Ny i stan 2015

nyistan
2015
En tidning för alla nya Umeåbor
Kulturhuset Väven
Ny mötesplats för
gränsöverskridande kultur
Upptäck Umeå
Massor av kulturoch fritidsaktiviteter
Gröna rum vid älven
Nya vackra parker för
avkoppling och aktiviteter
Välkommen till Umeå
– en nära storstad!
Jag tror att du kommer att trivas här. I Umeå möter du ett attraktivt utbud av kultur och fritid i en storstad,
som samtidigt präglas av närhet, både geografiskt och mellan människor.
Umeå växer med i genomsnitt 1 000 människor
per år och har nu 120 000 invånare. Ökningen
kunde gott vara större, för den har ett egenvärde. Exempelvis innebär befolkningstillväxten
en starkare och mer varierad arbetsmarknad,
vilket är en trygghet för alla som väljer att bo
och investera i staden.
Umeå är betydligt större i dag än då jag
föddes för drygt 40 år sedan. Det är också en
mer öppen och tillåtande stad än tidigare, där
en stadig inflyttning har bidragit till ett kreativt
klimat.
Umeå kallas i folkmun för Björkarnas stad.
Det härstammar från den stora stadsbranden
1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. Vid
återbyggnaden av staden drogs esplanader i
centrum, och längs de breda gatorna planterades björkar som brandskydd. Björkarnas uppgift var att, i händelse av ny brand, förhindra
elden från att spridas mellan husen på samma
sätt som 1888.
31 500 studenter – två universitet
Umeå är Sveriges femte största universitetsstad
med cirka 31 500 studenter. Flera generationer
svenskar och européer har fått sin utbildning
vid 50-årsjubilerande Umeå universitet sedan
det invigdes 1965.
I dag har Umeå två universitet och åtta högskolor. Grundutbildningarna är kända för att hålla hög kvalitet. Inom några områden, till exempel
design och bioteknik, är Umeå världsledande.
Umeå universitet har tre prioriterade samarbetsområden: Grön framtid, Tillämpad IT
och Konstnärligt campus (Designhögskolan,
Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Bildmuseet och HUMlabX). Bland universitetets 14
starka forskningsmiljöer återfinns bland annat
växt- och skogsbioteknik, infektionsbiologi och
åldrandeforskning.
Väven en ny mötesplats
Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014,
som den nordligaste kulturhuvudstaden hit-
tills. Målet med satsningen är att över tid stärka
mänskligt växande, kultur som drivkraft för en
hållbar samhällsutveckling samt kulturlivets internationella relationer. En central roll för framtiden spelar Väven, en mötesplats på kajen, som
inrymmer nytt stadsbibliotek, Kvinnohistoriskt
museum, utställningslokaler, digitala salonger
och övningslokaler för dans, musik och teater.
Innehållet och lokalerna kommer att kunna
förändras över tid för att möta de önskemål och
behov som finns. Ledord i arbetet är att utforska,
skapa och uppleva.
Det är människorna som bor här som tillsammans utvecklar vårt gemensamma Umeå. Öppenheten för intryck och mångfalden av uttryck
är Umeås styrka, och jag hoppas att även du vill
delta i samhällslivet.
Varmt välkommen till Umeå!
Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Foto: Fredrik Larsson
Kommunal service
via webben
Umeå kommun har satsat på att utveckla e-tjänster som ska göra det
lättare för dig och andra Umeåbor
att kontakta kommunen och ta del
av kommunal service. Utbudet av
e-tjänster växer hela tiden.
Inom nästan alla kommunens verksamhetsområden finns e-tjänster och via umea.se/kommun
kan du hitta ett stort utbud av olika blanketter.
Till exempel kan du söka barnomsorgsplats,
bygglov eller ansöka om försörjningsstöd utan
att besöka stadshuset.
Välkommen till umea.se!
www.umea.se är adressen till det digitala Umeå. Webbplatsen drivs av Umeå kommun och är
en portal med information om kommunen, näringsliv, universitet, kultur, idrott och mycket
annat. Förstasidan har fem målgruppsanpassade ingångar: Umeå kommun (som du kan läsa
om i artikeln till höger), inflyttare, besökare, näringsliv och studenter. På www.umea.se publiceras också aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Nyistan
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Lars Berggren.
Annonstraffic: Tove Svensson.
Annonsavd.: Camilla Grener.
Adress: Box 140, 182 12 Danderyd.
Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.storstadspress.se
2
M
E DLEMSBEVIS
Låna böcker på webben
Via kommunens webbplats kan du också gå
vidare till minabibliotek.se som är den gemensamma webbplatsen för alla bibliotek i Umeåregionen.
Du kan söka reservera, låna om böcker, låna
e-böcker, lyssna på musik och mycket annat.
Allt som behövs är ett lånekort.
Nyheter via telefon
Om du inte har tillgång till en dator kan du
ändå hålla dig uppdaterad om vad som händer i
Umeå. Om du ringer telefon 020-22 11 33 kan
du helt utan kostnad lyssna på alla nyheter som
publiceras på umea.se/kommun.
Text: Maria Henderson, Stilist produktion. tel: 070-407 89 77,
e-post: [email protected] och kommunikationsfunktionen, Umeå kommun.
Foto omslaget: Fredrik Larsson
Nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden mars 2015 – februari 2016 i Umeå kommun.
www
. safetrade. s e
Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: V-TAB, Västerås 2015, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: 1410718
Posttidning nr: 18
Kulturen är
en drivkraft för Umeå
Foto: Patrick Trägårdh
Invigning av Nycirkusfestival och Tjakttjagiessie – sensommaren.
Umeå är sedan länge känt för sitt kreativa klimat som lockar kulturarbetare och konstnärer. Jazzfestivalen, folkmusikfestivalen Umefolk, Umeå open, House of Metal och Littfest är bara en bråkdel av vad som erbjuds i festivalväg.
Här finns ett operahus som sprudlar av aktiviteter och engagemang. Umeås teaterförening
lyckas få hit exklusiva gästspel från hela världen
och många Sverigepremiärer. Det finns också
ett tiotal fria teatergrupper, varav några är helt
professionella. I staden finns också två stora
museer, ett gitarrmuseum med Europas största
samling av elgitarrer, flera gallerier, en professionell symfoniorkester och ett stort barnkulturutbud av hög kvalitet. Dessutom öppnade
nyligen Kvinnohistoriskt museum som är det
första museum i Sverige som i sin verksamhet
diskuterar frågor om kön och makt, identitet
och historia.
Utställningar och
arrangemang på biblioteken
Det finns elva folkbibliotek i Umeå, ett centralt
och de andra i stads- och kommundelarna. På
de flesta bibliotek i Umeå ordnas utställningar
och arrangemang, ofta i samarbete med föreningar och organisationer. Tillsammans skapar
de ett brett utbud med allt från föreställningar
riktade till små barn till författarbesök, bokcirklar och utställningar för unga och vuxna.
Rullande biblioteket
Det rullande biblioteket, Bokbussen, besöker
de områden i kommunen som har långt till ett
vanligt bibliotek. I bokbussen kan du bland
annat låna böcker och tidskrifter. På förmiddagarna besöker bussen främst skolor, förskolor och fritidshem utanför tätorten. Under
eftermiddagar och kvällar kör bussen till orter
och bostadsområden enligt fastställd turlista.
Alla är välkomna att låna på alla hållplatser.
Ny plattform för kultur och upplevelser
Kulturhuset Väven färdigställdes i etapper
under 2014. Här finns Umeå kommuns verksamheter: Umeå stadsbibliotek, Kvinnohistoriskt museum, konstenheten och VisitUmeå.
På kommunens ytor i Väven finns också ett
stort antal lokaler anpassade för kreativitet,
skapande och uppträdande som föreningslivet
och allmänheten kan hyra. Bland annat finns
skaparverkstäder för matlagning, bild, form,
musik, digitalt skapande samt stora och små
scener för framträdanden. I huset finns även
Folkets Bio Umeå som erbjuder ett fyrtiotal
filmvisningar i veckan.
På Torget i Väven finns Balticgruppens
ytor med Stora Hotellet, U&Me Hotel, Gotthards Krog, Kulturbageriet, DUÅ Delikatesser. Här finns även kaféet Fika! och konferensanläggningen P5 med lokaler för möten,
utbildningar och event.
Kultur för seniorer
Kultur för seniorer – kultur och hälsa är en
verksamhet i Umeå kommun med målsättningen att tillgängliggöra kultur för Umeås
seniorer. Tillsammans med andra aktörer,
bland annat studieförbund, landsting, pensionärsföreningar, volontärer och andra kulturinstitutioner arrangeras aktiviteter för seniorer
med syftet att aktivera och skapa möjligheter
till att förlänga den friska delen av livet. Bland
annat så anordnas skrivkurser, kör- och dansaktiviteter.
Skapande lördag för barn och unga
Till Kulturcentrum för barn och unga är vux-
na och barn välkomna att ta del av en mängd
olika skapande aktiviteter på lördagar mellan
klockan 12 och 15. I huset finns ateljé, teatergarderob och sagorum – det är fyllt av möjligheter där barn och vuxna kan skapa och leka
tillsammans. De flesta lördagar bjuds också på
en teaterföreställning. Föreställningen har ett
begränsat antal platser och vänder sig till en
specifik åldersgrupp. På plats finns lördagsvärdar, ateljépedagoger och dansledare. Alla aktiviteter är gratis. Det finns också ett kafé som
säljer billigt och gott fika. Kulturcentrum för
barn och unga finns i Hamnmagasinet i centrala stan, vid älven.
Vill du spela teater?
Teatermagasinet är en kommunal teaterverksamhet som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 19 år på deras fritid. Teatermagasinet är en del av Kulturcentrum för barn och
ungas verksamhet. Barnen och ungdomarna
arbetar fram en teaterföreställning tillsammans
med erfarna teaterpedagoger som de sedan
visar upp på den årliga teaterfestivalen i maj.
Det finns också särskilt anpassade grupper för
barn och unga med funktionsnedsättning. Anmälan startar i april och görs på www.umea.se/
kulturcentrum.
Entreprenörsanda
Stadens unga musikscen är förmodligen Sveriges hetaste med hundratals band, massor av
klubbar och föreningar, många små skivbolag
och flera studios. Det finns också en entreprenörsanda inom kulturlivet som inspirerar
andra att våga göra det de drömmer om. Vill
du bli popstjärna eller bara spela för att det är
kul? I Umeå är det lätt att hitta likasinnade att
starta ett band tillsammans med, eller en lokal
att repa i.
Eldsjälar
Det går helt enkelt inte att missa att Umeå är
en pulserande kulturstad med många hängivna arrangörer och ett omfattande föreningsliv.
Du kommer att märka att attityden är öppen
och tillåtande – här ryms alla sorters smaker
när det gäller kultur. Umeå karaktäriseras av
ett stort engagemang hos både äldre och unga
invånare. Du kanske också inspireras av den
anda som råder och blir en av de många eldsjälarna? Om du behöver hjälp eller någon att
samarbeta med behöver du inte leta länge.
Hitta aktiviteter:
Kultur för seniorer
www.umea.se/senior
Utställningar och
arrangemang på biblioteken
www.minabibliotek.se/arrangemang
Aktuellt program för
Skapande lördag och mer information
om Teatermagasinet
www.umea.se/kulturcentrum
Aktuellt program för det
som händer i Väven
www.vaven.se
3
Kulturhuset Väven ligger mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven. Här samsas kulturella verksamheter, som bibliotek, konsthall och museum med kommersiella
verksamheter som hotell och restauranger.
Foto: Fredrik Larsson
Upptäck Väven
– Umeås nya mötesplats för gränsöverskridande kultur
Umeås nya mötesplats för kultur och upplevelser färdigställdes i etapper
under 2014. Väven ger Umeåborna möjlighet att skapa, utforska och uppleva
kultur och avkoppling i stadens bästa läge.
Väven är en helt ny mötesplats som färdigställdes
under Kulturhuvudstadsåret 2014. Här finns
bland annat nya Umeå stadsbibliotek på tre våningsplan, Kvinnohistoriskt museum, skaparverkstäder, filmsalar och lokaler för konst.
I Väven möts många olika konstnärliga
uttryck, som litteratur, konst, dans och teater,
vilket skapar nya möjligheter för att skapa, utforska och uppleva.
Väven innehåller dessutom två hotell, en
konferensanläggning och ett nytt torg med glastak. Torget blir en mötesplats med restauranger
och kaféer med uteserveringar i inomhusklimat.
Möjlighet till eget skapande
Hösten 2014 öppnade nya stadsbiblioteket sina
5 500 kvadratmeter i Väven. Biblioteksytorna
för barn är väl tilltagna och i anslutning till
barnböckerna finns ett familjerum som kan
användas för amning och där man också kan
värma och äta medhavd mat.
– Här lånar man inte bara böcker och går
hem. Här kan man stanna kvar och sitta ner
läsa, leka och bara vara. Barnavdelningen har
blivit ett utflyktsmål för barnfamiljerna i Umeå,
säger bibliotekschef Ingegerd Frankki.
Biblioteksytorna blandas upp med lokaler
för kreativt skapande, musikrum, filmsalar, ut-
ställningsytor och mycket annat – för att skapa
möjligheter för nya samarbeten och upplevelser.
– En lika viktig uppgift som att tillhandahålla litteratur är att kunna bidra till det egna skapandet och kreativiteten. När grupprummen
inte är bokade av föreningar har vi dem öppna
för besökare. Intill barnavdelningen finns en
formverkstad, där det ordnas olika organiserade
aktiviteter men där barn också själva kan rita
och pyssla.
I Sagorummet ordnas regelbundet sagostunder och litteraturtips för olika barngrupper,
men annars är rummet tillgängligt för besökande barn och deras föräldrar.
En plats för lugn och ro
I Väven kan besökarna dessutom själva botanisera bland Stadsbibliotekets stora mediesamling
på ungefär 300 000 volymer.
– Det finns också ett digitalt kvarter med
datorer, ett musikrum och datorer med program för filmskapande. De är kostnadsfria att
låna, säger Ingegerd Frankki.
Biblioteket ska erbjuda liv och upplevelser,
men också vara en plats för eftertanke, lugn och
ro. I ett särskilt rum, vackert inrett med en fantastisk älvsutsikt, finns möjlighet att slå sig ner
och bara vara.
Kulturstad i Europa
Under 2014 var Umeå Europas kulturhuvudstad och världens ögon riktades
hitåt. Det gav oss chansen att visa upp vår kreativa kraft och definiera Umeå
som en europeisk kulturstad med framtiden för sig. Efter 2014 är Umeå en
ännu stoltare stad där kulturlivet utvecklats och stärkts.
Utmärkelsen Europas kulturhuvudstad är den
mest prestigefyllda som en stad inom EU kan
få. För Umeå var kulturhuvudstadsåret ett steg
i en långsiktig plan för att utveckla Umeå och
vår samverkan med omvärlden. Umeå är den
nordligaste europeiska kulturhuvudstaden någonsin inom EU.
Programåret var uppdelat i åtta årstider och
när det invigdes i slutet av januari ändrade stora delar av Umeås centrala delar skepnad för
en helg. Omkring 55 000 Umeåbor och kronprinsessan Victoria var på plats. Sedan avlöste
de stora evenemangen varandra under ett helt
år och publiken strömmade till. Både Bildmuseet och Västerbottens museum satte rekord
i antal besökare. Elektra, Norrlandsoperans
4
stora utomhusuppsättning i augusti, blev en
publiksuccé med utsålda föreställningar och
lyriska kritiker.
Kulturjournalisterna är eniga om att utbudet i Umeå under 2014 har varit massivt,
högklassigt och med stark lokal förankring.
Bildmuseet, Norrlandsoperan, Umeå teaterförening och många andra lokala arrangörer
passade på att förverkliga idéer och lyfta sig
till nya nivåer. Erfarenheterna från kulturhuvudstadsåret kommer att generera ännu bättre
arrangemang i Umeå.
Under kulturhuvudstadsåret startade flera
nya festivaler, som till exempel Nycirkusfestivalen, och ett par nya museer öppnade, liksom
ett dokumentärfotografiskt centrum och det
Foto: Fredrik Larsson
maffiga kulturhuset Väven mitt i stan. Det
stärker kulturlivet ännu mer och ingen kan
längre tvivla på att Umeå är norra Sveriges
trevligaste stad att bo och leva i om man är
kulturintresserad.
2014 var också ett år då samisk kultur synliggjordes som aldrig förr. Samerna är EU:s enda
urfolk och bland internationella besökare väckte
den samiska kulturen nyfikenhet och vilja att
veta mer. Många svenskar har dock glömt att
Umeå ligger i Sápmi, Sameland, och några har
ifrågasatt den samiska kulturen. Det har lett till
viktiga diskussioner under kulturhuvudstadsåret.
Vilka effekter som kulturhuvudstadsåret
har lett till är kanske för tidigt att reflektera
över, men det står klart att året har öppnat upp
för många samarbeten. Du har säkert redan
märkt att i Umeå möts moderna och traditionella kulturyttringar av nya och utmanande
alternativrörelser. I Umeå har vi alltid något
unikt att erbjuda; något överraskande, ovanligt
och viktigt. Välkommen att vara med!
En av Kvinnohistoriskt museums första utställningar ”Rötter” är en upplevelse för många sinnen.
pel konstnärer, filosofer och konstvetare.
– Min förhoppning är att konsthallen ska ge
människor en ingång till vad konst kan vara.
Nytt unikt museum
Kvinnohistoriskt museum är ett nytt och unikt
museum i Sverige. Här lyfter man särskilt fram
olika kvinnors berättelser och minnen, diskuterar jämställdhet och uppmanar till handling.
– Kvinnors berättelser, minnen och kunskaper har av tradition inte varit så synliga tidigare,
i traditionell historieskrivning. Det vill vi peka
på och särskilt lyfta fram de tidigare oberättade
minnena och de ohörda berättelserna, säger
museichef Maria Perstedt.
Museet satsar på nyskapande och spännande
utställningar samt ett varierat utbud av aktiviteter.
– Vi ska ha spännande utställningar som
känns och hörs och går rakt in i hjärtat. Vi ska
hela tiden överraska, vända och vrida på saker
och ting. Vad man än förväntar sig så ska man
bli överraskad. Det ska kännas nytt och fräscht.
Museet på 700 kvadratmeter består av två
utställningslokaler.
– En av utställningarna, Rötter – en trasslig
historia, kommer att finnas kvar under de två
första åren. Det är som en drömlikt konstverk,
som utan ett enda skrivet ord försöker svara på
frågan varför kvinnor är så osynliga i traditionell
historieskrivning. Det är en sagoskog som är fylld
med ljud, ljus och bild, säger Maria Perstedt.
Vill beröra och inspirera
Genom utställningarna vill museet peka på
maktordningar och visa att vi själva ofta bidrar
till att cementera maktordningar som vi kanske
Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows på Bildmuseet våren 2015. Foto Polly Yassin
Konst för den stora publiken
I anslutning till biblioteket ligger konsthallen.
Förhoppningen är att konsten på det sättet ska
nå en publik som kanske annars inte går på gallerier. Här kommer fem utställningar att visas
varje år, med olika material och formval.
– Man ska kunna ta del av ett brett utställningsprogram som inte lämnar någon oberörd
och som sätter igång samtal om olika aktuella
ämnen. Konsten ska inte bara smycka, utan
också vara en grund till att aktualisera ämnen i
vår samtid. Det är jätteviktigt att det ges plats,
precis som böcker och litteratur, säger konstintendent Moa Krestesen.
Framöver kommer det även finnas möjlighet
att ta del av programverksamhet med visningar
av utställningarna, pedagogiska workshopar och
möjlighet att lyssna till samtal mellan till exem-
Foto: Malin Grönborg
I
R
D
A
L
N
E
E
N
Ä
skulle vilja förändra.
– Genom att lyfta fram saker i ljuset hoppas vi få igång en diskussion. Vi vill beröra och
inspirera till eftertanke. När vi diskuterar kön
och makt gör vi det med frågorna: Hur blev det
så här? Hur är det nu? Hur vill vi ha det med
varandra i framtiden?
Kvinnohistoriskt museum har fri entré och
riktar sig till en bred publik.
– Vårt museum ska vara ett museum för alla, oavsett om man har funderat kring kön och
hur mycket makt och inflytande män och kvinnor som grupp, har i samhället eller inte. Det
kan låta svårt och komplicerat, men vi jobbar
på alla nivåer för att det här ska bli begripligt
för en riktigt bred publik, säger Maria Perstedt.
Läs mer om verksamheterna i Väven och se
hela programutbudet på www.vaven.se.
SPIRANOCH
GEGET
SE NÅGOT NYTT.
GÅ PÅ MUSEUM.
TIS 11-20, ONS-SÖN 11-18
FRI ENTRÉ. WWW.BILDMUSEET.UMU.SE
Gammlia, Umeå | www.vbm.se
5
Bildmuseet visar utställningar med samtida internationell konst, fotografi, arkitektur och design.
Foto: Fiona Dang (CC BY-NC-SA 2.0)
Upplev Umeå med alla sinnen
I Umeå finns ett rikt kulturutbud med scenkonsthus, ett stort antal festivaler och teaterföreställningar samt spännande museer. Strax utanför tätorten ligger de
populära utflyktsmålen Mickelbo gård och Energicentrum i Klabböle, omgivna av en fantastiskt vacker natur.
Museum
Västerbottens museum
Västerbottens museum visar Västerbottens
kulturhistoria. Här finns både tillfälliga utställningar och basutställningar om Umeås historia,
hällkonst i Sápmi och skidhistoria med världens
äldsta skida, Kalvträskskidan. På museet finns
också Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi med utställningar, filmer och ett välsorterat bibliotek samt en skaparverkstad för barn
och kafé.
Friluftsmuseet Gammlia
På Friluftsmuseet Gammlia visas hur ett västerbottniskt kustjordbruk från senare delen av
1800-talet kunde ha sett ut. Här finns ett fyrtiotal
byggnader från hela länet, svenska lantdjur och
traditionellt hantverk. Här finns också tre samiska visten – ett sydsamiskt, ett nordsamiskt och ett
skogssamiskt. På Gammlia ordnas många evenemang, som veteranbilsträffar, spelningar och föreställningar, midsommarfirande samt julmarknad.
Bildmuseet
Bildmuseet, på Konstnärligt campus vid Umeälvens strand, visar utställningar med samtida
internationell konst, fotografi, arkitektur och
design tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Under de senaste åren har museet
satsat på experimentella projekt och blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt.
Bildverkstäder och pedagogiska aktiviteter ska
inspirera till eget skapande.
6
Norrbyskärs museum
På Norrbyskärs museum visas utställningar om
ön Norrbyskärs storhetstid, då Europas största
sågverk fanns här. Här finns möjlighet att följa
med på guidade rundturer längs längorna av arbetarbostäder och få veta hur familjerna levde. Inne
på museet finns en utställning om Norrbyskärs
historia med en skalmodell som visar hur det såg
ut på ön och hur människorna arbetade och levde.
Konst och design
Sågverksmuseet
Västerbackens sågverksmuseum ligger i en av de
gamla arbetarbostäderna i Holmsund. Museet
visar hur sågverkarbetarens boendemiljö, arbetsmiljö och fritidsmiljö såg ut samt illustrerar sågverksnäringens tekniska utveckling.
Konstvägen
Konstvägen Sju älvar är en 35 mil lång konstutställning som går från Holmsund, sydöst om
Umeå, till Borgafjäll i södra Lapplandsfjällen.
Totalt har tretton olika konstnärer ställt ut sina
verk längs hela Konstvägen.
Kvinnohistoriskt museum
I november 2014 öppnade Kvinnohistoriskt
museum i Väven, ett museum som diskuterar
föreställningar om kön och makt, identitet och
historia. Museet är en plats för reaktion, aktion,
skratt och debatt. De vill ge nya perspektiv på
det förflutna, belysa samtiden och tillsammans
forma framtiden.
Skulpturparken
Vartannat år genomförs Umedalen skulptur i
skulpturparken på Umedalen. Såväl svenska som
internationella konstnärer ställer ut sina skulpturer. Det finns också 44 permanenta verk i skulpturparken. Skulpturparken är gratis att besöka
och öppen året om, dygnet runt
Guitars – The Museum
På Guitars – The Museum visas den finaste gitarrsamlingen upp. Samlingen är en av de största
i världen med klassisk och epokgörande utrustning från bland annat Fender och Gibson, här
finns instrument som är tillverkade under 50-talet och som gjordes i väldigt liten upplaga.
Musik, dans och teater
Vita kuben
Vita kuben är Norrlandsoperans offentliga rum
för ljud-, video- och performancekonst. Målet är
att skapa nya möten och ge plats för konstnärliga
uttryck av tillfällig och prövande karaktär. Här är
det konstnärerna själva som bestämmer innehållet och Vita kuben har genom åren gästats av både kända svenska och internationella konstnärer.
Norrlandsoperan
Norrlandsoperan är ett scenkonsthus som ska
producera, främja och utveckla scenisk och
konstnärlig verksamhet. Varje år producerar
Norrlandsoperan två till fyra operauppsättningar och gästas dessutom av turnerande föreställ-
ningar. Norrlandsoperan producerar även konserter och festivaler och har en egen symfoniorkester som består av cirka femtio professionella
musiker.
Norrlandsoperan dans
Norrlandsoperan erbjuder varje år ett tjugofemtal olika dansföreställningar, genom egna produktioner, samarbeten och gästspel. Målet är att
erbjuda publiken både det experimentella och
nyskapande det etablerade och mer traditionella
inom dansen.
Umeå teaterförening
Umeå teaterförening är en del av Riksteatern och
arrangerar varje år ett späckat kulturprogram av
teater- och dansföreställningar till förmånliga
priser. Umeå teaterförening driver också Sagateatern som erbjuder allt från föreläsningar, kursoch föreningsverksamhet till internationella gästspel inom teater, musik, dans och föreläsningar.
Teaterfest
I maj varje år anordnas Teaterfest, teaterfestivalen för unga. Under en vecka med intensiva
speldagar finns möjlighet att se cirka 40 föreställningar som framförs av unga amatörer. Festivalen drivs av Kulturcentrum för barn och unga,
och Teatermagasinet, en kommunal teater- och
dramaverksamhet, står för utbudet.
Skuggteatern
Skuggteatern är en friteater i Umeå som turnérar
I Umeå anordnas massor av evenemang och festivaler varje år.
över hela landet med nyskriven dramatik och
improvisationsteater för barn och vuxna. Skuggteatern är Umeås enda stadsdelsteater, belägen i
Kulturhuset Klossen, på Ålidhem. Teatern har
en egen blackbox med sittplatser för upp till 90
personer.
Ögonblicksteatern
Ögonblicksteatern vill visa nya bilder av verkligheten genom att söka det hittills osynliggjorda och osedda. Förutom teaterföreställningar
sker här konserter, föreläsningar, möten och
mycket annat.
Evenemang och festivaler
På friluftsmuseet Gammlia finns möjlighet att uppleva hur ett västerbottniskt
kustjordbruk från 1800-talet kunde ha sett ut.
tivaler. Här kan människor, unga som gamla,
mötas med musiken som gemensamt intresse.
Visfestival på Holmön
Varje sommar anordnas visfestivalen på Holmön. Festivalen vill synliggöra visan och höja dess
status. Visfestivalen är mycket välbesökt och
bjuder på det bästa Norden har i visväg.
Littfest
Littfest, den största litteraturfestivalen i norra
Norden, genomförs i mars varje år. Under några dagar erbjuder den internationella litteraturfestivalen seminarier, föreläsningar, utställningar och föreställningar.
Samiska veckan – Ubmejen biejvieh
Umeå sameförening, Såhkie, arrangerar varje vårvinter en festival för samisk kultur. På
programmet står samiska föreläsare, konserter,
konst- och slöjdutställningar, film, teater- och
dansföreställningar med mera.
Made
På Made förvandlas Umeå till ett musikaliskt
inferno. Vid tre tillfällen under året presenteras
en mångfald av konstnärliga uttryck, konserter,
dans, konst och musikteater med artister från
hela världen.
Umeå open
Umeå open är Sveriges största inomhusfestival
för popmusik. Umeå open anordnas vanligtvis sista helgen i mars varje år och erbjuder
ett mycket stort utbud av aktuella artister som
lockar publik från hela landet.
House of metal
House of metal är en tvådagars inomhusfestival
med inriktning på metal i olika former. Till festivalen kommer cirka 25 band från Sverige och
övriga världen som spelar på fyra scener. Under
festivalen erbjuds även gratis clinics.
Umeå jazzfestival
Varje höst äger Umeå jazzfestival rum. Festivalen är en av Sveriges största och äldsta jazzfes-
Umefolk
Umefolk är Sveriges största folkmusikhändelse vintertid. I slutet av februari varje år sjuder
Tusentals aktiviteter
för ett friskare liv
Foto: Marie Lundin
Generationskören sjunger rock’n’roll ackompanjerade av Umeå musikskolas elever.
Umeå av konserter, dans och kurser. Umefolk
är en samlingsplats för folkmusikintresserade
från hela Europa där musiken lika ofta skapas i
improviserade möten som på scen.
Umeå europeiska filmfestival
Umeå europeiska filmfestival, UEFF, drivs av Folkets bio Umeå och bjuder på ett brett och varierat
program med fokus på den europeiska filmen. I
slutet av november genomförs festivalen som arbetar med tre grundteman; jämställdhet inom filmbranschen, det lokala samt film och samtal.
Sevärdheter och utflyktsmål
Mickelbo gård
På Mickelbo gård i Tavelsjö, cirka fyra mil
utanför Umeå, finns kafé, gårdsbutik och en
minidjurpark. I djurparken finns cirka 18 olika
djurarter och du kan få träffa bland annat kameler, alpackor, lamor och jakar.
Holmöarna
Holmöarna är en ögrupp cirka en mil utanför
fastlandet. Holmöarna har en rik kulturhistoria
och under sommaren finns mycket att uppleva,
som postrodd och visfestival. Här finns också
ett båtmuseum som visar ögruppens speciella
historia. Det finns också möjlighet att åka med
Slupen, en nytillverkad båt efter gammal förlaga
som tar besökare till naturreservatet Stora Fjäderägg. Här finns vandrarhem, fågelstation och
unika stenlämningar.
Foto: Per Lundberg
Umeå energicentrum
År 1899 startade turbinerna i Klabböle kraftverk på den södra sidan av Umeälven. Här finns
idag Energicentrum med en energiutställning
i kraftverksmuseet, experimentverkstad och
äventyrslekpark för barn samt kafé, fina picknickytor och en scen för musikuppträdanden.
Vackra hus i Djupvik
På gamla Storgatan i Djupvik finns mycket välbevarade trähus från sekelskiftet med fantasifullt
utformade balkonger. Flera hus i området har
också utsiktstorn som förknippas med sjöfarten.
Djupvik är upptagen som en kulturhistorisk
miljö av länsintresse i den fysiska riksplaneringen och ett måste för arkitekturintresserade.
Fornstigen i Obbola
Obbola hembygdsförening har ställt i ordning
Fornstigen, en fyra kilometer lång stig som visar
fornminnen och berättar om det forntida skärgårdslivet i Obbola. Stigen startar vid kyrkans
parkeringsplats.
Arboretum Norr
Arboretum Norr vid Baggböleforsen är en
skogsträdgård med träd och buskar från när
och fjärran. På cirka 14 hektar finns över 1 700
exotiska vedartade växter fördelat på cirka 280
olika arter eller sorter. Genom arboretet löper
mer än tre km iordningställda stigar.
Skriva ditt livs historia, dansa balett eller sjunga rock’n’roll i Generationskören. Det ska vara roligt att vara senior i Umeå.
I Umeå är kulturen en naturlig del av livet
för seniorerna. Här finns möjlighet att vistas
på 76:an – seniorernas eget hus, stadsvandra i
lugnt tempo eller delta i sommararrangemang
i Döbelns par.
– All forskning pekar på att hjärnan behöver stimulans. Stimulans får man genom att
göra roliga saker, som att lösa korsord, dansa,
måla eller sjunga. Man mår bättre om man är
stimulerad, säger Eleanor Bodel, verksamhetsansvarig.
Kultur för Seniorer – Kultur och hälsa
är ett nätverk som strävar efter att göra kultur tillgänglig för Umeås seniorer. Nätverket
består av föreningsliv, kyrkor, Norrlandsoperan, pensionärsföreningar, skolor och studieförbund som arrangerar kultur, mestadels
på dagtid, anpassad till seniorernas smak och
önskemål. Varje år anordnas ungefär 8 000
aktiviteter riktade till seniorer. Nya aktiviteter
tillkommer hela tiden.
Kultur är en hälsofaktor
Generationskören är en av de populäraste
aktiviteterna. Kören har cirka 400 medlemmar som enbart sjunger rungande, gungande
rock’n’roll. Generationskören har spelat in två
skivor och genomfört musikteatern ”Showen”.
I Showen medverkar, förutom kören, dansande och musicerande seniorer.
– Det är cirka 140 personer som repar
varje vecka och de tar sig till Midgårdsskolan
i regn och rusk för att de tycker att det är så
himla roligt.
Modern forskning visar att kulturell stimulans främjar hälsan och därför bör ingå i
omsorgen om äldre. Som ett extra kvitto fick
Kultur för Seniorer – Kultur och hälsa i Umeå
ta emot World leisure organization international innovation prize 2010 för sitt arbete med
att tillgängliggöra kultur för Seniorer.
– Livet som pensionär kan bli väldigt långtråkigt om man inte hittar nya och stimulerande aktiviteter. Kultur är en hälsofaktor under
livets gång och en friskfaktor vid sjukdom,
säger Eleanor Bodel.
Läs mer om alla aktiviteter för seniorer på
www.umea.se/senior.
7
I Umeå anordnas massor av roliga lovaktiviteter och festivaler för unga. Foto: Henrik Olofsson
Roliga aktiviteter för unga i Umeå
Du som är ung i Umeå har ett brett utbud på aktiviteter. Här finns bland annat tolv fritidsgårdar, ungdomens
hus och ett aktivitetscentrum – dessutom arrangeras festivaler och lovaktiviteter varje år.
Umeå kommun driver tolv fritidsgårdar för
ungdomar 13−17 år, Hamnmagasinet med
målgrupp 15−25-åringar och Kedjans aktivitetscentrum på Ersboda som har det bredaste
målgruppsspannet på 10−25 år. All verksamhet
utgår från ungdomarnas egna idéer och på varje
mötesplats finns personal som arbetar för trygghet och för ett bra bemötande.
Umeå kommun arrangerar också lovverksamhet och gör större arrangemang som till
exempel discon, festivaler och läger tillsammans
med ungdomar. Alla våra mötesplatser är drogfria.
www.umea.se/ung
Webbplatsen www.umea.se/ung är informationsnavet för fritidsgårdarna, en plats med en
massa bra grejer för dig som är ung och bor i
Umeå. Där kan du bland annat få tips om bra
saker som händer i stan, läsa artiklar, vara med
i tävlingar och där hittar du också fritidsgårdarnas och Hamnmagasinets webbsidor.
Skateparken Sparken
I Umeå ligger en av Sveriges störta skateboardparker för skate, inlines och BMX. Här får nybörjarna möjlighet att träna och de avancerade
åkarna får riktiga utmaningar. Sparken ligger
intill Hamnmagasinet och är en del av delen
Ung & Aktiv i Staden mellan broarna. I parken
arrangerar också en skateparkförening tävlingar,
uppvisningar och kurser.
Broparken – en plats för
möten och aktiviteter
I Broparken, i närheten av Hamnmagasinet,
finns en unik, platsanpassad parkourpark, ytor
för stadsodling, framträdanden, aktiviteter och
solbad. Parken är också anpassad för att kunna användas på vintern, bland annat för snow-
boardåkning. Utformningen av parken är resultatet av ett långt samarbete mellan Umeå kommun och unga i Umeå.
Vad händer på loven?
I Umeå händer det mycket på loven, men hur
får du reda på allt kul som händer? På www.
umea.se/handerpalovet hittar du lovaktiviteter
som arrangeras av Umeå kommun, studieförbund, föreningar och enskilda individer. Du
kan också lämna egna tips på aktiviteter.
Upplev Umeås nya parker
Nu är Umeälven ännu mer tillgänglig för Umeåborna. Flera nya parker binder
ihop grönområdena och skapar ett stort område för avkoppling och aktiviteter.
De senaste åren har Umeå kommun omvandlat
staden längs älven och stort fokus har legat på
att göra stråket lättillgängligt och användbart
under alla årstider. Området är uppdelat i flera
olika parker.
– Vi har velat ha skillnader i karaktärer i parkerna längs hela stranden. Alla ska kunna hitta sin
plats. Det ska vara upplevelserikt och vi ska kunna
ta emot olika typer av evenemang, säger stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm, Umeå kommun.
Broparken har fokus på barn och unga och
innehåller bland annat en specialbyggd par8
kourpark i betong, en amfiteater och en scen
för mindre evenemang. På vintern kan en del
av parken omvandlas till en snowboardpark. En
lekpark för yngre barn har också länkats ihop
med en hinderbana ner till parkourparken för
att uppmuntra de yngre barnen till parkour.
I anslutning till Broparken ligger skateparken Sparken.
– Den största vinsten är att man har lyckats
få ihop de här delarna så att det ändå känns som
ett enhetligt parkstråk.
Attraktiv stadsmiljö året om
Den nya Rådhusparken är en vacker grön mötesplats med utsikt över älven. Parken har fått
många nya träd och planteringar, vacker belysning och uppvärmda sittplatser.
– Rådhusparken är finparken där esplanaden möter älven och med Rådhuset i fonden,
säger Anna Flatholm.
Den nedre delen av parken är ett älvsnära
parktorg och formspråket är anpassat så väl till
parken som till Kulturhuset Väven.
Årstidernas park ligger mellan Kyrkbron och
Rådhusparken. Här finns det aktiviteter året om.
– Stadsmiljön ska kännas attraktiv även vintertid. Vi tänker årstider och jobbar för att det
alltid ska kännas att det är attraktivt att gå ut i
parken, oavsett årstid.
Årstidernas park kommer också att skifta i
karaktär efter årstiderna, både vad gäller belysning och växtmaterial.
– I parkerna får man verkligen uppleva älven
och det norrländska ljuset. Det är platser för alla
med möjlighet till både en fika och en löprunda, säger Anna Flatholm.
Vad gör barnfamiljer i Umeå?
Norrbyskär
- hela familjens skärgårdsö
Jörgen Boman, Rödäng,
Emma 6 år och Hanna 4 år
My Lindgren,
10 år
– På vintern åker vi ofta pulka på Bräntberget
och skridskor på Nolias bandybana. Vi besöker
Grubbebiblioteket och Emma har nyss fått ett
eget lånekort. På sommaren badar vi gärna på
vår favoritstrand Brännäset i Sörmjöle. Ett utflyktsmål som är toppen för hela familjen är att
åka till Mickelbo gård som ligger fyra mil norr
om Umeå. Mickelbo gård är ett jordbruk och
en djurpark där vi bland annat får träffa kameler, lamor, alpackor, påfåglar och åsnor.
– Något som alltid är kul är att besöka är
Västerbottens museum och Bildmuseet. Där
finns alltid roliga saker att ta del av för stora
och små.
– Jag går på ridning därför brukar jag vara
mycket på Hippologum. Det är kul att vara
med hästarna där och att få lära sig rida. Det
finns också två stallkatter där som jag brukar
klappa.
– På lördagar brukar vi gå på Kulturcentrum
för barn och unga på Hamnmagasinet. Det roligaste där är att pyssla och äta fika. Jag tycker
det nya biblioteket är bra och väldigt fint. Det
finns många bra ställen där man kan sitta och
läsa. De har väldigt bra faktaböcker.
– På sommaren är jag ofta på MSK Arena
och spelar fotboll med mina kompisar. På vintern åker jag slalom på Bräntberget.
www.norrbyskar.se
Provläs VK i 14 dagar!
VK håller dig uppdaterad på lokala
nyheter, sport, näringsliv, kultur,
nöje och mycket mer. Du väljer
själv hur du vill ta del av våra
nyheter: I tidningen, på webben,
i mobilen eller i surfplattan.
Öppet årets alla dagar!
Måndag–söndag 10–19
Gratis parkering!
Brännlandsvägen 56 • 090-300 46
www.leoslekland.se
HÄSTSJUKVÅRD ALLA RASER
Leg. vet. Maria Conradsson
Specialistkompetens i hästens sjukdomar
Leg. vet Elin Svonni
Telefontid säkrast vard. 7.30-8.30
Tel. 090-223 30 – Umåkers Travbana
www.evidensia.se
I Umeå
är det billigt
att parkera
bekvämt!
Tel. 090-13 53 33
__________________________________________________________________________
ADRESS
[email protected]
Norrlandsgatan 17
Ja tack! Jag vill läsa VK Bas utan kostnad 14 dagar.
__________________________________________________________________________
NAMN
Gymmet i centrum
Styrketräning
Konditonsträning
Massage
Personlig träning
Med VK Bas får du:
✔ Tidningen måndag till lördag
✔ Alla nyheter på vk.se med VK+
✔ VK:s kundklubb fylld med
erbjudanden
2 timmar för 15 kronor
i parkeringshusen Nanna, Parketten och Dragonen
__________________________________________________________________________
POSTNUMMER/ORT
VÅNING
LÄGENHETSNR
__________________________________________________________________________
TELEfONR
PERSONNUMMER
VK
BETALAR
PORTOT
Västerbottens-Kuriren
Svarspost
900 001 200
908 10 Umeå
__________________________________________________________________________
E-POST
- med parkeringsservice i centrum
www.upab.umea.se · 090-16 15 50
Erbjudandet avser VK Bas gäller endast de hushåll i Västerbottens län som inte redan har VK eller
har prenumererat på VK de senaste fyra månaderna. Erbjudandet gäller endast en gång per hushåll.
9
Foto: Mikael Lundgren, Bild i Norr, Sweden
Konstnärligt
campus är ett
centrum för
kreativitet
Konstnärligt campus är en kreativ
miljö för verksamma inom arkitektur, design, konst och digital kultur
i Umeå. Dessutom är det en spännande mötesplats för Umeåbor.
Det är kanske inte så konstigt att Umeå är Norrlands främsta studentstad. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet erbjuder tillsammans över 150 utbildningsprogram och flera tusen fristående kurser.
Konstnärligt campus, som invigdes 2012, är
det största enskilda projektet i Umeå universitets historia sedan universitetet inrättades. Här
ryms Arkitekthögskolan, Designhögskolan,
Konsthögskolan, Bildmuseet, Sliperiet och den
digitala experimentverkstaden HUMlab-X.
Här finns också ett av Umeå universitetsbiblioteks filialbibliotek med inriktning arkitektur,
design och konst och ett kafé och lunchrestaurang med utsikt över vackra Umeälven.
Delar av Konstnärligt campus är öppet
för allmänheten med aktiviteter som utställningar, föreställningar och föreläsningar inom det konstnärliga området.
manslagning av Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan och Skogsmästarskolan. I Umeå finns huvuddelen av
den skogsvetenskapliga fakulteten som ger
jägmästarprogrammet och mastersprogrammet
Management of fish and wildlife populations.
SLU i Umeå är centrum för skogsforskningen i landet. Forskningen har stor spännvidd
– från molekylärnivå till landskapsperspektiv.
Dessutom finns institutionen för norrländsk
jordbruksvetenskap vid SLU i Umeå.
På Röbäcksdalen, söder om Umeälven, bedriver institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap forskning i en tvärvetenskaplig miljö med
fältförsök och forskningsladugård. Här finns också Biobränsletekniskt Centrum, en pilotanläggning för forskning kring förädling av biomassa.
Samtidskonst och visuell kultur
Den största publika satsningen är Bildmuseet
med nästan 100 000 besökare årligen. Museibyggnaden, ritad av Henning Larsen Architects i samarbete med White, breder ut sig
över sju våningsplan vid Umeälvens strand.
Museet är både ett centrum för samtidskonst
och visuell kultur och en plats för upplevelse,
reflektion och diskussion.
Sliperiet är en ny mötesplats för forskare,
studenter, näringsliv och offentliga organisationer. Här finns inkubatorn Uminova eXpression och Sveriges första FabLab med med
bland annat 3D-skrivare och laserskärare.
Satsningen på Konstnärligt campus är
finansierad av Umeå universitet, Umeå kommun och Balticgruppen.
Foto: Andreas Nilsson
Stort utbildningsutbud i Umeå
Umeå har ett stort och spännande utbud av utbildningsmöjligheter. Här finns två universitet
samlade på ett campus som lockar studenter
och forskare från hela världen.
Umeå universitet
Umeå universitet invigdes år 1965. Då fanns här
en tandläkar- och en läkarutbildning. Sedan dess
har mycket förändrats. I dag är Umeå universitet
ett av Sveriges största universitet med utbildning
och forskning inom fyra fakulteter: humanistisk,
medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig samt Lärarhögskolan.
Umeå universitet har cirka 32 000 studenter
och erbjuder fler än 150 utbildningsprogram
och 1 600 fristående kurser. Det är också ett
framgångsrikt forskningsuniversitet. Här finns
några av Sveriges och världens främsta forskare
inom bland annat växt- och skogsbioteknik, infektionsbiologi och åldrandeforskning.
Samlat campus
På universitetsområdet, campus, finns nästan alla
utbildningar samlade inom gångavstånd och med
närhet till det mesta finns möjlighet att träffa studenter och forskare från olika länder och kulturer.
Mitt på campus finns Universum med studieplatser, frisör, lunchrestaurang och kafé samt Aula
Nordica för konserter och högtidsfirande.
Sveriges lantbruksuniversitet
På universitetsområdet finns ytterligare ett universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Universitetet skapades 1977 genom en sam-
EN AV SVERIGES MEST VÄXANDE STÄDER BEHÖVER DIG
Jobba i Umeå kommun
Umeå är en av Sveriges mest spännande städer. Kommunen är en stor
arbetsplats och har en viktig roll i stadens utveckling och tillväxt.
Här finns en imponerande bredd på kompetensen. Hos oss arbetar lärare,
ekonomer, personliga assistenter, bibliotekarier, rektorer, undersköterskor,
ingenjörer och många fler. Vi söker alltid nya medarbetare inom olika
yrkesområden. Vill du bli en av oss?
Se alla våra lediga jobb på www.umea.se/jobb
Umeå kommun är regionens
största arbetsgivare. Med
gemensamma krafter skapar vi
välfärd och samhällsnytta för
kommunens invånare. Med jobbet
följer goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen!
Umeå är en kulturstad i Europa.
Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt
utbud av kultur och fritid.
www.umea.se/kommun
10
One of Sweden’s best
schools will open in
Umeå in August 2015 for
students in grades 4-9
waldorfumea.se
Välkommen att höra av dig till oss!
090-16 59 53
Mån–fre 11.00–12.00 & 13.00–14.30
[email protected]
www.skola.umea.se/musikskolan
Välkommen till Umeå här finns allt för alla
Learn to command English - the key to the world.
High academic expectations - helping every
student to reach their potential.
A safe and calm environment - where teachers
can teach, and students can learn.
Read more and apply today to secure your place at:
www.umea.engelska.se
090 200 7 300 - [email protected]
Välkommen till oss!
Är ni intresserad av att veta mer?
Gå in på vår hemsida
www.karlavagnen.eu där ni kan
läsa mer om familjedaghemmen
eller kontakta förskolechef
Mikael Westerlund 070-6952360,
[email protected]
Umeå Montessoriskola är en fristående skola.
Vi har elever från förskola till och med årskurs 6 samt fritidshem.
Skolan ligger på Umedalen i Umeå.
För mer information gå in på www.umeamontessoriskola.se
Kontakta oss via tel: 090-12 74 00 eller [email protected]
Bilprovningen i Umeå
Hos oss kan du besikta mc, personbil
eller lätt lastbil med max totalvikt
2 800 kg. Du hittar oss vid Jysk och
Rusta.
Mån-fre: 7-18
Boka tid: 0771-600 600 eller via vår
webb www.bilprovningen.se/boka.
Välkommen till Bilprovningen på
Ersboda, Formvägen 8 i Umeå.
www.bilprovningen.se/umeå
11
Trygg och
utvecklande förskola
Förskolan ska vara rolig och trygg
och samtidigt lägga grunden för ett
livslångt lärande. I Umeå kommun
finns en förskoleverksamhet med hög
kvalitet, det visar våra återkommande
undersökningar. I kommunen finns ett
åttiotal kommunala och cirka tjugo
enskilda förskolor samt familjedaghem för barn från ett till fem år.
Umeå kommun har ett mål att minska barngruppernas storlek samtidigt som volymen av
barn har ökat fram till nu. Därför har utbyggnaden av förskoleavdelningar varit prioriterat
de senaste åren. Alla barn som står i kö erbjuds
plats inom ramen för fyra månader. Det finns
många förutsättningar att föräldrar erbjuds plats
där de önskar men alla kan inte få sitt förstahandsalternativ.
En del av förskolorna arbetar enligt en speciell pedagogik, som Reggio Emilia, Waldorfeller Montessoripedagogik. Centralt i Umeå
finns Hedlunda förskola, en verksamhet som
genomsyras av hållbart lärande. Huset är Norrlands första offentliga passivhus och verksamheten arbetar med Reggio Emilia-filosofi och
genusperspektiv. Det finns också allergi-, hörsel- och tal- och språkförskola. Umeå är förvaltningsområde för finska och samiska vilket innebär att ditt barn har rätt till förskola på finska
eller samiska. I Umeå finns för närvarande en
förskoleavdelning på finska.
För föräldrar som arbetar obekväma arbetstider finns en förskola öppen dygnet runt och
på helger. Lokaler som är anpassade för att ge
trygghet och lugn för barn i åldrarna 1−12 år.
På www.umea.se/kommun under rubriken
Utbildning och barnomsorg är det enkelt att
hitta kontaktuppgifter till och information om
de olika förskolorna, hur de arbetar och vad
som utmärker respektive förskola. Där finns
dessutom möjlighet att ansöka om barnomsorg
direkt via webben. Blanketter kan också beställas via kommunens växel, telefon 090-16 10 00.
En grundskola för alla
Skolan i Umeå vill inspirera elever
till nyfikenhet, upptäckarglädje och
lust att lära. Alla barn och elever har
något att bidra med och alla har sina
egna talanger och styrkor. Ett brett
utbud av kommunala och fristående
skolor i Umeå gör att alla kan hitta en
skola som passar.
Skolan ska vara en plats där alla trivs och har
möjlighet att utforska livet och världen. De
elevenkäter som regelbundet genomförs visar
också att de allra flesta eleverna trivs bra i sina
skolor. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet är dessutom högre i Umeå än i riket som
helhet. Det gäller både till yrkesförberedande
gymnasieprogram såväl som för högskoleförberedande gymnasieprogram.
Det finns ett femtiotal grundskolor i Umeå
med kommundelar. På www.umea.se/kommun
under rubriken Utbildning och barnomsorg
finns information om de olika grundskolorna i
Umeå och vad de erbjuder.
Alla barn har en garanterad plats nära hemmet, men kan givetvis göra ett val till den skola man önskar. Som nyinflyttad ska målsman
dock skicka in en anmälan om en ny elev.
Blanketter för anmälan kan laddas hem i
kommunens blankettbank på www.umea.se/
kommun eller beställas via kommunens växel,
telefon 090-16 10 00.
Tidigt stöd för
bättre måluppfyllelse
Grundstenarna för att lyckas i skolan i dag
är läskunnighet, läsförståelse, god taluppfattning och förståelse för grundläggande
begrepp i svenska och matematik. Skolan i
Umeå arbetar därför aktivt med att barnen
ska nå målen i skolan och minimera antalet
barn som inte klarar målen.
Stor vikt läggs på att ge eleverna stöd att
tidigt nå grundläggande kunskaper och fär-
digheter i matematik och svenska. En av de
viktigaste uppgifterna hos förskolan, förskoleklassen och skolan är att barnen och eleverna får chansen att utveckla kunskaper och
färdigheter som är viktiga förutsättningar
för skolframgång, vilket innebär att lärarens/
pedagogens kompetens och ständiga arbete
för förbättrad undervisning är extra betydelsefullt.
Gemenskap och
glädje på Musikskolan
I Musikskolan får barn och unga lära sig spela instrument och sjunga,
både enskilt och i grupp. Utöver det musikaliska hantverket lär sig
barnen också att samarbeta mot ett gemensamt mål.
Alla barn från årskurs tre och ungdomar upp
till sista året i gymnasiet kan söka till Musikskolan. Terminskostnaden som varje elev betalar är endast femton procent av den verkliga
kostnaden eftersom kommunen subventionerar resten.
– Musik är gemenskap och glädje. Musikskolan har som målsättning att ge alla barn och
unga, oavsett bakgrund, tillgång till det, säger
enhetschef Åsa Linghult, Umeå kommun.
De flesta musikskoleelever har en lektion i
veckan och utöver det finns möjlighet att delta i orkestrar, ensembler och körer för samma
avgift. Terminerna avslutas ofta med en föreställning.
– Eleverna lär sig att samarbeta och lyssna
på varandra. Alla kan inte vara solister, men
man kan vara en del i en helhet som blir så
mycket bättre. Det är en stor upplevelse, säger
Åsa Linghult.
12
Ny kör- och orkesterskola
Hösten 2013 startade kör- och orkesterskolan El
Sistema i Musikskolans regi. Målet är att barn
ska få spela och sjunga ofta och på så sätt ge
möjlighet till musikaliska och sociala framsteg.
Den stora samarbetspartnern är Norrlandsoperan som också står som kulturell förebild.
Med ett nära samarbete mellan förskola, skola
och studieförbund omfattas i dag 415 barn från
Ålidhem- och Ersbodaområdet av El Sistema
med rytmik, kör- och orkesterträning och familjeträffar – ”Vänstay”.
Målsättningen är bland annat att stärka
barns självkänsla och skapa nya orkestrar. Kören och orkestern kan ses som ett minisamhälle
där alla behövs med sin stämma och där man
måste öva, samarbeta och respektera varandra
för att uppnå ett gemensamt mål.
– Musiken är ett gränsöverskridande språk,
en stark kraft som förenar och berör, säger Åsa
Linghult.
Gymnasieskola med stor valfrihet
Gymnasieskolorna i Umeå erbjuder ett brett utbildningsutbud, med både studieförberedande och yrkesförberedande
program. Här finns också flera riksrekryterande program och lärlingsutbildningar.
Skolorna erbjuder stimulerande och kreativa
miljöer. Digital kompetens är viktig och därför
får alla elever på de kommunala gymnasieskolorna tillgång till en bärbar dator under hela
gymnasieutbildningen. Det finns förstås även
trådlös uppkoppling i alla kommunala gymnasieskolor.
Brett utbud
I Umeå kommun finns ett stort utbud av kommunala och fristående gymnasieskolor som
erbjuder samtliga nationella gymnasieprogram
och gymnasiesärskola. På Dragonskolan kan
man läsa programmet InterClass där undervis-
ningen till största delen sker på engelska. De
kommunala gymnasieskolorna har också lärlingsutbildningar inom barn- och fritid, byggoch anläggning, handel- och administration,
restaurang- och livsmedel, naturbruk, VVS- och
fastighet samt industritekniska programmet. De
flesta kurser ges då i verklig arbetsmiljö ute på
ett företag vilket ger praktisk kunskap, arbetslivserfarenhet och kontakter.
Branschanpassad utbildning
College är en branschanpassad utbildning som
finns på ett par av de kommunala gymnasieskolorna. Collegeutbildningarna erbjuder både
teori och praktik och har en nära koppling till
lokala företag, vilket ger goda möjligheter till
praktik, projektarbeten och sommarjobb. I dag
finns Teknikcollege Bothnia på Dragonskolan
och Vård- och omsorgscollege på Fridhemsgymnasiet.
perimentera och fördjupa sina kunskaper och
erfarenheter i naturvetenskap, teknik och matematik. Det finns också möjlighet till både studier och praktik utomlands när du studerar på
någon av Umeås kommunala skolor.
Studera utomlands
De kommunala gymnasieskolorna har ett intensivt samarbete med Umeå universitet. Tillsammans utvecklar kommunen, universitet och
näringslivet Umevatoriet, en verksamhet
som ger barn, elever och pedagoger möjlighet
att tillsammans med kompetent personal ex-
På www.umea.se/skola kan du läsa mer om
gymnasieskolorna i kommunen samt om hur
du söker till gymnasiet och vilka ansökningstider som gäller. Vill du hellre ringa är telefonnumret 090-16 10 00. Be att få prata med
någon av studievägledarna på gymnasiet för att
få veta mer om de olika utbildningsvägarna.
Kontakt
Har du inte slutfört gymnasiet?
Ett livslångt lärande
Om du inte har slutfört gymnasiet och vill ha hjälp med att hitta lämplig
sysselsättning kan du vända dig till oss på Ungdomstorget.
Viva vägledning administrerar vuxenutbildningen i Umeå kommun och har studie- och yrkesvägledning för dig som är vuxen. Välj mellan olika studieformer: schemalagd undervisning
dag eller kväll, närdistans eller distans. Du kan göra din ansökan till den kommunala vuxenutbildningen, om du är skriven i Umeå kommun, på deras webbplats www.umea.se/vux. Här
finns mycket av den information du behöver för att hitta rätt vuxenutbildning.
Hör av dig till oss via ungdomstorget.nu eller skicka ett sms till 070-308 04 86 så kontaktar
vi dig.
Umeå kommun har aktivitetssansvar för alla ungdomar 16–20 år som inte har gymnasieexamen. Det innebär att vi är skyldiga att hålla oss informerade om vad du har för sysselsättning och erbjuda lämpliga åtgärder.
För mer information:
Viva vägledning, telefon 090-16 17 20, [email protected], www.umea.se/vux
13
Kvarkens skärgård bjuder på många fina upplevelser.
Stort utbud av idrottsUmeå ligger mitt i vacker, varierad
natur som ger en mångfald av upplevelser, oavsett årstid. Här kan du ägna
dig åt praktiskt taget vilken idrott du
vill, hitta ett andningshål i vardagen
och fylla på med kraft.
utefter kusten finns flera småbåtshamnar som
drivs av lokala båtklubbar som erbjuder gästplatser i mån av plats. Runt om i skärgården
finns många fina naturhamnar ute på öarna
och skären. Kontakta båtklubbarna direkt när
du behöver båtplats. Kontaktuppgifter och mer
information finns på www.umea.se/kulturfritid.
Cykling
Bad och simning
Fiske
Naturreservat
I Umeå är det nära till både hav och sjö. Vid
västra Kvarkens strand ligger de fina havsbaden
Bettnessand, Fläse, Norrmjöle och Simphamn
med lena sandstränder, omklädningsrum, toaletter, grillplatser och servering. Stränderna är
tillgängliga för funktionsnedsatta med närhet
till mer avskilda vikar och klippor. Vid natursköna Bölesholmarna längs med Umeälven
finns en familjevänlig badvik med sandstrand.
För den som föredrar sötvattensbad finns fina
naturbad i Stöcksjö och Nydalasjön. Vid Nydalasjön ligger även Umelagun, ett tempererat
utomhusbad med bubbelpooler, vattenrutschbanor och hopptorn. Dessutom finns en handikappanpassad strand vid den södra delen av
Nydalasjön.
I Umeå finns fyra simhallar med möjlighet
till motionssim och lek – Umeå simhall, Sävar
simhall, Vallabadet i Hörnefors samt Storsjöhallens bad i Holmsund, som även innefattar
Aquarena, ett upplevelsebad med vattenrutschbanor, vattenleksaker och djungellagun för barnen. Läs mer på www.umea.se/bad.
Båtliv
Umeås närhet till Kvarkens underbara skärgård
erbjuder stora möjligheter till trevliga upplevelser med båt. I skärgården kan du upptäcka alla
vackra öar med lugna havsvikar, vackra stränder och rik kulturhistoria. Längs Umeälven och
14
För den fiskeintresserade finns goda möjligheter
till napp i Umeå. I kustområdena finns ett av
landets bästa gäddfisken, framförallt i åarna och
älvarnas mynningar. I Umeälven fiskar du gratis
handredskapsfiske från E4-bron och nedströms
till kusten. I älven finns chans till napp på stora idar, braxnar, abborre och harr. I Umeälven,
Hörneån och Sävarån finns både havsöring och
lax. Sjöarna i Umeå erbjuder goda fiskemöjligheter med både naturligt producerad fisk och
även put and take-vatten.
Fiskekort krävs för fiske i samtliga vatten
förutom Umeälven samt kusten. Kom ihåg
att du som sportfiskare alltid är skyldig att
följa gällande regelverk. Läs mer om fiske på
www.umea.se/fiske.
Golf
Umeå är ett Mecka för golfaren. Här finns fyra
närliggande golfbanor för både proffs och amatörer.
Umeå golfklubb i Holmsund är störst med
sina 27 hål.
Sörfors golfanläggning har en 18-hålsbana
av parkkaraktär.
Norrmjöle golfbana har 18 hål som slingrar
sig genom en kuperad tallhed med klippor och
små sjöar.
En cykeltur i Umeås vackra omgivning är stärkande för både kropp och själ. Till din hjälp
finns en cykelkarta över Umeås tätort med omnejd. Kartan finns att hämta i stadshusets reception, på Turistbyrån på Renmarkstorget eller att
ladda ned från www.umea.se/cykel.
Umeå har en vacker skiftande natur och de tiotal naturreservaten i närområdet ger en storslagen upplevelse året runt utan att kosta något.
Bara inom några mils radie kan du göra utflykter till skärgård, vandra i skog, promenera längs
märkta leder, paddla i fina vattendrag, klättra
bland grottor och upptäcka ovanliga växter på
ängar. Du hittar mer information och kartor på
www.umea.se/friluftsliv.
Holmöarna
Holmöarna är Sveriges största skärgårdsreservat.
Ögruppen ligger cirka en mil utanför fastlandet
och har en varierande natur med småmyrar, sjöar, gråalskog vid stränderna och granskog längre
in. Till Holmöarna kan du ta färjan som går
från Norrfjärden.
Grottor
Det finns ett flertal spännande grottor att
upptäcka i Umeå, grottor som har bildats vid
gamla strandlinjer eller genom jordbävningar när inlandsisen började smälta. Vid flera
av grottorna finns vägvisare utplacerade. Det
finns även en skrift om grottorna att beställa på
www.umea.se/friluftsliv.
Vandringsleden Ume älvdal
Vandringsleden längs Umeälven startar i Umeå
centrum och slingrar sig sedan fram genom
Umeälvens vackra dalgång, förbi historiska
minnesmärken och kulturbygder. Längs leden
finns många möjligheter till naturupplevelser
och kulturhistoriska miljöer. Leden är cirka
femtio kilometer lång och kan upplevas från
cykel, bil eller båt.
Hälsans stig
Hälsans stig är en tio kilometer lång slinga som
går i omväxlande miljö i Umeå. Leden är ett
samarbete mellan Umeå kommun och Hjärtoch lungsjukas riksförbund. Den kom till för
att inspirera till motion för folkhälsans skull.
Hälsans stig finns i flera länder i Europa och
världen. Karta över Hälsans stig i Umeå finns
på www.umea.se/friluftsliv.
Ridklubbar
I Umeå finns flera ridklubbar som erbjuder
lektioner för både barn och vuxna, bland annat
Umeå ryttarförening, Södra Umeå ryttarförening, Åbackens ridskola, Stöcke ponnyförening, Islandshästcentrum i Norr samt Röbäcks
4H-gård. Flertalet av ridklubbarna erbjuder utöver ridlektioner även tävlingsverksamhet samt
uthyrning av uppstallning till privatryttare.
Idrottsanläggningar
I Umeå finns idrottsanläggningar för de allra flesta sporter. I nära anslutning till universitetsområdet finns Iksu Sport. Det är idag Europas största
träningsanläggning utbredd på 21 000 kvadratmeter. Här finns möjlighet till gym, gruppträning, bad och träningsytor för olika lagidrotter. I
anslutning till campus finns också Campus Arena som erbjuder friidrottsmöjligheter.
Vid Nolia idrottscentrum finns fotbollshall, konstgräsplaner, badminton- och tennishall, innebandyplaner, friidrottshall, ishall och
Under vintern bjuder Umeå på många spännande sportevenemang. Foto: Ann-Margrethe Iseklint
och fritidsaktiviteter
konstfrusen bandyplan samt curlinghall.
På Gammliaområdet finns ett idrottscentrum med tre arenor för inomhusidrott. Inomhus finns en arena som har en läktarkapacitet
på 1 300 personer och en som rymmer 2 700.
Den större går att dela av i två hallar. Här finns
dessutom styrketräningshall, lokaler för bågskytte, boxning, dans, taekwondo, kampsport,
gymnastik, brottning- och judohall samt en fotbollsstadion med uppvärmt konstgräs.
På T3 Center på Teg hittar du Umeås nav
för ishockey och andra skridskosporter. Arenan
rymmer 5 400 åskådare vid ishockeymatcher
och erbjuder träningstider för föreningar samt
tider för allmänhetens åkning.
Vid sidan av de stora idrottsanläggningarna
finns också en uppsjö av mindre hallar som kan
bokas av både föreningar, företag och privatpersoner för olika ändamål. För att boka tid i en
lokal kontaktar du [email protected]
Vintersport
I närheten av Umeå finns flera skidbackar för
utförsåkare. Bräntberget på Mariehem har två
liftar och nedfarter med big jumps och rails,
samt en pulkbacke. Du kan också åka skridskor
på väldigt många ställen. Det finns ett stort utbud av spolade isbanor som oftast hittas vid en
skola. Dessutom kan vi erbjuda skridskoåkning
i ishallar. Läs mer på www.umea.se/isbanor.
För långfärdsåkaren prepareras otroligt
många mil skidspår i Umeå varje vinter. I Umeå
tätort finns elljusspår i olika längder på Gammlia, Nydala, Gimonäs, Teg, Umåker, Backen,
Rödberget och Ersboda. På Nydalaområdet prepareras dessutom ett konstsnöspår varje år för att
förlänga skidsäsongen. En skidspårskarta har tagits fram över Umeås alla skidspår, som finns att
hämta på www.umea.se/skidspar. Här finns även
en karta över vinterstigar för dig som promenerar
eller tar med dig hunden ut i skogen.
Fullt av upplevelser
i nya badhuset
Nu får Umeåborna ett nytt modernt badhus mitt i stan med fler
bassänger, gym och en upplevelsedel med vattenrutschbanor,
strömkanal och bubbelpool. Badet ska vara klart och öppna under
hösten 2016.
Umeås badhus är gammalt och måste ersättas. Därför byggs nu ett helt nytt badhus vid Västra Kyrkogatan i centrala stan.
Det nya badet har också mer att erbjuda – en stor multibassäng för motionssim, vattengympa och simtävlingar, en rehab-bassäng, gym samt en upplevelsedel
med bubbelpool, strömkanal och flera rutschbanor i olika längder.
Läs mer om det nya badhuset på navet.umea.se.
15
Umeå fortsätter att växa och stärka sin roll som tillväxtmotor i norra Sverige.
Foto: Anna-Karin Drugge
Umeå – norra Sveriges tillväxtmotor
Universitetsstaden och björkarnas stad. De är de två vanligaste associationerna bland svenskar runt om i landet när de hör ordet Umeå. Men visste du att
Umeå är en av Sveriges ledande tillväxtorter?
En vanlig missuppfattning är att den offentliga
sektorn dominerar arbetsmarknaden, och att
den privata sektorn är mycket mindre och har
en svag utveckling. Inget kunde vara mer fel.
Sedan mitten av 1990-talet har tillväxten i
form av nya arbetstillfällen nästan helt uteslutande skett i den privata sektorn. Den statliga
och kommunala sektorn ligger kvar på samma
nivå, detta trots att både Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet breddat och utvecklat sina verksamheter under samma period.
– Umeå växer med näringslivet och universiteten. Vi har 34 000 studenter och många starka forskningsmiljöer. Här finns hög kompetens
och en välutbildad arbetskraft. Vi har dessutom
många framgångsrika och världsledande exportföretag samt många nya, spännande företag inom
bioteknik, IT och tjänstesektorn, säger Roland
Carlsson, näringslivschef Umeå kommun.
Skogsmaskiner, digitala trumljud, löshår
och Västerbottensost
Bland Umeås större företag kan nämnas Volvo
lastvagnar (lastbilshytter), Komatsu Forest
(skogsmaskiner), Ålö (frontlastare), GE Healthcare Bio-Sciences (laboratorieinstrument), SCA
Packaging Obbola (wellpapp) samt Norrmejerier (Verum hälsofil, Västerbottensost).
Exempel på nya och innovativa företag är
bland andra Oryx Simulations, Algoryx, Vitec,
Rapunzel of Sweden, Toontrack, Cinnober,
Nordic Biomarker, Codemill, Paradox Artic
och Acino.
Bra förutsättningar för företagande
Umeå kommuns näringslivskontor, Umeå Näringslivsservice, roll är att skapa bra förutsättningar för företagande, innovationsmiljöer och
utvecklingsförutsättningar för det lokala näringslivet, samt att öka intresset för Umeå som
investeringsort.
– I tillväxt- och utvecklingsfrågor arbetar vi
oftast i partnerskap med både näringslivet och
universiteten. En av våra utmaningar är att koppla samman kompetensen vid våra universitet med
det lokala näringslivet, säger Roland Carlsson.
Ikea öppnar 2016
För tillfället är byggnationerna av ett Ikea-varhus med tillhörande köpcentrum i regi av Ikano
under full gång på Söderslätts handelsområde.
Både köpcentret och Ikea-varuhuset beräknas
öppna under första kvartalet 2016.
– Umeå är norra Sveriges största handelsort
med en omsättning på närmare åtta miljarder
kronor årligen. Ikea-varuhuset skapar inte bara
många jobb utan stärker också Umeås roll som
den ledande handelsstaden och besöksorten i
norra Sverige, säger Roland Carlsson.
– Alla pågående investeringar i stadsutveckling, nya vägar och nya företagsetableringar
innebär att Umeå kommer att fortsätta växa och
stärka sin roll som tillväxtmotor i norra Sverige,
avslutar Roland Carlsson.
Foto: Jimmie Schmoranz
Karin lotsar
företagen rätt
Nu behöver företagare bara ett telefonnummer för att få
svar på sina frågor. Företagslotsen ger råd om tillstånd
och hänvisar till rätt person i organisationen.
Umeå kommuns företagslots Karin Björk arbetar
för att förenkla och samordna företagens kontakter med kommunen, men också för ett bemötande som präglas av dialog och öppenhet.
– Några vanliga frågor är ”Hur ska jag gå
tillväga?” och ”Vem ska jag vända mig till?” Det
finns en stor efterfrågan efter stöd och samordning bland företag. Samordning är också något16
som vi internt vinner mycket på, till exempel att
bli mer effektiva, säger Karin Björk.
Företagslotsen kan även uppmärksamma
företagen på tillstånd som behövs och boka in
möten med handläggare från olika områden.
– När vi som kommun samordnar kontakter och förenklar för företagen gynnar det företagande och tillväxt.
Karin Björk har en gedigen erfarenhet från
både privat och offentlig sektor. Bland annat
har hon arbetat i butik, som banktjänsteman
och som egenföretagare. Erfarenheter som gör
henne väl lämpad som företagslots.
– Min roll är skapa möjligheter för en snabb
och effektiv handläggning av företagens ärenden i vår organisation. Min grundinställning är
positiv, jag vill ge blivande företagare och befintliga företagare ett bra stöd i sina kontakter
med kommunen, säger Karin Björk.
Företagslotsen nås på telefon 090-16 16 88 eller
070-653 16 88 eller via mejl
[email protected]
Läs mer på www.umea.se/foretagslots
Turistrekord för Umeå 2014
Foto: Visit Umeå
Kulturhuvudstadsåret blev en riktig succé för besöksnäringen i Umeå. Antalet övernattningar på stadens hotell och vandrarhem ökade med 24 procent. Nu fortsätter
arbetet för att ytterligare öka den turistekonomiska omsättningen i Umeå.
Under Kulturhuvudstadsåret 2014 gjordes nära en halv miljon
övernattningar på hotell och vandrarhem i Umeå, enligt preliminära siffror från Tillväxtverket & SCB.
– Vi lyckades bättre än förväntat. Kulturhuvudstadsåret har
fått en enorm uppmärksamhet både nationellt och internationellt och vi har marknadsfört våra evenemang mer än vanligt.
Det har lockat resenärer till oss, säger Anna Wikholm Kjellberg, vid Visit Umeå.
Tidigare erfarenheter visar att den genomsnittliga ökningen
för en kulturhuvudstad brukar landa på 11 procent.
– Vi ville sticka ut lite och trodde att Umeå kunde leverera
en femtonprocentig ökning. Resultatet visade en ökning med
24 procent jämfört med året innan.
Antalet svenska turister som övernattade i Umeå ökade med
24 procent, medan de utländska turisterna ökade med 27,8
procent. Flest utländska turister kom från Finland och Norge.
Ska fördubbla turistkronan
Nu arbetar Visit Umeå för att dra nytta av den ökade uppmärksamheten för regionen som Kulturhuvudstadsåret har medfört.
– Vi hoppas att vi har gjort ett avtryck, men har fortfarande
ett jättejobb att göra för att fortsätta lyfta Umeå som konferensoch mötesstad, evenemangsstad och shoppingstad. Vi fortsätter
att bearbeta våra marknader och försöker hitta nya marknader i
Europa där vi ser att det har varit ett ökat intresse, säger Anna
Wikholm Kjellberg.
Visit Umeås långsiktiga mål är att innan 2020 ha varit med
och bidragit till att fördubbla den turistekonomiska omsätt-
ningen från 2010. Det innebär att turistkronan i Umeå skall
vara två miljarder kronor år 2020 och att besöksnäringen ska
ha 1 600 anställda.
– Umeå har fått flera nya besöksmål det senaste året, som
Guitars the museum, Kvinnohistoriskt museum och Väven, utöver allt det som lockar i naturen runt knuten.
Dessutom har Umeå fått fler nya hotellrum och kan ta emot
fler gäster.
– Vi har äntligen fått ta lite plats, både nationellt och internationellt, och det kommer att ge ringar på vattnet. Om vi gör
vårt jobb rätt och fortsätter att sälja och marknadsföra Umeå
som destination så ser framtiden positiv ut, säger Anna Wikholm Kjellberg.
Läs mer på www.visitumea.se.
Foto: Per Lundberg
Ett nytt sätt att sälja • Ett nytt ställe att fynda
SF
AFFÄRSHUSET
MARIEDAL
SECONDHAND
Besök Röda Korsets butiker på
Mariedal och City!
Rådhusesplanaden 10–12 och Björnvägen 7 • www.umeakretsarna.se • 090-205 96 10
Välkommen till Umeå
Hyr ett bås, ställ dit dina saker. Vi sköter resten! Återbruk
när det är som bäst, och enklast. Vi säljer även åt företag.
BåsLoppis • Café Ekologiskt
www.sofumea.se
VI HAR ETT BRETT SORTIMENT
AV MOBILTELEFONER, KOMRADIO,
ALKOLÅS, KÖRJOURNALER,
HÖRSELKÅPOR M.M.
Öppettider
- 17
vardagar 8
Umeå | Förrådsvägen 16 A | 090 - 70 44 70
17
Gå på
biblioteket
hemma
På Minabibliotek.se finns information och
bibliotekstjänster samlade på ett och samma ställe.
Öppet dygnet runt, året om.
För att göra det lättare att använda bibliotekens tjänster driver Umeå kommun
webbplatsen Minabibliotek.se tillsammans med fem av de andra kommunerna
i Umeåregionen. På webbplatsen går det
att söka i bibliotekens utbud. Som låntagare kan du se dina lån, göra omlån och
reservera böcker från hela regionen.
Låna e-böcker
Genom Minabibliotek.se kan du låna
e-böcker och strömmande e-ljudböcker.
Det finns också flera olika digitala uppslagsverk och databaser att söka i.
Du kan också få inspiration till att
läsa, genom artiklar och tips om böcker
och annat som finns att låna på biblioteken. Det finns sidor som riktar sig speciellt till barn och unga. Du som vill kan
ställa frågor och få hjälp. Tanken är att
Minabibliotek.se ska fungera som ett bibliotek på webben.
Läs om biblioteken
På webbplatsen finns också information om Umeå kommuns alla
bibliotek; öppettider, kontaktuppgifter och arrangemang,
utställningar och kurser som
anordnas på biblioteken. Läs om
var du kan boka dator och grupprum, kopiera, skriva ut och släktforska.
Umeås folkbibliotek samarbetar med biblioteken i fem
av kommunerna i Umeåregionen, utöver Umeå – Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Du kan låna,
återlämna och använda bibliotekstjänster på alla bibliotek i hela
Umeåregionen, oavsett var du bor.
Välkommen till biblioteket!
Umeå stadsbibliotek
Obbola bibliotek
Du kommer till en stad med med goda utvecklingsmöjligheter
och stark framtidstro. Som medlem i Socialdemokraterna har
du stora möjligheter att påverka din nya
hemkommuns framtid.
Ersbodabiblioteket
Sävarbiblioteket
På vår hemsida kan du läsa mer om oss,
vad vi står för och hur du blir medlem!
Tegsbiblioteket
umesosse.se
Umedalens bibliotek
Vänsterpartiet Umeå
Väven, Storgatan 46 A
090-16 33 00
Ersboda Folkets hus
Byttgränd 13
090-16 45 38
Grubbebiblioteket
Lagmansgatan 37
090-16 33 89
Holmsunds bibliotek
Frejavägen 17
090-16 35 86
Hörneforsbiblioteket
Industrivägen 9
0930-291 96
Mariehemsbiblioteket
Bräntbergsskolan
Törnskatevägen 18
090-16 55 98
S. Obbolavägen 11
090-16 35 88
Drottningvägen 7
090-16 40 60
Bryggargatan 48
090-16 53 32
Aktörgränd 29
090-16 50 86
Ålidhemsbiblioteket
Lärarstråket 1
090-16 48 98
Bokbussen
Jämlikhet
Demokrati
Solidaritet
Kom med
i vår växande
kämpande
gemenskap!
umea.vansterpartiet.se
090-16 33 32, 070-216 87 68
Du hittar bokbussens turlista,
öppettider, arrangemang, boktips, artiklar, databaser och
mycket annat på på vår webb.
www.minabibliotek.se
18
Välkommen till Umeå!
Att få vara barn
är en mänsklig
rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3
Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se
God hälsa för alla,
hela livet!
Välkommen till någon av våra
hälsocentraler i eller i närheten av Umeå!
Hos oss får du ett engagerat omhändertagande och ett gott bemötande.
Vi sätter dig och din familjs hälsa i fokus.
Hos oss finner du:
• Läkarmottagning
• Distriktsköterskmottagning
• Specialistmottagningar för kontinens, diabets, blodtryck och astma
• Sjukgymnaster och arbetsterapeuter
• Psykologer och kuratorer
• Mödravårdcentral (MVC)
• Barnhälsovård (BVC) och familjecentraler
• Dietister
• Tobaksavvänjning
• Eget laboratorium.
Om du blir sjuk när din hälsocentral har stängt ring 1177.
Du kommer i kontakt med våra hälsocentraler genom att ringa eller
via e-tjänsterna på 1177.se, läs mer och logga in på 1177.se/e-tjanster.
VÄLJ en HÄLsoCenTrAL i din nÄrHeT
Backens hälsocentral
www.vll.se/backenshc
090-785 44 43
Mariehems hälsocentral
www.vll.se/mariehemshc
090-785 44 44
Ersboda hälsocentral
www.vll.se/ersbodahc
090-785 44 57
Sävars hälsocentral
www.vll.se/savarshc
090-785 44 47
Holmsunds hälsocentral
www.vll.se/holmsundshc
090-785 91 03
Tegs hälsocentral
www.vll.se/tegshc
090-785 44 56
Hörnefors hälsocentral
www.vll.se/horneforshc
090-785 91 05
Ålidhems hälsocentral
www.vll.se/alidhemshc
090-785 44 58
19
Mycket nöje
i Umeå
Umeå erbjuder ett rikt nöjesliv med många pubar, klubbar och spelningar.
Foto: Maria Henderson
Det är nästan omöjligt att lista de bästa uteställena i en stad som kryllar av pubar, restauranger och mysiga kaféer och
där nya ställen poppar upp titt som tätt. Här är i alla fall ett urval av Umeåbornas favoritställen.
Klubb och musik
Allstar
Nattklubben på Allstar spelar den bästa populärmusiken från i dag och i går. Övriga tider är
Allstar en sportbar med ett modernt steakhouse
– eller junkfood de luxe.
www.allstarbar.se/umea
Klubben på Guitars
Klubb och konsertlokal på Guitars the museum
för såväl internationella, nationella och lokala
band och artister.
www.guitarsthemuseum.com
Rex
Nattklubb i tre våningar och två dansgolv med
blandad musik – club, schlager och rock. Besöks ofta av stora svenska artister.
www.rexbar.com
Pub och bar
The Bishop’s Arms
Stället för öl- och whiskyälskaren. The Bishop’s
Arms har ett av Umeås bredaste sortiment av öl
– 25 sorters öl på fat och 150 sorters öl på flaska
– och upp till 300 sorters single malt whisky.
www.bishopsarms.com/umea
Välkommen
till Umeå
Sörfors
Golfklubb
Medlemskap och kurser
vi har även fördelaktiga ’’starta-om’’-paket.
För mer information
www.sorforsgk.se [email protected]
telefon 090 304 75
20
Lottas krog & pub
Lottas kombinerar ett stort utbud av fatöl i en
engelsk pubmiljö med mat lagad från grunden.
www.lottas.nu
O’learys
Sportbaren med livesändningar av de stora
matcherna på storbildsskärm, en klassisk grillmeny och nattklubb på onsdagar, fredagar och
lördagar. I april nyöppnar O’learys i nya stora
lokaler.
www.olearys.se/umea
Pipes of Scotland
En riktig skotsk pub med många olika sorters
whisky, öl och pubmat. Här bär personalen kilt
och firar under året skotska högtider tillsammans med gästerna. Musik-quiz varje onsdag
och trubadurer med jämna mellanrum.
www.pipesofscotland.se/pub-umea
Restauranger
Gotthards krog
Nyöppnad restaurang i Stora hotellet. Restaurangen serverar brunch, lunch och à la carte och
vill förmedla känslan av finkrogen som inte är
fin i kanten.
www.gotthardskrog.se
Invito
Restaurangen där Norrland möter Italien. Invito vill förena Norrlands finaste råvaror med
medelhavets hemligheter.
umea.invitobar.se
Socialize
Socialize är Umeås första KRAV-certifierade
restaurang serverar en varierande meny med råvaror från lokala ekologiska producenter.
www.restaurangsocialize.se
Tapas
En liten och intim restaurang som serverar
många små rätter – tapas. Här finns tapas med
inspiration från Spanien och en rad andra länder runt Medelhavet, men även från Asien och
Skandinavien.
www.tapasbardeli.se
Teatercaféet
Teatercaféet är en Svanenmärkt restaurang som
serverar internationell och svensk mat med en
tydlig touch av Norrland – och så långt det är
möjligt lokalproducerat.
www.teatercafet.se
Kaféer
Barista
Kaféet serverar så långt det är möjligt Fairtrade/Rättvisemärkt kaffe och bakverk. Här finns
loungegrupper såväl som barbord. Barista serverar även smörgåsar, sallader och pastarätter.
barista.se
Costas cafe & roastery
Kaffet på Costas cafe & roastery rostas i det egna mikrorosteriet. Här finns en kaffebutik där
man kan köpa med sig dagsrostat kaffe hem.
Costas cafe & roastery har även en restaurang
med grekisk mat.
Kungsgatan 48
Nya konditoriet
På traditionstyngda Nya konditoriet bakas alla
kakor, bullar och bakelser för hand med naturliga råvaror utan tillsatser. Nya konditoriet ligger
en trappa upp i ett äldre trähus i centrala Umeå.
nyakonditoriet.se
Bokcafé Pilgatan
Kafé och bokhandel som också anordnar författarmöten. Fikabröd och smörgåsar är hembakta
med krav- och rättvisemärkta ingredienser. Vegetarisk sopplunch tisdagar till fredagar.
www.pilgatan.se
När som helst, Var som helst,
Vem som helst.
Umeås största
hälsobutik.
Välkommen till oss!
Missa inte att besöka vårt RAWfood café, även för avhämtning
Kungsgatan 51, 090-77 88 88
Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en
god bostad till en rimlig kostnad och
ett tryggt boende där människor och
samhälle kan utvecklas.
Var med och stöd oss i vårt arbete.
Bli medlem du med!
www.hyresgastforeningen.se
Vi bryr oss om varje brottsoffer
Om du själv eller någon du känner
råkat ut för ett brott, eller blir kallad
att vittna, kan det vara en god idé att
kontakta oss
Brottsofferjouren i Umeå 010-568 23 73.
www.umea.boj.se [email protected]
Vittnesstöd i Umeå 070-568 23 58
[email protected]
Varje gång ett brottsoffer
får kraften tillbaka, har vi
vunnit en seger
UMEÅ
Kul att du
valde Umeå!
Här finns det mycket att
engagera sig i och många
nya vänner att lära känna.
Välkommen
Scanna koden eller gå in på vår webb,
svenskakyrkan.se/umea/det-hander-i-kyrkan
och ta del av allt du kan vara med i
BEHOV AV
FÖRVARING?
Förråd och lager för både
företag och privatpersoner.
• Du kan även låna släpvagn och
hyra skåpbil av oss!
• Öppet nästan dygnet runt,
7 dagar i veckan, året runt.
10% 10%
studentrabatt
långtidshyra
• Nybyggda, varma och ventilerade lokaler.
Inhägnade, larmade och videoövervakade.
Tegs Förråd & Lager
Lärlingsgatan 32, 090-77 60 30
www.tegsforradlager.se
21
SCAs värdekedja
Vi förädlar skog och människor
Slänger du inga sopor?
Använder du aldrig toaletten?
SCA Skog
– Västerbottens förvaltning
SCA Timber
Rundviks sågverk
SCA Obbola
SCA Logistics
Terminal Umeå
Då kan du sluta
läsa här...
www.sca.com
EN KYRKA FÖR DIG!
GUDSTJÄNST SÖNDAGAR KL.11.00
VARMT VÄLKOMMEN!
www.umeabibelcenter.se
Välkommen till Umeå kommun!
Här är det vi på UMEVA som förser dig med ett gott dricksvatten
och hanterar frågorna om ditt avfall, såväl avloppsslam som hushållsavfall. Vår verksamhet är taxefinansierad och bedrivs inom
två avdelningar – Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning.
Vill du veta mer om dricksvatten, avloppsrening, rutiner för sophämtning eller taxor – kontakta gärna vår Kundservice eller besök vår hemsida för information.
Vi är stolta att få bjuda på
Norrlands Godaste Kranvatten!
Tillsammans kan vi göra skillnad för
miljön – sortera ditt avfall och spola inte
ner miljöfarliga ämnen i toaletten!
Unga Vuxna är en plats för dig som är intresserad
av en gemenskap, lära känna nya vänner, bli
inspirerad och låta tron växa i ditt liv.
Vid frågor maila: [email protected]
Smittar det?
Öppettider på återvinningscentralerna
Gimonäs
Må, to
Ti, on
Fr
Lö
07.00-20.00
09.00-20.00
10.00-16.00
10.00-14.00
Klockarbäcken
Må
Ti-on
Lö
07.00-20.00
09.00-16.00
10.00-14.00
Holmsund
Ti
Lö
To
14.00-20.00
09.00-12.00
14.00-19.00
On
Lö, jämn v
Lö, udda v
14.00-19.00
09.00-12.00
09.00-12.00
On
Lö, udda v
Lö, jämn v
15.00-20.00
09.00-12.00
09.00-12.00
Tavelsjö
To
Lö, udda v
16.00-20.00
09.00-12.00
Botsmark
Ti
Lö, jämn v
16.00-20.00
09.00-12.00
Tack för att du lämnar
saker till second-hand
eller till återvinning!
Maj-sep även
Hörnefors
Maj-sep även
Sävar
Maj-sep även
OBS! Helgaftnar och storhelger är ÅVC stängda!
Umeå Vatten och Avfall AB | 901 84 UMEÅ | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected]
www.umeva.se | Facebook Twitter Instagram umevattenavfall
22
Hos oss kan du få råd som hjälper. Besök 1177.se eller
ring 1177 när du vill ha svar om sjukdomar och hälsa.
1177 Vårdguiden. Där när du behöver det.
Enkelt, nära dig.
I Umeå behöver du bara en leverantör av el,
värme och bredband.
Vi erbjuder dig:
• El från sol, vind och norrländska vatten, oavsett vilken
sorts elavtal du väljer.
• Värme via ett av Sveriges mest utbyggda
fjärrvärmenät.
• Riktigt snabbt bredband via ume.net.
Vi hoppas det ska göra din vardag enklare. Hos oss får
du allt samlat på ett ställe och alltid personlig service.
Ring oss på 090-16 00 20. Välkommen!
umeaenergi.se
Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och
kanske din kompis. För tillsammans kan vi
göra världen bättre.
Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven.
Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan
se till att flera hundra år gamla naturskogar
inte huggs ned på bara några dagar.
Vill du vara med? Sms:a medlem till  
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se.
Ett medlemskap kostar  kr/mån.
23
Trygghet och service genom livet
Konsumentrådgivning
Du som är bosatt i Umeå kan få kostnadsfria
personliga råd i olika konsumentfrågor av kommunens konsumentrådgivare. Du kan få råd
inför ett köp, information om vilka regler och
lagar som gäller, få råd och hjälp vid tvister samt
information om reklamationshantering.
Boka tid för besök på telefon 090-16 34 34.
Budget- och skuldrådgivning
Kommunens budget- och skuldrådgivare ger
dig råd och stöd att hitta lösningar på ekonomiska problem och en väg ut ur skuldsättning.
Kontakta oss på mejl [email protected], via
umea.se/budgetrad eller på 090-16 10 00 (vxl).
Energi- och klimatrådgivning
Behöver du tips och råd om hur du kan spara
energi och bli mer klimatsmart? Kommunens
energi- och klimatrådgivare ger råd till privatpersoner, företag och organisationer.
Kontakta energirådgivarna på telefon 09016 16 85.
Familjerådgivning
Par och vuxna med samlevnads- och relationsproblem erbjuds familjerådgivning i Umeå
kommun. Familjerådgivningen har lokaler på
Renmarkstorget 6 i centrala Umeå. Kontakten
med familjerådgivningen är frivillig och söks på
eget initiativ.
Boka tid på telefon 090-16 36 70, måndag–
fredag, klockan 13–15.
Familjecentraler
På familjecentralerna finns möjlighet för föräldrar att på ett och samma ställe träffa personal
från barn- och mödravård, gå på öppen förskola
och vid behov prata med personal från socialtjänsten. I Umeå kommun finns familjecentraler på Backen, Teg, Ersboda samt i Holmsund
och Hörnefors.
24
Mer information om familjecentralerna
finns på www.umea.se under rubriken Omsorg
och hjälp.
Ungdomshälsan i Umeå
Till ungdomshälsan i Umeå kan ungdomar upp
till 22 år vända sig för samtal om relationer, sex,
preventivmedelsrådgivning eller tester för könssjukdomar.
Ungdomar kan också vända sig hit för att
prata om studier, arbete, hälsofrågor, försörjning, droger eller psykisk ohälsa.
Ungdomshälsan i Umeå finns på Rådhusesplanaden 3B och har både drop-in och bokade
tider. Rådgivning och tidsbokning sker på telefon 090-785 80 01.
Alkohol- och drogrådgivning för unga
Ingången finns till för ungdomar som har tankar, funderingar eller känner oro för sig själv
eller andra när det gäller alkohol eller droger.
Även föräldrar och andra vuxna är välkomna att
höra av sig.
Telefon 090-16 53 50.
Alkohol- och drogmottagning
Vuxna med frågor eller problem med missbruk
av alkohol eller droger kan få stöd och behandling av alkohol- och drogmottagningen i Umeå
kommun. Även anhöriga till någon med alkohol- eller drogproblem kan höra av sig för rådgivning och samtal.
Hjälpen du får via alkohol- och drogmottagningen är kostnadsfri. Telefon 090-785 47 00.
Stöd för personer med funktionsnedsättning
Du som lever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp för
att kunna leva ett aktivt liv. Det kan handla om
stöd i hemmet för att underlätta det dagliga
livet, anhörigstöd, personlig assistans eller ett
boende med särskild service.
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet
för mer information, telefon 090-16 10 02.
Färdtjänst
Färdtjänsten är till för att personer med en
funktionsnedsättning ska få samma möjligheter
att resa som övriga som reser med kollektivtrafiken.
Umeås färdtjänsthandläggare nås på mejl
[email protected] eller telefon 090-16 10
14, vardagar mellan klockan 8.30 och 9.30 och
mellan 10.00 och 12.00.
Hemtjänst
Du kan beviljas hemtjänst för stöd i vardagen
och få hjälp med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, städning och tvätt. I Umeå kommun finns utöver kommunal hemtjänst även
flera privata företag som erbjuder hemtjänst.
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet
för mer information, telefon 090-16 10 02.
Bostadsanpassning
En anpassning av bostaden kan underlätta för
äldre och personer med funktionsnedsättningar
att bo kvar hemma längre. Det finns möjlighet
att ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos
kommunen.
Kommunens handläggare nås på telefon
090-16 23 06.
Vårdboende
När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det
egna hemmet kan ett vårdboende bli aktuellt.
Du måste ansöka om vårdboende. I kommunen finns också korttidsboende för den som
behöver kortvarig vård eller har anhöriga som
behöver avlösning. Kontakta socialtjänstens
mottagningsenhet för mer information, telefon
090-16 10 02.
I kommunen finns också så kallade senior-
boende eller trygghetsboende som inte drivs av
kommunen. Kontakta fastighetsägare för mer
information.
Mötesplatser för daglediga
På olika ställen i Umeå kommun finns så kal�lade träffpunkter, sociala mötesplatser dit du
kan komma för en stunds sällskap. Varje träffpunkt planerar sina egna aktiviteter och du har
stor möjlighet att påverka. Efter behov och
önskemål kan till exempel informationsträffar,
föreläsningar eller andra aktiviteter anordnas.
Mer information om träffpunkterna finns
på www.umea.se under rubriken Omsorg och
hjälp eller via socialtjänstens mottagningsenhet
på telefon 090-16 10 02.
Akut socialt stöd
Socialjouren ger socialt stöd i utsatta situationer. Det kan handla om våld och övergrepp,
missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar
att fara illa i sin hemmiljö.
Socialjouren är öppen under kvällar, nätter
och helger och nås på telefon 090-16 30 50.
Under kontorstid kontakta socialtjänstens mottagningsenhet på telefon 090-16 10 02.
Vid akuta situationer nattetid nås socialjouren via polisen, telefon 114 14 eller ring 112.
Mottagningsenheten
ger råd och information
Du som vill ha information eller rådgivning
när det gäller individ- och familjeomsorg
samt äldreomsorg och stöd för personer med
funktionsnedsättning kan vända dig till socialtjänstens mottagningsenhet.
Socialtjänstens mottagningsenhet nås på
telefon 090-16 10 02
Sjuk kvällar och helger?
Ring 1177 först!
Foto: Peter Steggo
Umeå kommun på samiska
och finska
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter
till inflytande och främja minoritetsspråken
samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani
chib. I Umeå har du som talar samiska eller finska rätt att använda ditt modersmål i kontakten
med kommunen. Kommunen erbjuder även
barnomsorg och äldreomsorg helt eller delvis på
samiska och finska vid efterfrågan.
Umeå ingår i förvaltningsområdet för samiska och finska, där kulturen och språket har ett
förstärkt skydd.
Det innebär att kommunen ska värna det
samiska och finska kulturarvet och det samiska
och finska språkets ställning.
Umeå kommun erbjuder myndighetskontakt på samiska och finska via tolk på bokad
telefontid. Du som vill utnyttja detta ringer
växeln på telefon 090-16 10 00.
Du som talar finska har också möjlighet
att få råd och stöd på finska av socialtjänsten
på fredagar klockan 10.30–11.30 på telefon
090-16 10 02.
Läs mer på www.umea.se/minoriteter eller
på www.umea.se/suomeksi
Dáhta pláđđie säddetuvva dudnje gie leäh
ádtjak juhtame Ubmejisse.
Jus ih skeneh sisdåluob dáruongiellije
jah sijth dájđđiet vihtties ássjieb, guvlath
mijjijne dan hárráje.
Tämä lehti lähetetään niille henkilöille jotka
ovat Uumajan kunnan uusia asukkaita. Jos
et ymmärrä sisältöä ruotsin kielellä ja olet
kiinnostunut jostakin erityisestä asiasta, ota
yhteyttä, me autamme sinua.
Peter Steggo, unniebelåhkuoekttediejjie
090-16 12 60, [email protected]
Aino Dahl, suomalainen tiedottaja
090-16 11 57, [email protected]
Om du blir sjuk kvällar och helger och bor i Umeå­
området ska du alltid ringa 1177 Vårdguiden.
Om du blir sjuk vardagar klockan 8.00–17.00
kontaktar du din hälsocentral eller ringer 1177 för råd.
Det går även bra att besöka 1177.se där det finns råd
och information om de flesta sjukdomstillstånd.
OBS! Vid akuta, livshotande tillstånd, ring 112!
Sinä joka olet suomenkielinen voit saada
neuvoa ja tukea sosiaalipalvelusta omalla
kielelläsi. Puhelinnumerosta 090-16 10 02
Hjälp barn
med cancer
när jag gifter
mig ska jag
pussas hela
tiden...
postgiro: 90 20 90-0
TandlŠkarhšgskolan
behšver patienter
blodbuss finns vid Renmarkstorget i Umeå mån 12–16.
Du kan ringa oss på vardagar till 15.00
(lunchstängt 11.00-12.30) på 090-785 20 75,
eller gå in på www.geblod.nu och få information.
Tandläkarvård till reducerad kostnad
kan du få hos våra tandläkarstudenter.
Inledande undersökning utförs av en
leg. tandläkare och behandling sker
sedan på studentklinik. Välkommen att
beställa tid på telefon 090-785 60 40
25
Res hållbart i Umeå
Att vi tillsammans gör fler resor med hållbara färdsätt är viktigt för att Umeå
ska vara en attraktiv och hållbar stad. Att ta cykeln ska vara ett självklart val
och tillsammans ska gång-, cykel- och kollektivtrafik vara normen i staden. Här
hittar du några tips på hur du kan resa hållbart i Umeå – med cykel, kollektivtrafik eller tillsammans med andra.
Cykling
I Umeå finns totalt 225 kilometer kommunala
gång- och cykelvägar. Umeå kommun har också fyra luftpumpar placerade i stan – vid Gamla
bron (på Tegssidan), Vid Gösta Skoglunds väg
mellan universitetet och Ålidhem, vid korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden samt
på Renmarkstorget. På www.umea.se/cykel kan
du bland annat ladda ner en cykelkarta och få
tips på hur du vinterrustar din cykel.
Kollektivtrafik
Vill du åka kollektivt så kör Ultra buss både i
tätorten och i länet. På de mest trafikerade linjerna går tiominuterstrafik och med appen ”Ultra vill mer” har bussåkandet blivit om möjligt
ännu enklare. Du kan bland annat läsa tidtabellen, planera din resa, köpa biljett, hitta hållplatser nära dig och se alla bussavgångar från en
hållplats. Läs mer om kollektivtrafiken i Umeå
och länet på www.tabussen.nu.
Park and bike
Med Park and bike kan du pendla på ett nytt sätt.
Ta bilen till en parkering just utanför centrum
där du byter till cykeln som står i tryggt förvar
och cyklar sista biten till jobbet. Fördelarna är
många – du får billigare parkering, slipper trängsel i centrum och har en trygg förvaring av din
cykel. Dessutom får du motion och har en cykel
tillgänglig för resor under arbetsdagen. Allt detta
samtidigt som du hjälper till med att göra luften i
Umeås centrum bättre. Läs mer om Park and bike
på begreenumea.se.
Samåkning
Att åka bil tillsammans är skonsammare för
miljön, billigare och dessutom roligt. Med
en webbaserad samåkningstjänst kan du hitta
och skapa samåkningsmöjligheter för enstaka
resor, men också alternativ för regelbunden
pendling.
På samåkningswebben kan du skapa och
gå med i olika samåkningsgrupper samt kommunicera inom grupperna antingen via en
SMS-funktion eller direkt på webben. Läs mer
på www.skjutsgruppen.se/umea.
Ett bussigt tips till
dig som är ny i stan:
Tabussen.nu
Gruppträning i Umeå, inspirerande och
varierande, plånboksvänligt och nära dig!
Vänligen besök hemsidan
www.umeagf.se för mer information.
#
vinter.
Foto: Patrick Trägårdh
Klipp ut annonsen och kom
och prova - på en gång!
AL
BILLIG LTID
ARE
FÖRKÖ MED
P!
Välkommen till Umeå säger vi på
Ultra - stans bussigaste företag.
Det är oss du åker med när du
vill åka klimatsmart till och från
både arbete, skola och nöje. Att ta bussen
i Umeå är enkelt, och allt du behöver veta när det gäller lokaltrafiken hittar
du på www.tabussen.nu
Vill du göra resandet ännu enklare laddar du ner buss-appen
”Ultra vill mer” till din smartphone. Med appen kan du förutom att köpa
din biljett på ett enkelt och smidigt sätt även se tidtabeller, hitta
hållplatser och hållplatstider.
Välkommen ombord!
Ultra kundservice – till er tjänst
på facebook.com/ultraservice
Ladda ned appen ”Ultra vill mer”
för busstider och mobil betalning
26
när jag blir
stor ska
jag bli chef,
men snäll...
Hjälp barn med cancer
Tack vare forskningens framsteg
botas idag ca 75 procent av alla
cancersjuka barn. Vi fortsätter stödja
forskningen med sikte på att inga
barn ska drabbas av cancer.
postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40
www.barncancerfonden.se
Umeås
första Miljöbyggnad
Silver är
guld värt
Vi är stolta över att ha varit med att utveckla nya Sandåkern
till en klimatsmart stadsdel i Umeå. Extra stolta är vi förstås
över att ha byggt områdets och stadens första flerbostadshus
som certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.
Att bara bygga bostäder räcker inte för oss. Som samhällsutvecklare
sedan 1940 utvecklar vi nya stadsdelar och arbetar för ett gott liv – i
och mellan husen. Självklart vill vi också göra det med minsta möjliga
påverkan på planetens naturliga kretslopp. En del av vårt miljöarbete
”Planeten ska med” handlar om att vi ska certifiera alla nya hus enligt
Miljöbyggnad Silver. Det ställer mycket hårda krav på effektiv energi­
användning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation
och hög fuktsäkerhet.
Certifieringen blir ett kvitto på att vi lever upp till vår vision om att
bygga miljömedvetna stadsdelar med bostäder som håller – år ut och
år in.
Läs om fler klimatsmarta projekt i Umeå på
riksbyggen.se/vasterbotten
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
27
Umeå centrum
väge n
16
9
-1
8
V 3
- 4 a rg
1
H
bä
rs
60
49
100
45
50
2
103
Sa
1
nn
2
12
Hermelinv
0
oga 5
12 ta n
16
8
im
la
st
13
3
-4
14
25
Rö
sv
10
6
18
11
N
1 6 or
rv
äg
en
nd
gä
rd e 2 4
sg
Grin
dv
73
19
Rö
130
Förskola
MARIEDAL
Bräntberget
38
21
Löv st
igen
Discgolf
REGEMENTET
n
85
ge
g e Kyrka
11 sv
88
sv
ä
Förskola
4
Hyg
-8
50
Ös 3
tra
Ky
rk
n vä
Brå
30
cka
db a
S an
5
rrå
d
2
SANDBACKA
22
61
äge 9
n
9
1
31A
81
80
Skogsb ryne
t
2
10
58
59
28
29
26
24
29
n
Lövstigen
Ö str
aK
yrk
og
0
ata
ok
1 v
A-B
Kr
n
13
63
60
25
55
56
12
da
lsv
14
5
15 4
4
gn
1
Ma
3
12
41
43
be
rgs 62 6
vä 4
g
vä 1
ge
50
Str
om
to r
ps
42
Ax
29
g
gen
1
n
8
6
5
Biga
ta n
15
Artedig
Linnaeus v
Johan Bures v
U
niv
er
s
gr um
ä n sd
Köks vä
9
13
14
3
31
20
Tallv
20
35
34
20
n
äge
entv
60
54
42
51
44
53
57
70
60
69
56
54 nneJo hads v
lun
49
61
52
n
väg e
Gran
33
36
Stud
33
34
29
a
44
53
59
58
29
22
1
34
22
21
en
äg
9 1 lav
bo
Ob
2
on äsv
Gim 32
41 gen
vä
Björk
42
51
33
46
45
21
rra
50
42 nbåge n
la
14
Mel
4
47
19
89
No
5
98
8
r 10
keg
rvägen
dde 6
M u 1 18
26
8
Ha
2
85
e lg
nd
Pe 3
No rr
45
44
n
äge 38
Övägen
22
4
79
lån
L il
B
77
B on de
gatan
6
9
10
1
ervä
Klä
19
16
Slått
p 4
11 pväg
e
1
gen
17
27
16
33
25
n
12
29
32
18
24
48
61
v
kogs
Trolls
26
e
äg
8
37
nv
ra
G
3
17
4
27
42
55
Bondegatan
entv
Stu d
13
rkåg
BjöB
16
40
53
38
ing
2A
14
n
10
17
Sofiehemsv
9
n
Storå
v
ata
ar
er
tan
43
Tallvägen
2
30
gen
rg
tta
F lo
gga
3
råv ä
32
31
2-8
Sto
v
L illå
22
51
Lån
31
47
vä
g
27
8
45
20
22
20
20
2
23
D
19
20
11
äg 9
en
10
S lä
dv
n
1
9
vä
11 ar
-3 g r
An
k
11
11 9
25
52
21
59
c kn
stä
väg
en
äg
Ring v
3
75 7
67 65
76 74
32
5
us
ig
en
id
sp
å r 13
et
Sk
Ana lysv
1
Las
Sju
k
3
are
r
å tg
4
n
10
H
tts b
a
am
rin
sv
1
42
4
B 6
1
Fågelstigen
4
7
14
18
86
ad
ner
Pla
42
22
36
8
2
11
12
Herrgårdsv
sn 3
id
ar
g
2
He
rr- 5
gä
rd
6A a n
Tr
-C
ä
ck e
11
ägsg
9A
Jä rn
v
Sju
kh u
4
sg
Fab
riks 9 11
gata
1 n
n
16
gata
12
inge
övd
atan
ära
ds h
8
Pilg
1
28
26
22
17
16
15
1
2
g
2
1
2A-B
1H
else
äng
ÖF
30
24
r gs
g
Nyto
spl
Östr
aE
3
rv
äg
Jä
ga
13
1B-A
0
en
-1
2
äg
av
atan
90
ol
d eg
rga
15 n
13
ta
en
v äg
Hök 12
Vin te
88
bb
37
O
1
1
89
56
Mo
ritz
väg
e
10
4
12
8
6
sg
en
Re
sid
5
en
11
23 16
rra
B on
6
2
v
gs
än
Vid
87
Akutv
gr
18
No
1
2
n
ge
vä
bb
Na
125
ets
pp 4
Ho 12
en16
13
21
en
äg
Tankväge n
8
Pum pväg en
g
9 vä
s
6
an
rv
la
Od 4
36
en
äg
kv 2
Bo
50
er gYtt vän
s en
1
2
s-
8
10
ark
s
36
Fä
ltg
13
9
ln sg
Dö b
e
6
n
Kyrk
bro
5
Må
9
11
54
g
40
63
rsm
2A
-B
10
57
38
41
ta n
14
8
yrko
ga
aK
8
yrko
g
7
-B
10A
11
tan
10
aga
2
6
V äs 5
tra
K
V as
Östr
2
4
bs
g
Åg
3 r
8
at 6
Fä
an
r js
2
tä 4
1
lls
g
3
2
ko
Ja
d
3A
än
6
-3H
9
lar
gr
11
26
1
55
3
14
12
n
5
m
ns
2
4
Lä
3
Verkstadsgatan
36
tav
G
1
Gu
s
29
26
21
14B
19
7B
10
3
husg 5
ÖR
å dh
2
usg
6
1 3
B
1
VR
åd
2
Do
m
8
äg
en
9
7
NE
32
28
51
43
34
a rv
a re 9
sg
g
Er
2
14
11
tan
Götg
a
1
R en
m
torg ark set
T hu
ga ta len
sbro
n
T eg
2
3
a r4
ev
6
Sv edjeback en
1
8
2
1
65
35
14A
-B
rks
v
ma
21
sv
16
1
13
18AB
41 A-B
v
ks
2
24 N
25
sm
ar
ks
1
Ko
rs
g
17
pl
Råd 13
hus
es
8
13
tan
8
8
5
4
Re
m a nrk
esp sl
3
1
2
St
tu atio
nn ns
eln -
13
20
Ma g
a
19
15
n
17
kga
ta
B an
12
en
9
Sve
s pla
aga
9
na d
7
5
tr a E
V äs
1
la b
ron
Gam
sins
g
17
16
19
tts g 21
atan
11
Ho v
rä
10
8
jdg a5
tan
1
2
Slö
4
3B
1
9
Ha g
1
a rk
Ut
m
Kn
or
re
n
33
31
42-4
8
19
tan
8
13
2
Ry tta r
A
terg5
Väs
eds
6
2
Sm
-ga
Larm
g
ga ta 13
n
g
L illa
Lektor 2
sgr
3
10
1
sv
12
11B B
k s 13A-C
v
1
ar
k
ar
Ut
m
s sy
rg
Dre
Olo
f
Bro
ga ta 29
18
n
7
He
dlu 11
nda
v
5
3
Ha
12
n
nalv 5
äge
Sig
2
2
7
S te
2
nm
14
ge
n
Do
ma
r
1 ev
cken
18
pbä
ge n
rUn ive
sitets v
D ju
Krono
vä
en 2 8
8
13
äg
12-3
n
ge
vä
1
13
20
7
n
Blå
ta
sga
väg 2
en
5
psv
tor
Ax 2
a lm
te rm
n
Eg n
ahe
ms
3
m
ta
en
1
2
10
7
6
O xb är
34
7
n
ge
vä
ngO
rä r ien
te
1
he
Ös
11
11
2
2
gen
sv
os 1
2
id
Fr
10
97
ga
äg
1A
ata
vsg
rho
T jä 20
gv
17
vä
ms
M
8
7
Jämtebölev
r
Te
Ga mmliagr
5
tv
ra
m
Ka
2
gen
1
ghe
B er
6
r
Bo
Boställsvägen
14
ffs vä
Rotho
Villavägen
2
g
4
13
14
13
1
Fredrikshögs
7
2
23
15
18
9
24 ag
Vas
7
29
26
1
19
8
4
2
27
22
12
Lokgr
r-
16
19
vägen
2
nst
tro
53
23
12
18
15
16
S Ersmarksg
2
dapa
rk e
L
1
8A un
n
- B da 1
Ä
v
2 ng 7
12 äg 5
es
en Skri
vä 11 5
nd v
ge
n
11
Vinke lv
2
Lun
3
14
23
S Majorsg
Generalsg
3
23
4
34 Gärdesv
36
cksv
Djup bä
6
14
Kaptensg
a
lag
ps n
Re gata
5
STADSLIDEN
Kallkä 7
llev
37
17
7
Löjtnantsg
2
1A
rd sv
U tgå
Laxgr
1
2
16
23
Skolgatan
Stenmarksv
N Majorsg
gm
ar
4
26
vä g
en
1
21
vä gen
47
45
n
ge
18
43
vä
44
kroken
e ln s 19
g
13
er
20
Bo m
9
1
3
Totalförsvarets
skyddscentrum
1
3
D öb
5
T im
2
7
båga
4
8
en
ti g
10
33
en
öv
Kl
g
vä
gen
m
Ar
rå
St
o vä
3
Va
llm
10
2
Köksvägen
Laboratorvägen
35
28
Lamellgatan
12
Vre9 11
2
VÄSTERSLÄTT
tga 17
Larmgatan
tan
Fritidsområde
Polis36
2
69
12
Lasarettsbacken
högskolan
7
Västerslätts kyrka
an
71
s
änd
Midgårdsskolan
S:t Staffan
o
S
Vildmannav
a
r
l
64
Lasarettsbacken
nd a
ck
park
ArméSo
vallen
Lyckog
Nä4
en
r
museum
n
Laxgränd
Postterminal
ge
vä
18
27
Vä nnäs
Er
Föriks
Hagalun
SandaJohn Bauergymnasium
Curling
12 18 dsv
Lektorsgränd
1
skola
parken
skolan
Prolympia
Arsena
lsg
Dragonen
Idrottshall
Lilla gatan
Bo llp lan
Brandförsvar
sgatan
Idrotts- och
Förskola
Ishall
10
Lillåvägen
Mässcentrum
Stadsarkivet
Flak
Postterminal
v
Lingonvägen
HAGA
Noliahallen
37
Förskola
Polis
Vård39
9
7
2
Linåkersvägen
B
central
lå b
22
ä rs
38
Björkenskolan
Palm
Dragonens Rid
7
vä 5
entsg
v
em
n
Lokgränd
1
Reg
jö
g
47
e
ge
v
s
3
Hjo
s g Äldrecenter
16
en
äg
Förskola
34
His
18
Parkvä
31 a ta
16
5
e
r
8
14 n
HagaHedlundadungen
Lummerstigen
3 419
Dragonskolan
1
15
Hedlunda3
P
g
parken
V
4
l
11
an
kyrkan
rs
VÄST PÅ STAN
Jä
Pr
e n 2 9 gen
Lundavägen
7D-7
7
Ko
ga
ins
rn
äg
2
1 ä
A
vä
rsv 22
1A
5
29
g
Vil
v
t a 11
ä
18
1
6
b
g
1
7
n
lav
-B
1
sa
Lyckogränd
Förskola
Blå
Ridh
7 v
Hagall é
en
nt eg
n
usg
P arkg
8
Dra
n
on 18
Ha rk ar
Ha
3 9 äg
2
plan
llo
Ba
g
g
g
t
v
a
a
e
in
o
Hedlundav
s
Långgatan
grä L
ng
6
8 n gata
37
H
4B
1
1
nd
1
er
at
allén
Ö
D un
skolan
5
n
9
Buss
Västerbottens
13 Ö Id ro tts
an
T3 Arena
1 mm
24 Prin
elie 36
14
k ers
Riddareg
c
15
sga
u
n
Länsmansvägen
y
L
g
station
5
18
2
museum
6
tan 27
2
6
1A
tts allé
M n
A -B
Sk
14
12
28
19
2
3
V Id ro 10
21
2 45
40
GAMMLIA
9 11
14 olga
ge
Olofs
21
2
4D
ä
Exel
Arena
ta
A-C
24
2
Lärlingsgatan
VB 7
v
18
V
n
1
p
15
d als 15
10
tg
rink
8 ästr a
6
4A-D
m
ö
A-B
v
19A
Haga
äldrecenter
29
8
42 Döbelns
17
Stadshus
a
v äg
1
G
N
orrla9
21A
Nyg
12
en
21
Sv
31
16
Löjtnantsgatan
a
24
-C25 26
19
Tuvgränd
Udominate Helena
plan
nds 1 0
16
stg
tunn ts30
12
24
12
Prä
2
Norrlandseln
11
Sävargården
23
Arena
Elisabet
18 gatan
9
12
n
1
N
yg
18
35
ge
23
Lövstigen
operan
He mv äg
15
kyrka
12 atan
vä
29
17
en
ÖB
8
2
ala
40
V
kyrkogården
Operapl
d
ri
3
nkv 57
36
Ga
23
Magasingatan
37
Ny
12
ä ge
22A
20
mm
45
8
S
32
6
A
CENTRUM Guitars -Gymnasium
8
n
46
11
Ku n
29
2
Hemgården torgata
Strand
g
22 li av
49
s
45
38
ga
Matsalsvägen
n
sv
promen
31
6
Berghems54
1
The museum 38
dgård
äldrecenter Förskola
Hov- tan
aden
Stads- Folkets
T rä
Gymnasium
42
Åbacka dagcenter
skolan
rätt
1
Medicinarstråket
53
bibliotek Hus
44
Minerva39
Va sa
2
Bölesholmarna
skolan
33
plan
Broparken 32
Berghems
Metargränd
59
43
64
45
7
rin
3
67
Tingshus
40A
BERGHEM
äldreboende
5
g
54 RådhusÖN
47
ss
s vä ge n 2
V äs
47
52 or rl
Moritzvägen
67
torget
t
42
and
tra
Boställsholmen
40
56
57 61
s
Rådg
73
S
4A
tr an
Förskola
73A
Grytan
Mossvägen
52
Ny53 59
-E
hus
dg a
66
60
72
46
80
77
56 ga ta
Kanalen
Ka ta n
-B
en
n
55
A
jen
ng
Förskola
Rå
12
81
gå
10
RådMycelievägen
67
6A-C
81
86
48
FridhemsS ko
husVänorts
Ka
88
lga
66
jen parken
gymnasiet
K
91
parken
ta
u
12
ng
92
Myrvägen
87
n
74
72 s gata
13
98
n 89
25
65
Umeå
1
10
S
Målargränd
Um
97
3
5
torg 67
106
15
19
Norra
34
Skeppa
stads
Länsatan
17
s
108
28
Böle
rg ata n13
5
103
19
80
Beteendeiu
26
kyrka
styrelsen
d
e
Nabbvägen
109
boställe
Campus56
71
18
Döbelns
vetarhuset
ä
30
120
sta
86
e
väg
1
11
37
51
lv
a Humanisten
park Läns60
N:a Ersmarksgatan
rg s
Ny
Bö lev äg
1
sL
Beteende38
huset
e
be
ÖST PÅ STAN 1 - 125
44
residens
t ru
25
20 brog
64
m
e
o
n
vetarhuset
87
102
P
ata
64
11
14
1
S tr
N:a Majorsgatan
n
19
26
12
72
1
93
Samhällsvetarhuset
10
912
Fu ru gr 5
S
10
24
4
T
Hamrinsberget
4
1
1
82
j är
9
änd
5
5
1
13 ko 3 5
Handelshögskolan
N:a Obbolavägen
23
ho
6
0 lg Katolska
17
Östra
4
13
Lärarhuset
Universitetsvs 11
2
18
Strandgatan
g
9
1
Norrvägen
28
kyrkan
UMEÅ
10 S e
biblioteket
34
St
Va
ge 1 4
u
Förvaltn. UNIVERSITET
lg 7
rv
2-2 die 12
3
Vårdveter16
ÖstermalmsFörskola
Konstnärligt
Campus
s
huset
Nybrogatan
MIT- Teknik8 gr
Vård6
Förskola 16
8
Ek
Universum
5
skolan
huset
32 an
10
huset huset
Bildmuseet
central
11
Samv.
5
at
Öb
1
5
g
Nydalavägen
9
r
Tegs
a ck 8
a 29
4 Förskola
Natur- Fysikhuset
15
huset
av
gg
1
en
Patient
5
To rpv
a
Sv ing
vetarCentralskola
Tegs
B ry 31
2A
at
en 7
Kemihuset
Nygatan
23
1
hotell
g
14
g
huset
kyrka
s
St 13
sbacken
vä
n
u
Aula
r
6
9
o
r
v
1
h
é
3
1
0
3
1 O
1
KBChuset
8
z
re VÄST-TEG
10 rg a 11 7
4
Nytorgsgatan
Nordica
tan
6
än d
25
ae
ma 3 5
Bio1
Ro tegr 4 Bibliotek
2 Sc
Do
lN
ta n
h
2
Arbetse
a
10
i
logiarin
50
n TandläkarNäckrosvägen
1 8 ns g
24
livs inst.
sv 13 118
a
gen
50
Da
huset
en
2
lsvä 1
rm 15 v äg
högskolan
12äg e
52
ra
e
Umeå
8
p
5
Gösta
Skoglunds
sv
väg
1
Odlarvägen
4
n
rjning
Kor7 5
gs 10 n
24 imm
ägen
21
33
20
Försö
e
1
T 23 Te
ÖbackaÖstra
60
NORRLANDS
Rik sv
vä g
20
r
1
e
ls
Olof Palmes gata
30
parken
Förskola
ra
Åk
UNIVERSITETSK orp
9
6 n
Förskola
r
SJUKHUS
Olofsdalsvägen
e
g
n
Matsalsv
e
äg
12 isk
ge
10
F
sv 5
Vattentorn
vä2
M
Operaplan
ke
4
Tankv
r
SJUKHUSet
Y
a
L
Ålderr
2
ån
gr
stigen
Orienteringsstigen
9
gg 13
30
1
3
OMRÅDET
at
5
0
Tegsv
Klintv
a
ägen
1
Orrvägen
T3 Center
12 n
67 1-43
8
Ishall
Tegs
v
Parkgatan
Hult
Västerbottens
Förskola
11
äldrecenter
läns
landsting
Pedagoggränd
Tegstunet
10
38
Ålidbacken
Linåkersv
nv1
36
r
Pendelgatan
1
Ö
9 7
Professorsv
1-23 s
Stu
n
den
11
tbro
lun te
Pilgatan
G
Pedagoggr
n
n
2 6 ÖST-TEG
Östtegs
ge
2
ä
35
v
13-1
skola
ÅlidhemsPlangatan
Lil lå
Ålidparken
33
Öberget
kyrkan
Medicinarstråket
Å
FörÖvägen
lderT
Professorsvägen
Verkstadsg
4 1 ors skola
3
27 mans väge 8B-A
ga
48
57
n
23
t
rt
1
a
15
33 n
Prästgatan
So
4
62
55
24
2
C ir 40 31
16
Röbäcksdalen
3 1B -A
ke 38
60
25
2
1-41
Pumpvägen
47 lga
försöksgård
15
Fysikgränd
n
tan 30
57
a ta
52
43
28
Förskola
g
Laboratorv
SOFIEHEM
Regementsgatan
20
Ö 5
35
48
9
För15 rä nd
47
Kemigränd
21
rg
Renmarksesplanaden
la
6
45
skola Hyv 16A 1
12
38
1-35
16
ÖA
28 26
5
14
Renmarkstorget
37
1
RÖBÄCKSDALEN
Ringvägen
ÖN
rä nd
13 1
31
3 yvlarg 10
25 23
7
H
V
Repslagargatan
Sofieborg
1-51
Residensgatan
Biologigr
Sofiehems
1
Riddaregatan
skolan
9-1
4
Assistentv
e ll g
rän d8
g
m
Ridhusgatan
ar
Planerat handelsområde
La
Kap
7
nd 18 Geografigr
rg rä
Ridvägen
10
2-20
a
st
3
lmä 8 10
ta n
ko
ga
16
S
gs
9
Lä rlin
Riksvägen
15
e ll g 2 4
d
n
Ringvägen
Ro2
argr
2
Ba rk
0
250
500 m
Rondellgatan
1
Förskola
n
4 ata
17
Rotegränd
g
2
rän d 24
© Umeå kommun, Lantmäteri BN-2014/00438
s kin 3
Reningsverk
s ta rg
Ma
ä
m
Rothoffsvägen
5
Verk 10
8
26
9
Ryttargatan
Rådhusesplanaden
E4
Rågången
Bollplansgatan
A3
Dunkersgatan
C3
Gamla bron
B4
Hagagränd
C3
Akutvägen
Johan Bures väg
E5
B5
Rönnbärsstigen
Bomvägen
B2
Döbelnsgatan
C4
Gammliagränd
D4
Hakegränd
D6
Ankargränd
Jägarvägen
D5
D4
Rösvägen
Bondegatan
B5
Döbelns plan
B3
Gammliavallen
D3
Hallonvägen
E3
Armbågakroken
Jämtebölevägen
C2
C3
Sandaparken
Borgvägen
B4
Egnahemsvägen
A4
Gammliavägen
D4
Hamrinsvägen
D4
Arsenalsgatan
Järnvägsallén
C3
D4
Sandbackavägen
Brogatan
B3
Ekvägen
A4
Gammliavägen
D6
Hantverkaregatan
B3
Axtorpsvägen
Järnvägsgatan
D4
Sandgärdesgatan
Bryggargatan
B4
Erikslundsvägen
D3
Generalsgatan
C3
Hedlundavägen
A3
Bangatan
Kallkällevägen
C3
D2
Scharinsvägen
Brånvägen
D2
Fabriksgatan
D4
Geografigränd
E6
Hemvägen
C3
Bankgatan
Kapargränd
B3
D6
Segelgatan
Byvägen
B5
Fiskegränd
C5
Gluntens väg
D5
Herrgårdsvägen
D4
Barkargränd
Kaptensgatan
D6
C3
Signalvägen
Båtgränd
D4
Flottargatan
C5
Granvägen
E6
Herrgärdan
D4
Berghemsvägen
Kemigränd
D3
E6
Sjukhusbacken
Bäckvägen
C3
Fredrikshögsgatan
C3
Grindvägen
D2
Hissjövägen
B3
Bibilioteksgränd
Klintvägen
E6
D5
Sjukhusgatan
Bölevägen
A4
Fridhemsvägen
D4
Gustav Garvares gata C3
Hissjövägen
C3
Bigatan
Kläppvägen
C5
C5
Skeppargatan
Cirkelgatan
B5
Furugränd
B4
Gärdesvägen
D3
Hjortronstigen
E3
Björkvägen
Korpralsvägen
E6
B5
Skidspåret
Dalstigen
D2
Fysikgränd
E5
Gösta Skoglunds väg E5
Hovrättsgatan
B3
Björkågatan
Korsgatan
C5
C3
Skogsbrynet
Daniel Naezéns gata D5
Fågelstigen
C5
Götaplatsen
C3
Hultvägen
C5
Björkågatan
Krokvägen
C6
C2
Skolgatan
Djupbäcksvägen
C3
Fältgatan
C3
Götgatan
C3
Hyggesvägen
C2
Blåbärsvägen
Kronovägen
D3
B4
Skolmästargränd
Domarevägen
B4
Färjställsgatan
B4
Hagagränd
C3
Häradshövdingegatan C4
Blåbärsvägen
Krubbstråket
E3
B3
Slåttervägen
Dragongatan
B3
Förrådsvägen
B2
Hagaplan
C3
Hökvägen
B5
Blå vägen
Kungsgatan
D4
C4
Slädvägen
Dressyrgatan
B3
Försörjningsvägen
D5
Hagmarksvägen
C3
Jakobsgränd
B4
Bokvägen
Kyrkbron
B5
C4
8
vä
6
2
rv
1
ls
Da
gen
10
Skjutbanor
70
äg
en
Fö
ote
jv
årv
ustr
ivä
9
31
8 12
Sandalidens
3
skola
INDUSTRIOMRÅDE
Ind
Förskola
50
6
1
2
n
18
en
lsv 5
äg
Rä
ge
VÄSTERSLÄTT
86
2
4
3
vä
My
11
10
v
8
Jaberget
is
s jö
34
1
7
stigen
gen
20
14
-3
46
12
2
34
Långåsen
H
5
56
Norra kyrkogården
Godsbangård
6
Betelkyrkan
ell
v
n
ge
vä
ter
Ut
Fungnäsmyran
Sp
Ka
p
37
84 -
V
Heliga korsets
kapell
Knallberget
E5
E5
C6
B3
D4
D5
A4
B4
B3
C5
D3
C5
C3
E3
A3
D3
C5
B5
C6
C3
D2
C3
D5
E5
C5
C3
D4
D3
D2
B4
C5
C2
C3
C5
D2
B4
D3
C4
C4
A3
B5
B3
E3
C3
D4
C4
C3
E5
C6
C4
C3
E5
B3
B5
C3
B4
C4
B3
C4
C3
B3
B3
A5
B5
C6
A5
D3
B3
C3
D4
D2
C2
C3
C2
D2
D5
B4
B3
D4
D4
B4
D4
D2
C4
E6
C5
E4
Slöjdgatan
Smedsgatan
Sofiehemsvägen
Sofiehemsvägen
Solvändan
Sorterarvägen
Spårvägen
Stenmarksvägen
Storgatan
Storåvägen
Strombergs väg
Strombergs väg
Stråvägen
Studentvägen
Studentvägen
Studiegränd
Svampvägen
Sveagatan
Svedjebacken
S:a Ersmarksgatan
S:a Majorsgatan
Tallvägen
Tankvägen
Tegsbron
Tegsplan
Tegsvägen
Terrängvägen
Thulegatan
Timmermansgatan
Timotejvägen
Tjärhovsgatan
Torpvägen
Torsgatan
Trollskogsvägen
Trädgårdsvägen
Träsnidargatan
Turistbyrån
Tuvgränd
Universitetsvägen
Utgårdsvägen
Utmarksvägen
Uttervägen
Vallmovägen
Vargvägen
Vasagatan
Vasaplan
Varvsgatan
Verkstadsgatan
Villavägen
Vinkelvägen
Vintergatan
Vretgatan
Vännäsvägen
Västergatan
V:a Brinkvägen
V:a Esplanaden
V:a Hyvlargränd
V:a Idrottsallén
V:a Kyrkogatan
V:a Norrlandsgatan
V: a Prinsgatan
V:a Rådhusgatan
V:a Strandgatan
Yrkesvägen
Ågatan
Åkervägen
Åldermansvägen
Åldermansvägen
Ålderstigen
Ålidbacken
Ängesvägen
Öbackavägen
Ögatan
Örnvägen
Östermalmsgatan
Ö:a Brinkvägen
Ö:a Esplanaden
Ö:a Fängelsegatan
Ö:a Hyvlargränd
Ö:a Idrottsallén
Ö:a Kyrkogatan
Ö:a Kyrkogatan
Ö:a Norrlandsgatan
Ö:a Prinsgatan
Ö:a Rådhusgatan
Ö:a Strandgatan
Övägen
B3
B3
D5
D6
C3
C5
A2
C3
C4
D5
D4
E4
A2
E5
E6
B4
D3
C3
B4
C3
C3
D6
B4
B4
B4
B5
D4
B4
B5
B2
C4
A4
B5
D6
D4
D4
C4
C3
D4
B3
C3
D1
A2
E1
C4
C4
C4
B5
C3
A3
B5
C2
B3
B3
A3
B3
D6
C3
C4
C3
A3
C4
C4
B5
B4
C5
B5
C5
D5
E5
A3
D4
C5
B5
D4
B4
C4
C4
E6
D3
C3
C4
C4
B3
C4
C4
D6