God Jul och Gott Nytt År!

Årets sista nummer
GAGNEFSBLADET
Ansvarig utgivare Marie Bergström-Andersson, Igelvägen 2, 785 61 Djurås
www.gagnefsbladet.se [email protected] Telefon 0241-616 00
Bankgiro 897-3687 Nummer 51-01 – årgång 62. Torsdag 15-12-17
H H H Julrea i butiken!
Gun-Britt Lindfeldt
H H H
Röda kläder och allt stickat 30%
Jultyger och julartiklar 50%
http://lindanstyg.capricollection.com
070-639 73 50
Öppettider: Onsdag - torsdag kl. 13–18.
Julveckan: Tisdag - onsdag kl. 13–18
Vi sjunger in julen!
Fred. 18/12 kl. 19.00 i Mockfjärds kyrka
Kyrkokören sjunger. T. Löppönen
Lörd. 19/12 kl. 18.00 i Gagnefs kyrka
Hela kyrkan sjunger finska julsånger
J. Paananen & T. Lehtola
Julglögg serveras
Sönd. 20/12 kl. 18.00 i Gagnefs kyrka
Barnkören, Kyrkokören och PRO-kören
Solist: Jonna Inge
A. Åkerlund
Sönd. 20/12 kl. 18.00 i Floda kyrka
Församlingens körer
Solist: Pontus Norman
C. Dalberg
Varmt välkommen!
HH
H
Välkomna!
Välkommen att sjunga in julen!
Gagnefs församling
Lörd. 19/12 18.00 Hela kyrkan sjunger finska julsånger.
J. Paananen och T. Lehtola. Julglögg serveras
Sönd. 20/12 Fjärde i advent
11.00 Gudstjänsten sammanlyst till Mockfjärds kyrka
18.00 Vi sjunger in julen. Barnkören, Kyrkokören
och PRO-kören medverkar. A. Åkerlund
Tisd. 22/12 11.00-14.00 Julfirande på Himmilsgården. Obs! Föranmälan
Onsd. 23/12 14.00 Andakt Tjärnsjögården. 15.15 Andakt Älvudden.
Sång av Paola Ryttar. A-K Strand
Torsd. 24/12 Julafton
11.00 Samling vid krubban. Julgodis till barnen.
Sång av Paola Ryttar. J. Rådbo, A. Sonnbäck
23.00 Midnattsmässa. Musik och sång av Anna, Viktor
och Ingemar Ihlis. J. Rådbo, N. Grönberg
Fred. 25/12 Juldagen
07.00 Julotta. Sång av Paola Ryttar. A-K Strand
Lörd. 26/12 Annandagen
11.00 Gudstjänst. F. Lautmann
Torsd. 31/12 Nyårsafton
17.00 Ekumenisk nyårsbön i Bethel, Östtjärna. P. Grönberg
Fred. 1/1
Nyårsdagen
11.00 Gudstjänst i Himmilsgården, Djurås. N. Grönberg
Onsd. 6/1 Trettondagen
11.00 Söndagsgudstjänst. J. Rådbo
Söndag 20/12 kl 19:00 Himmilsgården
Vi bjuds på levande musik och får sjunga in julen tillsammans.
Julandakt av Daniel Ringdahl. Efteråt bjuds alla på fika.
ELM - Gagnef
Gagnefs församling
!"
)
& " !
(
& " !
,
.
)
"
+"
0
& " !
!"
&!
1
-
2#$ #
#$
%
+
3 4 4 5 '"
& " !
(
9
'
#$
(;
'
$
&
<
& " !
(
3
:
%
(
* -" , 8
:
#$ " % &
"
'
'
.
!"
* 7
*
1
4
"
(
#$
!"
6
)
2
(
*
*
Missionskyrkan, Djurås by
+"
/"
!
6
)
2
2
%
*
www.svenskakyrkan.se/gagnef
Julaon kl 10.00 Samling vid krubban
Julevangeliet, Julkören, omas Magnusson
(Julkören övar tisdag 22/12 kl. 19.00)
Ta gärna en promenad i juletid och se på Jesusbarnet i "stallet". God Jul!
#$
'
6"
"
-
3
Gagnefs Vänortsförening för Estland
önskar
God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen
Animerad familjefilm
Bion har endast
Komedi av Helena Bergström
kortbetalning.
Lö-sö 19-20 dec 15.30
(7 år) Ingen kontanthantering.
Från Blomsteralfabet
till Gagne-mäns Näs
Vernissage 3/
/1 kl. 13-16
En utställning om
Ottilia Adelborgs
böcker och illustrationer.
Högläsning
för barn 9/1 kl 15.00
för vuxna 16/1 kl 15.00
Systrarna Adelborgs
bibliotek presenteras
i samarrbete med
31/1 kl 13-16
6
H
Agnetas Hårsalong
    
Dags för
synundersökning???
Vi önskar både tidigare kunder
och nya varmt välkomna till oss.
God Jul
önskar vi på
Anderssons Optik Insjön
Plats: Ottilia Adelborgmuseet
ottiliaadelborgmuseet.se
Nästa Gagnefsblad kommer vecka 2, 2016.
Mer infomation på sid 18.
4
God Jul & Gott Nytt År önskar jag mina kunder
H
bjornbio.se
H
Sci-Fi äventyr, Harrison Ford
On-fre 16-18 dec 19.00
Lö-sö 19-20 dec 18.00
Må-ti 21-22 dec 16.00, 19.00
On 23 dec 16.00
(15 år)
VÄLKOMNA!
Extraöppet i kassan
19–20 dec kl 15.00–19.00
21–23 dec kl 15.30–19.00
för presentkortsförsäljning.
H
Star Wars:
The Force Awakens
SVERIGEPREMIÄR!
H
Välkomna!
Snobben 25 DEC
H
Kollekt till musikverksamheten.
Komedi av Hannes Holm
Programmet gäller
16–23 dec
En underbar jävla jul
H
i Nås
Arr:
Dans kring granen H Kaffeförsäljning H Lotteri
Tomten kommer på besök!
Kaffe med bröd 20 kronor, sa med bröd gratis.
En man som heter Ove
Lindberghallen
Boka biljett på: bjornbio.se 25 DEC
H
i Nås Kyrka
Lördag den 19 december kl 19.00
Kören Ladies & Gentles
med Mats Lissjanis
Under ledning av Erland Östergren
Trettondagen (6 januari) kl. 15.00.
Kommande filmer
H
Julkonsert
i bygdegården, Bäsna
H
GAGNEF BIO
Barnens julfest
PRO Gagnef
GOTT NYTT 2016
7/1 Bridgen börjar klockan 13.00 på Pro-gården
11/1 Seniorgymnastik i Boans bystuga kl. 10.00
13/1 Julgröt i samband med att ”Öppet hus” startar på Pro-gården kl. 10.00.
14/1 Sittgymnastik på Pro-gården kl. 11.00
……………………………………………………………………………………
Skottland 30/8 – 4/9 2016
Intresset var stort så resan blir av. Broschyr kommer senare. Buss ordnas t o r
Arlanda.
Definitiv anmälan, se senare annons i Gagnefsbladet.
Ni som anmält intresse har naturligtvis förtur.
……………………………………………………………………………………
SPAR ANNONSEN
Tack för det gångna året!
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskar styrelsen!
5
SOPTÖMNINGSDAGAR VID JUL OCH NYÅR
mråden med justerade
usterade hämtningsdagar vid jul/nyår
yårshelgerna
helgerna anpassas hämtningsd
hämtningsdagarna för vissa
a en extra gång på schemat så ni ser om det blir
r trakt (markerat med *).
efter årsskiftet
att ställa ut kärlen på veckor
vill vi påminna om att det här
ilket gör att det blir två udda
vid årsskiftet.
a för 2016 ser ni vilka datum
ttningen.
DOPDQDFNDRFKSnYnU
YDWWHQDYIDOOVH

Är du 8-14 år gammal
Gillar du teater, pyssel, kulissbygge, sång.

"Gideon - Den ovillige hjälten"
Välkommen att vara med på vårens Musikal
med
MUSIKUL
Vi övar onsdagar 17.00-18.00 i Bethel Östtjärna start 20/1
Julsortering
ELM-Gagnef
Om du vill veta hur
julens avfall ska
VRUWHUDV¿QQHUGX
svaren i Dalarnas
Sorteringsguide!
Bethelförsamlingen
Lördag 19 dec kl 11–14
Ängsholsvägen 1, Gagnef
www.dalaavfall.se
Det är ont om p-platser så promenera,
samåk eller ta sparken ni som kan.
Good jul och
och Gott
ott N
Nyytt miljöv
miljövänligt år!
år!
020-200 210 www.dalavattenavfall.se [email protected]
Tack alla företagare, sponsorer och enskilda
som på ett eller annat sätt hjälpt Gagnefs Orienteringsklubb
under det gångna året. Även ett stort tack för alla år med
Mockärdsbladet, samt alla bidrag till Minnesfonden.
God Jul och Gott Nytt År önskar Gagnefs Orienteringsklubb
TTill
i l l våren
v å re n startas
s t a rt a s en
e n filmkurs,
fi l m k u rs ddär
ä r vvii ggår
å r iigenom
g e n o m kkedjan
e d j a n ffrån
rå n
manus
iidé
d é ooch
ch m
a n u s ttill
i l l inspelning
i n s p e l n i n g och
o c h redigering.
re d i g e ri n g
M
e l l a n s t a d i e g ru p p , oonsdagar
n s d a g a r 1kl.7 .17.00
0 0 - 1 8- .18.00.
00
Mellanstadiegrupp,
HHögstadieö g s t a d i e - ooch
c h ggymnasiegrupp,
y m n a s i e g ru p p , oonsdagar
n s d a g a r 1kl.8 .18.15
1 5 - 1 9- .19.45.
45
KKursstart
u rs s t a rt oonsdagen
n s d a g e n 227
7 jjanuari.
a n u a ri
BBegränsat
e g rä n s a t aantal
n t a l pplatser.
l a ts e r
AAnmälan
n m ä l a n sskickas
ki cka s ttill
ill m
a ri a . b a ye [email protected] a g n e f. se
[email protected]
LLäs
äs m
e
r
p
å
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
. g a g n e fm u si kod a n sskol a . se
mer på http://www.gagnefmusikodansskola.se
6
GRÖTFEST
Församlingshemmet i Kyrkbyn, Gagnef
Söndagen den 10 januari 2016 kl. 15.00.
Sång och musik med Ulrika Olsson
och Sune Englund, ev. med flera.
Alla är välkomna, även icke medlemmar.
Gagnefs Hembygdsförening
JULKLAPPSTIPS: Gagnefs gamla centralort, Gröntufs bydokumentation, häe 2.
Hans Per Persson, Mästerfotografen från Djura, Historier från Gagnef, Fy Fagerlund
och Va Gör an?
Leif Lorentzon, 0241-621 75 och Gunnel Malm, 0241-620 62
7
Musikcafé med öppen scen
18 december kl. 19.00
Julklappserbjudande!
Böcker + 2 körlektioner á 45 minuter
Nu 995:-
(Gagnef Open. Kultur & Integration)
ordinarie pris 1830:Erbjudandet gäller 16-17/12 kl. 15-18 och 22/12 kl. 10-14.
TRAFIKSKOLA
   Välkommen in och boka!    Vi bjuder på fika!   
MOCKFJÄRDS
070-673 03 73
Kenneth, 072-332 23 78
Andreas, 076-337 97 18
JULMARKNAD Lördag den 19 december kl 13-17
BÄCKASGÅRDEN, Brända i Hedby Djura HEMLAGAT HEMGJORT SERVERING HÄSTSKJUTS VÄLKOMNA
LINDBERGHALLEN (Djurås)
Medverkande: Happy Bananas, Anna Ilis, Folklabbet m m
Arrangör: Musik & Dansskolan Gagnef
AFFÄRSLOKAL UTHYRES I DJURÅS CENTRUM
TEL. 070-606 38 56
LIONKLUBBARNA I GAGNEF
tillönskar alla Gagnefsbor
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
och ett stort TACK för ett gott samarbete under året.
Tack vare er har vi kunnat hjälpa både unga och gamla i Gagnefs kommun,
stöttat cancerforskningen, bidragit till kampen mot mässling och ebola
och kunnat hjälpa till vid de stora katastrofer som drabbat vår värld.
Allt du skänker till LIONS går oavkortat till de behövande.
LIONS administration betalas helt genom medlemsavgier.
Vi hoppas på ert stöd även under nästa år!
Vill du vara med i Lions Club? Kontakta då någon LIONS-medlem.
LIONS CLUB GAGNEF och LIONS CLUB GAGNEF DALDOCKAN
8
9
STUDERANDE INOM JORD OCH SKOG
Årets medmänniska 2015 – Vem vill du nominera?
Utmärkelsen Årets medmänniska delas ut årligen till en person som är bosatt
i Gagnefs kommun och som hjälper eller har hjälpt och stöttat andra människor
utöver det vanliga och som genom detta sprider glädje och bidrar till framtidstro.
Utmärkelsen och prissumman 10 000 kronor kan fördelas till högst tre personer
och delas ut av kommunfullmäktige.
Skicka in ditt förslag och en motivering senast den 15 januari 2016 till;
Gagnefs kommun, ”Årets medmänniska”, 785 80 Gagnef
eller mejla till [email protected]
KOM
IHÅG
från Gagnefs och Mockfjärds församlingar kan ansöka om stipendier ur
Gagnefs och Mockfjärds kreatursföreningars donationsfond.
Enligt fondens stadgar kan stipendier utdelas till den som utbildar sig inom
djurskötsel samt jord- och skogsbruket i övrigt. Men medel skall också
kunna utdelas för rekreation och fortbildning till sådana som under många
år arbetat med djurskötsel.
Ansökningsblanketter finns hos Eva Nordkvist, Hegattu 74, tel. 0241-104 80
och hos Börje Lindvall, Bodarna Rosgattu 7, tel. 0241-101 24, vilka också
tar emot ansökningar senast den 1 februari 2016.
FESKARPÔJKA!
Gagnef vid ICA Gagnefshallen 16/12 kl. 1100-1800
DALARNA
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Tel: 0707-520 614
ÖPPETTIDER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA
23/12 Djurås 10-13 Mockärd 9-13
24/12 - 27/12 Stängt
28/12 Mockärd 9-13 Floda 10-13
29/12 Djurås 10-19 Mockärd 9-13, 15-19 Floda 16-19
30/12 Djurås 10-13 Mockärd 9-13
31/12 - 1/1 Stängt
2/1 Djurås 10-13
3/1 Stängt
4/1 Djurås 10-13 Mockärd 9-13 Floda 10-13
5/1 Djurås 10-13 Mockärd 9-13
6/1 Stängt
Fr.o.m 7/1 Ordinarie öppettider
Gagnefs Kommunbibliotek
10
11
Från oss alla till er alla.....
TUSEN TACK ALLA SPONSORER
med Er hjälp har Gagnefs Ridklubb arrangerat flera lyckade
tävlingar under 2015
0RFNIMlUGV‡7DQGOlNDUH0DWV%lFNVWU|P‡6LJQ)DLU6N\OWRFKPlVVSURGXNWLRQ
0:HOGLQJ‡$GYRNDWE\UnQ*LVVOpQ/|IURWK‡%LJHUR‡%HQDE%\JJPDWHULDO
%M|UQV 6WnOPDJDVLQ ‡ 'DOD 6WU| ‡ 'DOD 9DWWHQ RFK $YIDOO $% ‡ 'DOYLNV .YDUQ
(UQVW<RXQJ‡+DQGHOVEDQNHQ0RFNIMlUG‡2OOH3HUVVRQ6NRJ
3%39DWWHQUDOODU·Q$%‡5ROI (ULFVRQ/DVWYDJQDU%XVVDU‡cNHUVWU|PV(O
ABF
Adnova
Anders Alltjänst
Anna´s Hårvård
Abuiose
Autoexperten Borlänge
Barrsveds Hårservice
Bergslagens Tekniska
Carl Birgers Fastighets AB
Carlborgs Modellsnickeri
Dala Cement i Björbo AB
Dala Frakt
Dala Kraft
Dala Markis & Persienn
Dala Miljö & Geo AB
Dala-Floda Värdshus
Dalarnas Försäkringsbolag
Djurås Verkstad AB
Dooria i Gagnef AB
ELiD AB
Engmans Rör AB
Mockfjärds Revisionsbyrå
Floda Frisörstuga
Moelven
Föreningsprodukter
Gagnef-Floda Lions Club Norddesign Kök i Djurås
OK/Q8 Djurås
Gagnefs Boställe
Pappersgrossisten i Djurås AB
Gagnefs Glas AB
Grabbgården Entreprenad PB Gräv AB
Hellestigs Rör
PEDAB
Hellkvists Grus
PF Hydraulik AB
Hellmans Plåt
Print Eliten
Helob Bygg AB
På G
Hööks
Revisorn Christer Stohr AB
Ica Nära Dala-Floda
Rältagården AB
Ica Nära Gagnefshallen
Salong De Chic
Ica Sjöbergs
Salong Monique
Ica Supermarket Djurås
Stall Högberget
/(/DUVVRQV%XVVWUDÀN
Tandläkare Åke Rehn
Leksands Knäckebröd
Tempo Björbo
Lions Club Gagnef/Daldockan Thage Jassons Åkeri AB
Ljud, Ljus & Musik HB
Tidningen Ridsport
Liss & Co AB
7RQ\·V%XVVWUDÀN$%
Mockfjärds Biobränsle AB Weda Skog AB
En riktigt God Jul och
Gott Nytt År
12
PASSAPÅ FÖRE NYÅR!



KAMPANJPRISER på 

motorsåg, röjsåg och 

tillbehör. 


God Jul
o
Gott Nytt År!
Holman & Co • Björbo • 0241-230 43
Tandläkarmottagningen i Björbo
har stängt 23-27/12 och 30/12-3/1.
Vid akuta besvär ring 0241-232 50 för hänvisning.
Vi önskar alla en
God Jul och Gott Nytt År!
Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Mail: [email protected] eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast
Måndag Klockan 12.00
Vi önskar er alla en riktigt
God Jul
och ett Gott Nytt bilår
23 december stänger vi kl. 13
28-29-30 dec har vi stängt
Välkomna åter den 4 januari
www.eljasmotor.se Björbo 0241-23520
13
JUL o NYÅRS-YOGA i HAGEN
Ge dig själv - eller en vän – en lugn och skön vintergåva!
∙ 4:e Advent - söndagen den 20 december, 16.00 – 17.45
∙ Annandagen - lördagen den 26 december, 16.00 – 17.45
∙ Nyårsafton - torsdagen den 31 december, 08.30 – 10.15
∙ Söndagen den 3 januari, 16.00 – 17.45
∙ Trettondagen – onsdagen den 6 januari, 16.00 – 17.45
Plats: Lena Westin, Hagvägen 107, Hagen, Dala-Floda
Medicinsk och holistisk yoga, sjuksköterska, psykoterapeut
Tel: 070 373 1841, 0241-22218 – E-post: [email protected]
5 gånger: 600 kr - 3 gånger: 390 kr - 1 gång: 140 kr
Även DROP IN!
#PPQPU)QF,WN
PRGHUDWVHJDJQHI
IDFHERRNFRP0*DJQHI
14
15
Melodikrysset v.51 - 19 december
6
4
1
8
Melodikrysset
v. 51
19 december
2
9
13
14
16
3
5
7
10
11
17
20% rabatt på
Apotekets Julsampack
15/12-22/12,
12
15
så länge lagret räcker.
NMRCICR
?NMRCICRQC 3CJCDML
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Den lilla 100-kronorsannonsen!
OBS! NYA INLÄMNINGSRUTINER FÖR
Fr.o.m vecka 51 gäller nya inlämningsrutiner för våra
100-kronorsannonser för privatpersoner.
Tidigare inlämningsställena ICA Gagnefshallen, ICA Djurås och
Coop Konsum i Djurås gäller ej längre.
Annonserna skickas direkt till oss via post, e-post eller lämnas hos oss på plats
under våra öppettider. Inlämning senast torsdag kl. 15.00 veckan före införande.
Betalning görs kontant hos oss på plats eller till vårt bankgiro 897-3687.
Med Gagnefsbladets lilla 100-kronorsannons kan du som privatperson köpa, sälja,
byta, tacka, efterlysa m.m. på ett enkelt sätt. (Liten rubrik + 2 textrader, ca 20 ord)
(Obs! gäller ej företag och föreningar)
Postadress: Igelvägen 2, 785 61 Djurås E-post: [email protected]
Våra ordinarie öppettider: Onsdag - torsdag kl. 9–15
16
Klapparna
som gör julen
extra skön
/.3$*$3#)41[2."'5 -2!1.
]//$33(#$14-#$1'$+&$1- )SJ?DRML
o
-W`PQ?DRML
o
/.3$*$3#)41[2."'5 -2!1.
&.#'$+&
]//$33(#$14-#$1'$+&$1
/.3$*$3+$*2 -#
]//$33(#$14-#$1'$+&$1- )SJ?DRML
-W`PQ?DRML
&.#'$+&
o
)SJ?DRML
o
)SJB?ECL
o
LL?LB?EHSJ
?NMRCICRQC 3CJCDML
-W`PQ?DRML
-W`PQB?ECL
3PCRRMLB?ECL
o
o
o
17
God Jul
och
Gott Nytt År
KOM
IHÅG
JULÖPPET!
Mockfjärd vid Fiskeboa 23/12 kl. 1100-1500
DALARNA
God Jul & Gott Nytt År!
Tel: 0707-520 614
VARMA JULKLAPPAR! – ALPACKA KLÄDER
Tröjor, strumpor, mössor, vantar för både stora och små.
VI KOMMER ONS 16/12 OCH TORS 17/12 kl. 10-16
till Djurås (entrén i ICA-huset)
TEL. 073-546 34 47
ALPACKAULL ÄR 7 GÅNGER VARMARE OCH 5 GÅNGER STARKARE ÄN VANLIG FÅRULL!
JULGRANAR SÄLJES FINA
önskar vi alla våra annonsörer, medarbetare
och vår stora läsekrets.
Marie & Tom
Gagnefsbladet gör nu uppehåll i tre veckor!
Tel. 070-601 98 81
LÄGENHET öNSKAS HYRA AV pENSIONÄR
Trädgårds- och husintresserad.
Hasse 072-311 51 05
Fr.o.m. torsdag 17/12 2015 t.o.m. onsdag 6/1 2016
har vi stängt. Torsdagen den 7/1 öppnar vi igen.
W W W
Nästa Gagnefsblad kommer ut vecka 2.
Mejla eller posta gärna din annons till oss i mellandagarna
så att vi har den senast torsdag 7/1 kl. 15.00.
Postadress:
Igelvägen 2, 785 61 Djurås
Tel. 0241-616 00
E-post: [email protected]
www.gagnefsbladet.se
Våra ord. öppettider: Onsdag - torsdag kl. 9–15
18
Borlänge
Musikskola
19
Vispgrädde
Tel. 0241-616
söndag
10–18
0241-616 61. Öppet: Måndag-lördag
Månd-fred 9-19,8–20,
lörd 9-17,
sönd
11-17
5900
6900
1000
9900
Revbensspjäll
Kg
Scan. Tjocka, färska ...........
Julkorv
Kg
Siljans Chark. Rå ...............
Julkorv
St
Scan. 300 g. Kokt ..............
prinskorv
Siljans Chark ……… Ägg 12-pack
Siljans Chark
Färska
600 g ................
Dalaägg. Large ....
90
St
54
Gurka, rödbetor, rödkål
ICA. 550-560 g. ... 2
st
00
28
00
25
I I I I I Julskinka
Leverpastej
SCAN. RIMMAD .............
ICA. KOKT ......................
ICA. RIMMAD .................
st
00
Arboga
Skivbar
250 g .................
Kg
Rödbets- o.
Sillsallad
Kg
Kg
Kg
Sill i glas
Abba
220 g - 240 g
.................... 2
3000
2000
St
I
I I
st
20
00
Inläggningssill
Kalvsylta
89
7900
6900
6900
st
Köttbullar
Småländsk
200 g ....... 2
SCAN. KOKT ..................
20
Kg
Gefleortens. 5 dl 2
Rydbergs
400 g .................
Lutfisk
Lysekil
Skinnfri .............
Ansjovis
1290
St
13
Abba
420 g
..............................
Grebbestad
125 g ....................
i lösvikt ................
St
7900
Kg
St
90
St
17
Från charkdisken:
Inlagd sill
90
1990
12
90
Hg
I Vinn din julmat! I
Tisdag 15/12 - Julafton 24/12
Lämna kvittot med ditt namn i lådan
vid kassan när du handlar någon av
ovanstående dagar, så lottar vi fram
3 st som får pengarna tillbaka.
H
Vinnarna presenteras på anslag i butiken.
H Hästkorv
H
6990 H
Äkta från
Gustafs
800 g i ring ............... St
H
Aladdin/paradis H H
Marabou
90 H
49
1500
500 g .......………… Twist
Max 2 köp
per hushåll!
Marabou
145 g ………………. St
St
H
H
Forts på nästa sida …
21
Frukt
ICA KORTpRIS
Kallrökt och gravad
Clementiner
Tel. 0241-616
0241-616 61.
61. Öppet:
Öppet: Månd-fred
Måndag-lördag
söndag
10–18
Tel.
9-19, 8–20,
lörd 9-17,
sönd
11-17
00
30
Apelsiner
1500
Julprinskorv
3000
Spanien. Klass 1
3900
Risgröt
1500
Senap i glas
1500
Brysselkål
1000
Grötris
ICA. 1 kg ………2
Felix. 500 g … 2
Äpplen
Julvört
st
90
St
19
Skogaholm
600 g .................
st
I I I I I I I I I I I I
Tunnbröd
Rälta
220 g .................
St
Slotts. 250-290 g .................
från Bostället i Gagnef
King Edward ......................
Räkor med skal
ICA. 70/90 500 g ..............
Caviar
ICA. 75 g ................. 2
Max 2 köp/hushåll
Smör
Arla. 500 g ........................
1690
Findus
450-460 g ..........
St
2990 H Juledamer
90
49
3990 HH
Julmust
00
00
20
35 H
St
H St
H
st
ICA. 2-pack .....
Majonäs
I I I I I I I I I I I I
potatis 5 kg
H H
Kroon
875 g ................
St
+pant
Apotekarnas
1,4 lit ...... 2
st
00
2,8%
H Burgenfels Julbrygd...
St
25
St
15
00
Kg
Marchaller
St
ICA. 550 g. Fryst .................
90
St
21
I I I I I I I I I I I I
22
Ingrid Marie. Sverige
H
öl 6-pack
I
I I
1990
+pant
2 st
Julgrupper
ICA
200 g .............................
Lax
St
2 kg i nät. Klass 1
ICA. Spanien ...............
St
Scan. 600 g ..................
St
Max 2 köp/hushåll
2500
Grevé/Herrgård
prästost
ICA. Ca 750 g Mellanlagrad .................
3990
Kg
9900
Olika storlekar från … St
I I I I I I I I I I
ICA Gagnefshallens
öppettider i helgerna:
Julafton 24/12 .............. 8.00-15.00
Juldagen 25/12 ......... 10.00-18.00
Annandag jul 26/12 10.00-18.00
Nyårsafton 31/12 ........ 8.00-18.00
Nyårsdagen 1/1 ........ 10.00-18.00
Trettondagen 6/1 ..... 10.00-18.00
I övrigt ordinarie öppettider.
Fredag - onsdag
18-23/12 har vi packhjälp vid kassan.
Vi på
Gagnefshallen
önskar
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
Priserna gäller t.o.m. 27/12 2015 med reservation
för slutförsäljning och ev. tryckfel.
23
JULKLAPPSTIPS!
V
V
V
V
Jaktradio, Lafayette från 2.295:Högtalare GRUNDIG 360, BT
H
895:- H
"Bergsprängare" m CD, BT, USB, RADIO
H
1.395:-
Klassiska Mormorsgrytan
i emaljerad gjutjärn Nu 999:- (o.p 1.529:-)
V FJOLÅRETS SUCCE
Nattlampor som projicerar stjärnhimmel
V Matberedare från 479:V Rakapparater från 499:V Vågtång OBH Nordica 399:-
199:-
H
H
H
H
H
H
H
BUTIKEN ÄR FYLLD AV JULKLAPPSTIPS!
VÄLKOMNA!
H
God Jul H
och
H
Gott Nytt År!
VÅRA JULÖPPETTIDER
21/12 - 23/12 ............ 9.00 – 18.00
24/12 - 27/12 ...................... stängt
28/12 - 30/12 ............ 9.00 – 18.00
31/12 - 1/1 ............................ stängt
2/1 ............................. 10.00 – 14.00
3/1 ........................................... stängt
4/1 ................................ 9.00 – 18.00
5/1 ................................ 9.00 – 16.00
6/1 ........................................... stängt
Våra ordinarie öppettider:
Mån-fre 9-18, lör 10-14
H
H
H
H
önskar
Sten, Marcus, Maria, Helene,
Lasse och Carina
H
ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70