Turistbroschyren som pdf

Upptäck och utforska
Kävlinge kommun
Välkommen att upptäcka mer av Kävlinge kommun!
Denna guide är gjord för dig som är här på besök några
timmar, dagar eller som redan har insett att här kan man
leva ett gott liv.
Vissa platser fastnar man direkt för och andra kanske du
kommer att upptäcka först efter ett par besök.
Inom kommunen kan du hitta allt från moderna designprodukter till fornlämningar, strandliv och konsthantverk.
Grip möjligheten och hitta din favorit bland utbudet!
Tryck och layout: KEPA Tryck AB, Kävlinge
Redaktion: Mats Rosén, Heidi Viman
Kävlinge kommun 2015
Med reservation för ändringar
Kävlinge kommun, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge • 046-73 90 00 • [email protected] • www.kavlinge.se
Innehåll
Historia2
Sevärdheter4
Kyrkor8
Natur och trädgårdar 10
Hamnar13
Fritid14
Kultur18
Övernattning22
Mat24
Shopping26
Motionsslingor28
Bra att veta
30
Historia
Kävlingeån och gamla bron, Kävlinge.
2
Historia
Den första bosättningen
Korset i Löddeköpinge
I Kävlingetrakten skedde den första bosättningen längs
Öresunds-kusten och längs med åarna. Lämningar från
äldre stenålder visar att bosättningar funnits i området
redan för 5000 år sedan.
Kävlingeån, som är sydskånes största vattendrag, kallades
under vikingatiden Lodda älv och var en av de viktigaste
transportlederna från havet in i landet. Både Kävlinge och
Löddeköpinge har uppstått vid vadplatser över ån. Under
vikingatiden fanns i Lödde-köpinge en viktig handelsplats
med långväga kontakter.
Kring 1000-talet efter Kristus bildades många byar och
hundra år senare byggs de flesta av våra kyrkor. Munkarna
förde med sig konsten att mala mjöl med hjälp av vattenkraft och ända fram till 1940-talet fanns det inte mindre än
nio kvarnar igång längs Kävlinge- och Lödde åns rinnande
vatten.
År 1886 blev järnvägen mellan Malmö och Billesholm färdig. Järnvägen drogs genom Kävlinge, som med tiden skulle
bli en viktig järnvägsknut, vilket också avspeglas i kommunens vapen som symboliserar järnvägsknuten. I vapnet,
som är utfört i guld på grön botten, utstrålar de sex järnvägarna från Kävlinge i mitten.
VikingaTider i Löddeköpinge
Kommunikationer viktiga
Samhället utvecklades i takt med att järnvägarna byggdes
och på ett par årtionden omvandlades Kävlinge till en industriort.
Kommunikationerna och handeln har alltid varit av betydelse för Kävlingetrakten. Början av 60-talet innebar slutet
för järnvägens storhetstid och bilismen tog över.
Längs med E6:an finns nu en modern arvtagare till vikingarnas marknad, Handelsplats Center Syd, och i Löddeköpinge
väcks vikinga-arvet åter till liv i den arkeologiska landskapsparken “VikingaTider”.
Stenbocksvallar, Barsebäck
3
Sevärdheter
2
14
7
5
1
6
8
3
9
11
12
13
4
16
15
10
1. Barsebäcks gods
Ägs sedan 1748 av familjen Hamilton. Slottet byggdes troligen på 1300-talet men har byggts om i olika etapper genom åren. Slottet omges av park och lindalléer och är i
privat ägo.
fältslag år 1180”. Det påståendet blev han ensam om, i alla
historieböcker står slaget inte förrän ett år senare. Då
rasade ett inbördeskrig mellan Skåne, som var danskt på
den tiden, och Själland.
2. Bron i Dösjebro
3. Bösmöllan
År 1770 byggde brobyggaren Mäster Hans Nilsson en vacker valvbro över Välabäcken. Den står där än idag, vid utfarten från Dösjebro mot Annelöv, och är en av länets äldsta
broar.
Brobyggaren Mäster Hans lät också pryda bron med en
historisk minnessten som har inskriften: ”Här har ståd et
4
Nedanför Lilla Harrie, på andra sidan ån, ligger Bösmöllan
med namn efter hovkamrer Böös. Släktens livsverk under
tre generationer avspeglas i den vackra och välbevarade
miljön med gård, mölla och vattenfors. Möllan är i privat
ägo.
Sevärdheter
4. Gillhög
I alla tider har sjöfarare spanat efter kullen som markerar
skillnaden mellan Lommabukten och Lundåkrabukten.
Frågan är hur många sjökaptener som vetat om att det är
en fyratusenårig grav de haft som landmärke. Gillhög är en
av Skånes vackraste och bäst bibehållna gånggrifter från
stenåldern. Gravkammaren är täckt med jord och nås genom en 6 meter lång gång. Ficklampa rekommenderas!
Kammaren har väggar av 12 pelarliknande stenar och taket
består av tre block, perfekt inpassade. Det mellersta väger
15 ton. Gillhög har fått sitt namn av vikingahövdingen Erik
Gille. I utgrävningar har man hittat gravgåvor som pilspetsar, yxor, smycken och rikt dekorerade lerkärl.
5. Hofterupsdösen
Bösmöllan
Några kilometer öster om Hofterups kyrka ligger en grav
från yngre stenåldern. Det är en så kallad dös, en stenkammare av stora block som ursprungligen varit täckt av en
rund eller rektangulär jordhög. Dösen är en begravningsform forskarna vet mycket lite om och förekom innan man
började bygga gånggrifter som Gillhög. Det finns bara 35
stycken kvar i Skåne. Troligen försvann många dösar när
stenkyrkor skulle byggas i stenfattiga Skåne.
6. Högsmölla
Vattenkvarnen ligger vid Kävlingeån och nås lättast från Furulund. Den är känd sedan 1520-talet och tillhörde då
Borgeby gods. Högsmölla är privatägd men det går bra att
ta en promenad i denna idyll av alléer, småvatten och park.
Bron i Dösjebro
7. Karaby och Dagstorps backar
Norr om Västra Karabys kyrka ligger ett av Skånes märkligaste fornlämningsområden med en storlagen utsikt.
Backarna är ett höggravfält från bronsåldern med Vashögen som högsta punkt. De 11 högarna kan vardera innehålla en eller flera gravanläggningar.
8. Krutmöllan
En av de bäst bevarade kvarnmiljöerna längs Kävlingeån
finns vid Krutmöllan. Namnet kommer av att man tillverkade krut här i en kvarn som exploderade på 1660-talet.
Möllan är i privat ägo, var vänlig tag hänsyn.
Karaby och Dagstorps backar
5
Sevärdheter
9. Kämpestenarna
Två meter höga stenblock visar de sista resterna av en
domarring. Om dessa stenar finns flera sägner. En berättar
att stenarna kastas av jätten Finns hustru mot Lunds domkyrka. Kastet ska ha utförts med hjälp av hennes strumpeband, men bandet brast och stenarna föll ner i Lilla Harrie.
10. Löddesborgs gods
Godsets huvudbyggnad kom till på 1860-talet. I närheten
finns en gravhög från bronsåldern som är uppbyggd av
grästorvor, en så kallad ättehög.
11. Stenbocksvallar
Kämpestenarna
Mellan Barsebäckshamn och Barsebäcks Saltsjöbad löper
en stig på några kilometer längs med kusten. Förutom
utsikten ger promenaden också tillfälle att se närmare på
de försvarsvallar som anlades här på 1700-talet av Skånes
guvernör Magnus Stenbock. Vid den tiden kunde det gå
hett till vid de skånska kusterna då Stenbocks män spanade
efter de, för dem, fruktade danskarna. Idag kan man ta en
stillsam promenad och njuta av utsikten över Öresund.
12. Stävie by
En gång utnämnd till Skånes vackraste by - en idyllisk, typisk kyrkby med korsvirkes-hus.
13. VikingaTider
Stenbocksvallar
VikingaTider
6
I Löddeköpinges östra del uppförs Skandinaviens största
rekonstruktion av ett vikingatida landskap.
Här erbjuds besökare upplevelser och kunskap om hur
livet såg ut för 1000 år sedan. På den 46 fotbollsplaner
stora marken rekonstrueras byar och gårdar, åkrar och
ängar, handelsplats och stavkyrka - så som det kanske
gestaltade sig på vikingatiden.
Under sommaren (juni-augusti) är VikingaTider öppet torsdag till söndag, klockan 11-17. Kom och prova på vikingatida hantverk, smaka på maten, och hjälp till i det dagliga
arbetet på en vikingagård.
Ådalsvägen 18, Löddeköpinge,
tel 046-70 62 10, www.vikingatider.se
Sevärdheter
14. Ålstorps runsten
Runstenen, som man tror härstammar från 1100-talets
mitt, ligger någon kilometer väster om Dösjebro på vägen
mot Saxtorp. Den är av grå granitsten med röda korn, är
121 cm hög och 55 cm bred på mitten. Inskriptionen lyder:
Hals och Frebjörn reste dessa stenar åt minnet av deras
kamrat Hove.
15. Barsebäcksverket
Skånes enda kärnkraftverk – 40 år på plats. Passa på att
besöka det stängda kärnkraftverket innan det ska rivas. I
Infocenter, vid grindarna in till anläggningen, ligger kärnan i
vår besöksverksamhet. Här har vi i en familjevänlig miljö utställning, filmsal och sommarcafé. Det finns också möjlighet
till guidade turer inne i anläggningen. Vi tar under terminstid emot förbokade besöksgrupper. Under sommaren
2015, från den 22 juni till den 14 augusti, har vi öppet i Infocenter på vardagar kl 10-16 samt onsdag- och torsdagkvällar 18-21. Åldersgräns 14 år för rundvandring i anläggningen. Alla studiebesök är kostnadsfria och fika ingår.
För mer information och besöksbokning kontakta:
tel 046-72 40 00 eller
besök vår webbplats: www.barsebackkraft.se
Barsebäcksverket
16. Borgeby Slott
Borgeby Slott, en upplevelse för alla. Slottet har 1000- åriga
anor tillbaks till Harald Blåtand och en underbar miljö för
dina privata hög-tidsstunder, företagets event och konferens eller bara för en promenad med fika på Slottscaféet!
Se hemsida för öppettider.
Borgeby Slottsväg 13, Bjärred
tel 0705-24 76 34
[email protected]
www.borgebyslottab.se
Hofterupsdösen
Borgeby Slott
7
Kyrkor
2
13
12
14
10
6
3
4
7
1
5
9
15
11
1. Barsebäcks kyrka
4. Hofterups kyrka
Kyrkans dopfunt och kyrkdörr är troligtvis från 1100-talet.
Den lilla kyrkklockan är från 1200-talet. Den vackra altartavlan målades troligtvis av Carl Gustav Pilo.
En av Skånes bäst bevarade absidkyrkor byggd omkring år
1100. En liten romansk kyrka med engelsk kyrkoarkitektur
från 1000-talets andrahälft. Kyrkan har vackra gotiska valv
och i koret kan man beskåda romanska målningar. Altaret
är förgyllt och dateras till 1597.
2. Dagstorps kyrka
Kyrkan byggdes 1862 som ersättning för en medeltida
kyrka. Från kyrkbacken har man en milsvid utsikt över den
skånska slätten. Dopfunten är från medeltiden och altarmålningar gjordes av Gösta Nordblad 1936 och föreställer
Kristi himmelsfärd.
3. Gamla kyrkan
Romansk långhuskyrka med de äldsta delarna från
1100-talet. Fina kalkmålningar, snidad predikstol från
1600-talet och en unik klockarebänk från 1500-talet.
8
8
8
5. Högs kyrka
Även denna kyrka har berikats med en dopfunt från
1100-talet och unika kalkmålningar från 1400-talets slut.
Predikstolen är av snidad ek. På kyrkans utsida finns fyra
bevingade gestalter i relief från mitten av 1100-talet.
Kyrkor
Stävie kyrka
Lackalänga kyrka
6. Korsbackakyrkan
11. Stävie kyrka
Byggd 1897 i nygotik. Kyrkan har ett stort kyrkorum med
vita väggar och trätak. Orgeln är från 1980 och placerades
mitt inne i kyrkan.
Romansk kyrka från slutet av 1100-talet med senmedeltida
korsvalv. Efter en omfattande ombyggnad i mitten av
1800-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende.
7. Lackalänga kyrka
12. Södervidinge kyrka
Kyrka från 1100-talet med fantastiska kalkmålningar som
är kyrkans stolthet. De tillkom troligtvis redan på 1200-talet
men efter reformationen kalkades de troligtvis över. Sedan
dess har de täcks över och tagits fram igen för att slutligen
bevaras av konservator Hans Erlandsson 1949. Målningarna är väl värda ett besök.
1870 invigdes denna kyrka som ersättning för den tidigare
medeltidskyrkan. Från den gamla kyrkan har man bevarat
altaruppsatsen från 1746. Dopfunten som placerats vid
den norra väggen är från 1100-talet och gjordes av Mårten
Stenmästare.
8. Lilla Harrie kyrka
Virke nuvarande kyrka uppfördes 1862. Den gamla kyrkan
från 1100-talet revs då den nya byggdes. Från den gamla
kyrkan finns endast ett fåtal saker bevarade, två malmljusstakar, ett mässingsfat på dopfunten och en gammal
gravsten från 1528, som finns uppsatt i kyrkan.
En 1100-talets kyrka som troligtvis byggdes av Mårten
Stenmästare. Valvmålningar i koret är av ”Harriemästaren”
och altartavlan gjordes av Pär Siegard 1942.
9. Löddeköpinge kyrka
13. Virke kyrka
Kyrkans äldsta delar, långhuset och koret, är sannolikt från
1100-talet. Predikstolen är kyrkans förnämsta inventarium
på grund av de alabasterreliefer från 1500-talet som pryder den.
14. Västra Karaby kyrka
10. Stora Harrie kyrka
15. Equmeniakyrkan
En 1100-talskyrka som ombyggdes 1851 av C G Brunius.
Triumfkrucifixet i norra korsarmen är från 1400-talet. Inmurad i den södra långhusväggen kan man se en äkta
runsten från vikingatiden.
Parkgatan 5, Furulund
Kyrktornet byggdes 1794 och övriga delar tillkom i början
av 1800-talet efter omfattande ombyggnationer. 1826 invigdes den nya kyrkan av biskop Wilhelm Faxe.
9
Natur och trädgårdar
2
3
6
4
14
5
15
16
1
13
12
11
9
8
7
10
1. Barsebäcks mosse
4. Hofterups mosse
Här kan man höra Enkelbeckasinen spela och se Kärrhökar
segla.
Över de öppna fälten syns ofta rovfåglar, som tornfalk,
ormvråk och sparvhök medan du i mossen kan träffa på
många av våra vanligaste småfåglar.
2. Dagstorps Lustgård
Detta är en annorlunda trädgård utan gräsmatta och med
ekologiska tankar. Under sommaren (juni-augusti) är
trädgården öppen lördag–söndag klockan 12–15.
Dagstorps Lustgård ligger 600 meter öster om Dösjebro
tågstation längs vägen mot Södervidinge.
För mer info: www.dagstorpslustgard.se
3. Dagstorps mosse
Naturreservat. Ett av västra Skånes sista kvarvarande rikkärr med ett botaniskt mycket högt värde.
10
10
5. Järavallen
Naturreservat. Mellan E6:an och Kustvägen ligger Järavallen som är ett av de största fri-tidsområdena i sydvästra
Skåne och rymmer både ängar, strand och tallskog med ett
nät av naturstigar. Det finns även badplatser vid en anlagd
sjö. Vid strandängarna rastar och häckar många olika fågelarter som till exempel vadarfågeln Skärfläcka.
Järavallen kom till för mer än 4 000 år sedan när havet
stod som högst, innan landytan återigen började höja
sig efter inlandsisens bortsmälta tyngd. Då formades en
Natur och trädgårdar
Dagstorps Lustgård
Kävlingeån
Litorinavall vars namn kommer av mängden snäckor med
samma namn man funnit i vallen, ditsköljda av detta forntida hav.
6. Karaby och Dagstorps backar
Norr om Västra Karabys kyrka ligger ett av Skånes märkligaste fornlämningsområden med en storlagen utsikt.
Backarna är ett höggravfält från bronsåldern med Vashögen som högsta punkt. De 11 högarna kan vardera innehålla en eller flera gravanläggningar.
Många sällsynta växter, som backsippa och luddfingerört,
trivs här.
7. Kävlinge/Lödde å
Kävlingeån, som flyter från Vombsjön ut i Lommabukten,
blev tidigt en entré, en port till Skåne. Kontakter knöts längs
med den fem mil långa ån, handel bedrevs och med tiden
uppstod handelsplatser, byar och mindre samhällen.
Det natursköna området med flertalet aktiviteter som
lockar. Fisket i Kävlinge/Lödde å är internationellt känt. Hit
kommer turistande sportfiskare från hela Europa för att
pröva fiskelyckan. Gädda, abborre och havsöring kan du få
på kroken. Det är även populärt att paddla kanot längs ån.
Mer information under avsnittet Fritid.
8. Lödde Sandskog
Skogen sträcker sig från E6:an västerut ner mot havet och
erbjuder ett flertal strövstigar av olika längd. Här finns även
ett elljusspår. Skogen har en varierad terräng och ett mycket
rikt fågelliv. I skogen finns även en öppen plats för grillning
och lekar.
9. Lödde ängar
Sedan länge har området, som nu kallas Lödde ängar, brukats som betesmark. Nyanlagda grunda dammar med anslutande betesmark tillför området förutsättningar för
både rik fågelfauna och flora.
Här kan du se fåglar som häger, rödbena och brun kärrhök. Här finns flera olika stigar som gör att du kan anpassa
din promenad efter hur långt du vill gå eller efter vad du vill
uppleva. Utkikskullen ger dig en härlig vy över det omkringliggande landskapet.
10. Löddeåns mynning
Naturreservat. Här rinner Kävlinge/Lödde å ut efter sin
femmila färd från Vombsjön. Naturreservatet kring åmynningen lockar en mängd olika fågelarter. För att skydda
fågellivet råder det beträdnadsförbud inom delar av
mynningsområdet under tiden 15 april till 15 juli. Under
hela året går det att studera fågellivet från ett fågeltorn på
södra sidan om ån som man kan nå från Borgeby och
Löddesnäs. Utanför Löddeåns mynning kan man då och då
11
Natur och trädgårdar
Vikhög
Sandskogens Vingård
skönja ett märkligt rev av stora stenar som sticker upp ur
vattnet på 30 meters längd, kallat Lödde kar. Stenarna
antas vara en gammal angöringsplats för större båtar som
där lastade om till mindre pråmar för vidare färd upp i ån.
Troligen är Lödde kar en av Nordens äldsta hamnanläggningar.
13. Salviken
11. Sandskogens Vingård
14. Stora Harrie mosse
En liten vingård i varmt skyddat läge, första vinstocken
planterades 2005. Ring för guidad visning av vingården.
Salviktvägen 17, Löddeköpinge, tel 0705-41 74 29, www.sandskogensvingard.se
Naturreservat. Den botaniskt intresserade hittar här
orkidéer, ängsnycklar, majviva, tätört, axag och andra växter som hör hemma i ett rikkärrsområde.
12. Pegasus trädgård
Vackert beläget vid Kävlingeån, i Hög, driver Staffan
Björklunds teater Pegasus Trädgård, ett forum för kultur,
ekologi och inspiration. Här ges en känsla av hur framtiden
kan gestalta sig genom ekologiska visioner i funktion.
Solstället är en byggnad av naturmaterial, där man lagt vikt
vid sunda material, låg energiförbrukning vid materialframställning och möjlighet till återbruk. I byggnaden finns
solfångare, mulltoa och biologisk vattenrening i funktion.
Under sommarhalvåret kan besökaren fritt ströva omkring
i trädgården.
Tel 046-70 63 25
www.dockteater.se
12
12
Naturreservat. För fågelskådaren är Salviken ett eldorado nästan alla tider på året. Det är ett långgrunt havsstrandområde med betesmarker, marskland, sandstrand och
ängar. I denna varierande miljö finns en rik fågelfauna. I
söder finns en badplats som nyttjas flitigt under sommarhalvåret.
15. Vikenområdet
Vikenområdet erbjuder fantastiska naturupplevelser. En
belyst promenadslinga sträcker sig en bit längs Kävlingeån
för att sedan fortsätta in i Furulundsskogen. Det är lugnt
och fridfullt och på sommaren ser man korna beta och svanar och ankor häcka.
16. Japangården
Besök den japaninspirerade trädgårdsanläggningen.
2000 kvm av Lödde Sandskog är nu en oas av magnolior,
rhodedendron och azaleor.
Öppet året runt efter överenskommelse.
Barsebäcksvägen 115, Löddeköpinge,
tel 0702-12 66 61
Hamnar
Barsebäckshamn
Barsebäckshamn är ett gammalt fiskeläge där man fortfarande kan hitta en och annan liten fiskebod intill hamnen.
Det rika sillfisket under medeltiden, spelade en avgörande
roll för lägets utveckling och redan på 1400-talet omtalades Barsebäck som fiskeläge. Det utsatta läget gjorde att
man under århundraden levde i skräck för olika inkräktare.
I slutet av 1600-talet brände till exempel Karl XI ner hela
läget och det sägs att många fiskare då tvingades till
sjöröveri för att kunna klara sig.
Idag går det lugnare till i idylliska Barsebäckshamn. Njut av
en vacker promenad längs stranden cirka 20 minuter till
ännu en populär badplats. Vill du stanna kvar vid hamnen
erbjuder Barsebäcks Hamnkrog har inte någon försäljning
av livsmedel, däremot kan man köpa en glass eller äta på
restaurangen.
Fakta om Barsebäckshamn
(55 45,4 N,12 54,1 E)
Kustkort: 83 Skärgårdskort: 921
Fiske- och småbåtshamn vid Öresund 7 M norr om
Malmö. Grönmärkta gästplatser.
Angöring i enslinje 88. R/g, (190), påle/långsides.
Djup 1,5-2,5 m (i södra bassängen 1,6 m).
Service: Dusch, el, färskvatten, livsmedel, mastkran,
trailerramp, WC
Hamnvärd: Stefan Olofsson,
tel 046-77 59 55 (telefonsvarare),
www.barsebackshamn.eu
Vikhög och Salviken
Vikhög, ett fiskeläge som uppstod på 1800- talet, är idag en
populär gästhamn för fri-tidsseglare. Längs med kusten
norrut ligger Salvikens naturreservat med ett rikt fågelliv.
Fakta om Vikhög
(55 43,7 N, 12 57,6 E)
Kustkort: 83 Skärgårdskort: 921
Liten fiske- och småbåtshamn vid Öresund ca 6 M N
Malmö.
Hamnvärd: tel 046-70 91 95
Barsebäckshamn
13
Fritid
Bad
Längs med Öresundkusten finns det tre badplatser:
Barsebäckshamn, Barsebäcks Saltsjöbad, Vikhög
Inomhusbad:
Vikenbadet
Friluftsg. 6, Furulund, tel 046-270 81 40
Tolvåkerbadet
Landskronav. 24, Löddeköpinge, tel 046-270 81 30
Bowling
Lödde Bowling Center
Bad i Barsebäck
Tolvåkershallen, Landskronav. 24, Löddeköpinge,
tel 046-70 50 75, www.loddebowlingcenter.se
Cykling & cykeluthyrning
Ett av de bästa sätten att se sig om är på en cykel.
Cyklar kan hyras hos:
Cykelhandlaren i Löddeköpinge
Barsebäcksv. 44, tel 046-70 90 83
Lödde Båt & Kanotcenter
Backavägen vid Löddeå i Löddeköpinge,
tel 046-70 96 83, 0705-46 54 25, www.kanoting.se
Cykelvägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn
Fiske
Fisket i Kävlingeå/Löddeå är internationellt känt. Hit kommer turistande sportfiskare från hela Europa för att pröva
fiskelyckan. Gädda, abborre och havsöring kan du få på
kroken.
För mer info: www.loddean-fiske.org
Försäljning av fiskekort:
Furulund
Furumacken
Hantverkareg. 1, tel 046-73 27 69,
Kävlinge
Thures Cykel & Sport
Fiske i Kävlingeån
14
Kvarng. 10, tel 046- 73 36 26,
www.thuressport.se
Fritid
Löddeköpinge
Shell/7eleven
Marknadsvägen 1, Löddeköpinge
Lödde Båt & Kanotcenter
Backavägen, tel 046-70 96 83,
070-546 54 25, www.kanoting.se
Turfiske i Öresund
Fiskebåten Amigo från Barsebäckshamn erbjuder spännande fiske i Öresund.
Mer info på www.barsebacksbaten.se
För bokning ring Thomas på: 0721 - 868421
Fridykning
Barsebäck Golf & Country Club
Med hjälp av cyklop och fenor kan du lära dig att vistas
under vatten (fridykarbevis). Active Divers är en klubb för
alla åldrar. Träningen hålls på Tolvåkersbadet, under sommarhalvåret görs gemensamma utedyk.
Tolvåkersbadet
Landskronav. 24 A, Löddeköpinge,
Kontaktperson: Fredrik Johansson
www3.idrottonline.se/ActiveDiversClub-Sportdykning
Golf
I kommunen finns tre golfbanor, allt från en av Sveriges
bästa och internationellt kända golfbana till mer lokala
nybörjarbanor.
Björkenäs Golfklubb
Barsebäck Golf & Country Club
Internationell mästerskapsanläggning om 3 banor med totalt 45 hål.
Järavallen, Barsebäck, tel 046-77 62 30,
www.barsebackresort.se
Björkenäs Golfklubb
Populär 12-hålsbana med stor driving range.
Björkenäsv. 70, Löddeköpinge,
tel 046-70 97 70,
www.bjorkenasgolfklubb.com
Kävlinge Golfklubb
18-håls parkbana, korthålsbana, restaurang & golfshop i
östra delen av Kävlinge
Åboda Gård, Harrievägen, Kävlinge
Tel 046-736270, www.kavlingegk.com
Kävlinge Golfklubb
15
Fritid
Lödde Kanotklubb
Kävlingeflotten
Kanot & båtliv
Lödde Kanotklubb
För dig som tröttnat på strandlivet kan vi rekommendera
Kävlinge/Lödde å. Glid fram på Kävlinges Mississippi och
njut av en naturupplevelse utöver det vanliga.
Barsebäck Kajak & Fritid
Hyr kajak och paddla på egen hand. Även arrangemang för
företag.
Barsebäck, tel 0705- 70 32 01
www.paddlakajak.com
Event & Äventyr
Event och aktiviteter till företag.
040-630 90 77,
www.eventaventyr.se
Kävlingeflotten
Upplev Kävlingeån på Kävlingeflotten.
Furulund, tel 070-453 87 76,
www.kavlingeflotten.se
Lödde Båt & Kanotcenter
Uthyrning och försäljning av båtar, kanoter
samt tillbehör/utrustning.
Backavägen vid Lödde å i Löddeköpinge,
tel 046-70 96 83, 070-546 54 25,
www.kanoting.se
Tävlingsklubb som också arrangerar kajakkurser för barn
och vuxna samt kanotpolo på
ån för grupper på 6–12 personer.
Backavägen Löddeköpinge,
tel 046-70 90 64, www.loddekanot.nu
Nauti Cruise AB
Exklusiv charter på Öresund för mindre
grupper.
Barsebäckshamn, tel 046-77 18 66,
070-877 17 97
Flytvästar
Hos Räddningstjänsten Syd i Löddeköpinge kan man låna
flytvästar. Flytvästarna finns i alla storlekar och lånas ut gratis, maximalt en vecka. Måndag-Fredag 8–16.
Ring tel 046-540 48 64 för mer information.
Motionsslingor/strövområden
Se sidan 28 för kartor på motionsslingor.
Paintball
Paintballv. 1, Ålstorp, tel 046-77 23 54,
www.paintballbanan.com
Information om föreningar hittar du i Kommunguiden
eller på www.kavlinge.se
16
Fritid
Löddeåns mynning
17
Kultur
Bibliotek
Lilla kulturhuset Mejerigränden
I kommunen finns två bibliotek, en i Kävlinge och en i Löddeköpinge. Båda biblioteken är meröppna, vilket betyder
att om du har registrerat dig som meröppetanvändare på
biblioteket, får du tillgång till biblioteket även utanför bemannade tider.
Programsal Bassängen
Meröppet i Kävlinge: 8-22 alla dagar.
Meröppet i Löddeköpinge: 7-20 alla dagar.
Bemannade tider: mån- tis 13-20, ons, tors, fre
10-17, lör 11–14. Bemannade öppettider kan förändras i
samband med helger och på sommaren. Information
finns på hemsidan.
Kävlinge bibliotek
Kvarngatan 17, Kävlinge, tel 046-73 94 72
Löddeköpinge bibliotek
Lödde Centrum, Barsebäcksvägen 60, Löddeköpinge, tel
046-73 95 30,
www.kavlinge.se/bibliotek
Kulturskolan
Kulturskolan har undervisning inom bland annat musik,
teater, film och bild för barn och unga upp till 19 år. Kulturskolan har verksamhet i både Kävlinge och Löddeköpinge.
Mer information om anmälan, aktuella konserter med
mera finns på hemsidan.
www.kavlinge.se/kulturskola
Kulturlokaler
Kävlinge kulturscen
Korsbackaskolan, Sunnanväg 2, Kävlinge
Kulturscenen är kommunens stora teaterscen, med plats
för 210 sittande i biosittning. Under 2015-2016 renoveras
Korsbackaskolan och kulturscenen är inte tillgänglig förrän
hösten 2016.
18
Mejerigränd 3, Kävlinge
Lilla kulturhuset kan hyras för evenemang, konstutställningar, workshop och tillfälliga kulturprojekt.
Kävlinge bibliotek, Kvarngatan 17, Kävlinge
Bassängen kan hyras för mindre kulturevenemang, föreläsningar, möten och filmvisningar.
För bokning och mer information om kulturlokalerna, se
hemsidan www.kavlinge.se/upplevaochgora, Boka lokal.
Evenemang
Evenemangskalendern trycks 4 gånger om året och finns
att hämta på biblioteken, turistbyrån, kommunhuset och
ett flertal butiker och affärer. Du kan också läsa den på
hemsidan.
I evenemangskalendern samlas offentliga evenemang i
kommunen, bland andra vår-, höst- och julmarknader i
Kävlinge centrum, Nationaldagsfirande i Kävlinge kyrkpark,
Sillamarknad i Barsebäckshamn, gammaldags marknad på
Billingshäll varje höst, föreläsningar samt Barnlördagar och
annan programverksamhet på biblioteken.
Aktivitetsdagen i augusti på Handelsplats Center Syd.
(målgruppen är familjer)
Besök även kommunens sidor på facebook, som är ett
ytterligare sätt att hålla koll på vad som händer i kommunen:
www.facebook.com/kulturfritid och www.facebook.com/
kavlingekommun
För fler evenemang:
www.kavlinge.se/evenemang
Kultur
Musik
MiK – Musikföreningen i Kävlinge
MiK arrangerar på sommaren en musikfestival för hela
familjen och även många andra arrangemang under året,
bland annat konserter, musikcafé, berättarkvällar, workshops och SOFFAN Talkshow.
www.kavlingemusik.se
Musik vid havet/byn
Sommarkonserter i Barsebäcks by och Stenbocksvallar
med Berndth Hammarlund.
Musik vid ån / Musik i sommarkväll
Årliga musikarrangemang i kommunens kyrkor och församlingshem. Lyssna till levande musik i den svenska sommarkvällen.
VikingaTider - Tisdagsträffar för motorintresserade
Teater
Kävlinge Amatörteater spelar i Folkets Park i Kävlinge i början av sommaren och Teater Oscar sätter upp en föreställning varje höst. Gästspel för både barn och vuxna arrangeras av Kävlinge Riksteaterförening och Silverforsen Folkets
Park i Kävlinge.
www.silverforsen.se
www.kavlinge.riksteatern.se
Staffan Björklunds teater
Staffan Björklunds Teater ger bland annat populära friluftsföreställningar för familjer i sin Teaterträdgård Pegasus
Trädgård i Hög sommartid, och arrangerar gästspel av
internationella dockteatergrupper i sin Teaterverkstad vintertid. Dockteater året om!
Se även sid 12 Pegasus Trädgård.
www.dockteater.se
Internationell dockteater hos Staffan Björklunds teater
Folkets Park i Kävlinge
Parken lockar varje sommar flera tusen besökare
med sina sommararrangemang; barnteater, sommarrevy,
midsommarfirande, bilutställning med mera.
www.silverforsen.se
Kävlinge Amatör Teater
19
Kultur
Kulturhistoria
VikingaTider
VikingaTider håller öppet under hela året för skolverksamhet, företagsevent, guidade turer, föreläsningar, sommarläger för barn, hantverksläger med mera. Maj till september, på tisdagar, strömmar tusentals besökare till VikingaTider för att umgås, äta en korv eller sillamacka, och titta på
bilar och motorcyklar under Tisdagsträffarna. Under 2014
besöktes träffen av i snitt 5000 personer per tisdag.
Se även sid 6 för mer info om VikingaTider.
Ådalsvägen 18, Löddeköpinge, tel 046-70 62 10, www.vikingatider.se”
LL Dance Studio
Hembygdsförening och Släktforskning
Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförening och
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskning arrangerar
många kulturevenemang och föreläsningar årligen, och
håller öppet för släktforskning på kommunhuset samt på
flera av kommunens museer, se s 21.
www.hembygd.se/harjagers-harads, www.kavlingesof.se
Kommunarkivet
Kävlinge kommunarkiv är i första hand ett kommunalt
arkiv, men det innehåller också ett tjugotal enskilda arkiv.
Handlingarna upptar för närvarande ett par tusen hyllmeter och beståndet växer ständigt. Kommunarkivet finns på
Kävlinge kommunhus, Kullagatan 2, Kävlinge.
För öppettider och kontakt, se hemsidan www.kavlinge.se
Dockan av Botero
Dans
Zwing It Dans- och Musikskola, LL Dance Studio och Fireflow (orientalisk dans) är de tre dansskolor/dansföreningar
som har undervisning i kommunen, för alla åldrar.
www.zwingit.se, www.lldancestudio.se, www.fireflow.se
Offentlig konst
Fredwicksfeldtska möllan
20
I kommunen finns ett antal offentliga konstverk. Ett av de
mest kända är “Dockan” av Botero som står på Kävlinge
bibliotek. Hur ”Dockan” hamnade här i kommunen har en
alldeles speciell historia.
1980 drabbades ägaren till glacéläderfabriken Frans Möller
plötsligt av ryggskott och uppsökte hjälp på Lunds lasarett.
I sängen bredvid låg en trevlig sydamerikansk man vid
namn Botero placerad och Möller som kunde spanska började konversera. De hade, var och en på sitt håll, förlyft sig;
Kultur
Botero troligtvis då han försökte rubba någon av sina trinda skulpturer (Boteros skulpturer är ofta ironiska porträtt
av runda människor från en borgarklass, som ”gottar” sig i
världens resurser). Frans Möller blev förtjust i både mannen och den kvinnofigur på en affisch, som gjorde reklam
för en kommande utställning som Botero skulle ha i Lunds
konsthall.
När sedan Botero några år efter mötet på sjukhuset gjorde
en bronsskulptur av den trinda kvinnan från samma affisch,
”Dockan”, köpte Möller skulpturen. Möller valde dock att inte
behålla statyn, utan skänkte den till Kävlinge kommun.
Länge stod statyn utanför kommunhuset men när det nya
biblioteket invigdes i Kävlinge flyttades skulpturen till biblioteket.
Utställningar / Konst och Hantverk
Utställningar arrangeras av olika föreningar i kommunen,
många under påskhelgerna, men också under andra tider
av året. Coloriterna, Löddeköpinge Konstnärsförening och
Konstforum i Kävlinge är tre aktiva utställande föreningar.
www.kavlingekonstforum.se
Muséer
Fredwicksfeldtska möllan
I Löddeköpinge finns en av Skånes ståtligaste väderkvarnar. Möllans namn kommer troligen av ägarinnan till
Barsebäcks gods, Fredrique Bonde som tillsammans med
sin man Gustaf Hamilton uppförde kvarnen 1849.
Torvald Christensson
För visning ring, tel 046-70 54 47
Hembygsmuséet Klockaregården
Intill den gamla kyrkan i Kävlinge, i den vackra kyrkparken
ligger ett korsvirkeshus med halmtak. Det har ursprungligen varit bostad åt klockaren och låg då på Storgatan i byn.
Det flyttades till sin nuvarande plats på 1950-talet och
fungerar nu som hembygdsmuseum, drivet av Harjagers
Härads Fornminnes- och Hembygdsförening.
Nils-Erik Winther,
tel 046-73 11 15 eller 0739-46 71 81
Skolmuséet i Löddeköpinge
Utställningar av Löddeköpinge Konsnärsförening.
Ådalsvägen 16, Löddeköpinge
www.galleritransformatorn.se
Skolmiljö från 30 till 60-talet. Visning efter
överenskommelse.
Landskronavägen, Löddeköpinge,
Agne Andersson,
tel 046-70 97 45, 0707-15 86 53
Kävlinge kommunhus
Qvarnen i Allarp
Galleri Transformatorn
Utanför fullmäktigesalen i kommunhuset finns regelbundna konstutställningar.
Kullagatan 2, Kävlinge
För öppettider i huset, se www.kavlinge.se
Bibbi’s Pil & Betong
Butik med unika alster från egen ateljè. Här finner du även
lokala hantverkare i skön blandning av kända designföretag. Öppet under sommaren, måndagar 14-17 i samband
med att det är stickcafé.
Blomsterstigen 5, Kävlinge, tel 0733-82 25 62
Allarps kvarn har gamla anor. Den omnämndes som kvarntorp med skvaltekvarn (enkel kvarn med vertikal axel) redan på 1670-talet. Kvarnen har sedan dess förändrats och
byggts om i många omgångar allt eftersom tiderna förändrats och fastigheten bytt ägare. Harjagers Härads Fornminnesoch Hembygdsförening förvaltar och sköter både
Qvarnen i Allarp och Fredwicksfeldtska möllan.
Lennart Nilsson
tel 046-70 67 96
www.hembygd.se/harjagers-harads
Södervidinge vävstuga
Vävstuga med bland annat weekend vävkurser samt försäljning
av handvävda mattor, dukar mm.
Öppet enligt överenskommelse.
Fylebäck, Tingsv. 432, Södervidinge,
tel 046-73 59 08, 073-441 65 49, www.sodervidinge.com
21
Övernattning
8
5
3
10
1
9
4
6
2
7
Hotell
1. Barsebäck Resort
Lotta Stengard, Wirketorp, Virkev. 34,
Kävlinge, tel 046-73 70 65,
www.wirketorp.se
Hotell, hus och konferens.
Järavallen, Löddeköpinge,
tel 046-77 70 50, www.barsebackresort.se
B&B/Vandrarhem
2. Dahls Hotell
4. Mariannes B & B
Hotell vid E6:an i Löddeköpinge.
Marknadsv. 1, Löddeköpinge,
tel 046-285 24 00, www.dahlshotell.se
22
3. Wirketorp Landsbygdshotell
Marianne Gunnarsson, Högsv. 10, Kävlinge,
tel 046-73 19 17, 070-873 19 17,
www.mariannesbedandbreakfast.se
Övernattning
5. Södervidinge B & B
Siv och Ulf Andersson, Fylebäck,
Södervidinge, Tingsv. 432, Kävlinge,
tel 046-73 59 08, 073-441 65 49,
www.sodervidinge.com
6. Torget Vandrarhem
Torget 45, Kävlinge, tel 046-540 80 05,
[email protected]
www.torgethotell.com
7. Barsebäcks Vandrarhem
Barsebäcksverket, tel: 046-724 000
48 prisvärda rum
www.barsebacksvandrarhem.se
mail: [email protected]
Barsebäck Resort
8. Bed & Breakfast Dagstorpsvägen
Dagstorpsv.188, Dösjebro
tel 046-77 16 48, 0739-67 98 79
[email protected]
Camping & Stugby
9. BarsebäckStrand
Stugby och camping
Kustv. 125, Barsebäck,
Hotell tel 046-77 62 70,
Camping tel 046-77 60 79,
www.barsebackstrand.se
Wirketorps Bed & Breakfast
10. Karabystugor
Kristina Larsson, Västra Karaby kyrkoväg 119
Dösjebro, tel 0709-89 00 38
www.karabystugor.se
För privat boendeuthyrning
Kontakta Kävlinge Turistinformation,
tel 046-73 90 01,
www.kavlinge.se
BarsebäckStrand
23
Mat
Barsebäck
Barsebäcks Hamnkrog
Skansv. 2, tel 046-77 50 92,
www.barsebackshamncafe.se
Barsebäck Resort
Järavallen, tel 046-77 70 50,
www.barsebackresort.se
Barsebäcks Golfrestaurang
Järavallen, tel 046-77 70 64,
www.bgccgolfrestaurang.se
Dösjebro
Robokockens Catering
(även matlagningskurser)
Västra Karaby kyrkov. 121,
tel 070-744 85 83
www.robokocken.se
Huvudstorp No4
Konferensgård och mötesplats med ett upplevelsebageri
Huvudstorpsvägen 231, Dösjebro
tel 0705-83 03 57, 046-73 03 57
[email protected]
www.huvudstorp.se
Furulund
Milas Pub & Pizzeria
Kungsg. 62, tel 046-73 04 93
Pizzeria & Gatukök Valentino
Vårg. 2, tel 046-73 20 33
Hofterup
Cafe Glada Hästen
Våffelbageri, Ottoglass, närodlade KRAV Kryddväxter
Grand Prixv. 426, tel 046-77 18 66
Pizzeria Hofterup
Lundåkrav. 2, tel 046-77 28 50
Ålstorps Hembageri
Rådjursv. 2, tel 046-77 22 92,
www.alstorpshembageri.se
Kävlinge
A & J:s Catering
Högalidsv. 61 C, tel 046-73 51 95
Bibliotekscaféet
Kvarng. 17, tel 046-73 90 33,
http://www.kavlinge.se/bibliotekscafeet
Nayas Thai Take Away
Västra Långg. 5,
tel 0735-79 79 89
www.nayasthaitakeaway.se
Carolas Café
Kungsgatan 53, tel 0761-71 21 09,
www.carolascafe.se
Matmakarna
Bruksg. 23, tel 046-73 01 46
www.matmakarna.se
Finsmakaren
Stenhuggareg. 4, tel 046-73 25 20,
www.finsmakaren.nu
Kävlinge Golfrestaurang
Åboda gård, Harrievägen,
tel 046-71 04 94,
www.kavlingegk.com
Micós grill
V Långg. 26, tel 046-73 21 40
Pizzeria Viking
Mårtensg. 10, tel 046-73 07 31,
www.pizzeriaviking.se
Restaurang Dream Garden
Unionsg. 18, tel 046-73 02 11
Krysset Gatukök
Bogesholmsv. 1, tel 046-73 48 00
Café M
Mårtensg 4, tel 070-896 79 86
24
Mat
Torg Cafeét
Unionsg. 8, tel 070-567 45 62
Sibylla grillen
Torget 2, tel 046-73 36 40,
www.sibylla.se
Wivex konditori
Mårtensg. 31, tel 046-73 01 71
Löddeköpinge
Café Uven (Bageri, Café)
Lödde Centrum, Barsebäcksv. 60,
tel 046-71 22 85
Dahls Hotell
Marknadsv. 1, tel 046-285 24 00,
www.dahlshotell.se
Subway
Marknadsv. 1, Löddeköpinge
tel 046-460 22 11
Bolinder Glass och Chokladcafé
Marknadsvägen 1, Löddeköpinge,
tel 0734-29 59 12
www.bolindercafe.se
Café 23
Marknadsvägen 1, 046-71 22 15
Din Krog
Peggy´s Fisk & Delikatess
Grillberts Sibylla
Katja´s Restaurang och Pizzeria
Barsebäcksvägen 60
tel 0739-76 64 61, www.dinkrog.se
Lödde Centrum, Barsebäcksv. 60,
tel 046-71 33 77, www.sibylla.se
Kais Gästis
Malmövägen 2, tel 046-70 94 88
Lilla Blå Bageriet
Barsebäcksv. 20, tel 046-70 70 82,
www.stenugnsbakat.se
Lödde Pizzeria
Lödde Centrum, Barsebäcksv. 60,
tel 046-71 33 77
Handelsplats Center Syd
Bread & Cookies
Adress: Varuvägen 2,
tel 046-70 51 70
Burger King
Marknadsv. 1, Löddeköpinge
tel 046 - 590 31 33
Center Syd
Marknadsv. 7, tel 046-70 70 01,
www.centersyd.se
Varuvägen 1, Löddeköpinge
tel 046-70 55 44, www.peggysfisk.se
Varuvägen 1, Löddeköpinge
tel 046-71 30 10
www.katjas-pizza.com
Lucy´s Café & Bar
Teknikvägen 3, tel 046-288 72 27,
www.lucys.se
Max Hamburgerrestauranger
Handelsv. 1, tel 046-71 28 55,
www.max.se
Mc Donald’s
Marknadsv. 7, tel 046-71 25 96,
www.mcdonalds.se
Peggy’s skafferi
Transportv. 14, tel 046-70 63 66,
www.peggys.se
Pölsemannen
Marknadsv. 8 (Ica Maxi),
Handelsv. 1(Bauhaus),
www.polsemannen.se
Shell 7 eleven
Marknadsv. 1, tel 046-70 90 50
Linnea & Basilika
Varuv. 1, tel 046-23 90 99
25
Shopping
Handelsplats Center Syd
På hela området finns det över 200 företag med allt från
livsmedel och marknader för den händiga till inredningsaffärer och biltillbehör.
Center Syd Shoppingcenter - Med mer än 80 butiker
och ett flertal restauranger under samma tak är en del av
Handels-plats Center Syd som ligger beläget vid E6:an i
Löddeköpinge.
Center Syd, Marknadsv. 7, Löddeköpinge,
tel 046-70 70 01, www.centersyd.se
Handelsplats Center Syd
Kävlinge centrum
Kävlinge Furulund Samverkan är samverkansorganisation
för att utveckla Kävlinge och Furulund till en attraktiv stadsmiljö för boende,handel och näringsliv.
Mer info på www.kavlingefurulund.se
Lödde centrum
Lödde Plantskola
Kävlinge centrum
26
Löddeköpinge är en gammal handelsplats med anor från
Vikingatiden. I hjärtat av byn finns Lödde Centrum, precis
vid byns pulsåder Barsebäcksvägen. Detta är ett centrum
för folkliv och handel med gott om parkeringsmöjligheter.
Med uteserveringar på sommaren och afterski på vintern.
Utbudet är brett både när det gäller butiker, service och
tjänster. Här hittar du det ”lilla extra” som förgyller tillvaron!
Solkärnan AB, Barsebäcksv. 60,
Löddeköpinge, tel 046-70 60 93,
www.loddecentrum.se
Shopping
Gårdsbutiker
Klädbutiken i Södervidinge
Försäljning av damkläder i gammal gårdsmiljö,
även större storlekar.
Öppet onsdag–söndag.
Södervidinge väg 305, Södervidinge,
tel 046-73 47 10, www.kladbutiken.se
Dagstorps Fruktodlingar
Bär & Fruktodling, ekologiskt odlade äpplen, päron och
plommon. Odlingen är ekologiskt certifierad. Nystartad
vinodling.
Dagstorpsv.1, Dösjebro,
tel 046-77 15 80, www.dagstorpfrukt.se
ELT Ridsport
Presenter och tillbehör till hund och häst.
Öppet onsdag-söndag.
Högs byväg 75-9, Kävlinge, tel 0706-97 65 97
www.eltridsport.se
Höjs Blommor
Odling och försäljning av vår- och sommarblommor.
Säsongsöppet mars-juni alla dagar i veckan.
Ellbovägen 89, Kävlinge, tel 046-70 54 47
www.höjsblommor.se
Högs Handelsträdgård
Blommor och plantskola
Öppet alla dagar i veckan
Högsvägen, tel 046-70 97 20
www.hogshandelstradgard.se
Högs Prästgård
Hästfoder, stallströ och tillbehör
Öppet måndag kl. 17-19
Högs byväg, Kävlinge
Lackalänga Trädgård
Partiplantskola som odlar och säljer växter till återförsäljare och yrkesanvändare.
Öppet för privatpersoner två tillfällen i maj resp.
september.
Nyhemsvägen 82-32, Furulund
tel 046-71 05 45
www.lackalangatradgard.se
Lenas Foder och Tillbehör
Försäljning till hund, katt, häst och smådjur.
Öppet alla dagar
Stendösv. 44, vid Hofterups kyrka
tel 0765-58 40 88
Löddeköpinge Plantskola
Växter, krukor och trädgårdsprydnader i egen design.
Trädgårdsarkitekter kan hjälpa till att forma din drömträdgård.
Landskronavägen, Löddeköpinge
tel 046-70 52 02,
www.plantis.org
Norrevångs Gårdsbutik
Gårdsbutik, ordling och självplock. Försäljning av egenodlade rotfrukter, grönsaker och bär.
Självplock av hallon och jordgubbar.
Säsongsöppet under juni-juli alla dagar.
Norrevångsvägen 20, Löddeköpinge
tel 073-26 34 961
Skånsk hästurustning och Café Glada Hästen
Butik för häst, hund och lantliv. Öppet alla dagar. Sommaröppet Café med våffelbageri och glass. Ponnyridning.
Grand Prixvägen 426, Löddeköpinge
tel 046-77 18 66
27
Motionsslingor
1
2
2
3
4
1. Järavallen - 1,5 / 2,5 / 5 km
2. Kävlingeslingan
Ett alternativ till Lödde/Furulunds slingorna är Järavallens
olika slingor. Dessa är tyvärr inte belysta, men är i övrigt
väldigt trevliga. Här finns tre olika slingor (Blå 1,5 km, Röd
2,5 km och Gul 5 km). Välj den som passar just dig.
Det finns också ett långt stråk som är asfalterat och belyst
i Kävlinge tätort. Sträckan går längs med Kävlingeån och
sträcker sig från Rinnebäck i öster ända till Furulund i
väster. Här är valmöjligheterna många eftersom du kan
hoppa på slingan på flera olika ställen.
Se även www.strovomraden.se
28
Parkeringsmöjligheter finns i bostadsområden längs med
delar av sträckan.
Motionsslingor
3. Furulundsslingan - 1,2 km
Furulundsslingan ger dig inte bara motion och frisk luft,
utan även fantastiska naturupplevelser. Du promenerar en
bit längs den vackra Kävlingeån, där man på sommaren ser
kor beta samt ankor och svanar häcka.
Vikenbadet
P
Idrottshall
i
Slingan fortsätter genom Furulundsskogen, där harmonin
snabbt infinner sig. Det är tyst och fridfullt. Längs med
slingan finns det många bänkar utplacerade där man kan
passa på att vila och samtidigt njuta av den underbara
utsikten över ån och dess omgivning.
Fri
Kävlinge
Aktivitets
Park
Slingan är belyst med lampor hela vägen, vilket ger möjlighet att även ta en kvällspromenad.
P
n
4. Löddeslingan - 2,5 km
en
Ba
ev
v
ks
äg
en
äg
en
en
äg
v
re
a
dd
rä
P
i
ck
e
hu
sv
äg
en
Sk
Ly
ck
c
bä
Ly
e
rs
P
g
vä
s
ik
tv
l
Sa
Slingan är bara 1,2 km lång, men med tanke på den vackra
naturen, kan du med fördel promenera flera varv. Promenaden kommer att göra dig gott, både för kropp och själ.
eån
an
ta
ling
Käv
ga
at
en
tsg
luf
Vik
Löddeslingan ger dig en uppskattad naturupplevelse med
mycket varierande terräng; på ena sidan ett villaområde
med många fina hus, på andra sidan gränsande till hägn
med både vildsvin och hjortar. Området är ett välbesökt
utflyktsmål för bland annat förskolor och skolor.
Längs slingan finns även en öppen plats för grillning och
lekar. Ett flertal bänkar längs slingan gör det möjligt att ta
en välbehövlig vila. Skogen runt slingan innehåller också ett
mycket rikt fågelliv, vilket brukar vara väldigt uppskattat.
Slingan är beströdd med flis och är därför oftast behaglig
att promenera på. Slingan har också en bra belysning,
vilket innebär att du även kan ta en promenad kvällstid.
Löddeslingan är 2,5 km lång vilket ger ca 25 minuters behaglig motion.
Se även www.loddemotion.se
29
Bra att veta
Ambulans – Akut
Tel: 112
Apotek
Apotek Hjärtat
Center syd entré 1 (entré 3 stängs)
Marknadsvägen 7, Löddeköpinge
tel: 0771 - 405 405 el. 010 499 0336
www.apotekethjartat.se
Cura apoteket
Ica Maxi, Marknadsvägen 8,
Löddeköpinge
tel: 010-422 91 68
www.curaapoteket.se
Apoteket Kronan
Kvarngatan 21, Kävlinge
tel: 0771- 450 450, www.apoteket.se
Bank och uttagsautomat
Uttagsautomat
Sparbanken Skåne
Mårtensgatan 25B, Kävlinge
Sparbanken Skåne ( även Euro)
Nygatan 1, Kävlinge
Center Syd Shoppingcenter
Utanför entré 1 ; vid Change Group
butiken samt vid entré 4.
Marknadsv. 7, Löddeköpinge
ICA Maxi
Marknadsvägen 7, Löddeköpinge
E-Center / Willy’s Löddeköpinge
Varuvägen 1 Löddeköpinge
Sparbanken Skåne( även Euro)
Transportvägen 2, Löddeköpinge
Lödde Centrum
Barsebäcksvägen 60, Löddeköpinge
30
Ica Supermarket, Lödde centrum
Barsebäcksvägen 60, Löddeköpinge
Bank
Handelsbanken
Unionsgatan 20, Kävlinge
tel: 046-16 32 90, www.
handelsbanken.se
Sparbanken Skåne
Nygatan 1, Kävlinge
tel: 010 - 499 90 10
www.sparbankenskane.se
Sparbanken Skåne
Transportvägen 2, Löddeköpinge
tel: 0771-12 20 00
www.sparbankenskane.se
Biblioteket
Kävlinge bibliotek
Kvarngatan 17, Kävlinge
tel: 046 - 73 94 72
Folktandvård
Kvarngatan 21, Kävlinge,
tel: 046 - 275 90 40
Lödde Centrum, Barsebäcksvägen 60,
Löddeköpinge
tel: 046 - 275 91 30
Polisen
Karl Johans Väg 102, Kävlinge
tel: 077-114 14 00
www.polisen.se
I nödsituation: Ring 112
Post
Ica supermarket, Kävlinge
Köpmansgatan 1, kävlinge
tel: 046 710 525
Företagscenter
Kvarngatan 70, Kävlinge
www.posten.se
Ica Supermarket
Löddeköpinge bibliotek
Lödde Centrum, Barsebäcksvägen 60,
Löddeköpinge
tel: 046 - 73 95 30
www.kavlinge.se/bibliotek
Flygplats
Malmö - Sturup, tel 010-109 45 00
www.swedavia.se
Köpenhamns Flygplats
Lufthavnsboulevarden 6, Kastrup,
Danmark
tel; +45 32 31 32 31, www.cph.dk
Lödde Centrum
Barsebäcksvägen 60, Löddeköpinge
Räddningstjänsten Syd
Station Löddeköpinge,
Fågel Fenix väg 5, Löddeköpinge
tel: 046 - 540 48 64
I nödsituation : Ring 112
Sjukvårdsrådgivning
tel: 1177,
texttelefon: 0771 - 11 77 99
I nödsituation : Ring 112
Systembolaget
Stenhuggaregatan 2, Kävlinge
tel:046 - 73 01 15
Marknadsvägen 7, Löddeköpinge
tel:046 - 71 21 67
www.systembolaget.se
Taxi
Kävlinge Taxi
Järnvägsstationen, Bangatan, Kävlinge
tel: 046 - 71 02 68
HJ Buss Kävlinge
Förbokas för grupper på 19 - 55
tel: 046 - 71 20 92, JOUR: 0705-812290
Tåg och buss
Reseinformation - Skånetrafiken
kundtjänst
tel: 0771 - 77 77 77,
talsvar tel: 0771 - 77 77 24
Ombud - JoJo-kort
Shell 7-Eleven, Löddeköpinge
Ica Maxi , Löddeköpinge
Coop Nära, Furulund
Taxi Kävlinge, Järnvägsstationen
www.skanetrafiken.se
Vårdcentral / Sjukhus
Löddeköpinge Taxi
Kävlinge Vårdcentral
Turistinformation
Löddeköpinge vårdcentral
tel: 046 - 77 23 77
Kävlinge Turistbyrå
Helårsöppen turistbyrå med
information om Kävlinge, Skåne,
övriga Sverige och Danmark.
Presentartiklar av svensk design och
lokalt konsthantverk. Försäljning av
Kulturarvskort och Öresund runt-kort.
Öppettider:
Vardagar 10 - 17
Sommartider:
Vardagar 10 - 18
Lördagar 11 - 15
**Sommartider börjar efter
midsommarhelgen och varar till sista
augusti
**I samband med röd dag kan tiderna
ändras.
Marknadsvägen 1, Löddeköpinge
tel: 046 - 73 90 01
[email protected]
www.kavlinge.se
Kvarngatan 21. Kävlinge
tel: 046 - 275 20 00
Bagerivägen 15, Löddeköpinge
tel: 046 - 275 21 50
Skånes universitetssjukhus
Getingevägen 4, Lund
tel: 046 - 17 10 00
www.skane.se
Bensinstationer din-X
Lundåkravägen 2,
246 51 Löddeköpinge,
tel 070-243 01 77
OKQ8
Transportvägen 22,
246 42 Löddeköpinge,
tel 020-65 65 65
Shell
Marknadsvägen 1,
246 42 Löddeköpinge,
tel 046-70 50 90
St1
Marknadsvägen Center Syd,
246 42 Löddeköpinge,
tel 0771-369 369
din-X
Nordanväg 1,
244 38 Kävlinge
tel 0733-44 79 70
Preem
Västra Långgatan 26,
244 32 Kävlinge
tel 046-73 48 33
St1
Bogesholmsvägen1,
244 39 Kävlinge
tel 0771-369 369
Furumacken
Hantverkaregatan 1,
244 62 Furulund
tel 046-73 27 69
Tesla Supercharger
laddstation på Stop23,
Marknadsvägen 1, Löddeköpinge
31
Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • [email protected] • www.kavlinge.se