Produktblad bundet pris fjärrvärme 2015

Fjärrvärme
PRIVAT | BUNDET PRIS 2015
Med bundet pris vet du din
fjärrvärmekostnad i förväg
Vår ambition på Göteborg Energi är att alltid ha
en stabil och så låg prisutveckling på fjärrvärme
som möjligt. Däremot är det svårt att förutsäga
alla prispåverkande faktorer som kan komma att
ske på lång sikt.
Om du vill ha ännu mer trygghet och kunna
planera dina uppvärmningskostnader några år
i förväg har du möjlighet att binda ditt pris. Då
låser du ditt fjärrvärmepris under 3 eller 5 år och
slipper eventuella prisjusteringar under avtalsperioden.
Fördelar
• Kontroll på framtida energikostnad.
• Minskad oro för större prisökningar.
• Trygghet utan att förlora din frihet.
Bundet pris
Alternativ
Löpande pris 1 år
Hyra
Bundet pris 3 år
Bundet pris 5 år
Energipris
Hyra
Energipris
Hyra
Energipris
Fjärrvärmepaket 1 347 kr
85,4 öre/kWh
355 kr
88,4 öre/kWh
365 kr
90,1 öre/kWh
Fjärrvärmepaket 2 0 kr
85,4 öre/kWh
0kr
88,4 öre/kWh
0 kr
90,1 öre/kWh
Fjärrvärmepaket 3 0 kr
59,6 öre/kWh
0 kr
61,7 öre/kWh
0 kr
62,9 öre/kWh
Vill du veta mer?
Juli 2015
Kontakta vår Kundservice på telefon 020-62 62 62 eller besök www.goteborgenergi.se.