Inbjudan - Norrbottens läns landsting

v
i
l
a
d
d
ä
r
t
t
a
n
e
t
s
Kon
älvmord
– en dag om att förebygga sj
16 februari 2016,
kl 9.30-17.00
Landstingshuset
i Luleå
(fika serveras från kl 9.00)
Självmord är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Varje självmord är ett för mycket och
runt varje person som tar sitt liv finns många drabbade. Ökningen av självmord är en följd av den ökade psykiska ohälsan i stort.
Norrbotten läns landsting gör stora satsningar på att förebygga psykisk ohälsa och självmord, att skapa trygga vårdövergångar
mellan psykiatrin och andra vårdnivåer och att stärka upp kompetensen i primärvården. Detta räcker dock långt ifrån för att nå
målet att ingen ska behöva ta sitt liv. Alla samhällsnivåer måste arbeta tillsammans och alla behövs om vi ska lyckas!
Konferensen vänder sig till alla som i sitt arbete möter psykiskt ohälsa – skola, polis, kyrka, föreningar, räddningstjänst, landsting,
kommun eller annan vårdgivare.
Varje människa kan göra livet lättare för en annan. Det finns mycket tabun, myter och stigma kring psykisk ohälsa och självmord.
Om det och en ökad kunskapsnivå är målet för konferensen. Till vår hjälp har vi både ett par av Sveriges bästa föreläsare på
området, men även representanter för det självmorsförebyggande arbete som pågår i länet – Ni är hjärtligt välkomna!
Ur programmet
ULLAKARIN NYBERG
Konsten att rädda liv, om självmord och vad vi behöver veta för att
upptäcka, förstå och förhindra
Ullakarin Nyberg är cancerläkare och överläkare i psykiatri vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Hon är en
internationellt eftertraktad föreläsare på området och författare till boken “Konsten att rädda liv - om att förebygga
självmord, som har beskrivits som en parlör inom området självmordsprevention. Hennes grundtes är att varje människa kan göra livet lättare för en annan och att vi måste prata om självmord med varandra och med suicidnära personer.
LUDMILLA ROSENGREN
Kan man verkligen förhindra att någon
vill ta sitt liv?
Ludmilla Rosengren är läkare, KBT-terapeut, författare och ordförande
i Suicide Zero, som är en ideell organisation som arbetar för att minska
självmorden radikalt i Sverige. Ludmilla har även själv förlorat sin
14-åriga dotter i självmord. Kanske har du sett henne som gäst hos
“Malou” eller i “Skavlan” där hon blev utsedd som “folkets val” för ett specialprogram om självmord, att förlora sitt barn och hennes arbete med Suicide Zero.
Konferensen arrangeras av Norrbottens läns landsting som en del i SAM-projektet, som
syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. www.nll.se/sam