UC Risk Enskild Firma

UC Risk Enskild Firma
UC Risk Enskild Firma är marknadens bästa modell för att beräkna kreditrisken på en enskild
näringsidkares affärsverksamhet. Den baseras på UC:s modell för privatpersoner men kombineras
med ytterligare företagsvariabler som till exempel företagets ålder och bransch. UC Risk Enskild Firma
kan med stor precision beräkna kreditrisken i dina enskilda affärer eller för hela din kreditportfölj.
Genom att använda UC Risk Enskild Firma skapar du förutsättningar för ökad lönsamhet genom bättre
kreditbeslut och effektivare kreditprocesser.
UC Riskprognos
UC Risk Enskild Firma beräknar risken för att en anmärkning registreras på en enskild näringsidkare
inom det närmaste året*. Modellen förutsäger med marknadens bästa precision när en verksamhet börjar
få problem och riskerar att förlora betalningsförmågan. Genom att riskprognosen redovisas i procent kan
du styra ditt risktagande så att du uppnår största möjliga lönsamhet i din verksamhet. Bland annat kan
du ge dina kunder skilda villkor för räntor, avgifter eller andra kontraktsvillkor beroende på riskprofil.
Riskbaserad prissättning är en riktigt bra konkurrensfördel som ger dig en ökad lönsamhet.
*E-mål, d v s ett krav på betalning från en enskild person eller privat verksamhet. Jfr UC Risk Företag där risken för
obestånd beräknas
UC Risk Enskild Firma passar bäst för:
UC Risk Enskild Firma ger en bra bedömning av risken att kunden blir sen med betalning eller inte kan
betala för sig. Modellen tar större hänsyn till den enskilde näringsidkarens ekonomi och mäter tidigare
indikationer på betalningssvårigheter.
• Kreditgivare som följer Baselregelverket
• Kreditgivare som arbetar med factoring
• Kreditgivare som utnyttjar sitt kassaflöde maximalt
• Kreditgivare som säljer vidare dåliga krediter
• Kreditgivare som vill göra fler affärer med Enskilda Näringsidkare
• Kreditgivare som vill ha en bättre och effektivare kreditprocess.
Alltid aktuellt score
V. 2015.04.16
Risken beräknas vid beställningsögonblicket för att väga in aktuell information. Dessutom ansvarar UC
för att alltid uppdatera modellen som UC Risk Enskild bygger på. När information tillkommer, försvinner
eller när konjunkturläget förändras så anpassas modellens score efter detta och du slipper dyra kostnader
för egen utveckling och förvaltning av scoremodell.
HuvudkontorLokalkontor
UC AB
UC AB - Göteborg
UC AB - Malmö
117 88 Stockholm
Gårdaavägen 1 Malmöhusvägen 1
412 50 Göteborg
211 18 Malmö
Kontakt
Telefon: 08-670 90 00
E-post: [email protected]
Web: uc.se
Firma
UC AB
Org.nr. 556137-5113