SPO2812

Volvo Trucks. Driving Progress
FAKTABLAD
Växellåda SPO2812
I-Shift Dual Clutch är en växellåda med möjlighet till powershift,
vilket innebär oavbruten kraftöverföring till hjulen vid de flesta
enstegsväxlingarna. Den har 12 växlar och är dimensionerad
för vridmoment på 2 800 Nm.
I-Shift Dual Clutch har ett unikt och snabbt växlingssystem som
ger möjlighet till powershift-växlingar.
Med powershift kan de flesta enstegsväxlingar utföras utan avbrott
i kraft- och vridmomentöverföringen under växling. Växellådans stora
utväxlingsspann ger hög startdragkraft och låg bränsleförbrukning.
Den avancerade programvaran har väl anpassade växlingsstrategier.
I-Shift Dual Clutch klarar tågvikter på upp till 60 ton, vilket gör den
idealisk för krävande fjärrtransporter och regionala transporter.
Växellådan kan utrustas med kraftuttag, kompaktretarder och
nödstyrservopump. En oljekylare krävs för SPO2812.
Långa oljebytesintervaller innebär låga driftkostnader och mindre
miljöpåverkan. Med specialolja behöver olje- och filterbyte göras
efter upp till 450 000 km eller vart tredje år.
2015-01-30 SWE Version 02
1 (3)
FAKTABLAD
Växellåda SPO2812
Elektronisk reglering och ergonomi
Körprogram för optimal verkningsgrad
Växelväljaren och spaken är integrerade i förarstolen, vilket gör dem
säkra och enkla att hantera. Växelspaken har ingen mekanisk kontakt
med växellådan. I stället aktiveras ett antal givare i växelväljaren.
Som alternativ kan växelreglagen monteras i instrumentbrädan
och ersätta standardväxelväljaren som är monterad i stolen.
I automatläge kan föraren välja mellan körprogrammen Prestanda och Ekonomi. Föraren växlar med knappen på växelväljaren.
Beroende på hur vägen ser ut används olika växlingsstrategier.
Ekonomi-läget ger god bränsleekonomi. Prestanda-läget växlar
mer aggressivt och används när det behövs mer motoreffekt. För
växelreglage på instrumentbrädan finns inga ekonomi-, prestandaeller nödkörningslägen och inget manuellt läge.
Med ett programpaket som är anpassat efter det aktuella transportområdet går det att skräddarsy växellådans egenskaper och
funktioner. Programmen ger bästa möjliga växlingsstrategi i alla
lägen och gör samtidigt att växlingarna går fortare.
Två ingående axlar och synkroniserad rangeväxling
Dubbelkoppling
I-Shift Dual Clutch kan beskrivas som ”två växellådor med två
kopplingar” som är integrerade i en enhet. De båda kopplingarna
är förbundna med två olika ingående axlar som löper oberoende
av varandra. Då växellådan har 12 växlar är de sex växlarna med
ojämnt nummer placerade på den ena axeln och de sex jämnt
numrerade på den andra. När 1:ans växel läggs i ansätts en av
kopplingarna. 2:ans växel på den andra axeln läggs i och kopplas
in när det är dags att växla upp, varpå vridmomentet överförs till
andra kopplingen och vidare till hjulen utan något avbrott.
Den här funktionen kallas för powershift och kan användas i alla
enstegsväxlingar utom mellan 6:ans och 7:ans växel (rangeväxling).
Observera att i vissa fall eller under vissa förhållanden sker ”normal” växling beroende på programvarustrategi och faktorer såsom
fordonets tågvikt och effektuttag.
Kopplingarna styrs med DCCA (Dual Concentric Clutch Actuator), vilken i sin tur styrs pneumatiskt via DCVU (Dual Clutch Valve
Unit). Ytterligare en enhet, GCU (Gearbox Control Unit), reglerar
växlingen. Kopplingarna är av torr typ.
I-Shift Dual Clutch är ett oerhört flexibelt växlingssystem. I autoläge växlar systemet automatiskt även när konstantfarthållaren
är inkopplad.
Under känsliga körförhållanden kan föraren låsa aktuell växel
genom att välja manuellt läge (”M”), vilket gör det möjligt att
utföra växlingar med en knapp som är integrerad i växelspaken.
Eftersom kopplingen regleras av växlingssystemet finns det ingen
kopplingspedal.
Huvudsektionen har två ingående axlar, tre huvudutväxlingar framåt
och en utväxling bakåt. I rangehuset finns en synkroniserad rangeväxel av planettyp. Klokopplingarna i huvudsektionen är osynkroniserade. I alla powershift-växlingar utför en mekanisk enhet en
lämplig varvtalssynkronisering före varje växling (när kraften ska
överföras till nästa växel). I övriga växlingar utförs varvtalssynkroniseringen genom att styra motorn och en broms i växellådan.
Kraftiga och pålitliga komponenter
Samtliga kugghjul är tillverkade i specialstål som sätthärdats för
att ge hög styrka. Med snedskurna kugghjul i både baslådan och
rangedelen är fler kuggar i ingrepp mot varandra samtidigt. Detta
ger en stark växel med tyst gång och hög driftsäkerhet.
Visas på skärmen: 1. Körprogram 2. Aktuell växel 3. Tillgängliga växlar (ned/upp)
4. Körläge
2015-01-30 SWE Version 02
2 (3)
FAKTABLAD
Växellåda SPO2812
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
SPECIFIKATION
• Smidig och snabb växling utan förlust i vridmoment och
kraftöverföring, vilket ger en extremt bra körkomfort.
• Alla enstegsväxlingar kan utföras med powershift utom rangeväxling (6:an till 7:an).
• Helautomatiserat växlingssystem som ger hög komfort och
utmärkt bränsleekonomi.
• Programpaketen anpassar växlingarna efter de aktuella vägförhållandena.
• Möjligheten att växla manuellt och låsa den aktuella växeln ger
hög körflexibilitet.
• Låg vikt tack vare kompakt konstruktion och aluminiumkåpor.
• Lämplig för fjärrtransporter och regionala transporter inklusive
timmertransport.
Typbeteckning...................................................................................... SPO2812
Max. ingående vridmoment.................................................................2800 Nm
Max. tågvikt............................................................................................ 60 tonnes
Vikt utan olja............................................................................................... 307 kg
Vikt dubbelkoppling...................................................................................112 kg
Viktökning med SPO2812 jämfört med I-shift....................................101 kg
Typ................. Automatisk växellåda med dubbelkoppling och rangeväxling
Antal framåtväxlar................................................................................................ 12
Antal backväxlar.....................................................................................................4
Växelväljarlägen:
R.........................................................................................................................Back
N.................................................................................................................... Neutral
A...................................................................................................................Automat
M...................................................................................................................Manuell
Körprogram:
E.................................................................................................................. Ekonomi
P................................................................................................ Prestandaprogram
B......................................................................................... Bromsprogram (tillval)
L............................................................................................ Nödkörningsfunktion
Oljebytesvolym............................................................................................ ca 16 l
inkl. oljekylare med normal kapacitet...................................................... ca 16 l
inkl. oljekylare med hög kapacitet........................................................... ca 17 l
2015-01-30 SWE Version 02
3 (3)