Grunddokument 2 - Umeå universitet

Välkommen till Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik!
Du är antagen till högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet. Jag som skriver
det här brevet heter Anders Åstrand och är programansvarig. Inledningsvis vill jag påminna dig om att
tacka ja till din studieplats på Antagning.se innan svarstiden går ut 31:a juli, för att du ska behålla din
studieplats. Om du inte vill behålla din plats på programmet är vi tacksamma om du meddelar det till
någon av oss så att vi kan erbjuda platsen till dem som står på reservlistan. Har du frågor eller
funderingar får du gärna kontakta mig eller studievägledaren. Du hittar våra kontaktuppgifter sist i det
här brevet. Vi hälsar dig varmt välkommen och hoppas att du ska få en mycket givande studietid här i
Umeå!
Studera med funktionsnedsättning
Har du behov av stöd för funktionsnedsättning ska du ansöka i god tid. Information om hur du ska
göra för att få stöd hittar du på sidorna för studenter med funktionsnedsättning:
www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsattning
Repetitionskursen ”Basfärdigheter i Algebra” innan programstart
Veckan innan den första ordinarie programkursen börjar har du möjlighet att vara med på en
repetitionskurs i matematik. Deltagande är inte ett krav, men det rekommenderas starkt.
Obs! Kursen söker du via www.antagning.se och anmälningskoden är UMU-58011. För mer
information om denna se separat informationsbrev från matematik.
Registrering och programstart – Inledande kurs i Energiteknik
Programmet startar med kursen ”Inledande kurs i Energiteknik” måndag den 31:a augusti kl
09:00 i sal TA201 i Teknikhuset. Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste
du anmäla det i förväg till [email protected] som är kurs- och programansvarig annars
kan du förlora din studieplats. Mer om kursen framgår även av schemat på:
http://www.tfe.umu.se/utbildning/kurser/ej-sokbara-kurser/inledande-kurs-i-energiteknik/
Karta över universitetsområdet hittar du på:
http://www.umu.se/om-universitetet/kartor/campus-umea/
Självregistrering och programstart/kursstart
För att börja läsa på programmet/kursen ska du registrera dig i Portalen. För att kunna göra det krävs
att du har aktiverat ditt användarkonto (se nedan).
Webbregistreringen är öppen mellan den 28:e augusti och 4:e september. Det är viktigt att du
registrerar dig under den perioden, annars kan du förlora din studieplats.
Inloggningslänk till Portalen hittar du på studentwebben, www.student.umu.se. En manual för hur
webbregistreringen går till hittar du på www.student.umu.se/registrering.
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik
Datum: 2015-06-09
Page 2 (3)
På den här kursen registreras du efter att du loggat in på kursens plattform med en kursnyckel och ditt
personnummer. Kursnyckeln får du i ett särskilt brev som skickas till din folkbokföringsadress
och/eller till den e-postadress som du angett på Antagning.se.
Registreringen är öppen mellan 28:e augusti och 4:e september. Det är viktigt att du registrerar
dig på kursen inom utsatt tid, annars kommer du att förlora din studieplats. Mer information om hur
registreringen går till hittar du här: www.exempelinstitution.umu.se/registrering. Får du problem med
registreringen ska du kontakta kursansvarig. Ange namn, personnummer och kurs i meddelandet om
du skickar ett mejl.
System och IT-tjänster för studenter
Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Ett system är
Portalen där du bland annat hittar student-e-posten och får tillgång till registreringar och resultat för
dina kurser. Ett annat system är lärplattformen Moodle, som används under flera av kurserna i
programmet för att exempelvis dela ut kursmaterial och lämna in arbetsuppgifter. Mer information
om dessa finns på www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto.
För att få tillgång till tjänsterna som ny student ska du aktivera ditt användarkonto. Du kommer att
få uppgifter om tillfällig identitet från Umeå universitet, antingen i ett brev till din
folkbokföringsadress eller på annat sätt. Den kan du använda för att aktivera ditt användarkonto. En
annan möjlighet är att aktivera kontot genom ditt Antagning.se-konto. Det kan du göra från första
första veckan i augusti. Båda sätten att aktivera ditt användarkonto når du via länken ”Aktivera
användarkontot” på www.student.umu.se/aktivering.
När du aktiverat kontot når du Portalen via högerlänkarna på studentwebben, www.student.umu.se.
Du som har läst vid Umeå universitet tidigare har redan ett användarkonto och behöver inte
aktivera det igen (och får inte heller någon tillfällig identitet skickad till dig) utan kan nå våra system
via länkarna till höger på www.student.umu.se. Har du glömt ditt lösenord eller vill byta hittar du
information om hur du gör det, via länken ”Glömt lösenordet?” intill inloggningslänkarna.
Om du får problem med att logga in i Portalen eller stöter på tekniska fel, skicka ett meddelande
(ärende) till www.servicedesk.its.umu.se.
Inte bara böcker på Umeå universitetsbibliotek
Som student har du tillgång till Universitetsbibliotekets alla resurser såsom kurslitteratur, tidskrifter,
grupprum och en presentationsstudio för övning och inspelning av egna föreläsningar. Där finns också
Studieverkstaden som erbjuder bra tips kring såväl skrivande som studieteknik. Mer information
hittar du på: www.ub.umu.se
Du kommer att behöva ett UmU-kort
Som student vid Umeå universitet får du ett UmU-kort med funktionerna passerkort, lånekort för
universitetsbiblioteket samt kopierings- och utskriftskort. Du får mer information när det är dags att
ansöka om kortet. Läs mer om UmU-kortet på www.student.umu.se/under-studietiden/service-pacampus/lokaler-och-praktiskt-stod/umu-kortet.
Tillbaka till sidan www.student.umu.se/ny-student
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik
Datum: 2015-06-09
Page 3 (3)
Material för dina kommande studier
Schemat för introduktionskursen och för den inledande kursen på programmet hittar du tillsammans
med kursplan och litteraturlista på:
http://www.tfe.umu.se/utbildning/kurser/ej-sokbara-kurser/inledande-kurs-i-energiteknik/
Där hittar du också länkar till mer information om oss och programmet/kursen.
Boende i Umeå
Om du inte har ordnat med bostad i Umeå ännu så finns information och tips på vår webb,
www.umu.se/utbildning/bo/bostad.
Kontakta oss
Hör gärna av dig till oss om du har funderingar kring något som rör programmet/kursen.
Programansvarig/kursansvarig (Specifika frågor om kurser inom programmet):
Anders Åstrand
e-post: [email protected],
tel. 090-786 98 27 (nåbar via e-post v33 och from v35)
Huvudstudievägledare (Ansökan, antagning och generella frågor om universitetsstudier):
Catharina Åhgren
e-post: [email protected],
tel. 090-786 78 92 eller 070-660 52 60 (nåbar via mobil och e-post under större delen av sommaren)
Välkommen till Infocenter!
Oavsett vilka frågor du har som rör universitetet kan du vända dig till Infocenter. Här kan du få
information om studier och hjälp med praktiska ärenden som att hämta ut ditt UmU-kort efter att du
har beställt det eller få parkeringskort.
Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär. När du är på Campus Umeå hittar du
Infocenter i Universum-huset. Läs mer om Infocenter på www.infocenter.umu.se.
Tillbaka till sidan www.student.umu.se/ny-student
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik
Datum: 2015-06-09