Ingen tid att förlora

Varför göra en film?
Ingen tid att förlora
Att berätta vår historia – har vi inte varit bra på!
Etos
Patos
Logos
Näringslivet och miljön – en enkel fråga?
Ska vi omvända världen? – Nej! Bara företagen…
Vad ska den handla om?
Befolkningsutveckling
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
Världshandelns utveckling
Världens export som andel av världs-BNP
2000000
35
30
25
15
10
1970
Källa: WTO (1970-1979) och IMF (1980- )
1980
1990
2000
2010
År
Hämtat: 2012-05-22
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
0
20
4,5 ggr mer flygbränsle år 2050
Kineser som reste utomlands
70 miljoner år 2011
80 miljoner år 2012
94 miljoner år 2013
375 miljoner år 2050?
Risken att dö före fem år -50%
Risken för barnarbete -50%
Risken att leva i fattigdom -50%
Lära sig läsa och skriva +200%
Snittinkomst +300%
Svenska företags roll och möjligheter
Målet?