ting ställdes på sin spets i en avgörande kvalmatch, vann
Malmö Redhawks.
Forwarden Mattias Persson sa efteråt att spelarna
fått direktiven ”tuta och kör” från tränarstaben.
Och nog hängde Malmö Redhawks på både horn
och gaspedal.
När jag i andra perioden tittade upp mot matchklockan, andfådd och genomsvettig, läste jag 13.45
och kände: Herregud, hur mycket känslor kan
knappa 34 minuter ishockey rymma? Kommer jag
härifrån med hälsan i behåll?
Vi hade bjudits på sju mål, det var en grej.
En helt annan, större, var matchens karaktär.
Det var missade chanser, mål på chanser – och
mål från ingenting. Ett från mittplan (1-0), ett annat serverat på silverfat av motståndaren (1-1) och
ett via reptilsnabb dubbelstyrning (3-2).
Lägg därtill fantomräddningar, tre videogranskningar, ett tveksamt bortdömt mål och drösvis
med fantomräddningar.
På det stora hela en propagandakväll för den
publimässiga sidan av ishockey.
En underbar kontrast till huvudtacklingar och
psykbryt av Rögles forward Andre Deveaux.
För Malmö Redhawks var säsongens sista match
oäven säsongens bästa. Man varvade offensiv briljans med horribla misstag – som Mattias Tjärnqvists 4–2 i powerplay kontra Mattias Perssons
blunder vid 1–1
Precis som Malmö vill spela, om ni missförstår
mig rätt.
”Det gick inte nu, men sett över säsongen vinner
vi mer på att han försöker spela så”, sa Björn Hellqvist om Perssons indianare och ringade in lagets
spelidé i uppspelsfas på ett bra sätt.
Malmö Redhawks är som bäst när man tar risker – laget är byggt för att det ska löna sig i långa
loppet. Man släppte bromsen på ett imponerade
sätt trots underläge med 3-2 i matcher.
Spelarna njöt när det gick och fick – tack vare
det, kanske – de där nödvändiga marginalerna
i tredje perioden då nerverna börja spela in. Då
Jens Jakobs, Morafostrad såklart, lite turligt satte
enormt viktiga 5-3 efter 12.36.
Nu väntar match sju – smaka bara termen, det är
något magiskt över det – i Leksand.
Malmö Redhawks har varit där med drömmar
förr. Och fått dem bittert krossade.
Kan 2015 bli annorlunda?
Omöjligt att säga. Efter sex holmgångar i den
här matchserien vore jag en idiot att tippa.
Men jag vad vi får: En match värd miljoner mellan Sveriges två största loserklubbar i modern tid.
Hjärtan kommer brista, hjältar kommer bli odödliga – och du måste kolla.
Vi står inför en klassiker.
En seger från SHL efter
Malmö Redhawks slog
Leksand med 6–3. Redhawks fyllde påskägget
med en eventuell SHLbiljett.
Nu gäller det bara att
vinna den sjunde och
avgörande matchen på
skärtorsdagen.
ISHOCKEY SHL-KVAL
Redhawks–Leksand 6–3
– Det är bara att gå ut och
köra. Vi måste ta kommandot. Men vi möter ett bra
lag och måste vara ödmjuka, men våra chanser är
ganska bra efter den här
matchen, sa Jens Jakobs.
högt underhållningsvärde.
– Den var nog kul att
– Det är nog 50/50.
kolla på. Nu får vi suga på
Jens Jakobs satdet här ett tag, sa Jens
te 5–3. Målet som
Jakobs.
tog andan ur PUBLIKSIFFA:
Rond 6 inleddes
Leksand.
med två misstag
Dalkarlen
som gav mål.
Jens Jakobs ville ta hela världen
Först sköt J
eremias
i sin famn.
Augustin 1–0 från mitt– Det är roligt att vin- zonen.
na. Jag skulle ljuga om jag
En drömstart för Redsa att det inte är speciellt hawks, som inte förvaltaför mig att möta Leksand. des så väl.
Jag har ändå spelat tio år
Mattias Persson serverai Mora, sa Jens Jakobs.
de Jon Knuts till 1-1.
I powerplay ökade Nils
Det var raffel och rysar- Andersson på till 2–1.
stämning redan från start Ett kanonskott från blålinoch det blev en match med jen.
Vem har mest press på
sig?
12 574
Redhawks fortsatte storma framåt.
Mattias Persson tog revansch när han grävde
fram pucken i ena sarghörnet och friställde Nicklas
Jadeland framför Leksandskassen.
3–1 till Redhawks, men
Magnus Häggström åkte
ut och Leksands reducerade.
Redhawks utökade sin
ledning igen. Återigen i powerplay genom Mathias
Tjärnqvist.
Ännu en gång reducerade
Leksand. Men Jens Jakobs
gjorde hemmalagets femte
mål.
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
SPORT
11
Redhawks hårda kvalkamp
Malmö Redhawks är en match från att bryta förbannelsen. På torsdag kan laget ta steget upp i SHL. Här är de
tunga åren sedan degraderingen 2007. ARKIVFOTO: BILDBYRÅN
.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
n Slutade sist i elitserien, men inledde kval­
serien strålande med fyra raka segrar. Ra­
sade sen samman helt, tog inte en enda full­
poängare på sex matcher och slutade trea
efter förlust borta mot Leksand i sista om­
gången.
n Ekonomisk kris gjorde att stjärnorna flyd­
de och älskvärda Babyhawks bildades. Men
trots en smått heroisk serieavslutning missa­
de laget kvalserien, efter strafförlust mot
– just det – Leksand i sista omgången.
n En stor besvikelse till säsong. Malmö Red­
hawks fick aldrig spelet att stämma och slu­
tade åtta och missade till och med play off.
n Malmö Redhawks
Nils Andersson jublar
efter 2–1.
n Ett stjärnstarkt lag imponerade i grund­
serien i allsvenskan och öppnat även kval­
serien fint. Laget vann fem av sex inledande
matcher, men en hemmaförlust mot Väs­
terås sänkte självförtroendet och i sista om­
gången grusades elitseriehoppet i en förlust
mot Leksand.
n Ett mindre stjärnspäckat Redhawks, i ett
försök att surfa vidare på Babyhawks-vågen,
slutade femma i grundserien och fick spela
i play off. Det blev vinst mot Bofors i första
omgången, men förlust i finalen mot Alm­
tuna med 2–1 i matcher.
n Hugo Stenbeck öste slantar över Malmö
Redhawks och stjärnorna flockades på isen.
Men fiaskot blev totalt. Redhawks tog sig till
förkvalserien där man fick se sig snuvat på
kvalserie-platsen av Rögle.
FOTO: LUDVIG THUNMAN/BILDBYRÅN
målfest i Arenan
– Det var en lättnad, det
var rättvist. Känslan att vi
skulle ha haft ett mål tidigare som blev bortdömt, sa
Jens Jakobs.
Och Mathias Tjärnqvist
fullbordade segern genom
att sätta 6–3 i tom kasse sedan Leksand hade plockat
ut målvakten.
TEXT: KENT
JÖNSSON
kent.jonsson
@city.se
DIREKTKVAL TILL SHL 6:7
Malmö–Leksand 6–3 (3–2, 1–1, 2–0)
Första perioden: 1–0 (11.29)
Jeremias Augustin (Nils An­
dersson, Christoffer Forsberg),
1–1 (12.46)
Jon Knuts, 2–1 (13.59)
Nils Andersson (Fabian Brunn­
ström) spel fem mot fyra,
3–1 (17.31) Nicklas Jadeland
(Mattias Persson, Magnus
Häggström),
3–2 (19.47) Tomi Sallinen (Toni
Kähkönen, Johan Ryno) spel
fem mot fyra.
Andra perioden: 4–2 (1.01)
Mathias Tjärnqvist (Jens Ja­
kobs, Nils Andersson) spel fem
mot fyra,
4–3 (2.55) Patrick Cehlin
(David Åslin) spel fem mot fyra.
Tredje perioden: 5–3 (12.36)
Jens Jakobs (Christoffer Fors­
berg, Johan Björk),
6–3 (19.40) Mathias Tjärnqvist
mål i tom kasse.
Skott: 27–31.
Utv: Malmö: 5x2. Leksand:
8x2.
Publik: 12 574.
Ställning: 3–3 i matcher.
n Första säsongen med Mats Lusth som
tränare – som assisterande till Ulf Taavola
– slutade i moll. Malmö Redhawks föll sam­
man i slutet av säsongen, slutade nia och fick
inte spela vidare i någon form av kvalserie.
2015
n Trots fint utgångsläge
missade Malmö Redhawks
att ta sig till kvalfinal till
SHL. I slutspels­serien var
man illa ute, men klarade
sig via hjälp från Rögle i
sista omgången. I direkt­
kvalet mot Leksand är nu
ställningen 3–3 i matcher
– allt avgörs på torsdag.
n Malmö Redhawks blev för ovanlighetens
skulle bättre ju längre säsongen led och tog
sig för första gången på fem säsonger till
kvalserien. Där räckte man inte riktigt till
utan slutade fyra.
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
12 SPORT
Bengtsson
nära
debut
FOTBOLL. MFF-tränaren
Åge Hareide använder allt han kan från
A-truppen i tisdagens
U21-match mot HIF.
– De får spela i varierande grad allihop,
säger tränaren.
Åtta utespelare var med på
måndagsträningen. Alla
utom Enock Kofi Adu, som
bröt passet, kommer att
spela.
– Vi tar inga risker med
knät han har ont i, säger
Åge Hareide.
Det blir en liten stjärn-
n Erika Grahm är laddad inför gruppavslutningen mot Tyskland
ikväll.
FOTO: LUDVIG THUNMAN/BILDBYRÅN
Från dödsångest
till målmaskin i VM
ISHOCKEY. Erika
Grahm är
skyttedrottning efter
två spelade VM-omgångar med sina fyra
mål.
– Oj, det har jag ingen koll på. Får väl se
till att ingen kommer
ikapp, säger hon.
Sverige möter Tyskland
i sista gruppspelsmatchen
i ishockey-VM ikväll. Mycket talar för kvartsfinal.
– Jag har haft sådant
oflyt tidigare under sä-
songen, kul att det släppt
nu. Jag är en spelare som
lägger mycket puck mot
mål, då blir det chanser.
24-åringen trivs i Malmö
isstadion. Hon älskar hockey och kanske är det ur
svåra motgångar som det
formas stora vinnare.
– Jag petades i sista
stund ur OS-truppen till
Vancouver 2010, och året
efter blev jag sjuk.
Det var inte vilken sjukdom som helst. Det handla-
de om Guillain-Barrés syndrom. Hon blev förlamad
och låg med vad hon kallar
dödsångest i sjuksängen.
Men läkarna fick ordning
på medicineringen och
hela resan tillbaka till OSspel i Sotji har hon omsatt
i ord i en egen bok ”Från
förlamad till olympier”.
– Nu har jag inte känt av
sjukdomen på ett och ett
halvt år. När jag var som
sjukast så var det enda jag
tänkte på att komma tillbaka till ett vanligt liv. Jag var
som ett barn när jag ställde
mig på isen igen. Jag hade
tappat åtta kilo muskler.
– Det har varit jobbigt
mentalt många gånger.
Men nu ser jag bara framåt, minst ett OS till.
Men först: VM-medalj
i Malmö.
– Det hade varit häftigt
att få vara med och slåss
om medaljerna, och lyckas, få kasta hjälm och klubba och bara krama om varann.
FAKTA
Sverige–Tyskland
Vad: VM, sista gruppspelsmatchen i grupp B.
När: Ikväll 20.00.
Var: Malmö isstadion.
TV: SVT1.
Gruppen: 1) Japan 5 poäng 2)
Sverige 4 poäng 3) Schweiz 3
poäng 4) Tyskland 0 poäng.
Förutsättningar: De två bästa är klara för kvartsfinal.
parad när HIF gästar. Jo
Inge Berget, Magnus Wolff
Eikrem, Tobias Sana, Pawel Cibicki, Simon Kroon,
Erik Andersson och Franz
Brorsson kommer alla att
få speltid.
Meningen var att även
Markus Rosenberg skulle
få det, men han har drabbats av kräksjuka.
– Vi får se. Han var inte
så illa däran. Så jag har ett
litet hopp om att han kan
spela. Däremot inte Zlatan
Azinovic, så Marko Johansson får stå i mål, säger Åge
Hareide.
Även Agon Mehmeti är sjuk
och ur spel.
Åge Hareide är inte jätteorolig över rapporterna
att Erik Johansson har ont
i sin tå och avstår landskampen mot Iran. Johansson själv har också sagt att
det inte ska vara någon
fara för den allsvenska premiären.
Dessutom finns en plan B:
– Rasmus Bengtsson är
helt återställd i knät och
går i träning på långfredagen. Han är klar för spel
om det behövs mot Sundsvall, säger Åge Hareide.
MAX WIMAN
RICHARD ÅKESSON
SPORT I KORTHET
FOTBOLL
FOTBOLL
ISHOCKEY
■■Ikväll landskampar Sverige mot Iran på Friends
arena. Erik Johansson
kommer troligen inte till
spel på grund av en ömmande tå. MFF-kompisen
Filip Helander ersätter vid
behov.
Även Martin Olsson är
tveksam. Hans plats som
vänsterback tas av Pierre
Bengtsson, medan MFF:s
Anton Tinnerholm går in
till höger. MFF:s Robin
Olsen väntas vakta kassen.
■■Med bara en dag till att
fönstret stänger ser Helsingborg till att stärka
truppen.
Den 22-årige danske
backen Frederik Helstrup
ansluter på lån från danska division 1-laget AC Horsens.
”Frederik är en bolltrygg mittback med en bra
vänsterfot”, pressmeddelar HIF:s manager Henrik
Larsson.
Helander kan HIF lånar
få chansen dansk back
CITY
CITY
Deveaux
sparkas
efter överfall
ALLA ELM SAMLADE IGEN
■■ Viktor Elm återvänder till Kalmar från AZ Alkmaar.
Kontraktet är på fyra år. I KFF återförenas han med syskonen Rasmus och David. Trion får spela ihop för första
gången sedan 2008.
FOTO: SUVAD MRKONJIC/BILDBYRÅN
■■Rögles avancemang till
SHL fick en bitter eftersmak när André Deveauxs
överfall på Per Helmersson
i Västerås kablades ut. Nu
får han sparken.
– Det är ett tilltag vi inte
på något sätt kan stå bakom, säger Rögleordföranden Håkan Eriksson. Vi
tar självfallet avstånd från
händelsen och André är
rätt bedrövad idag och det
ska man nog vara.
CITY
FOTO: CARL SANDIN/BILDBYRÅN
FOTBOLL
Lindahl åter i
mål i Chelsea
■■Hedvig Lindahl var tillbaka när hennes Chelsea
2–1-slog Notts County.
Ett viktigt VM-besked
för målvakten som varit
fingerskadad.
CITY
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
SEX 13
Fråga Citys expert Åse Werner om allt som rör sex.
Mejla [email protected] eller messa 72130. Skriv CITY [mellanslag] SEX [mellanslag] din text. Varje sms kostar 5 kr.
Sexiga sidospår
City kollar in
FANFICTIO
N
Undrar du också vad som hade hänt om Harry Potter och Draco
Malfoy hade kunnat se bortom sina meningsskiljaktigheter och
tittat varandra djupt i ögonen istället? På nätet finns svaren.
TEXT: MARIA LINDMAN
[email protected]
Vad är fanfiction?
Fanfiction är skönlitterära texter skrivna
av fans till befintliga verk eller personer. Det vill säga originalhistorier men som
handlar om kända karaktärer eller riktiga
personer – inspirationen hämtas från böcker,
tv-serier, filmer, musik och kändisar. Mycket
fanfiction är erotisk, men inte all.
Länkar
Kolla in följande länkar
för fanfiction.
www.wattpad.com/sto
ries/fanfiction
www.fanfiction.net
www.quotev.com
www.asianfanfics.com
www.goodreads.com/st
ory/tag/fanfiction
hp.adult-fanfiction.org
Slash och femslash
Erotisk fanfiction handlar ofta om att
para ihop personer som inte är tillsammans redan, gärna karaktärer som anses
hetero, med någon av samma kön. Slash är
den största delen i erotisk fanfiction med
två män i huvudrollerna. Femslash eller
femmeslash, brukar man benämna det om
det handlar om två tjejer.
Poppis par
Spock/Kirk från ”Star Trek” (anses också
vara ursprungsparet i slashgenren).
John/Sherlock från ”Sherlock Holmes”.
Draco/Harry från ”Harry Potter”-böckerna.
Buffy/Faith från ”Buffy the Vampire Slayer”.
tion
Känd fanfaic
r av
boken ”Femtio nyanse
Den erotisk
t som fanfiction till
honom” började faktisk
”Twilight”-böckerna.
Todd började som fanBoken ”After” av Anna
ion. På nätet skrev
ect
fiction om bandet One Dir
a berättelser om bandhon nästan dagliga erotisk
När boken kom ut hade
medlemmen Harry Styles.
Scott.
Harry döpts om till Hardin
and zombies” av
”Pride and predjudice
bination av den
kom
en
är
h
mit
e-S
Seth Graham
fördom” av
och
t
the
klassiska romanen ”Stol
historia.
bie
zom
n
der
mo
en
och
Jane Austen
n Tycker du också att det finns en klar vibb mellan Sherlock och John? Få din
önskan uppfylld i fanfictionvärlden. ILLUSTRATION: MAX KENNEDY
Hjälp oss rädda
dina grannar
Du och dina grannar har problem. Balansen mellan människor och natur rubbas
när samhället inte fungerar som det ska och när arter hotas av utrotning.
WWF driver och deltar i flera projekt som gör det möjligt för människor att leva
i harmoni med naturen. Vi tar fram praktiska lösningar som gör att du och dina
grannar jorden runt både kan bevara, och leva av, naturen som omger er.
Hjälp oss fortsätta hitta nya lösningar på wwf.se
Rwenzori Mountains, Uganda. © Simon Rawles / WWF-Canon
STÖD WWF
REDIGERING: EMILIE EKELUND
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
14
NÖJE
Precis som alla andra högtider i Sverige firar vi som
bekant påsk med ägg och sill, så här ger vår mat­
expert en twist med amerikanska deviled eggs och
sej istället för sill. Recepten funkar som fyra nor­
mala portioner eller som åtta plockrätter.
MATEXPERTEN TIPSAR
4 Krogtips: För de som ännu ej testat kaktus rekommenderas Nopalitos-tacos på streetfoodköket La
Raza i Malmö.
Therese Svensson.
4 Lagar jag med nu: God påsköl från S:t Eriks, Nils
Oscar och Dugges bryggeri hälls i marinader och
pannkakssmet när den ej hälls i strupen.
4 Mest användbart: Appen Matpriskollen ger dig koll på matbutikers erbjudanden. Perfekt när man till exempel vill anordna påskbuffé på en budget!
Förnya årets påskbord
Sej med fänkål, citron,
tomat och grillad bläckfisk
■■ Vegofiera genom att byta
ut fisken mot tärnad halloumi och fetaost, alternativt aubergine och zucchini
för vegan.
Ingredienser:
MSC-märkt sej eller annan vit
fisk, ca 400 gram
1 fänkål
4 tomater
1 citron
4 vitlöksklyftor
1 msk rostade fänkålsfrön
1 msk japansk soyasås
2 tsk chiliflakes
1 msk flytande honung
Oatly imat matlagningsgrädde
Olivolja
Salt
Smör
MSC-märkt bläckfisk eller
bläckfiskringar (kan uteslutas)
Färsk dill
Tillbehör: Kokt potatis,
bovete­nudlar eller risnudlar
PÅSKSPECIAL
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Skiva fänkål, tomat, vitlök
och citron tunt. Fräs mjukt
i 1 msk olivolja samt 1 msk smör
utan att det får färg i en gryta
eller kastrull. Tillsätt chiliflakes,
fänkålsfrön, grädde, soya och
låt puttra ihop. Smaka av.
3. Skär fisken i munsbitar och
vänd ned i grytan. Stick in en
termometer i en fiskbit och
skjutsa in grytan i ugnen i cirka
30 minuter eller tills fisken är
cirka 45 grader.
4. Stryk lite olivolja på bläckfiskringarna och stek i grillpanna (eller vanlig panna) på
hög värme i cirka 20 sekunder
på varje sida. Salta försiktigt.
5. Servera fiskgrytan i djupa
tallrikar, toppa med bläckfisk
och dill. Ät med valfritt tillbehör.
Deviled Eggs med
äggfri majonnäs
■ ■Djävulen i Deviled Eggs
kommer från att man brukar ha tabasco i majofyllningen, men här kör jag
på skånska med ramslök
istället. Och för att inte behöva använda hur mycket ägg som helst i en och
samma rätt gör jag majon
på soja­
mjölk istället för
äggula­. Lika god och lite
enklare.
Ingredienser:
8 ägg
1 gurka
Salt
Äggfri majo:
1 msk dijonsenap
1 dl sojamjölk
Vitvinsvinäger
Rapsolja
Färsk eller torkad ramslök
efter smak (alternativt ros­
marin och 1/2 riven färsk vitlöksklyfta)
Gör så här:
1. Hårdkoka äggen. Låt ligga
i kallt vatten.
2. Skiva gurkan tunt på längden med osthyvel. Lägg i en
skål med vatten så det täcker
samt 1 msk salt.
3. Mixa dijon, sojamjölk och
1 dl rapsolja med en mixerstav.
Tillsätt rapsolja i en stråle tills
du får önskad tjocklek. Smaka
av med ramslök, salt och eventuellt vinäger.
4. Skala äggen. Skär i två
delar och pilla bort gulan och
lägg i en skål.
5. Mosa ihop äggulorna med
cirka 2 msk majo, smaka av
med salt och nymald svart­
peppar. Spara resten av majon
till servering. Fyll de urgröpta
äggen med fyllningen och lägg
på fat.
6. Skölj av gurkskivorna och
lägg dem mellan äggen på
fatet.
Helbakad rotselleri med
rosmarin och brynt smör
Jordärtskockor med ädelost, baconsnacks och ärtor
■■ Tillagat likt lammstek
med rosmarin och vitlök
i ugn.
■■ Som en blandning mellan sallad och snacks. Baconsnacksen (som trots
namnet brukar vara vego)
tillför krisp och rökighet,
men känns det för vulgärt
att använda baconsnacks
i mat kan du använda vickningschips.
Ingredienser:
1 rotselleri
Färsk rosmarin
Ca 7 vitlöksklyftor
Ca 100 gram smör
Smörgåskrasse (kan uteslutas)
Dessutom behövs aluminiumfolie
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Bryn smöret i en kastrull
tills det är brunt och luktar
nötigt. Håll det under uppsikt
och vispa då och då så det inte
bränns.
3. Skrubba rotsellerin och
skär djupa skåror med cirka
2 cm mellanrum – rotsellerin
ska fortfarande sitta ihop i botten. Lägg den på en stor bit
folie och pula ned skivad vitlök
samt färsk rosmarin i skårorna. Avsluta med att skeda över
lite brynt smör. Slå sedan in kalaset i folie och baka i mitten av
ugnen i cirka 40 minuter eller
tills det är genommjukt. Spara
resten av det brynta smöret till
servering.
4. Skär upp rotsellerin och
lägg på serveringsfat. Strö
över lite färsk rosmarin och ät
med brynt smör och ramslöksmajo med smörgåskrasse.
Ingredienser:
Tre nävar jordärtskockor, cirka
500 gram
3 dl gröna ärtor
1 bit ädelost
1 päron
1 ägg
2 dl äppelmust eller osötad
äpplecider
En handfull baconsnacks
Kallpressad svensk rapsolja
Salt
Gör så här:
1. Skrubba jordärtskockorna
och sjud i vatten, äpplemust,
1 msk salt och 3 msk rapsolja
tills de är mjuka, cirka 40
minuter.
2. Häll av vätskan och tillsätt
gröna ärtor, ädelost och tärnat
päron. Låt svalna något.
3. Ringla över lite rapsolja och
avrunda med nymald svartpeppar och smulat baconsnacks.
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
15
NÖJE
n Josephine Forsman från
Sahara Hotnights gästar
May You Never.
FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI
Kända musiker inviger
lågmäld liveklubb i Malmö
KLUBB. Malmö
får en ny
liveklubb för akustisk musik när Gudrun
Hauksdottir och Palle
Tenfalk drar igång May
You Never på restaurangen Moccasin. Premiärkvällen gästas av
bland andra Josephine
Forsman från Sahara
Hotnights.
Gudrun Hauksdottir och
Palle Tenfalk har arrange­
rat många klubbar i Mal­
mös musikhistoria och
nu väntar ännu en. I live­
klubben May You Never på
Moccasin ingår de dess­
utom i husbandet som ska
kompa artisterna.
Resten av husbandet består
av Isa Savbrandt (kontra­
bas), Sebastian Lilja (gi­
tarr) och Rasmus Svens­
son (slagverk) och på pre­
miärkvällen den 9 april har
de bjudit in Lasse Johans­
son från The Cardigans
och Brothers of End, samt
duon Blind Lake (Lotta
Wenglén och Måns Wies­
lander), att gästa husban­
det.
Men det är bara kvällens
inledning. Efter en paus
kommer ytterligare en
gäst, en hemlig och lite
mer långväga sådan, upp
på scen för att spela med
husbandet.
– Vi vill starta en akus­
tisk liveklubb som är liten
och lågmäld i formatet. Vi
bestämmer inte åt några
gäster, men vi uppmunt­
LÅGMÄLT
”Vi vill starta en
akustisk liveklubb som är liten
och lågmäld i formatet.”
GUDRUN HAUKSDOTTIR
rar dem att göra sitt eget
material, säger Gudrun
Hauksdottir.
Tanken är att scenen ska
placeras vid ingången på
Moccasin så att man ser
scenen från hela lokalen.
Och när livemusiken är
slut så startar konceptet
Nattradion där en offent­
lig person med spännan­
de musiksmak ska spela
sina favoritlåtar och berät­
ta historier om dem. Pre­
miärkvällen är det Saha­
ra Hotnights-trummisen
Josephine Forsman som är
Malmöaktuell med rock­
operan ”American Idiot”.
Tanken är att May You
Never ska återkomma var­
annan torsdag på Moc­
casin och det är fri entré.
Namnet May You Never
kommer från en låt med
John Martyn.
– Det är en av mina
och Palles gemensamma
favoritlåtar, säger Gudrun
Hauksdottir.
JONAS GILLBERG
HÖRT & HÄNT
FILM
KLUBB
FESTIVAL
■■Ikväll firar Tempo och
ägaren Linda Sunesdotter
(bilden) tjugo år på Söd­
ra Skolgatan. På kalaset
kommer en hel rad gamla
Tempo­profiler stå i baren.
■■Rockklubben Club Rag
Mama i Lund hade premi­
är med det amerikanska
bandet Judah & The Lion
i februari.
Nu är det snart dags för
den andra kvällen.
Den 10 april kommer
Ellen Sundberg och The
Widowmakers samt Mal­
möbandet The Bandettes
till klubben på Moroten &
Piskan på Kårhuset i Lund.
■■I vår spelar Jens Lekman
på kaféer och i vardagsrum
som fans bjudit in honom
till. Det enda skånska kon­
sertdatumet är på Statio­
nen i Röstånga den 23 maj.
■■Den svenske dj:n Otto
Knows kommer till Big
Slap i Pildammsparken
i sommar. Han har sam­
arbetat med Avicii som
han känner sedan gym­
nasietiden. Dessutom har
han jobbat mycket i Se­
bastian ”Swedish House
Mafia” Ingrossos studio.
Big Slap arrangeras den
1 augusti. Sedan tidigare är
Blasterjaxx, Dimitri Vegas
& Like Mike och Laidback
Luke klara för festivalen.
CITY
CITY
CITY
CITY
Pewdiepie
blir film
i Malmöregi
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT
TV
Lisa Nilsson
ska bli bättre
■■Lisa Nilsson blev den för­
sta artisten att bli klar för
höstens omgång av tv-pro­
grammet ”Så mycket bätt­
re”. Tove Styrke har nämnts
i spekulationerna kring
höstens gäster.
TT
■■Malmöfilmaren Sergey
Vasiliev gör film om Pew­
diepie och hoppas att You­
tubestjärnan ska spela rol­
len som sig själv i filmen.
Blir det inte ett ja från
Felix ”Pewdiepie” Kjellberg
finns en alternativ lösning.
– Vi har en skådespelare
som är extremt lik honom.
Målet är att ”PewPew­
Pew” ska vara färdiginspe­
lad under hösten.
CITY
Ny kväll
på Club Rag
Mama i Lund
FOTO: ELIN FJELLMAN
KROG
Tempo firar
20 med kalas
Otto Knows
till Big Slap
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT
MUSIK
Ovanlig turné
för Lekman
a.
ar
n,
l.
unze
t
Blun
.
lerna
N S!
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
16
BIOPROGRAM
OPERA LIVE ONSDAG 1/4
Se ANNE SOFIE VON OTTER i operan STADEN
MAHAGONNYS UPPGÅNG OCH FALL från Royal Opera
House i London på Filmstaden Storgatan, Malmö.
31 MARS – 2 APRIL
FYLL PÅSKEN
MED BIO.
Film dagtid
alla dagar
i veckan
Fast & Furious 7
Malmö
Plusstolar!
Filip & Fredrik
presenterar TREVLIGT
FOLK
21.20
(15 år)
Värnhemstorget.
Kassan öppnar 14.00
Ti+to 15.40
Home
Sv tal 3D, otextad:
PREMIÄR ONSDAG!
SMYGPREMIÄR TISDAG
NATT! PREMIÄR
ONSDAG!
Ti 18.10, 21.00
On-to 18.10
(7 år) Storgatan 22.
Kassan öppnar 11.00
(15 år)
Into the Woods
PREMIÄR ONSDAG!
On-to 14.45, 18.00
Skräck, Maika Monroe,
Askungen
(7 år)
Keir Gilchrist, Daniel Zovatto
Sv tal, otextad:
Speltid: 1 tim 47 min
21.30
(15 år) Ti 12.45, 15.20, 18.10
(7 år)
On-to 13.15, 16.00, 18.10
Ti 14.45
(7 år)
Chappie
(15 år)
Micke & Veronica
Cirkeln
(7 år) Ti 20.25 On-to 13.25
Sv tal 3D, otextad:
PREMIÄR ONSDAG!
Home
Sv tal,
otextad:
(11 år) Ti 15.55
On-to 12.30, 15.50 (7 år)
PR
RO
EMIÄ
On-to 17.00, 19.50
(15 år)
Ti 15.00
On-to 16.10
Eng tal: Ti 20.30
N S!
The Voices
Komedi, Ryan Reynolds,
Gemma Arterton
Speltid: 1 tim 47 min
21.35
(15 år)
(Btill) On 20.15
PREMIÄR ONSDAG!
Sv tal, otextad:
Ti 17.30
(7 år)
Hotell Marigold 2
Familjen Bélier
18.45
Insurgent
(Btill)
(7 år)
(15 år)
Still Alice
Drama, Julianne Moore, Alec
Baldwin, Kristen Stewart
Speltid: 1 tim 41 min
Ti 14.30, 17.00
On-to 17.30
(Btill)
Svampbob Fyrkant:
Äventyr på torra land
Sv tal, otextad:
(7 år) On-to 12.00
(7 år)
The Imitation Game
Drama, Benedict Cumber(15 år) batch, Keira Knightley
Speltid: 1 tim 54 min
3D:
Ti 19.30, 22.15 (11 år)
Ti 14.45, 17.45, 20.30
On-to 20.00
(Btill)
(Btill) Otextad:
Knattebio: 12.20
(Btill)
THE
INTO ODS e
WOern tvist påmd-sagornaa.r
t
od
im
En m derna Gr usikal flä ,
a Brö ristiska m ödluvan el.
k
is
s
klas a humo ungen, R Rapunz
t
Denn man Ask lken sam ily Blunt
sam Bönstjä reep, Em llerna.
t
h
S
c
l
dro
o
Jack bl a Mery pp i huvu
Med hnny De
och Jo
Otextad:
(Btill)
Läs mer och köp biljetter på sf.se eller i appen.
Knattefilm: Vem lurar Alfons?��������14�00
Inherent Vice J�Phoenix � 14�45 (80:-), 20�30
Bikes vs Cars F�Gertten 80:- �����������15�00
En ny flickvän F�Ozon ���������������������17�00
Leviathan Zvyagintsev ��������������������17�40
Svenskjävel B�Kronlöf ���������� 19�10, 21�10
040-611 20 97 • panora.nu
Friisgatan 19D, Malmö
NEW YORK CITY, 1981
A DANGEROUS TIME TO
BUILD AN EMPIRE
BIOPREMIÄR 10 APRIL
(15 år)
Paddington
On-to 13.45, 16.15, 17.45
Prick och Fläck på
fläcken
On-to 15.35, 18.25,
Knattebio:
21.15
(7 år) Ti+to 11.50
Svenskjävel R Sandahl sv text ��������18�30
It Follows Skräck fr 15 år����� 18�45, 20�30
Bikes vs Cars Fredrik Gertten ���������20�45 Hotell Marigold 2 90:- ��������������������18�30
The Tribe M Slaboshpitsky ��������������21�00 Insurgent 2D 90:- ���������������������������19�00
Ti 20.20, 23.15
On-to 14.30
Selma
(7 år) Sv tal, otextad:
Ti 13.15, 13.25, 18.20
On-to 13.15, 13.25 (7 år)
Into the Woods
Home 2D (Sv tal) �����������������������������15�30
Berättelsen om Askungen (Sv tal) �16�00
Hotell Marigold 2 ���������������� 17�45, 20�40
Berättelsen om Askungen (Eng tal) 18�20
Insurgent 2D ����������������������������������20�15
GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35
Fåret Shaun 80:- ����������������������������12�00
Vem lurar Alfons 55:-���������������������12�30
Home 2D 80:- ���������������������������������14�00
Paddington 80:- �����������������������������14�15
Big Hero 6 80:- �������������������������������16�15
Askungen (sv�tal) 85:-���������������������16�30
Sv tal, otextad: (7 år)
Ti 16.15 On-to 12.00
Kingsman:
The Secret Service
Home
Ti 17.45, 23.15
On-to 14.30
Big Hero 6
(15 år)
Skräck, Maika Monroe,
Keir Gilchrist, Daniel Zovatto
Speltid: 1 tim 47 min
Ti 21.15, 23.50
On-to 21.15
Ti 15.15 On-to 12.15
Ti 14.30
(7 år)
It Follows
On-to 14.00 (Btill)
I nöd eller lust
Sv tal, otextad:
Bioprogram TISDAg 31 MArS 2015
Påsklovsbio
Cirkus Imago-en chans på miljonen ��13�00
Tänk Om...Juniora-för de minsta �����13�15
Vem lurar Alfons 40:-���������������������13�30
Dyke Hard B Andersson 80:- �����������14�00
Every Face has a name 80:- ����������14�15
En Katt i Paris Juniora 60:-�������������14�30
Wild Tales Argentina 80:-����������������16�00
Timbuktu Césarvinnare 80:- �����������16�15
En ny flickvän F Ozon 80:- �������������16�30
Leviathan Zvyagintsev ��������������������18�15
(11 år)
On-to 14.15, 17.45, 20.30
Opera - Staden Mahagonnys uppgång och Vem lurar
fall (LIVE)
Alfons
Paddington
Ti 17.10
Insurgent 3D:
Askungen
Juliu av med d lla. Efter rå på dem
n
a
s
li
att b gång för ar lyckat n sig för e
en inte h tar ha ga en r
g
é
lu
y
arm ills bes i: att b n utanfö
hitt strateg ilisatio r!
ny ern civ grinda
od
as
högm gallern
I nöd eller lust
Spegelns bistro öppen 16-22.
Boka bord på [email protected]
Familjen Bélier Fransk feelgood �����18�00
Svenskjävel Bianca Kronlöf�������������18�15
Stilla hjärta Familj i utsökt närbild ��20�30
CINEMATEKET: www�cinemateket�se
Ducka, skitstövel!
Sergio Leone Tf 15 år����������������������������19
(15 år)
Focus
On-to 12.00, 14.45 (Btill) Ti 17.50
On-to 17.30
Berättelsen om
T
RIX
ASTE S HEMVigISför
s
A
t
N
m
na
AR
es t ä
aller
- GUDs Caesar haerobkuvligsaogm hans
Ti 18.20 To 18.45
&
FAST US 7 n
rie
O
FURI av succésepp,
Ti 20.45, 23.30
On-to 20.15
Sv tal 3D, otextad:
Asterix –
Gudarnas hemvist Ti 15.30, 18.00
Sv tal 3D, otextad:
(Btill) Sv tal, otextad:
Ti 12.30
Fifty Shades of Grey
On-to 12.45
Big Hero 6
(7 år)
On 00.07, 15.00, 18.00,
18.30, 21.00, 21.30 To
15.00, 18.00, 18.30, 21.00,
21.30
Fåret Shaun
– filmen
(7 år)
(7 år)
PREMIÄR ONSDAG!
Sv tal, otextad:
Eng tal: Ti 20.50
Ti 14.25
NATT! PREMIÄR
ONSDAG!
Ti 20.30, 22.50
On-to 20.00
(7 år)
16.30, 18.50
Hotell Marigold 2
PR E M
Svampbob Fyrkant:
Äventyr på torra land
Svenskjävel
Sv tal 3D, otextad:
N S!
IÄR O
Film dagtid
alla dagar
i veckan
Drama, Julianne Moore, Alec
Baldwin, Kristen Stewart
Speltid: 1 tim 41 min
Ti 14.00, 16.15, 19.00
On-to 17.35
(Btill) V. Mårtensgatan 12.
K.ö. ti 14.00, on-to 11.30
12.10
Ti 12.40, 15.00, 17.30
On-to 12.40, 15.00
elen araktär u m),
7:e d
a
k
I den er en ny son Stath som är
k
y
( J a på d e r s
d
w
a
s
h
Ian S a hämna hans bro
to
ör
sk
som svariga f inic Toret
a n - Dom gä ng .
d öd h h a n s
oc
Still Alice
Berättelsen om
Kingsman:
The Secret Service
Ti+to 18.30
Sci-Fi Action, Hugh Jackman,
Paddington
Sigourney Weaver
Sv tal, otextad:
Speltid: 2 tim 0 min
21.15
(15 år) Ti-on 15.15
(7 år)
Sv tal 3D, otextad:
PREMIÄR ONSDAG!
It Follows
Ti 17.50, 20.50
On-to 20.50
On-to 14.30,
20.00
(7 år) On-to 12.00, 14.40 (Btill)
(Btill)
Eng tal: Ti 18.00
Big Hero 6 Sv tal 3D,
otextad:
PREMIÄR ONSDAG!
Fast & Furious 7 (11 år) Into the
SMYGPREMIÄR TISDAG Woods
Lund
Asterix – Gudarnas
hemvist
Berättelsen om
Askungen
15.00
Sagan om prinsessan
Kaguya Jap tal:
Sv tal 3D, otextad:
11.25
(Btill)
On-to 15.15
Sv tal, otextad:
Fifty Shades
of Grey
Fåret
Shaun
– filmen
Sv tal 3D, otextad:
Insurgent
Asterix – Gudarnas
hemvist
Fast & Furious 7
The Secret Service
Ti+to 15.15, 17.45, 21.25
Ti 21.30
(15 år)
On 15.15, 19.00,
21.25
(Btill)
Leviatan
(15 år)
Drama av Andrey ZwagintFast & Furious 7
sev med Elena Lyadova
PREMIÄR ONSDAG!
On-to 17.30, 20.45 (11 år) Speltid: 2 tim 20 min
Ti 20.00
(Btill) On 00.07, 15.15, 18.30,
(15 år) Natt på museet:
21.45 To 15.15, 18.30,
Gravkammarens
Ti 15.35, 20.35 To 20.25
21.45
(11 år)
hemlighet
Focus
(11 år)
Sv tal, otextad:
Ti 19.45 On-to 21.00
(Btill) Insurgent 3D:
Ti 13.30
(7 år)
Ti 18.15, 21.00
(15 år)
Fåret Shaun
– filmen
Ti 15.30, 18.30
On-to 15.30, 18.20
Kingsman:
Familjen Bélier
On-to 17.45, 21.00 (11 år) Södra Tullgatan 4.
K.ö. ti 17.30, on-to 14.30
On 18.30
De är bredare och
har extra benutrymme.
Finns på biograferna
Royal, FS Storgatan.
Läs mer och boka på sf.se
Home • Insurgent • Fast & Furious 7
Berättelsen om Askungen • Familjen Bélier
PREMIÄR ONSDAG!
Fifty Shades of Grey
För biljetter och säsongens program se sf.se/opera
För info om SF Bios rabattkort se sf.se
PR
RO
EMIÄ
N S!
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
DAGS ATT KÖPA NY BIL?
17
MALMÖ-JÄGERSRO
Jägersrovägen 100
040-671 11 20
Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15
SÖK E
FTER
DIN N
PÅ WW
YA BIL
W.HED
INBIL.
SE
TRELLEBORG
Maskingatan 4
0410-481 00
Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15
LUND
Porfyrvägen 13
046-23 51 10
Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
18 SERIER
ELVIS
HOROSKOPET
AV MARIA OCH TONY CRONSTAM
VATTUMANNEN
(21 jan–18 feb)
TVILLINGARNA
(22 maj–21 juni)
VÅGEN
(24 sep–23 okt)
Du får anledning att
ändra uppfattning i en
för dig angelägen fråga.
Fokusera på vad som är
viktigt i sammanhanget!
Visst bör
du hävda
dina åsikter, men du
visar nu en
tendens till att hamna i
gräl och hetsiga diskussioner över rena struntsaker!
FISKARNA
(19 feb–20 mars)
KRÄFTAN
(22 juni–22 juli)
SKORPIONEN
(24 okt–22 nov)
Du får höra
något som
oroar dig
en smula.
Kvällen erbjuder dock goda möjligheter till avkoppling.
Relationen
mellan dig
och en annan person
har fått sig
en törn, men ni tycks nu
få en möjlighet att reda
ut ett och annat.
Låt ett kontroversiellt
ämne vila
tills vidare
för att ta upp
det vid en senare
tidpunkt, då det kanske
inte längre väcker så
starka känslor.
VÄDUREN
(21 mars–20 april)
LEJONET
(23 juli–23 aug)
SKYTTEN
(23 nov–21 dec)
Någon drar
sig inte för
att sprida
lögner om
dig. Det hela
bottnar möjligen i en redan känd
svart- eller avundsjuka.
Du frestas
att smita
ifrån en del
förpliktelser
för att kunna göra något mer lockande. Tecknen råder dig att fullgöra vad du åtagit dig!
Du tycks just
nu vara benägen att dra
vissa oriktiga
slutsatser. Se
till att du har en stabil
grund för vad du
företar dig.
OXEN
(21 april–21 maj)
JUNGFRUN
(24 aug–23 sep)
STENBOCKEN
(22 dec–20 jan)
Planer som
kört fast får
förnyad aktualitet, och
det verkar
som om förutsättningarna nu skulle kunna vara mer gynnsamma.
Jungfrun
kan nu vara
lite väl snar
till att säga sin ”ärliga mening,” vilket kan
komma att såra en eller
annan.
Det kan just
nu vara lite
upp och ner
med ditt humör, och du
får till och från lust att
göra saker andra kanske
inte förväntar sig.
Gynnsamma
aspekter för
samarbete
av olika slag.
Du tycks få
den hjälp du
behöver för
att kunna förverkliga
vissa planer.
CARPE DIEM
AV NIKLAS ERIKSSON
DAGENS
NAMN
31
mars
SUDOKU
MELLAN
ALSTRA
GRANSKA
LYFTER
BÅT
SMÅBÅTSHAMNEN
FLOD
Föregående lösning
GÅR
BAKÅT
JÄMTSJÖ
dagens namn:
SAMLAR
HEMMA
POTATISSTAT
SKYDDAR
HOVEN
HASTAR
KALL
VIND
AVSATT
E R O R
T E
R
BOMMA
IGEN
S
I
SHEVA
BALLONGGAS
H E
VÄRDIGHET
K
VILT LÄTE
L N
G E
STAD I
DANMARK
L
O
M A R
I
G
D E
L
TA LITE
VAR
A
© Bulls
Prognosen idag
Säker
Ganska säker
Osäker
MALMÖ I DAG 31 MARS
Ons
Landskrona
+2
+2
Eslöv
+2
+2
4-7 m/s
Köpenhamn
+2
+2
Tor
+7
+7
Fre
Lör
SVERIGE I DAG
Ons Tor
Ett nederbördsområde
passerar i söder
med snö och
regn. Ett annat
snöområde finns
i norr. Mellan
1
dessa områden,
växlande
molnighet.
1
3
Malmö
+2
+2
Skanör
+8
Sturup
+2
+2
Falsterbo
+2
+2
+0 Dag
+0 Kväll
1-4 m/s
Malmö: Mulet väder och tidvis något regn. Temperatur 2 till 5
grader. Sydostlig vind.
NEDERBÖRD senaste 14 dagarna
+8
4
20
10
0
29/3
KUSTVÄDRET
+15
Sundet
Morgon
8 m/s
Middag
8 m/s
Kväll
8 m/s
6-9m/s
7
Morgon
10 m/s
Middag
5 m/s
Kväll
11 m/s
+10
+5
8
0°
6-9m/s
-5
Sydkusten
9
8-12
m/s
12
Normal
Max
29/3
10
11
Tisdag
8-12 m/s
12:00
-15
5
Malmö
7
8
9
10
11
12
MÅNEN
Upp
Ner
06.42 19.42
I dag
I morgon 06.39 19.44
Upp
+24
VÄRLDEN I DAG
+19
+25
+12
+28
+21
+22
VÄRLDEN I MORGON
6
-20
-25
+33
+23
-10
SOLEN
Min
22/3
+25
+20
15
10
5
0
-5
-10
15/3
C°
6
4-7 m/s
TEMPERATUR senaste 14 dagarna
(mm)
5
+19
-3
+3
+27
4
4-7 m/s
+2
+9
+16
3
2
+25
+21
2
Lund
+2
+2
22/3
mellan sudoku:
N
Y
© Bulls
30
Föregående lösning
LIKVÄRDIGA
BLÅSNING
PISTPLATS
R Å
BESVÄRLIG
15/3
TÄCKA
STOL
S A B A
VITTRA
VÄDRET
BRINGA
Så spelar du:
Fyll i de spelfält som saknas så att siffrorna 1-9 finns i varje region. De förtryckta siffrorna kan
inte flyttas. En siffra får aldrig förekomma mer än en gång per rad eller kolumn.
N A R A
MATFISK
HAR
KORTA
BARR
FAR I
STIA
LÅNGA
TIDER
LOCKBETET
R O T E
STJÄLK
STOLLIG
TÖS
HONA
FIRAS
I DAG
D A H O
Å
PARKEN
N
I
TVÅ
FLYGPLAN
ÄDELT I
BÄCKEN
FIRAS
I DAG
DAGENS
NAMN
30
mars
GUDEN
FRÅN
FÖRR
INFAMA
Ner
15.35 05.09
16.40 05.32
Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Belgrad
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles
+21 sol
+18 moln
+18 moln
+24 mulet
+33 skur
+13 mulet
+13 regn
+15 moln
+12 mulet
+6 moln
+8 moln
+9 regn
+14 moln
+3 mulet
+22 moln
+25 sol
+24 sol
+22 moln
+25 sol
+10 moln
+23 sol
Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Colombo
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb
+24 sol
+15 moln
+32 sol
+26 sol
0 snö
+29 mulet
+7 moln
+3 moln
+11 moln
+33 skur
+7 moln
+15 moln
+19 moln
+4 mulet
+28 skur
+24 mulet
+5 regn
+10 moln
+19 skur
+7 mulet
+13 moln
WWW.SMHI.SE
CITY · TISDAG 31 MARS 2015
TV 19
Redaktör: Sofia Petersen | [email protected] | 040-28 24 30.
Podden ”Spår” – ett svenskt ”Serial”
Succéer som podden
”Serial” och tv-serien
”The jinx” har brutit ny
mark för djupdykande
dokumentärserier om
brottsfall. Men är den
nya trenden här för att
stanna?
– Varje gång jag har gjort
”P3 Dokumentär” har jag
känt att jag vill gå längre och ta reda på mer om
historien. Nu har vi mycket större utrymme och
får chansen att göra just
det – gräva djupare, säger
Anton Berg, radiojournalist och en av skaparna
bakom ”Spår”.
Den är, tillsammans med
bland annat den svenska
podden ”Fallet” och amerikanska tv-serien ”The
jinx”, ett exempel på trenden att utreda skuldfrågan
i ett riktigt mordfall för att
sedan presentera det i en
följetong med cliffhangers.
Startskottet förden berät-
tartekniken kom i höstas
när podden ”Serial” blev
en succé, inte minst i Sverige engagerade historien om studenten Hae Min
Lee och Adnan Syed som
dömts för mord.
att rättsväsendets arbete och enskilda fall granskas, speciellt av redaktioner som har betydligt mer
resurser än enskilda advokater. Men det blir en
enorm påfrestning för anhöriga när ett mordfall tas
upp gång på gång, då måste man hålla sig på rätt
sida av den etiska gränsen,
säger han.
n Radiojournalisterna Anton Berg och Martin Johnson ska i podden ”Spår” gräva i Kalamarksmordet och den livstidsdömde Kaj Linnas skuldfråga. FOTO: VIKTOR J FREMLING
Anton Berg och kollegan Martin Johnson gräver i Kalarmarksmordet
från 2004, där två bröder
överfölls på sin gård utanför Piteå. Kaj Linna dömdes, mot sitt nekande och
utan teknisk bevisning, till
livstids fängelse för att ha
slagit ihjäl den ene brodern och misshandlat den
andre svårt.
– Precis som i ”Serial” är
det kontroversiella vittnes-
mål som driver oss att gräva
i det här fallet. Men vi har
inte uppdraget att fria Kaj
Linna, utan ska gå igenom
material, prata med poliser
och kontrollera frågetecknen som finns i utredningen, säger Anton Berg.
Nästan lika mångasom hyl-
lade ”Serial” efter fyra avsnitt rasade efter det abrupta slutet. Eftersom Hae
Min Lees föräldrar vägrade
medverka i serien menade
kritiker också att personerna bakom ”Serial” hade exploaterat offret i historien.
Sven-Erik Alhem, rätts-
expert och ordförande
i Brottsofferjouren, håller
med om det etiska dilemmat men menar att det aldrig bör finnas en regelbok
om hur en publicering ska
gå till.
– Det är oerhört viktigt
brodern som överlevde
överfallet i Karlamark.
Han vill inte medverka.
– Han tycker helt enkelt
att det är för jobbigt. Varje gång man pratar med ett
brottsoffer och anhöriga
är det viktigt att göra det
på ett schyst sätt, vilket jag
och Martin har erfarenhet
av efter att ha gjort trettio
radiodokumentärer tillsammans.
– Samtidigt kan man
inte hindras av att ett offer mår dåligt när man ska
gräva i ett eventuellt justitiemord som fallet med
Kaj Linna. Att någon kanske sitter oskyldigt fängslad är det största brottet en stat kan begå mot
medborgare, säger han.
CHRISTOFFER URBORN/TT
FOTO: MICHAEL YARIS
”Mad men”-prylar visas på utställning i Washington DC
går mot sitt slut? En tröst
är kanske att den får förlängt liv genom en utställning. Tv-bolaget AMC har
donerat en samling kläder och rekvisita från serien till Smithsonian National Museum of Ame-
”Om jag inte hade
ställt tuffa frågor
hade jag varit den
första journalisten som inte hade
intervjuat Jimmie
Åkesson utan att
ställa tuffa frågor.”
FREDRIK SKAVLAN SVARAR PÅ
KRITIKEN MOT INTERVJUN MED
SD:S PARTILADARE PÅ SVT.SE
Anton Berg harpratat med
HÖRT OCH HÄNT
n Sörjer du att ”Mad men”
CITATET
rican History i Washington DC, skriver BBC.
Tanken är att allt ska finnas till allmänhetens beskådan i samband med en
utställning om amerikansk
kultur som öppnar 2018.
”Det fantastiska med
de här föremålen är att de
flesta av dem är äkta och
inte nytillverkade. Därför blir utställningen som
en arkeologisk utgrävning från den här perioden i vår historia”, säger
Dwight Blocker Bowers,
utställningens kurator.
mest? 19.30 Kärlek och svek
20.00 Korrespondenterna
20.30 Fantastiska hus 21.00
Aktuellt 21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter 21.55
Nyhetssammanfattning 22.00
Sportnytt 22.15 Nurse Jackie
22.45 Från aktivist till informatör 00.05 Griot - legenden i musiken 01.00 Rapport
01.00 Nyheter 01.05 Nyhetstecken 01.15 24 Vision 02.00
Rapport 02.05 Sverige idag
02.30 Sportnytt 02.45 24 Vision 03.00 Rapport 03.05 Debatt 03.50 24 Vision 04.00
Rapport
met your mother 08.45 How I
met your mother 09.10 The real housewives of Orange County 10.05 The real housewives
of Atlanta 11.00 The mentalist
12.00 Masterchef USA 13.00
Svenska Hollywoodfruar 14.00
Sex and the city 14.30 Happily divorced 15.00 Top model
16.00 The real housewives of
Atlanta 17.00 Sjukhuset 17.30
Sjukhuset 18.00 Svenska Hollywoodfruar 19.00 SOS Sommar 19.30 SOS Sommar 20.00
Just friends 22.00 Min hemlighet 22.30 Marry me 23.05
How I met your mother 23.35
How I met your mother 00.00
Paradise hotel Danmark 00.50
Sex and the city 01.30 Girlfriends guide to divorce 01.30
Jims värld 02.30 Min hemlighet 02.55 The mentalist 03.40
Wedding band 04.20 The new
normal
PÅ TV
OCH PLAY
FOTO: TT
Pingviner pingviner
SERIESTART. Brittisk dokumentär i tre delar. John Downers spionkameror filmar de
orädda pingvinerna och ger en
helt ny, rolig bild av livet i pingvinkolonierna. SVT2 08.05
Hunger games
FILM. Katniss skickas till huvudstaden där hon och de andra ungdomarna tränas inför
en blodig tävling. Varje år konstrueras en ny spelplats där
ungdomarna släpps ut, men
bara den som överlever får åka
hem. TV6 21.00
Drömhus för
halva priset
n Jessica Pare och Jon
Hamm i ”Mad men”.
TT
Renoveringssugen men med
liten budget. I sex program följer Sarah Beeny brittiska familjer som vill förnya och förbättra sin hus på billigt vis.
TV8 22.00
TV TISDAG 31 MARS
SVT1
06.00 Rapport 06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Skavlan 11.00 Smak av
England 11.45 Fråga doktorn
12.30 Sverige 13.00 Justitia
13.30 Pluggkoden 14.00 Tro,
hopp och kärlek - sökprogrammet 15.00 Hoppsan! 16.30 Gomorron Sverige sammandrag
16.50 Strömsö 17.30 Sverige
idag 17.55 Sportnytt 18.00
Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Gokväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Under samma tak 21.00 Veckans
brott 22.00 Kobra 22.30 True
detective 23.25 Rapport 23.30
Äventyraren Thomas Crown
01.10 Tro, hopp och kärlek - sökprogrammet 02.10 Plus 03.10
Ginas show
SVT2
08.05 Världens fakta. Pingviner, pingviner 09.00 SVT
Forum 16.00 Rapport 16.05
SVT Forum 16.20 Vetenskapens värld 17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat 17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta. Pingviner, pingviner 18.55 Mitt i naturen - tittarfilm 19.00 Vem vet
TV3
06.00 Top model 06.55 Nanny 07.25 Alla älskar Raymond
07.55 Jims värld 08.20 How I
n Veckans brott, SVT1
21.00 FOTO: CARL-JOHAN SÖDER
TV4
10.00 Malou efter tio 11.35
Hem till gården 12.10 Hem
till gården 12.45 Coronation
street 13.15 Coronation street
13.50 Mannen som talar med
hundar 14.50 Mitt kök 15.25
Halv åtta hos mig 15.55 Husjägarna 16.55 Äntligen hemma
17.55 Vardagspuls 18.50 Keno 19.00 Studio. Fotboll 19.30
Fotboll 19.30 Fotboll 20.20
Studio. Fotboll 20.30 Fotboll
21.30 Halv åtta hos mig 22.00
Nyheterna 22.30 Ekonominyheterna 22.35 Sporten 22.50
Väder 23.00 Hawaii five-O
23.55 Brottskod. Försvunnen
00.55 Tyst vittne 03.05 Hundar i stan 04.10 Från ett hus till
ett hem 05.50 Nyhetsmorgon
KANAL 5
06.00 Americas funniest home videos 06.25 Desperate
housewives 07.15 Livet på BB
08.10 The little couple 08.40
The little couple 09.10 Private practice 10.05 Greys anatomy 11.05 Desperate housewives 12.05 Ellen DeGeneres
show 13.00 Frisörakuten 14.00
Mike & Molly 14.30 Vänner
15.00 The little couple 15.30
The little couple 16.05 Private
practice 17.05 Greys anatomy
18.00 Mike & Molly 18.30 Vänner 19.00 The Big bang theory 19.30 The Big bang theory
20.00 Hart of Dixie 21.00 The
Big bang theory 21.30 Mom
21.55 Black-ish 22.25 Cougar
town 22.55 The Big bang theory 23.20 The Big bang theory
23.50 Criminal minds 00.45
CSI 01.40 Perception 02.35
Mad men 03.30 Murdoch mysteries
TV6
06.00 Just shoot me 06.25
Stargate SG-1 07.10 Whitney
07.35 Back in the game 08.00
Våra värsta år 08.30 Våra värsta år 09.00 Spin city 09.30
Community 10.00 My name
is Earl 10.30 Simpsons 11.00
Simpsons 11.30 Stargate SG1 12.30 Grimm 13.30 Seinfeld
14.00 Seinfeld 14.30 Simpsons 15.00 Simpsons 15.30
Family guy 16.00 Family guy
16.30 Scrubs 17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
n Family guy, TV6 19.00
FOTO: 20TH CENTURY FOX
19.00 Family guy 19.30 Family
guy 20.00 Simpsons 20.30
Simpsons 21.00 Hunger games
23.40 American dad 00.10
Scrubs 00.35 Scrubs 01.05
How I met your mother 01.35
How I met your mother 02.00
My name is Earl 02.25 Anger
management 02.45 Seinfeld
03.10 Seinfeld 03.30 American dad 03.55 Simpsons 04.15
Simpsonsr
SJUAN
06.20 Judys domstol 06.50
Wife swap UK 07.50 The talk
10.55 Vem dömer Amy? 11.55
Mannen som talar med hundar 12.55 Det okända 13.55
Wife swap UK 14.55 Att bygga sitt drömhus 15.55 Judys
domstol 16.25 Judys domstol
16.55 Dr Phil 17.45 Nyheterna
17.55 Glamour 18.30 Vad blir
det för mat 19.00 Nyheterna
19.20 Vädret 19.30 Det kungliga lasarettet 20.00 SOS Djur
21.00 Biggest loser - tro, hopp
och kärlek 22.00 Hawaii five 0 22.55 Skenet bedrar 23.35
Mash 00.05 Law & order. Special victims unit 01.00 Hawaii
five - 0 01.55 Detroit 1-8-7
02.55 Onda andars hus 03.55
Dark angel
STÖD WWF
Har du ett hållbart köksbord? Det står säkert stadigt, men är det tillverkat av träd som
avverkats på ett hållbart sätt? FSC-märkningen hittar du på möbler och på en mängd
andra produkter som framställts med hänsyn till skogens fortlevnad. WWF var med
och startade Forest Stewardship Council som både värnar om skogen och om de
människor som är beroende av vad den kan ge. Sätt dig i köket och läs mer på wwf.se
Virunga National Park, Democratic Republic of Congo. © Kate Holt / WWF-UK
Hjälp oss rädda
köksmöblerna