ÅkeriSydnytt nr 3, 2015

Vi gratulerar!
Sveriges Åkeriföretag Syd
besökte Mohlins Åkeri i
Örkelljunga och gratulerade dem
till sina certifieringar. SIDAN 20.
Missa inte våra evenemang!
Vad har hänt med kilometerskatten? Läs mer om hur arbetet
går i reportaget. SID 15–17.
Du missar väl inte något av våra evenemang
eller utbildningar? Du hittar aktuella datum i
kalendariet, glöm inte att du kan boka in dig
redan nu! SIDAN 24.
ÅKERISYDNYTT
TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION SYD #3 2015
Het debatt i
Malmö om
transportpolitik
På väg mot vägskatt
Åkerinäringens egen utredning för
stärkt svensk konkurrenskraft i fokus
Yrkesförarens
dag firades i
Helsingborg
Möt mannen
bakom ”Här
stannar Sverige”
i Helsingborg
Vinnarna i
skoltävlingen åkte
till Göteborg!
HÅLLDIG
DIGUPPDATERAD:
UPPDATERAD:WWW.AKERI.SE
WWW.AKERI.SE
HÅLL
NYHETER
Hårt arbete
förtjänar
Certifiering: Hos bröderna Augustssons
ser man bara fördelar. 4
Allt kan
påverkas,
utom vädret
Sänk drivmedelsskatten på yrkesmässig godstrafik på väg. 4
en härlig varm ”brittsommar”. Kollar SMHI-appen varje
dag med spänd förväntan om mirakel! Min man som har en trädgårdsbutik
kollar väderprognosen varje timme. När man frågar en trädgårdshandlare vad
som påverkar affärerna mest blir svaret vädret! Sol och värme betyder mer försäljning, regn och blåst betyder färre sålda växter. Vädret är ändå en av de
ting trädgårdshandlaren inte kan påverka…
Time for business. Kommunikationschef
Erika Svanström har ordet.
JAG ÖNSKAR MIG
av konjunkturen, efterfrågan inom industri och handel.
Trädgårdsnäringen enskilt påverkar tack och lov inte hela åkerinäringen. Men
kanske några enstaka av er märker av den.
VÅR NÄRING PÅVERKAS
i Malmö gjorde vi en insats för att påverka politiker och
myndigheter för stärkt konkurrenskraft för åkerinäringen. Klampning, cabotage,
kör- och vilotider och kilometerskatt debatterades i en het
debatt där åkare, facket, politiker, myndigheter och forskare kom till tals. Läs mer om debatten i tidningen.
Bristen på trafikpoliser var också uppe till diskussion och även om det i Helsingborg finns duktiga
poliser är läget alarmerande. Helsingborgspolisen
har flest rapporterade olagliga cabotage i landet.
Bra jobbat!
DEN 18 SEPTEMBER
fråga är framkomligheten
och trafiksäkerheten på E6/E20 mellan Malmö
och Helsingborg. På senare tid har läget blivit rejält besvärligt och frakter försenas och
människor skadas. Det är hög tid att bygga ut
denna sträcka. Personligen tror jag att trafikmängden kommer att öka än mer när Fehrman Bält förbindelsen beräknas stå klar om
sju år.
EN VIKTIG REGIONAL
Jag ger inte upp hoppet att svensk åkerinäring ska få stärkt konkurrenskraft.
Tunga företrädare eniga om tre viktiga
förslag. 5
Politiskt powermeet: Debatt om stärkt
konkurrenskraft för åkerinäringen. 9
Här stannar Sverige: Vi möter
initiativtagaren Roy Holmberg. 10
Yrkesförarens dag. 20
Grattis Mohlins åkeri! 20
PRESS & PÅVERKAN
Åkeribarometern. De flesta tror på
oförändrad efterfrågan.
MEDLEMSNYTT12–14
Ny beräkning av serviceavgifter i
Sveriges Åkeriföretag.
FRÅGA EXPERTEN
Vad händer när ett företag inte
följer bestämmelserna? Riskeras
trafiktillståndet? John Woxström svarar.
REPORTAGE16–18
På väg mot vägskatt. En ny,
kilometerbaserad vägskatt – är det bu
eller bä? Mårten Johansson, teknikchef för
Sveriges Åkeriföretag, tycker att frågan är
fel ställd.
PÅ VÅRA VÄGAR
23
Mitt liv som åkeriföretagare. Kjell
Heij fyller 60.
Medlemsträffar.
MEDLEMSINFO SYD
Kalendarium. 24
OPINION
Liane Ask
26
Fortsätt på den inslagna vägen.
Fredrik Tamm, VD DoubleCheck AB.
REGIONCHEF
Smaklig måltid.
12
Angående YKB. 25
Ha en fin brittsommar.
Det är skillnad på korv och korv. Det vi kallar korv innehåller
alltid bara svenskt kött. Som tillagas och kryddas med omsorg
i Småland och serveras tillsammans med noga utvalda tillbehör. Det är vad vi kallar reaL HOt DOGS.
6–7
ÅKERISYDNYTT
Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Syd
Utkommer med fyra nummer per år
Postadress: Box 405 · 201 24 MALMÖ
www.akeri.se/regioner/syd
e-post: [email protected]
tel: 040-664 25 30
Annonser:
Sofie Larsson
040-664 25 32
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Magnus Gunnarsson
070-548 78 03
[email protected]
3
Yrkesförarnas Dag
Ny upphandlingsmyndighet
Smyghöjd drivmedelsskatt med 4 procent årligen
Den 9 september var det yrkesförarens dag.
Sveriges Åkeriföretag firade på flera håll i
landet med att bjuda på fika och genom debattartiklar i tidningen belysa hur viktigt yrket är.
Första september drog den nya upphandlingsmyndigheten igång. Dit kan man vända sig för råd, stöd och
annat som behövs för bättre (offentlig) upphandling.
Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se
I regeringens budget väljer man att smyga in ett indexsystem som gör att dieselskatten automatiskt
kommer att höjas för varje år från och med 2017. Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna
räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent, på 20
år med cirka 120 procent.
Hos Bröderna Augustssons
Åkeri ser man bara fördelar
med certifiering
Med en fordonspark på 25 lastbilar sysselsätter Bröderna Augustssons Åkeri AB i Östra
Ljungby i Skåne ett 50-tal anställda. Verksamheten består i huvudsak av transporter av torra
pulvermaterial i bulk både som in- och utrikestransporter över hela Europa.
Bröderna Augustssons Åkeri är certifierade enligt ISO 9001:2008 (kvalitet),
ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och ISO
14001:2004 (miljö). Enligt Ann-Margret
Augustsson, miljöansvarig hos Bröderna
Augustssons Åkeri, påbörjades certifieringsarbetet på 1990-talet då fler och fler kunder
efterfrågade certifiering och man erhöll sitt
första certifikat inom kvalitet 1998. Certifieringsarbetet fortsatte och 2002 blev företaget
certifierat inom miljö och 2008 inom trafiksäkerhet. Förutom sina certifikat har Bröderna Augustssons Åkeri också flertalet policies, bland annat inom arbetsmiljö, alkohol
och droger, och sociala medier.
Förutom att uppfylla kundernas krav på
certifiering ser man bara fördelar med att ha
genomgått certifieringsprocessen. ”Det är
mycket att hålla reda på och ett merarbete
men det är värt det”, menar Ann-Margret
Augustsson. Fördelarna med certifiering är
att man skapar ordning och reda och struktur
i företaget och att man får hjälp att fokusera
på rätt saker. Certifiering kan också bidra till
ökad kundtillfredsställelse och ge möjlighet
till nya uppdrag.
Hos Bröderna Augustssons Åkeri får man
ofta frågor om huruvida företaget är certifierat, och en del större kunder följer också
upp genom att efterfråga uppdaterade certifikat eller till och med komma på besök hos
åkeriet.
"Hos Bröderna
Augustssons Åkeri får
man ofta frågor om
huruvida företaget är
certifierat..."
Sänk drivmedelsskatten på yrkesmässig godstrafik på väg
Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens
Arbetsgivareförbund underkänner
regeringens politik med ytterligare höjd
dieselskatt med 48 öre plus 5 öre per liter
och kräver att regeringen beslutar om en
permanent sänkning av dieselskatten för
yrkesmässig godstrafik på väg för fordon
över 7,5 tons totalvikt. Det är inte rimligt
att Sverige tar ut ytterligare 60 000 kr
per år när man redan idag tar ut 200 000
kr över den mininivå EU har beslutat i
Energiskattedirektivet.
inte till att vinna fördelar gentemot andra trafikslag utan är ett
måste för att vi värnar om svenska åkeriers
konkurrensvillkor gentemot utländska åkerier. Svensk åkerinäring har inte likvärdiga
konkurrensvillkor jämfört med utländska
transportföretag när det gäller godstransporter på väg.
VÅRT KRAV SYFTAR
4
Löne- och bränslekostnaderna - som står
för två tredjedelar av näringslivets transportkostnader - är högre eller betydligt högre för
svenska företag jämfört med i stort sett alla
konkurrerande länder. Att sänka svenska
förarlöner är inte aktuellt och det kommer
att ta tid innan lönenivåerna hos förare från
andra länder kommer ikapp oss.
För att snabbt kunna ta tillbaka konkurrenskraft hos svenska åkerier, måste kostnaden för drivmedel sänkas. Dieselskatten på
MK1-diesel är idag 5,051 kr per liter. Regeringen bör besluta om en sänkning till EU:s
mininivå 3,178 kr per liter.
Regeringen planerar ytterligare höjningar
av bränsleskatten, när vi tycker att den bör
sänkas för att få konkurrensneutralitet med
åkare som tankar utanför Sveriges gränser.
Svensk åkerinäring behöver fasta, långsiktiga konkurrensneutrala spelregler för drivmedelskostnader. Regler som inte äventyrar
åkeriföretagens möjligheter att konkurrera
klimatsmart.
Höga drivmedelspriser eller skatter kan
inte flytta gods från landsväg till järnväg i
någon större omfattning.
Regeringen bör värna svenska jobb och ett
klokt miljöarbete med beslut om en lägre dieselskatt.
Andra branscher har gjort liknande resor
med både märkning, certifiering och höjd
lägstanivå för att lyfta sina branscher. Lantmännen är ett sådant exempel. Just nu
pågår ett arbete för att identifiera hur andra
gjort för att få fler av affärerna och hur den
svenska åkerinäringen kan hitta affärsfördelar utifrån detta. Men framför allt – nu är
fokus att träffa och hjälpa transportköpare
att se nyttan med Fair Transport och intresset är stort eftersom hållbarhetsfrågor hamnar i allt större fokus, både hos företag, politiker och konsumenter. 
För Bröderna Augustssons Åkeri
var det ett naturligt val att certifiera sig
genom Sveriges Åkeriföretag. Som medlemmar var det dit man vände sig när
man började intressera sig för certifiering
och behövde hjälp med att påbörja arbetet. När man väl tog steget att påbörja
certifieringsarbetet låg det därför nära till
hands att använda sig av Sveriges Åkeriföretag, ett arbete som alltså lett fram certifiering inom tre av fyra områden. 
Nya ISO 9001 och
ISO 14001
Standarderna för kvalitets- och
miljöledningssystem ISO 9001 och
ISO 14001 kommer i nya versioner
under hösten. Tidigare standarder
har funnits sedan 2008 resp 2004,
mycket har hänt i vår omvärld
sedan dess. Båda standarderna får
den nya gemensamma strukturen
(High Level Structure – HLS). Du
som arbetat med trafiksäkerhet
enligt ISO 39001 kommer att
känna igen strukturen.
En tydlig förändring i de nya
standarderna är bättre koppling
mellan ledningssystem och
affärsprocesser. Det är även mer
fokus på ledningens åtaganden.
Tunga
företrädare
eniga om
tre viktiga
förslag
IRU, International
Road Transport
Union, söker kvinnor i
transportnäringen
En rad myndigheter såsom Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket, fackförbund och Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Sveriges
Åkeriföretag gjort tre gemensamma förslag för att stoppa osund konkurrens. Nu
besöker vi viktiga politiker i riksdagen
och deras partigrupper, för att lägga fram
våra gemensamma förslag;
bara ändras vid årsskiftet
och för att inte tappa fart vill vi se en ändring
redan till nyåret 2015/16 och vässa möjligheterna att stoppa företagsverksamheter med
grumlig agenda. Eftersom vi är överens så
borde remissrundan, det vill säga, organisationers möjlighet att tycka till om nya lagförslag, vara klar på några veckor. Vanligen tar
det tre år för en lag att bli till, vi tror att det
vore möjligt att genomföra på bara ett år då
enigheten är så stor. 
VISSA LAGAR KAN
Konkursstatistik 2015
Enligt statistik från UC så har antal konkurser i perioden jan– aug
2015 jämfört med samma period förra året ökat med 2 %. Även
konkursutsattheten i samma period har ökat med 2 %
Fair Transport
internationell succé
I september träffades många EUländers kommunikationschefer
i åkerinäringen för att bland
annat höra mer om hur
Sveriges Åkeriföretag arbetat
med Fair Transport. Vi ses som
ett föredöme i branschen bland andra
länders åkeriorganisationer. IRU, vår
internationella motsvarighet, ordnade
mötet. De ska lägga upp en strategi för
Fair competition på europeisk nivå,
och vill veta mer om vi arbetat för att få
politikers, kunders och myndigheters
uppmärksamhet med detta initiativ.
Bättre affärer på gång!
Konkurser
jan–aug
2014
Konkurser
jan–aug
2015
Konkurser
jan–aug,
skillnad
i%
Aktiva
företag
per
31/12 2013
Aktiva
företag
per
31/12 2014
Konkursutsatthet
jan-aug
2014 (%)
Konkursutsatthet
jan-aug
2015 (%)
Konkursutsatthet
jan-aug,
skillnad i %
Byggindustri
700
584
–17 %
87 697
89 638
0.80 %
0.65 %
–18 %
Detaljhandel
454
433
–5 %
54 778
54 899
0.83 %
0.79 %
–5 %
Partihandel
337
301
–11 %
41 438
41 170
0.81 %
0.73 %
–10 %
Restaurang &
hotell
231
255
10%
28 065
28 637
0.82 %
0.89 %
8%
Transport
190
193
2%
27 623
27 489
0,69 %
0,70 %
2%
Information och
kommunikation
130
149
15 %
51 229
52 653
0,25 %
0,28 %
12 %
Bransch
Den internationella organisationen
som har 170 medlemsländer, ligger
i startgroparna med ett nätverk för
kvinnor som jobbar i näringen. Nätverket
ska belysa hur medlemsländerna
arbetar med bland annat rekrytering av
kvinnor och lyfta fram goda exempel.
Under hösten förväntas ett första möte
hållas och IRU välkomnar alla som har
erfarenheter att dela med sig av.
Branscher med flest företagskonkurser augusti 2015 (YTD). Aktiebolag, handels- och kommanditbolag
samt enskilda näringsverksamheter.
För närvarande arbetas det både för
att stärka åkarnas egna erbjudanden
till kund i form av säljträffar med Fair
Transport-företag, checklistor att ta med
till kund och förslag på uppföljning.
Men för att få riktiga affärer med riktiga
resultat att bli av krävs mer. Och det är på
gång, åtminstone i planeringsstadiet. För
närvarande träffar vi några av Sveriges
största transportköpare, som intresserat
sig för att göra rätt och köpa rätt, på allvar.
Deras ambition är att deras medarbetare
ska få hjälp av oss att ställa rätt krav, på rätt
sätt samt hur dessa delar kan följas upp.
Kan dessa transportköpare gå i bräschen
och höja kvalitetsnivån så gynnar det
sunda och seriösa transporter.
5
På dejt med polisministern
PRESS & PÅVERKAN
Vi har begärt ett möte med inrikesminister Anders
Ygeman för att, återigen, överlämna en lista med åt­
gärdsförslag för bättre ordning och reda på vägarna.
Där ingår självklart flera förslag för trafikpoliserna.
Stora och många frågor
diskuterades under ett sam­
arrangemang i Malmö.
112 046 personer uppmärksammade vår kritik
För att få en uppfattning om
konjunkturläget inom åkeri­
näringen tillfrågar vi fyra gånger
per år chefer i åkeriföretag,
som bedömer situationen för
det egna företaget tre månader
bakåt och tre till sex månader
framåt beroende på fråga. Här
publiceras en sammanfattning.
Hela Barometern hittar du på
www.akeri.se
Långt över ett hundra tusen personer har läst våra inlägg med kritik mot
regeringens skattehöjningar i sociala medier och i tidningar. Det går inte
i takt med vare sig lönsamhet eller fossilfrihetsmålen. Tänk om, tänk rätt
regeringen!
Erika Svanström
KOMMUNIKATIONSCHEF
Het debatt i Malmö
Time for
business
jag
som kommunikationschef
efter tre år i organisationen. Som start träffade jag
några av åkerinäringens
nyckelpersoner – förtroendevalda medlemmar.
Åkare som verkligen har
örat mot marken. Budskapet från dem var tydligt:
kommunicera mer med
medlemmarna. Och det
ska vi göra! Ny teknik ska
bana väg för möten mellan medlemmar och Sveriges Åkeriföretag. Vi ska
också lägga mer krut på
att vara synliga i media.
Och det har redan börjat.
Ett av våra facebookinlägg
sågs av över 40 000 personer, ett annat av 52 000!
Ett annat behov som
identifierats är att få
varuägare att tänka och
göra rätt vid transportköp. Vi har precis börjat,
men börjat bra. Flera av
Sveriges största transportköpare har själva tagit initiativ till kontakt. Nu ska
organisationen stötta er
på alla tänkbara sätt med
allt från säljcoacher, mediala utspel till direktmöten med varuägare för att
köp av sunda,
lönsamma
transporter blir
verklighet för
fler.
Den 18 september möttes politiker, polis, Transportstyrelsen och
åkare för ett politiskt Power Meet. Bland annat medverkade tre riksdagsledamöter från Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Även en EU-parlamentariker, i form av Socialdemokraterna,
medverkade.
I MAJ TILLTRÄDDE
6
var ett samarrangemang mellan Sveriges Åkeriföretag Syd och
Transportarbetareförbundet. För att få en
mer vardagsnära röst i debatten så medverkade åkaren Trygve Bengtsson samt en facklig representant.
Evenemanget var välbesökt och lokalen
fullsatt. Det fanns också deltagare runtom i
landet som följde debatten och alla presentationer under dagen, via websändning som
arrangerats vid olika Truck Stop.
Frågor om regeringens smyghöjning
av dieselskatten med fyra procent per år,
klampning och andra förebyggande verktyg
och dess för- och nackdelar samt polisresurser till ”tunga grupperna” var några av de
heta ämnen som diskuterades.
DEBATTEN OCH DAGEN
ANDRA FRÅGOR SOM kom fram var missnöjet med Kör- och vilotider som ofta blir
Vi har
träffat...
Ett axplock
av de
personer
som SÅ har
träffat och
informerat
om åkeri­
näringen.
ett trätoämne. Här tydliggjorde Transportstyrelsens representant hur många fall av
olika överträdelser som ägt rum utifrån
färsk statistik. Även siffror kring överklaganden och aktuella tillståndsmätningar togs
upp.
Facket på europeisk nivå har varit med
och drivit fram hårda krav på tydliga köroch vilotider. Men eftersom dessa också
drabbar deras medlemmar negativt så frågades facket ut om vad de tycker om just
denna lag.
regeringens
ansvar för myndigheternas uppdrag att göra
rätt och riktigt samt för och emot kilometerskatt, vilket både åkare och förare på scenen
var positiva till att det införs.
SLUTLIGEN DEBATTERADES
ERIKA SVANSTRÖM
Nya
Generaldirektören
Transportstyrelsen
Allmänt om myndigheten samt problem. Rickard Gegö.
Skatteverket
Förebygga brottslighet och mot osund konkurrens.
Vi tillsammans med en rad myndigheter, facket och Bygg­
industrin. Erika Svanström.
Skatteutskottet
Riksdagen
Agenda med tre punkter – mot osund konkurrens + Fair
Transport. SÅ tillsammans med en rad myndigheter, facket och
Byggindustrin.
Varuägare
Martin&Servera/
Ahlsells
Rickard Gegö, Mikael Nilsson, Erika Svanström.
Socialdemokratiska
riksdagsgruppen
Mot osund konkurrens – tre förslag för lagligare transporter.
SÅ tillsammans med en rad myndigheter, facket och Bygg­
industrin.
Riksdagsledamöter
för olika partier i sam­
band med Almedalen
Deltog i debatter om sund konkurrens, Fair Transport, olika
transportslag. Rickard Gegö, Åsa Sköld, Erika Svanström.
Trafikverket, inköps­
chefen för transporter
Brister i myndigheters transportköp samt Fair Transport.
I Almedalen.
Transportstyrelsen
Förbättrad regeltillämpning, företagshänsyn, kör­ och vilotider.
Ulric Långberg, John Woxström, Erika Svanström, Åsa Sköld mfl.
Åkerinäringen i media
Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag
I slutet av augusti figurerade SÅ i Dagens industri
i drivmedelskattfrågan.
Medan regeringen vill höja
skatten på diesel vill SÅ att
den sänks. SÅ menar att en
sänkt skatt på diesel inte
är en motsats till målet om
fossilfri fordonsflotta, utan
tvärtom - något som går att
införa omedelbart och som
resulterar i lägre utsläpp,
högre andel miljövänligt
diesel och högre skatteintäkter.
I bland annat Sydöstran och
Piteå-Tidningen debatterar SÅ via regioncheferna i
Norr och Syd om regeringens andefattiga politik när
det gäller den tunga trafiken.
Om våra medlemmar ska
vara med och betala världens högsta drivmedelsskatt,
vägslitageavgift och dessutom bidra till fossilfri fordonsflotta, måste regeringen
agera med högre hastighet
för att värna de näringspolitiska dimensionerna.
Annars kommer utsläppsstatistiken se bra ut, men inte
verkligheten, eftersom transporterna kommer att göras
via andra länders transportörer, vilka inte statistikförs
idag.
Norran tog också upp drivmedelskatten, och här medverkade VD Rickard Gegö
i en debattartikel tillsammans med Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Motormännen, Sveriges
Motorcyklister, Sveriges
Snöfordonsleverantörer,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Motorbranschens
Riksförbund samt Bil Sweden. Här kritiseras en indexuppräkning av drivmedelskatten som regeringen vill
införa. Inom några år skulle
det innebära att Sverige har
högst energikostnader för
vägtransporter.
Ett
axplock
Detta är
endast ax­
plock av de
publicering­
ar som skett
det senaste
kvartalet.
För att se
fler, gå till
hemsidan
akeri.se
och klicka
på den grå
rullande
listen.
De flesta tror
på oförändrad
efterfrågan
Inom alla mätbara delbranscher förväntar
sig en majoritet oförändrad efterfrågan, i
medeltal drygt 55 procent. En förväntad
ökning anger nästan en tredjedel av företagen, drygt 32 procent, medan 8,5 procent
anger minskad efterfrågan.
förutses främst oförändrat läge, där nästan tre fjärdelar av de svarande uppger
oförändrat antal anställda. Totalt signaleras personalminskningar av 12,5 procent. Personalökningar uppger
16 procent av de svarande, en minskning sedan förra
kvartalet, vilket ger nettotalet för antal anställda +3,4.
Vad det gäller investeringar ligger nivån oförändrad
för drygt hälften av de svarande, 51,7 procent. Minskade investeringar svarar sammanslaget nästan en av tio.
Ökade investeringar fastställer en dryg tredjedel av de
svarande. Detta ger nettotalet för investeringar +27,8 och
en fortsatt positiv utveckling av kurvan.
ÄVEN I PERSONALSTYRKAN
NETTOTALEN FÖR EFTERFRÅGAN och antal anställda
– kurvor vänder nu nedåt. Jämfört med motsvarande
period föregående år var denna vändning väntad. Föregående års trender visar relativt tydliga tendenser på att den
senare delen av året innebär nedgång, något som denna
undersökning bekräftar. Nettotalet för investeringar den
närmaste tiden visar även den på en stagnation, blygsamma 3,4 procent.
kan nettotalen förväntas fortsätta nedåt. Omsättningen däremot brukar öka för åkeriföretagen under det sista kvartalet på året.
DET FJÄRDE KVARTALET
ÅSA SKÖLD
60
40
20
0
-20
-40
Nettotal, förväntningar på efterfrågan de närmsta tre månaderna.
7
SÅ bidrar till en bättre värld
27 % av åkerier behöver nyanställa
1/10 lanserades SÅ Klimat Calc - en nyhet
som kommer bidra till en bättre värld genom
att förenkla och förbättra vardagen för er
och inte minst för era kunder.
Arbetsmarknaden för lastbilsförare är fortsatt positiv.
Enligt en TYA-enkät uppger 27 % att de troligen
kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste
tiden.
Temat på årets transportpolitiska debatt var stärkt
konkurrenskraft.
FÖRETAGSLEDARKONFERENS
Hotell Tylösand Halmstad 10-11 november 2015
Tisdagen 10 nov
12.00-13.00
Lunch
13.00-13.30
Från pris till affärsmodell Rickard Gegö VD SÅ
13.30-14.30
Fair Transport 2.0 - Erika Svanström,
Kommunikationschef SÅ
15.00-17.30
Föreläsning - ”Våga älska framtiden” Göran Adlén Trendanalytiker
19.00
Middag
Onsdagen 11 nov
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-11.00
11.15-12.00
12.00-12.15
12.15
Behåll pengarna i företaget - Trygg Hansa
Lönsamhet för företaget och miljön- Statoil
Fika mingel
Från mejeri till ledande åkeri i Sverige,
Mikael Schultz, Arla Foods
Upphandling - Petra Åhlström, Chefsjurist SÅ
Sammanfattning och utvärdering
Lunch och hemfärd
Konferensen vänder sig till dig som är företagsledare/ägare och årets tema är ekonomi. Mer information och anmälan
kontakta Sveriges Åkeriföretag SYD tel. 040-664 25 30 eller läs mer på akeri.se. Vi önskar din anmälan senast 9/10!
Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!
Evert Landgren
070-578 14 13
070-321 10 10
072-717 69 79
Basaltgatan 1
254 68 Helsingborg
Terminalgatan 5
211 24 Malmö
Basaltgatan 1
254 68 Helsingborg
Christoffer Devini
Bobby Herrström
MAN Rental
[email protected] [email protected] [email protected] 070-416 09 32
Mikael Persson
[email protected]
Basaltgatan 1
254 68 Helsingborg
MAN Rental
070-416 09 33
MALMÖBASERADE MIKAEL NILSSON, ordförande i Sveriges Åkeriföretag inledde med sin
reflektion över branschen idag och lyfte fram
ett av de största problemen idag: Den olagliga
yrkesmässiga trafiken som pågår ogenerat på
våra vägar. Bristen på trafikpoliser gör att den
kan fortsätta ostört. Det måste åtgärdas.
Trygve Bengtson, åkeriföretagare och styrelseledamot i Åkeriföreningen Syds styrelse
deltog i debatten tillsammans med politiker och myndigheterna. Trygve lyfte fram
klampningen som ett bra verktyg för Polisen
för att det verkar förebyggande.
Kör- och vilotidsdirektivet är tänkt som ett
skydd för föraren, men Trygve pekar på en brist
[email protected]
Basaltgatan 1
254 68 Helsingborg
SERVICEVERKSTÄDER
Tack vare innovativ teknik, låg bränsleHelsingborg
förbrukning och hög tillförlitlighet
Neoplan Syd AB
kommer din MAN-lastbil att göra
Basaltgatan 1
sitt för att förbättra din totalekonomi.
Tel. 042-545 75
Gör dig själv en tjänst – satsa på MAN
Fredagen den 18 september i Malmö samlades starka personligheter med starka åsikter för en het debatt
om stärkt konkurrenskraft för åkerinäringen. Det var EU-parlamentariker, riksdagspolitiker, företrädare
för Polismyndigheten och transportstyrelsen, företagare, chaufförer, forskare, studenter och andra engagerade och intresserade deltagare. Det var totalt ca 75 personer på Akvariet i Malmö när Sveriges Åkeriföretag Syd tillsammans med Transportarbetarförbundet stod som värd för kraftmötet.
Säljare
Håkan Boström
Politiskt Power Meet
Debatt om stärkt konkurrenskraft för åkerinäringen
MAN
Efficiency continues.
Är du på jakt efter
ökad produktivitet
och lägre kostnader?
Då kan du sluta leta.
Debattens deltagare fr vänster Trygve Bengtson, Magnus Thelander, Rickard Larsson, Boriana Åberg, Jens Nilsson, Anders Åkesson, Sören Johansson
och Mikael Kyller.
Malmö
STS Sydhamnens
Trailer Service AB
Kristianstad
LV-Service
I Larsson AB
Terminalgatan 5
Tel. 040-12 26 00
Blekingevägen 106
Tel. 044-501 77
MAN Truck & Bus Sverige AB
www.mantruckandbus.se
Debatten följdes av en intresserad publik.
på flexibilitet. När en skiftchaufför tvingas ta
45 minuters rast kl 02.45, en kort sträcka från
sitt hem, så är regelverket inte ett skydd. Sådant
regelverk kan vi vara utan, säger Trygve.
Mikael Kyller, transportstyrelsen gav
Trygve svar och lovade att om körtiden är
slut, föraren har 15 minuter kvar för att
komma hem, att självkart ska hen köra hem,
ta ut en remsa skriva vad som orsakat förseningen. Då blir man inte sanktionerad. Förutsatt att det inte sker systematiskt.
Sören Johansson ”Superpolisen” från Helsingborg gav glimtar från polisarbetet på väg
och det är i många fall ganska skrämmande.
Hur till exempel vägavgiften betalts samtidigt som ekipaget blivit stoppad av polisen
och hur kontakterna med berört åkeri pågår
under kontrollen för att sedan avslutas med
att chauffören får ”sparken” för att hen blivit
sanktionerad av svensk polis.
I publiken fanns Per-Christian Persson
från DFDS Karlshams Express som tyckte att
debatten var bra. Den stora utmaningen ligger i att det verkligen blir verkstad av orden
som sades.
FAKTA
Medverkande politiker: Jens
Nilsson (S) EU Parlamentet och
från trafikutskottet kom Boriana
Åberg (M), Anders Åkesson (C)
samt Rickard Larsson (S). Ämnen
som debatterades var klampning,
cabotage, kör- och vilotider och
kilometerskatt. I debatten deltog
även Mikael Kyller, Transportstyrelsen, Sören Johansson, Polisen,
Trygve Bengtson, åkeriföretagare
samt Magnus Thelander, Transportarbetarförbundet.
Om du vill följa debatten i
efterhand kan du göra det via den
här länken:
www.youtube.com/
watch?v=bwPdGixJZek
9
Långsamt fram med YKB:n
Med ett knappt år kvar har ca 13 300 yrkesförare genomgått YKB-utbildningen för gods, en
ökning jämfört med i juni då ca 11 000 hade
gjort klart sin YKB-fortbildning.
Studiebesök hos Danske
Fragtmaend
Den 16 september besökte representanter från SÅ Syd
tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren Nordeuropas största fraktterminal i Taastrup utanför Köpenhamn.
Läs mer om mannen bakom
”Här stannar Sverige”kampanjen i Helsingborg.
UTBILDNING I INDEX
Nytt program för
klimatredovisning
”Här Stannar Sverige”kampanjen i Helsingborg
blev en succé för Roy
Vi har pratat med initiativtagaren till ”Här Stannar Sverige” i Helsingborg, Roy Holmberg. För regionchef Liane Ask berättade Roy om kampanjen, sin syn på branschen och dess framtid.
VEM ÄR ROY HOLMBERG?
Ålder: 23.
Bor: I Billinge, Eslövs kommun.
Familj: Flickvän samt mamma och två äldre
syskon.
Fritidsintressen: Allt möjligt men gillar
mest att mecka och skruva på bilar. Min
egen Dodge Ram från 2005. Jag har lärt
mig mecka på Volvo 740 och 940.
Kör: Dodge Ram, 2005 års modell.
Favoritväg: Helst småvägar, exempelvis
de kurviga vägarna över Söderåsen.
Styrka: Envis. Jag är en praktiker, försöker
och provar mig fram för att lyckas med det
jag gör.
Svaghet: För lite tålamod.
Förebild: Min pappa Sven Holmberg.
”DET VAR I oktober jag fick höra talas om
”Här Stannar Sverige”. Jag känner flera åkare
och chaufförer i landet och såg att det fanns
särskilda samlingar på temat ”Här Stannar
Sverige” i både Jönköping, Gävle och Stockholm - men inte i Syd. Jag lade ut en Facebook-grupp och kallade till samling vid Väla
i Helsingborg. Gensvaret blev större än jag
vågat hoppas på. Den första gången var söndagen den 7 december och det kom ca 50 fordon. En del kom med personbilar då man
inte ville tarva på sin körtid” berättar Roy.
Vad var det som fick dig att starta ”Här
Stannar Sverige” i Helsingborg?
– Hade inte jag gjort detta så hade min
pappa gjort det om han varit i livet. (Roys
pappa hette Sven Holmberg och gick bort i
förtid 1999 i cancer. Han blev bara 42 år gammal och drev då ett åkeri med två dragbilar,
en för sjöcontainer och en med tiptrailer och
tillhörde lastbilcentralen GDL i Helsingborg).
”Här Stannar Sverige” i Helsingborg samlades en andra gång vid Väla den 14 december och avslutade med succékortege den 20
december 2014. Så många som 180 ekipage
deltog och blev 2014 års kulmen på Roys
starka engagemang och drivkraft.
Hur kändes det att leda engagemanget i
Helsingborg?
– Det kändes stort, men framförallt häftigt!
Trodde aldrig att så många skulle hänga på
en 23-årig chaufför som inte ens levt så länge
som många av de deltagande åkarna har verkat i branschen.
Hur ser du på chaufförsyrkets framtid?
– Både ljust och mörkt. Får vi bara klara
och tydliga regler, mer trafikpoliser så att
lagarna efterföljs, så ser jag väldigt ljust på
framtiden. I slutändan gynnar detta "seriösa"
åkare och duktiga chaufförer!
Hur ser du på åkerinäringens framtid?
– Just nu, väldigt mörkt. Görs det ingenting åt hur branschen ser ut idag, kommer
inte någon åkare att kunna driva sitt företag
vidare. Detta för att transportköpare bl.a. sätter höga miljökrav på fordon, men sällan vill
betala för det.
Vad tycker du om de framgångar vi fått
gällande exempelvis lagstiftningen om
klampning med mera? Vad saknas nu?
– Helt klart toppen! Nu behöver vi bara fler
poliser som kan utföra kontroller och sätta dit
Sveriges Åkeriföretag kommer i höst att genomföra utbildningar i index. Kurserna är tänkta som
specialistutbildningar för nyckelpersoner i större
företag.
Den senaste tidens sjunkande priser på diesel
har satt fokus på drivmedelstilläggen. Tyvärr
saknar många transportföretag skrivna principer
för sina index som man kan hänvisa till och det
ger problem.
Kurserna tar deltagarna från en grundnivå till
hög kompetens inom alla delar av index såsom:
de fula fiskarna. Åklagare med djupare utbildning inom detta är något jag önskar. Gärna
många av dem, då jag är rädd att de blir många
åkerier som kommer ta upp allt i rätten när de
väl blir stoppade och kontrollerade.
s
s
s
s
Vad tror du ”Här Stannar Sverige” gör om
ett år? Blir det fler korteger?
– Jag tror och hoppas att HSS kämpar på
och att ingen ger upp! Jag är säker på att det
blir fler korteger. Men nu hoppas jag bara på
att de större åkerierna vill haka på och verkligen visa missnöjet. Vi har tusentals med
Svenska lastbilar och många fina åkerier. Vi
kan skriva en rejäl historia, om åkare bara
slutar knyta näven i fickan.
Välja rätt indexserier
Räkna rätt
Korrekta texter i avtal
Hålla ordning på prisregleringar med index
Till utbildningen följer en vägledning som ska
underlätta arbetet med att göra rätt.
Kursledare: Lars Aspholmer
Vi har utvecklat ett antal
program som underlättar för att
räkna ut vad transporterna
verkligen kostar.
SÅ Klimat Calc är det senaste
webbaserade programmet
i familjen.
Äntligen kan alla åkerier redovisa
hur mycket CO2 man släpper ut,
men också hur mycket
förnyelsebart drivmedel
man använder.
Det är enkelt att använda och
det är enkelt att dela med
sig av resultatet.
För mer information
Läs mer på akeri.se/utbildning eller kontakta
SÅ Utbildning 010-51 00 400,
[email protected]
Fotnot: ”Här Stannar Sverige” är ett initiativ
som startades av en grupp människor som
bevakar transportnäringen i Sverige. Kampanjen innebär att chaufförer stannar sina
fordon i 15 minuter kl. 12.00 och 24.00 i protest mot de orättvisa förhållanden som råder
på transportmarknaden.
Gå in på akeri.se och klicka dig
vidare till SÅ Klimat Calc och
prova du också. Det är gratis.
TEXT: LIANE ASK
10
11
INDEX_svåt.indd 1
2015-09-17 11:01:21
MEDLEMSNYTT
Vad händer när ett
företag inte följer
bestämmelserna?
Riskeras trafiktillståndet?
FRÅGA
VÅRA
EXPERTER
John Woxström svarar:
När Transportstyrelsen har genomfört en så kallad
företagskontroll av kör- och vilotidsbestämmelserna kan
det leda till ett beslut om att påföra sanktionsavgift. När
ett sådant beslut har vunnit laga kraft finns en risk att
Transportstyrelsen även kommer att undersöka företagets
innehav av trafiktillstånd.
krav som företag måste uppfylla för
att söka och få trafiktillstånd. Dessa fyra krav är vissa
ekonomiska resurser, vara fast och varaktigt etablerad, ha
ett yrkeskunnande genom en eller flera trafikansvariga
och att ha ett gott anseende. När ett ingripande på
trafiktillståndet görs i dessa fall är det ofta just det goda
anseendet som ifrågasätts av myndigheten. Det goda
anseendet handlar om att själva företaget och de ägare
och andra företrädare som finns knutna till det, inte
får vara straffade för vissa i lagen uppräknade brott
och överträdelser mot bestämmelserna. Bland de
överträdelserna finns att vara fälld för brott mot kör- och
vilotidsbestämmelserna. Syftet med bestämmelserna kan
kort beskrivas som att om företag inte sköter sig enligt
reglerna, och därmed får konkurrensfördelar gentemot
de företag som följer bestämmelserna, så ska företagen
som inte sköter sig tas bort från vägen.
Av denna anledning, utöver att det i normalfallet
kostar 200 000 kronor i sanktionsavgift vid överträdelser
av kör- och vilotidsbestämmelserna, är det viktigt att
företagen gör allt för att följa bestämmelserna. Annars
riskeras trafiktillståndet.
John
Woxström.
Juridisk
sakkunnig
Städernas varuförsörjning
Konferens i Karlstad
I Malmö hölls den 15 september en intensiv konferens
om städernas varuförsörjning. Arrangör var ”Nationell
satsning citylogistik”, där SÅ ingår.
Sveriges Åkeriföretag medverkar den 12 nov 2015 i seminarium Trafiksäkerhetsrisker med EU-trailer på hala vägar på
Värmlands Museum Sandgrundsudden i Karlstad.
FRÅGA
TRANSPORTSTYRELSEN
Vi på Transportstyrelsen har fått en spalt till
förfogande i denna tidning
där vi kan ge information
om saker som rör dig som
har ett åkeri. Vi kommer
Petra Åkerlund,
också att kunna svara på
Enhetschef
frågor från dig som har
med Transportstyrelsen
att göra. Vi vill gärna ha
dina frågor så kommer
våra experter att svara på
dem i kommande nummer.
Enklast är att skicka ett mejl
till [email protected]
så skickas frågan vidare till
Transportstyrelsen.
Arbetet med att leta efter bra erbjudanden
till dig som medlem blir aldrig klart. Ibland
handlar det om att hitta en ny partner men
lika ofta handlar det om att utveckla de
samarbeten vi redan
har.
LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Hur gör vi det lätt att göra rätt för varuägare? Undersökningar visar att transportköpare tycker det är svårt att göra rätt. En
del av svaret är att underlätta vad man ska
fråga efter, när saker ska följas upp, och
smarta sätt att göra bästa möjliga transportval.
Nedan ser du alla
förmånsavtal du just
nu kan ta del av.
Nu drar vi vårt strå till stacken och
presenterar en checklista med 20 frågor i
samarbete med Q3 – Forum för hållbara
transporter. Dessutom finns en längre lista
med över 100 frågor för den varuägare
som verkligen vill göra alla rätt.
Vill du fördjupa dig
ett speciellt avtal kan
du logga in på akeri.
se och läsa mer.
Marie Mörsin
[email protected]
se, 0470-71 81 84
DET FINNS FYRA
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens
branschorganisation och vi arbetar för en sund
och lönsam utveckling av åkerinäringen.
Vår organisation består av ett huvudkontor och
tolv regionkontor.
HUVUDKONTOR
Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm
Post: Box 7248, 103 89 Stockholm
Tel: 08–753 54 00 · Fax: 08–755 60 01
[email protected]
www.akeri.se
12
DINA FÖRMÅNSAVTAL
Sveriges
Åkeriföretag
har en rad
experter på
olika områden , som
gärna svarar
på dina frågor.
Undrar du
något om t
ex juridik,
ekonomi,
utbildning,
teknik eller
annat? Skicka
din fråga till
[email protected]
akeri.se
ABC–ÅKARNA
Fagerstagatan 6
163 53 Spånga
Tel: 08–687 44 50
Fax: 08–687 44 90
[email protected]
GOTLAND
Skarphällsgatan 20 · Box 1163
621 22 Visby
Tel: 0498–28 45 05
Fax: 0498–21 49 70
[email protected]
GÄVLEBORGSÅKARNA
Kanalvägen 3
803 09 Gävle
•
SÅ Index, SÅcalc
ADR-GRUPPEN INFORMERAR
PÅ G I EU
Kommissionen har aviserat ett lagstiftningspaket för vägtransporter. Syftet är att
tydliggöra och förenkla lagstiftningen för
vägtransporter. I detta ingår också att se på
hur kontroller genomförs så att dessa sker
på samma sätt i alla medlemsstater. Vidare
ingår att se på vägavgifter, tillträde till
marknaden (innehav av trafiktillstånd) samt
sociala bestämmelser inom vägtranport.
Tel: 026–18 82 95
Fax: 026–51 67 55
[email protected]
HALLAND
Fräsaregatan 1
302 62 Halmstad
Tel: 035–15 09 50
Fax: 035–21 51 93
[email protected]
MITTÅKARNA
Ölandsgatan 6 · Box 1958
791 19 Falun
Tel: 023–454 90
Fax: 023–454 99
[email protected]
NORR
Storgatan 28F
903 21 Umeå
Tel: 0771–16 10 00
norr @akeri.se
SKARABORG
Norregårdsvägen 2
541 34 Skövde
Tel: 0500–47 17 40
[email protected]
SMÅLAND–ÖLAND
Kungsvägen 115
352 44 Växjö
Tel: 0470–71 81 80
[email protected]
Storlek på
brunnstätning
Polismyndigheten har aldrig krävt något
specifikt ”minsta-mått” på en tätning för
brunnar och avlopp. Däremot har man sagt
att om en tätning med måtten 1500 mm x
1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn
och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga
platser i Sverige.
DATORER & PROGRAMVAROR Fortnox,
Hallå där!
Har vi din
aktuella
e-postadress?
Kontakta
ditt regionkontor!
SYD
Jörgen Kocksg. 1B · Box 405
201 24 Malmö
Tel: 040–664 25 30
Fax: 040–664 25 31
[email protected]
VÄSTRA GÖTALAND
Importgatan 2A
422 46 Hisings Backa
Tel: 031–58 51 00
Fax: 031–52 28 15
[email protected]
VÄRMLANDSÅKARNA
Box 2043 · Säterivägen 3
650 02 Karlstad
Tel: 054–13 66 10
Fax: 054–24 19 55
[email protected]
ÖST
Transportgatan 4
702 27 ÖREBRO
Vxl 019–70 80 330
Fax 019–27 86 81
[email protected]
•
DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi
•
ENERGI Mölndal Energi
•
FINANSIERING Nordea Finans
•
FORDON Mercedes
•
FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hansa
•
HOTELL Elite Hotels
•
YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck
Regeringens budget tondöv för svensk konkurrenskraft?
MEDLEMSNYTT
Regeringen har släppt nyheter på löpande band. Vissa mindre lockande än andra, som
straffskatt på drivmedel. Gör om, gör rätt säger vi, och låt yrkestrafiken få skatterabatt och
bättra på konkurrenskraften. Det skulle göra åtskilliga tiotusen i skillnad för våra medlemmar, vilket vi meddelat regeringen.
Serviceavgift
grundavgift
> 3 750 kr för medlemmar
med en omsättning på
max 2 Mkr.
Ny beräkning av
serviceavgifter
för medlemskap
i Sveriges
Åkeriföretag
Vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Gävle i maj
2015 beslutades om att införa en ny avgiftsmodell
vilket resulterar i att det framöver blir en och samma
avgift oberoende var i landet man är ansluten.
Årsmötet beslutade enligt
förslaget som innebär att
serviceavgiften kommer att
beräknas på senast kända
omsättning. Den nya avgiften består av dels en grundavgift och en rörlig avgift.
Har du en omsättning
understigande 5 Mkr betalar du dock endast grundavgiften.
medlemsföretag anser sig ha och kan
I DE FALL ETT
visa att en betydande del av
omsättningen inte är åkerirelaterad har man möjlighet
att få nedsättning av avgiften i motsvarande grad.
Om medlemsföretaget
har dotterbolag kan man
frivilligt välja att serviceavgiften skall baseras på
omsättningen även för
dessa bolag.
Den nya avgiften kommer
att ligga till grund för medlemsfaktureringen 2016.
> 4 250 kr för övriga
medlemmar.
VIKTIG INFO
GÄLLANDE YKB!
När samtliga delkurser är genomförda
anmäler den sista utbildningsanordnarens
detta till Transportstyrelsen. En inbetalningsavi skickas till föraren och när
betalningen skett utfärdas ett YKB-bevis
med en giltighet på 5 år. Rätten att få ut
ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år
efter datumet för sista kurstillfället.
Serviceavgift rörlig
> Man betalar rörlig
serviceavgift om man
har en omsättning över
5 Mkr.
> Rörliga serviceavgiften
beräknas på medlemsföretagets omsättning i
intervall om 5 Mkr.
Omsättningen avrundas
neråt till närmaste tal
delbart med 5 Mkr.
Maxbelopp
> *LBC, Speditörer och
andra Transportförmedlare – max 30 000 kr
> Offentligt ägda bolag –
max 25 000 kr
> *Handelsföretag och
tillverkande industri –
max 40 000 kr
> Övriga medlemmar –
max 50 000 kr
*särskilda villkor ska vara uppfyllda
Nätverksträffar
med säljfokus
Fair Transport har varit lyckat. Vi har
idag drygt 1400 medlemmar som har
tagit ställning för sunda transporter.
I höst kommer vi att anordna träffar
med säljfokus på ett antal orter i landet.
Syftet är att stödja dig som åkare att
känna dig bekväm med att sälja in en
Fair Transport.
Håll utkik på din regions hemsida och
i brevlådan/mailkorgen, snart får du
en inbjudan. Vi hoppas vi ses där.
Lasta mer, lasta rätt,
använd en Kilafors Lavett
6000
Vi har tagit fram en Lavett för högre
tonnage. Vår 3-axliga lastväxlartipp
har hydrauliskt skjutbar boggi, vilket
ger dig 1,6 ton mer i nyttolast. Kombinerad med en 4-axlad bil uppnås
en totalvikt på 62 ton.
595
825
3000
3130
1030
1031
1820
660
5610
465
Vagnen kommer att finnas tillgänglig
för leverans under kvartal 1, 2016.
1700
6000
595
825
3000
4270
TESTA NYA SÅ L AGNY T T UTAN KOSTNAD I TRE M ÅNADER
2765
I den nya tjänsten får du tillgång till en lagförteckning som alltid är aktuell och uppdaterad
och dessutom med kommentarer från en jurist.
3700
1370
700
4100
1220
1820
669
7310
465
5265
5070
Och du får ett nyhetsbrev med aktuellt från SÅ Juridik och SÅ Certifiering.
1380
7150
Pris 39 kr/månad/medlemsföretag.
19025
Läs mer och anmäl dig till tjänsten på www.akeri.se/lagnytt
För mer information, kontakta Birgitta Härle, 0470–71 81 83, [email protected]
Utfärdad av
AnBr
Vikt bakre boggi
14
-
Ersätter
Ersatt av
Benämning
Material
Format
Skala
Kilafors Lavett skjutboggi
Version
Ver. datum
Vikt
Datum
Ritnings nr
59719.DWG
2015-08-27
Sida
LÖNSAMHET
Vägskatt bara
på lastbilar, inte
på släp- eller
påhängsvagnar.
En ny, kilometerbaserad vägskatt – är det bu eller bä? Mårten Johansson,
teknikchef för Sveriges Åkeriföretag, tycker att frågan är fel ställd.
– Det handlar inte om att säga ja eller nej till vägskatt, för regeringen
har meddelat att den kommer att införas. Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare så att vägskatten utformas på klokt sätt
som inte äventyrar svensk konkurrenskraft, säger han.
TEXT: ANNIKA LUND
På väg mot vägskatt
R
edan vid regeringsförklaringen efter valsegern berättade Stefan Löfvén (S) om planerna på att införa en så kallad vägslitageavgift, även kallad kilometerskatt eller kort och
gott vägskatt. Beskedet har väckt både oro
och ilska på sina håll. Kritiker har beskrivit
den nya vägskatten som ännu en utgift för en hårt belastad
åkerinäring.
Men Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag,
SÅ, har en annan syn på saken:
– Det handlar inte om att säga ja eller nej till vägskatt, för
regeringen har meddelat att den kommer att införas. Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare
så att vägskatten utformas på klokt sätt som inte äventyrar
svensk konkurrenskraft, säger Mårten Johansson.
FÖR ATT KUNNA DELTA i sådan faktabaserad dialog har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagarna
och Svenska Transportarbetarförbundet bett konsultfirman
16
WSP ta fram en analys av hur en vägskatt skulle kunna se ut.
Resultatet är rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring, som
går att läsa via SÅ:s hemsida.
Enligt rapporten fördelas en genomsnittlig svensk åkares
transportkostnader ganska jämnt mellan tre stora utgiftsposter: löner, fordonsbränsle och övriga utgifter. Ingen part vill
verka för sänkta svenska chaufförslöner och enligt rapporten
är inte heller arbetsgivaravgifterna möjliga att sänka på grund
av EU:s statsstödsregler.
– Rapporten siktar i stället in sig på bränslekostnaden.
Regeringen planerar att höja dieselskatten till 5,56 kronor
per liter. Vi anser att dieselskatten för fordon över 7,5 tons
totalvikt i stället bör sänkas till EU:s miniminivå, som är 3,17
kronor per liter. Detta tillåts enligt energiskattedirektivet. Då
skulle vi kunna hämta tillbaka en del av svensk åkerinärings
konkurrenskraft. Detta bör ske oavsett om en vägskatt senare
kommer att införas eller inte, säger Mårten Johansson.
Han anser att en sådan sänkning är möjligt utan att riskera
samhällets mål kring en övergång till fossilfria bränslen:
Mårten
Johansson
menar att
dieselskatten
först måste
sänkas innan
en vägskatt
införs.
– Regeringen kan styra i vilken takt fossilfria drivmedel ska
implementeras i Sverige genom att använda kvotplikter, alltså
krav på att vissa mängder av hållbara bränslen ska ingå i dieselbränsle.
Det nuvarande eurovinjettsystemet tillåter en dubbelt så
hög skatt för de äldsta euroklasserna jämfört med de senaste.
– Hur hög en eventuell vägskatt blir är inte beslutat. Dess
storlek har naturligtvis betydelse för om det är rimligt med en
dubbel avgift, säger Mårten Johansson.
eurovinjettsystemet får lastbilar betala
olika hög avgift beroende på hur många axlar de har och hur
rena motorerna är. I rapporten redovisas hur vägskatten är
utformad i flera andra EU-länder och när det handlar om att
differentiera utifrån antal axlar på lastbilar råder stora skillnader. I Tyskland är vägskatten i princip densamma oavsett
antal axlar. I Ungern däremot, där är vägskatten dubbelt så
hög vägskatt för ett fordon med fem axlar jämfört med ett
som har endast två.
I DET NUVARANDE
Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare
så att vägskatten utformas på klokt
sätt som inte äventyrar svensk
konkurrenskraft.
Rapporten innehåller beräkningar på hur stort vägslitaget
blir för olika lastbilar. I korthet kan man säga att mindre bilar
sliter mer än stora, om man mäter slitage per ton fraktat gods.
Om man jämför en vanlig 40-tons EU-trailer med en 60-tons
lastbil, så ger EU-trailern upp till 60 procent mer vägslitage
per ton fraktat gods.
Utifrån detta slår rapporten fast att det finns starka skäl att
inte differentiera en vägskatt utifrån antal axlar. Det är också
enklare att bara beskatta lastbilar från 7,5 tons totalvikt –
17
LÖNSAMHET
På väg mot
en vägskatt
En vägskatt
som baseras
på antal
kilometer
kan vara
mer rättvis
förutsatt att
dieselskatten
först sänks.
>> I maj 2015 tillsatte regeringen
en utredning som senast den
9 december 2016 ska lämna förslag på hur Sverige kan införa en
så kallad vägslitageskatt, alltså
en vägskatt, som bygger på körd
distans och inte på tid, som den
nuvarande eurovinjetten gör.
Utredningsförslag går normalt
på remiss. Regeringen kan sedan
utforma ett lagförslag som beslutas av riksdagen.
AkkaFRAKT byter VD
Tänkvärt när det gäller YKB
AkkaFRAKT har antagit en strategisk inriktning som kräver nyrekrytering av VD. Styrelseordförande Anne-Lie Lind, blir från den 7
september 2015 tillförordnad VD.
Om föraren gått fortbildningen hos olika utbildningsanordnare är han eller hon skyldig
att uppvisa intyg för genomförda delkurser
innan den sista delkursen genomförs.
Vinnarna i årets kunskapstävling tog bussen och åkte till
Göteborg!
Vinnarna i kunskapstävlingen
tog bussen till Göteborg!
Vi fick ett mail från Wendesgymnasiet som gärna ville berätta vad
de gjort med vinstpengarna som
de kammade hem efter vinsten
av kunskapstävlingen för gymnasieskolor i region Syd i våras. Här
följer deras rapport!
vi in oss i bussen och satte kursen mot Göteborg. Vi blev 2
lärare och 7 elever så vi fick precis plats i en
minibuss. Några timmar senare var vi framme
vid Volvo´s provbana för lastbilar, VDC.
Direkt blev vi bra mottagna och det bjöds på
fika. Därefter fick vi en genomgång av Volvo´s
historia och deras olika lastbilsmodeller. Sen var
det dags för provkörning av de olika lastbilsmodellerna. 16 lastbilar med olika påbyggnationer,
full-lastade, stod och väntade på oss och sen var
det bara att köra så mycket vi orkade på den här
timmen vi hade till förfogande.
Eleverna och vi lärare körde så bromsarna
glödde på den roliga provbanan som innehöll
slingriga partier, backar, brunnslock mm, allt
för att man skulle få känna på vad lastbilarna
orkade med. Provkörningen var mycket uppskattad av eleverna. Lunch bjöds på i den fina
restaurangen, med vita dukar på borden.
Därefter körde vi ner till Volvo-muséet och
TORSDAGEN 21/5 TRÄNGDE
och behovet av ett system som inte är för komplext betonas i
rapporten.
– En vägskatt som tas ut endast på lastbilar och dragbilar
över 7,5 tons totalvikt, men inte för släpvagnar, gynnar en
användning av tyngre och längre fordon, vilket ger lägre miljöpåverkan, säger Mårten Johansson.
I DAG HAR EU-länderna Polen, Slovakien, Tjecken, Tyskland, Ungern, och Österrike redan infört en distansbaserad
vägskatt. Även Schweiz och Vitryssland har infört en sådan
vägskatt och i Belgien väntas den bli av under 2016. Av dessa
länder har de flesta valt att ha vägskatt endast på en utpekad
del av vägnätet och inte hela, enligt rapporten, som slår fast
att det är möjligt att utforma en svensk vägskatt på båda sätten – antingen omfattas hela vägnätet, eller så görs begränsningar.
– Om vägskatt åtminstone inledningsvis bara tas ut på
eurovinjettvägarna så träffar skatten i huvudsak långväga trafik. Det är i huvudsak där vi har den internationella konkurrensen och huvuddelen av transportarbetet. Samtidigt träffar
en sådan skatt i mindre grad transporter av rundvirke, schaktmassor och byggmateriel som körs mer lokalt och regionalt,
säger Mårten Johansson.
Enligt rapporten finns viss risk för smittrafik, alltså trafik
där mindre vägar väljs endast för att undvika vägskatt. Om
smittrafik uppstår bör det beskattade vägnätet utvidgas, enligt
rapporten. Den slår också fast en viktig skillnad mellan Sverige och andra europeiska länder som har infört vägskatt.
Skillnaden är att det svenska vägnätet inte är särskilt trafikerat, samtidigt som det är omfattande. Av denna anledning
bör den teknik som bevakar vägskatten baseras på positionering via satellit, GNSS/GPS. Alternativet är mikrovågssystem,
DSRC, men det kräver fasta tullstationer vilket är kostsamt att
investera i när vägnätet är så omfattande.
– Med GPS-övervakade fordon blir det också tekniskt möjligt att ha olika – eller ingen – skatt i olika områden eller regioner. Man kan också ha olika skatt vid olika tider på dygnet,
säger Mårten Johansson. 
18
VETTIGA FAKTA
Vad sägs i den nya
rapporten om vägskatt?
» Att sänka dieselskatten till EU:s miniminivå skulle stärka
svensk åkerinärings konkurrenskraft. Det kan göras oberoende av om vägskatt senare införs eller inte.
» Det är juridiskt möjligt att dra en gräns vid 7,5 tons totalvikt
för differentierad dieselskatt.
» Om vägskatt tas ut endast på eurovinjettvägarna, där
huvuddelen av transportarbetet utförs, så fall träffas inte
regionala och lokala transporter av vägskatt i samma
omfattning som långväga godstrafik och internationella
transporter.
» Fordon kan positioneras med GNSS/GPS för att kontrollera
hur de har kört. Vägskatten blir då möjlig att variera även
områdesvis.
» Om en vägskatt tas ut endast för lastbilar och dragbilar
över 7,5 tons totalvikt och inte för släpvagnar, så gynnas en
användning av tyngre och längre fordon, vilket ger effektiva transporter med lägre miljöpåverkan. I Sverige tillåts
lastbilar som väger upp till 64 ton och som är upp till 25,25
meter långa. De ger lägre vägslitage per 1000 ton fraktat
gods, lägre emissioner och lägre transportkostnader än
mindre lastbilar. I Internationell lastbilstrafik är det vanligt
med mindre lastbilar, som väger höst 40 ton.
» Vägskatten får enligt eurovinjettdirektivet differentieras
utifrån motorns euroklass, där den äldsta euroklassen kan
få upp till dubbelt så hög skatt som den yngsta.
» Om en vägskatt införs så tas den nuvarande vägavgiften,
eurovinjetten, bort.
Källa: Rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring,
gjord av konsultfirman WSP, september 2015.
Utrotningshotad:
Trafikpolisen
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG HAR gjort utspel i
media om att trafikpolisen är utrotningshotad.
En undersökning visar att av 28 806 anställda
inom polismyndigheterna i Sverige är 105 trafikpoliser och 46 besiktningsmän, som har
behörighet att kontrollera den tunga trafiken.
Det motsvarar 5 promille av de anställda. Sveriges Åkeriföretag har följt utvecklingen för
trafikpoliser och det är oroväckande i den takt
som trafikpoliserna blir färre.
Konsekvenserna blir att det är få trafikpoliser
som har kunskap och behörighet att ingripa i
brott mot kör och vilotiderna, brott mot cabotageregler, brott mot beställaransvaret, falska körkort/förarkort m.m.
Eleverna med en av sina lärare framme vid VDC.
gick runt och tittade på alla möjliga fordon,
farkoster som Volvo konstruerat genom alla
åren. Sen var det dags att checka in på hotellet mittemot Liseberg. På kvällen intog vi en
gemensam middag på Liseberg och sen var
det karuselldags. Morgonen efter var det frukostbuffé och sen hemfärd.
På E6 mellan Malmö – Helsingborg passerar
ca 5000 lastbilar per dygn i vardera riktningen.
De flesta är i internationell trafik. Vem kan och
vem hinner med att kontrollera dessa fordon?
Det är fritt fram att begå brott efter de svenska
vägarna 2015.
Sveriges Åkeriföretag kräver
bl. a. följande åtgärder
»» ett tydligt fokus och en prioritering
gällande trafikpoliser och deras villkor
»» att trafikpoliser, inte minst specialister
för tung trafik, omnämns och lyfts fram
i regeringens regleringsbrev till Polismyndigheten
»» satsningar på ökat antal och tydliga mål
och delmål
»» kontroller vid väg på dygnets alla
timmar
Alla eleverna var mycket nöjda med resa
och evenemangen. Nu börjar vi satsa på nästa
års tävling.
Många trevliga hälsningar från:
Jan, Peter och alla eleverna från
Wendesgymnasiet Kristianstad.
FAKTA:
TRAFIKPOLISEN ÄR
UTROTNINGSHOTAD
Av 28806 anställda inom polismyndigheterna i Sverige är 105
trafikpoliser och 46 besiktningsmän,
som har behörighet att kontrollera
den tunga trafiken. Det motsvarar
5 promille av de anställda. Med
nuvarande takt kan svensk poliskår
stå utan specialistkompetens för tung
trafik inom sju år om inget görs.
19
Träff för YKB-kursledare
Förnyat avtal med Swedol
Den 14/9 träffades alla våra YKB -kursledare på Arlanda. Ca 50 deltagare från hela
landet var med på träffen där bl.a. Transportstyrelsens utredare informerade.
SÅ:s förmånsavtal med Swedol har förnyats och
innebär att medlemmar har 15 % rabatt på ordinarie varor och 25 % rabatt på Gesto kläder
och på led-belysningar.
Den 9 september firades
Yrkesförarens Dag och SÅ
var såklart på plats.
Fair Transport
Yrkesförarens dag
firades i Helsingborg
Med god hjälp från vädergudarna, så blev arrangemanget
Yrkesförarens dag ett precis så
lyckat arrangemang som förväntat. Solen stålade och kanelbullarna gick åt som smör i solsken
och många människor samlades
i Helsingborg för att hylla vägens
riddare.
DET VAR TYA, Transportfackens yrkes- och
arbetsmiljönämnd, med stöd av sina parter,
som stod för arrangemanget. Sveriges Åkeriföretag Syd deltog och hjälpte till att möta allmänheten och sprida budskapet om förarnas
och näringens viktighet.
Nyfikenheten från allmänheten var stor,
och kunskapen om hur krävande ett förarjobb kan vara är inte så stor bland allmänheten. Kraven på en yrkesförare idag omfattar så
mycket mera än att kunna styra och växla lastbilen. Komplexa regelverk, kontinuerlig fortbildning, trafiksäkerhet, hantering av IT-system, kundbemötande m.m. är krav som idag
ställs på yrkesförare. Lastbilstransporterna
är också en förutsättning för att ett modernt
samhälle ska fungera. ”Lastbilen går dit inga
spår når”, och ”Utan Lastbil stannar Sverige”
var två sanningar som denna dag fick reveny.
Nytt i sammanhanget är att Yrkeförarens dag numera är officiellt registrerad som
temadag för hela Sverige. Den 9 september är
Vi gratulerar
Mohlins Åkeri!
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG SYD gratulerar
Mohlins Åkeri AB i Örkelljunga som nyligen certifierade sig inom ISO 9001:2008
(kvalitet), ISO 14001:2004 (miljö) och ISO
39001:2012 (trafiksäkerhet) genom tredjepartsrevision av Sveriges Åkeriföretag.
Arbetet med ledningssystem och certifiering ger dig verktyg för att utvärdera, förbättra rutinerna och minska riskerna. Ett
certifierat ledningssystem är också en bra
grund att stå på inför framtida krav och
utvecklingsmöjligheter. Oavsett storlek är
det en fördel att certifiera verksamheten.
20
Medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag Syd som skrivit under på att följa
åtaganden inom trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna
företaget. Fler tillkommer varje vecka!
från nu och framöver Yrkesförarens dag varje
år. Det är en förhoppning att detta kan bidra
till en positiv syn på yrkesföraren.
Nu var det inte bara i Helsingborg man
firade Yrkesförarens dag. Även i Visby, Stockholm, Karlstad, Kalmar och Sundsvall pågick
aktiviteter. Yrkesförarens dag har också en
egen hemsida, för den som önskar information, se www.yrkesforarensdag.se
TEXT: ANDERS FALK
FAKTA:
YRKESFÖRARENS DAG
Varför ska yrkesförarna ha
en egen dag? Det behövs positiva
krafter i en bransch och ett yrke som är
Sveriges ryggrad, och som sällan får
uppmärksamheten det är värt! Många
har en mamma, pappa, syster eller bror
som är yrkesförare och vet att de kämpar dygnets alla tider och är - hjältar!
Kommer det att firas varje år
framöver? Ja, det är en s.k. temadag
som återkommer samma datum 9/9
varje år.
Vem eller vilka ligger bakom
dagen? TYA, Transporfackens yrkesoch arbetsmiljönämnd med stöd av sina
parter. Mer information om TYA finns på
www.tya.se
Fördelar med att certifiera sin verksamhet
är:
»» Skapar ordning och reda och ger struktur
i företaget
»» Hjälper dig att fokusera på rätt saker
»» Möjliggör företagsutveckling
»» Gör att anställda känner igen sig och lättare
kan hantera förändringar i verksamheten
»» Ett värdefullt verktyg för att hantera risker
och behålla kompetens inom företaget
»» Bidrar till ökad kundtillfredsställelse
»» Ger möjlighet till nya uppdrag
Många certifierade företag fortsätter att
utvecklas och uppnår då nya förbättringar.
Revisionen ska vara en hjälp att utveckla ledningssystemet ytterligare så att det mognar
och förfinas under arbetets gång.
För att uppmärksamma att Mohlins Åkeri
blivit certifierade besökte Liane Ask, region-
chef, och Carina Strandell, utbildningssamordnare, från Sveriges Åkeriföretag Syd åkeriet den 18 augusti för att dela ut certifikaten
och gratulera.
TEXT: SOFIE LARSSON
Susanne Mohlin, Mohlins Åkeri, uppvaktas av
Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag Syd, i samband
med utdelning av certifieringsbevis.
Alf Manshed AB
Allerums Åkeri AB
Anders J Svenssons Åkeri i
Kävlinge AB
Andersson Leif G
Ballingslöv AB
Bengtsson Stefan
Berga Distribution AB
BestTransport i Malmö AB
Blekinge Budtjänst AB
Blentarps Åkeri
BNL Transport i Malmö AB
Bo Lindskogs Transport AB
Br. Björklunds Grus AB
Br. Göran & Stig Transp. AB
Bring Cargo Inrikes AB
Bror Stenkilssons Åkeri AB
Browé Transport
Bröderna Göransson AB
Budakuten i Malmö AB
Budtjänst i Osby AB
CHL Transport
CM Freight & Shipping
CME Åkeri AB
Courier X AB
Cullins Transporter AB
Din Partner Skåne
Distribution Syd AB
DMV Transport
Enes Beharic
Eric Ohlsson i Malmö Åkeri
AB
Erikssons Åkeri i Tomelilla
AB
Eurolink i Sverige AB
Europa Flyer AB
Falkenklev Logistik AB
Finsbo Entreprenad AB
Flyttmäster i Malmö AB
FoodTankers AB
Fosie Åkeri AB
Fraktpiloten AB
Friis Anders
GDL Transport AB
Gessie Åkeri
Giga Logistic AB
Glans Jan
Glenn Mattissons Åkeri
Glimåkra Flistransport AB
Glimåkra Åkeri AB
GP-Last Kranbilar AB
Gunnar Johnssons Åkeri AB
Gustafsson Christer
Gustavssons Åkeri i Hyllinge
AB
Göran Hedéns Åkeri AB
Göransson Lars-Bertil
Hans-Åke Ogenborn
Harnacka Åkeri
Harrie Åkeri AB
Harry Haraldssons Åkeri AB
Harryskog AB
Hedström Transport i Källna
AB
Heij´s Åkeri AB
Helsingborgs Cargo Center
Henrikssons Kranbilar AB
Hermansson Jarl
HNT Schakt & Transport AB
HST i Kristianstad AB
Hvilans Åkeri AB
Håkan Welins Åkeri AB
Hägg Henrik
Härslövs Åkeri AB
Högahult Transport AB
Höganäs Frakt AB
Istratrans AB
Ivan Åkessons Bilåkeri AB
J Bengtssons Åkeri AB
Jan Axelsson
Jan Johanssons Skogstransp
AB
JEN Mjölktransporter AB
JMO Transport AB
Jonas Olsson Teknik o
Transport AB
Jörgen & Hans Åkeri AB
Kastberga Åkeri AB
KDT i Kristianstad AB
KE Palms Åkeri AB
Kennet Persson Åkeri AB
Kenneth G Åkeri AB
Kimor AB
KJB Transport AB
Kjell Esperssons Åkeri AB
KNS-Bilfrakt AB
Krogshults Maskinstation
Lille Mats AB
Krågeholms Åkeri
Lambrechts Åkeri AB
Larsson Mats
Leif Mårtenssons Åkeri AB
LeNi Transport
Lindqvists Åkeri i Ystad AB
LN Transport AB
Logistic 4 You i Malmö AB
Löddeköpinge Åkeri AB
M Larsson Trpt i Skurup AB
M Pettersson Transport AB
Magnus Andersson Transport
AB
Malmberg Miljöhantering AB
Malmö Flytt o Möbeltrpt
MargareT Åkeri AB
Marieholms Transport AB
Martin Hanssons Åkeri AB
Maskinåkaren i Dalby
Mats Nilsson Transport AB
Melin Mikael
Mellanskånes Renhållnings
AB
Mertz Transport AB
Michael Noréns Åkeri AB
Mohlins Åkeri AB
Möljeryds Schakt & Transport
AB
Nilsson Benny
Nordströms Åk och Trpt i
Olofström AB
Norra Rörums Alltjänst AB
Nottes Åkeri AB
Olas Transport i Gränum AB
Olausson Petter
Olefalks Åkeri i Ängelholm
AB
Olle P:s Åkeri AB
Olof Skoog
Olofssons Skogstransp AB AC
Olsson Hans
Olssons Åk & Grävtjänst AB
Oscar Skoogs Åkeri AB
Patrik Nilsson Åkeri AB
Patrik Pålsson Supertransport
AB
Persson Mats
Persson, Andreas
Perssons Entreprenad AB
Pågen AB
Pär Anderssons Åkeri
Romares Åkeri AB
RTL Transport & Logistic
Shuttleservice Logistics i
Malmö AB
Simrishamns Express
Transport AB
Skoogs Åkeri & Logistik AB
Skurups Bud & Bärgning AB
SOJ Transport AB
Special-Entreprenad i Syd AB
Speditören i Malmö AB
Staffanstorps Åkeri AB
Stall Jonas Larsson
Stefan Sandin
Stig & Mickes Kranbilar AB
Strömdahl Rolf
Sydlog AB
Sydlots AB
Tobias Liljeqvist Transport
AB
Tommy Nordbergh Åkeri AB
TP Logistik AB
Trailer Teamet
Transportgrabben AB
Transporttjänst Blekinge AB
Trulssons Transport AB
Trygve Bengtson Åkeri AB
Trä och Stenhus AB
Tuvesson Ola
Ulf Jönssons Åkeri AB
Wallberg Roger
Vallejos, Juan
Westergren Tord
Wexö Ejvind
Viggos Shipping AB
Vitaby Frakt och Alltjänst AB
Vittsjö Åkeri AB
VM Frakt AB
Yngves Transporter AB
Ystads Oljetransporter AB
Åhus Åkeri AB
Åkeri AB Nils Olof Nilsson
Åkesson Kjell
Önnestads Åkeri AB
Östervärns Express AB
21
FAIR TRANSPORT
VÄLKOMMEN PÅ NÄTVERKSTRÄFF!
Nätverksträffen i region Syd sker:
• Tisdagen den 13 oktober, kl. 08.00-10.00 (ca)
• Scandic Nord, Helsingborg
• Vi bjuder på frukost från kl. 07.30
Anmälan till [email protected] eller 040-664 25 30
senast 6 oktober.
Kom och möt en av Sveriges främsta säljcoacher,
Hans Olsson. Han kommer att tala om säljfokus på
både ett informativt sätt och med en stor portion
humor.
Först och främst, tack för att du har
tagit ställning för Fair Transport.
Nu är det dags att ta nästa steg!
Vi har under en tid haft fokus på dig
som medlem, på att informera om
fördelarna med Fair Transport och på
att få så många av er som möjligt att
ta ställning. Vårt nästa fokus kommer
att bli på transportköparna, på att få
dem att förstå vikten av att köpa en
Fair Transport.
Som ett led i detta vill vi hjälpa dig
som åkare att känna dig bekväm
med att sälja in en Fair Transport och
det gör vi genom att bjuda in till Fair
Transport nätverksträffar.
Vi har också valt att bjuda in Dagab
som talare, som berättar om vad
som är viktigt för dem då de köper
en transport, hur de arbetar med
uppföljning och kvalitetsfaktorer och
där du får möjlighet att ställa frågor.
Vi ses väl där?
PÅ VÅRA VÄGAR
Mitt liv som
åkeriföretagare
Vi har pratat med Kjell Heij, medlem
i Sveriges Åkeriföretag Syd, som
fyller 60 år i november.
Vad var det som fick dig att
starta Åkeriföretag?
– Jag behövde nya utmaningar och
gillade transportsektorn. Jag ville
skapa något eget och utveckla det. Att
hitta lösningar för transporter är min
passion.
Då var det som bäst:
– Fram till 2011 då vi blev Di Gasell Företag, det var mycket
att göra och företaget var expansivt
Då var det som tyngst:
– När ”min LBC” och jag inte hade samma uppfattning om hur
dess stadgar skulle tolkas. Det kändes tungt.
Vad gör du om ett år?
– Vet inte, jobbar vidare med min nuvarande kund eller tar
något annat intressant erbjudande framöver
Vilket råd vill du ge unga och nya företagare?
– Var beredd på mycket hårt arbete, att inte göra glädjekalkyler, försöka tänka på allt, ta hjälp av Sveriges Åkeriföretag.
Men främst, skapa och utveckla. Företag är alltid intressant.
MEDLEMSTRÄFFAR
Boka in höstens medlemsträffar redan nu!
Håll utkik på vår hemsida och i din inkorg för
mer information om program och tider.
TID OCH PLATS:
Onsdag 18/11 i nordöstra Skåne/Blekinge
Torsdag 19/11 i sydvästra Skåne
Medlemsträffarna är kostnadsfria för alla
medlemmar och veteranmedlemmar i
Sveriges Åkeriföretag Syd.
ANMÄLAN OCH KONTAKT:
Vi behöver din anmälan senast 10 november!
Anmäl dig via e-post till [email protected] eller
telefon 040-664 25 30.
Hearing om 74 ton
Trafikverket, som analyserar förutsättningarna för att
införa ett vägnät för 74 tons bruttovikt, bjuder in till en
hearing i frågan den 1 oktober i Stockholm.
Hydrauloljor diskuterades
i Göteborg
KJELL HEIJ
Ålder: Strax 60.
Bor: Enplansvilla i
Oxie.
Familj: Gift med
Barbro, fyra egna
barn och snart 8
barnbarn samt två
bonusbarn och ett
bonusbarnbarn.
Fritidsintressen:
Spelar golf och åker
med husbil.
Favoritväg: Har
ingen speciell, det
finns för många.
Styrka: Envis och
Positiv.
Svaghet: Blir
rastlös när det inte
händer något.
Förebild: Alla som
driver och skapar
företag och skapar
sysselsättning till
andra. Utan oss
stannar Sverige.
Genomförda
YKB-kurser
Efter sommaruppehåll
15 juni–15 augusti
startade vi upp utbildningsverksamheten på
nytt i mitten av augusti
och har t.o.m. 30 september genomfört 10
st fortbildningar med
totalt 194 deltagare.
Vi har kört både
vardagar och helger
varav 8 st delkurs 2,
Godstransporter, 1 st
delkurs 4, Ergonomi
och hälsa och 1 st
delkurs 1, Sparsam
körning. Intresserad
av fortbildning? Se
vårt kalendarium på
för aktuella kursdatum.
Den 22 september anordnades en konferens i Göteborg på temat "miljöanpassad
hydralolja". TRB Sverige AB och Sveriges
Åkeriföretag var värdar för konferensen
som främst riktade sig till aktörer med
påverkan kring val av hydrauloljor inom
bygg- och anläggningstransporter/verksamhet, såsom utvalda beställare/
transportköpare, fordons- och maskin- och
hydrauloljeleverantörer, påbyggare och
transportörer.
Bygg- och
anläggningsnätverk Syd/
Halland presentation
I oktober 2014 startade Sveriges Åkeriföretag Syd och Halland igång ett nätverk
för bygg- och anläggningstransporter.
Medverkande i nätverket är lastbilscentraler och transportstäljande företag från
Skåne, Blekinge och Hallande. Sedan
starten har nätverket träffats fyra gånger.
Syftet med nätverket är att ge det nationella
nätverket regionalt perspektiv. Aktuella
frågor är samordning av utbildningar via
ID06, överlast vid asfalttransporter m m.
Nätverket har även träffat Skanska för att
lyssna till hur en transportköpare tänker om
framtiden. Har du förslag på frågor? Tveka
inte att kontakta oss.
Utbildning: Internationella
godstransporter på väg – vad
ska du tänka på?
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
anordnar den 22 oktober en utbildning
om internationella godstransporter på väg
med Per Olsson från MAQS Advokatbyrå
i Malmö. Utbildningen kommer att ge dig
praktisk kunskap om hur du ska hantera
olika situationer som kan uppkomma i samband med godstransporter på väg. Uppge
att du är medlem i Sveriges Åkeriföretag
så får du medlemspris på utbildningen. Läs
mer på www.handelskammaren.com eller
www.akeri.se/syd
Trångt med fortbildningsdatum för YKB -Intensivkurser måndag–fredag
Helgerna räcker inte till längre, vi måste
börja köra vardagar också för att hinna
med. Tänk på att det verkligen börjar brinna i knutarna för Dig som inte startat ännu.
Din första fortbildning på 35 timmar måste
vara avklarad senast den 10 september
2016, då den hävdvunna rätten är slut, då
du måste ha ditt YKB-bevis i handen för att
kunna fortsätta köra. Tiden går fort, anmäl
dig snarast du också. Vi kommer att köra
intensivt måndag-fredag vissa veckor. Håll
utkik på vår hemsida!
23
MEDLEMSINFO SYD
Svalövs Gymnasium kan bli årets transportskola
Kollegahjälpen finns till för dig
Åtta skolor återstår för utmärkelsen Årets Transportskola – Till Anders Jonzons
minne. Det är TYA som instiftat den nya utmärkelsen. Den 8 oktober utses
vinnaren.
Om olyckan är framme - ring 020-59 60 00. Kollegahjälpen är ett nätverk som ställer upp för att hjälpa
förare som varit inblandade i t.ex. en trafikolycka.
YKB
INTENSIVVECKA
Region Syd
september–december 2015
September
18 Transportpolitisk debatt,
Malmö
22 Konferens om hydrauloljor,
Göteborg
VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA MEDLEMMAR!
Jan Uzieblo AB
Niklas Bengtssons Åkeri AB
Acta Flytt och Logistik Syd AB
Henriks Resor
L & D Transport AB
S. Anderssons Maskin
Gladan AB
J. Olofssons Skogstransporter AB
Oktober
5
YKB Delkurs 4, Ergonomi och
hälsa, Hörby. Fåtal platser kvar!
6
YKB Delkurs 1, Sparsam körning, Hörby. Fåtal platser kvar!
7
YKB Delkurs 2, Godstransporter, Hörby
8
YKB Delkurs 3, Lagar och
regler, Hörby
9
YKB Delkurs 5, Trafiksäkerhet &
kundfokus, Hörby
November
2
YKB Delkurs 1, Sparsam körning, Ängelholm
3
YKB Delkurs 4, Ergonomi och
hälsa, Ängelholm
4
YKB Delkurs 5, Trafiksäkerhet &
kundfokus, Ängelholm
5
YKB Delkurs 2, Godstransporter, Ängelholm
6
YKB Delkurs 3, Gods, lagar
och regler, Ängelholm
10 10–11 nov. Företagsledarkonferens, Tylösand
”Det var en gång... ”
Var det alltid "bättre förr"? Vi har grävt djupt bland historiska notiser.
Följande är saxat ur en medlemstidning från 1950-talet.
Stöd åkarhjälpen
ÅKARH
J
PEN
ÄL
18 Medlemsträff SÅ Syd,
nordöstra Skåne/Blekinge.
Mer info kommer!
YKB Delkurs 2, Godstransporter, Malmö. Fåtal platser!
6
YKB Delkurs 5, Trafiksäkerhet &
kundfokus, Malmö. Fåtal platser!
24
8
6
5
PG
December
När? Vecka 45 (2-6 november)
Var? Ängelholm
Frågor? Kontakta ditt regionkontor för
mer information och för att anmäla ditt
intresse.
Du når oss på 040-664 25 30 (SÅ Syd)
eller 035-15 09 50 (SÅ Halland)
Välkomna!
Från vilket datum anses fortbildningen
vara genomförd?
16 16–20 + 23-26 nov.
Eget på Väg, Malmö
19 Medlemsträff SÅ Syd,
sydvästra Skåne.
Mer info kommer!
Klargörande
vad gäller
fortbildning
för YKB
Då det dykt upp frågeställningar och
oklarheter när det gäller genomförd
YKB-fortbildning vill vi hänvisa till
Transportstyrelsens frågor och svar.
13 Frukostmöte Fair Transport,
Helsingborg
22 22-23 okt. Lantbrukskonferens,
Barsebäck
Under hösten erbjuder vi YKB-fortbildning
som intensivkurs och ger dig möjlighet att
gå flera eller alla delkurser under en och
samma vecka.
51
15-8
Julen närmar sig, men för
alla är det inte tusen juleljus
och paket i massor.
Men med insamlingen
Åkarhjälpen vill Svensk
Åkeritidning försöka bidra
med en gnutta medmänsklighet.
Fortbildningen anses genomförd efter det sista
utbildningstillfället. Utbildningsanordnaren ska
då omgående rapportera genomförd utbildning till Transportstyrelsen. Om det skiljer i tid
mellan genomförd utbildning och rapporteringsdatum, anses fortbildningen ändå vara
genomförd den sista utbildningsdagen. Rätten
att få ut ett yrkesförarkompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd
fortbildning utfärdats.
Hittat rätt
lastbil?
ykb_kvarts.indd 1
2015-09-09 16:25:30
Vad är förarens ansvar?
Om föraren har gått fortbildningen hos olika utbildningsanordnare är han eller hon skyldig att
uppvisa intyg från tidigare genomförda delkurser innan den sista delkursen genomförs. Yrkeskompetensbeviset utfärdas efter att föraren har
genomgått en fortbildning och betalat avgiften
för tillverkning av yrkeskometensbeviset. Rätten
att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år
efter genomförd fortbildning.
Kontakta oss på Sveriges Åkeriföretag för mer
information, eller läs mer om YKB och vad som
gäller på Transportstyrelsens hemsida
www.transportstyrelsen.se
Då är det bara det enkla kvar.
Nordea Finans kan lastbilsfinansiering.
Ring oss gärna för en offert!
Gör det möjligt
Anna Nilsson
070-245 03 70
Catrin Skoglund
010-156 55 40
Nordea Finans - ett helägt dotterbolag till Norda Bank
25
Vi är stolta över att kunna erbjuda:
Fredrik Tamm
VD och grundare DoubleCheck AB
Fortsätt på den
inslagna vägen
VI TAR PULSEN
PÅ SVENSK
ÅKERINÄRING
Försäkringspaketet
som gör att du alltid
är rätt försäkrad.
En fungerande marknad där alla tävlar
om kontrakten på lika villkor, en utopi
eller en realistisk målsättning för ett
branschförbund, oavsett bransch?
organisationer
ställer sig ibland är – ”Vågar vi sticka ut
hakan och ställa krav på ökad insyn och kontroll, verka för de seriösa företagen och för
lika villkor för alla?”
Risken när man gör detta är att det egna
medlemstalet har en tendens att gå ned, i
alla fall inledningsvis. Men en aktör som
inte bara påverkar den egna marknaden
utan också leder dess utveckling måste våga.
Genom Fair Transport visar Sveriges Åkeriföretag tydligt vart transportmarknaden är
på väg. Premiera den som följer lagar och
regler!
Tyvärr finns det alltid mindre nogräknade
företag och privatpersoner som hellre betalar lite mindre utan att se till effekt detta får
för dem som utnyttjas. Men då kan man väl
känna sig trygg med att detta inte sker på
den offentliga marknaden? Nej tyvärr, även
här är man slarvig i sin kravställan. Inte för
att de medvetet vill gynna fuskarna utan för
att de många gånger inte har rätt kunskap.
FRÅGAN SOM MÅNGA
HUR FÅR VI DÅ till en ändring? Ett viktigt
steg är den typen av branschstandard som
Fair Transport innebär. Men udden blir lätt
trubbig om man som organisation inte vågar
ställa benhårda krav på medlemmarna. Krav
som också ska följas upp och leda till uteslutning om de inte efterlevs. Se hur bemanningsföretagen gör. Varje månad berättar de
i sitt nyhetsbrev om nya medlemmar och om
dem som blivit uteslutna pga av regelbrott.
Låt Fair Transport bli en självklarhet i kravställan vid offentlig upphandling och fungera
som en garant för schyssta transporter.
26
Med mina
snart 20
år på den
offentliga
marknaden
kan jag
bara applådera det
initiativ som
Sveriges
Åkeriföretag
tagit med
Fair Transport.
Risken är
att Fair
Transport
bara blir en
papperstiger.
Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har
transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen
värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen.
På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och
uppdaterade värden för varje kvartal.
Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas
personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur
de uppfattar läget i branschen.
Förändringar sker ofta löpande i företagets verksamhet, och det är viktigt att
försäkringsskyddet följer utvecklingen. Det hjälper vi dig med, bland annat genom
en årlig genomgång av ditt skydd. Du slipper oroa dig över att inte ha ett tillräckligt
skydd eller betala för ett skydd du inte behöver. Den årliga försäkringsrådgivningen
är bara en av många förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare.
Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig!
I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga,
produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna
företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt
beroende på fråga. Det ger en bra fingervisning om aktuella
trender.
Läs mer på akeri.se/akeribarometern
I samarbete med
Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag?
Ring 0771-111 720 redan idag.
27
POSTTIDNING B
ÅkeriSydnytt – Sveriges Åkeriföretag Syd
Box 405
201 24 MALMÖ
Inom kort måste alla yrkesförare vara klara med sin YKB-utbildning.
Deadline är 10 september 2016 – utan möjlighet till dispens.
Vi passade på innan utbildningsplatserna tog slut.
Ta sista chansen du också – snart är det för sent!
På transportstyrelsen.se hittar du godkända utbildare.
RABALDER PRODUKTION
MISSA INTE
SISTA CHANSEN!