Gislövs läge och Böste

TA BUSSEN TILL
TÅGET
Eller ta bussen till Trelleborg eller Ystad och byt till
stadsbuss eller regionbuss för den fortsatta resan.
Foto: Karl-Johan Hjertström
Nu kommer tåget
Den 13 december börjar Pågatågen rulla till och från
Trelleborg C.
Tågen kommer att gå varje halvtimme mellan 05.00
och 24.00 måndag-torsdag samt söndag. På fredagar
och lördagar kommer de att gå varje halvtimme
mellan 05:00 och 00:47 (från Malmö) samt 00:39
(från Trelleborg).
Resan mellan Trelleborg till Malmö C tar knappt
35 minuter. På 45 minuter kommer du till Lund
och sitter du kvar kan du fortsätta till Kävlinge och
Helsingborg.
Till Köpenhamn går resan på mindre än en timme
med byte i Malmö på Hyllie station.
Foto: Karl-Johan Hjertström
Förbättrad regionbuss 190
Regionbuss 190 kommer att anpassas till Pågatågens
avgång/ankomst och komma in till Trelleborg C 6-8
minuter innan tåget avgår, samt avgå mot Ystad 6-8
minuter efter tågets ankomst.
Bussen får tätare trafik med avgångar en gång i
halvtimmen under morgon och eftermiddag, samt
avgång en gång i timmen under övrig tid.
Byten vid Trelleborg C kan även göras för fortsatta
resor med regionbuss eller stadsbuss. Vid fortsatta
resor med stadsbuss ingår denna i resan till Trelleborg C då detta är inom samma biljettzon.
Gå eller cykla till din hållplats
Från Böste till Gislövs strandmark finns 6 hållplatser
för buss 190; Böste läge, Böste V, Vakthundsvägen,
Mopsvägen, Simlingevägen och Modeshögskolan.
Tillgängligsanpassade hållplatser finns på Modeshögskolan och Vakthundsvägen. Vid hållplats Modeshögskolan finns 20 cykelparkeringar i södra läget.
Det är bra cykelväg till Trelleborg C med 5,5 km från
Gislövs läge och drygt 11 km från Böste.
Buss är billigare än bil
En resa med buss från hållplatserna i Böste till Trelleborg C kostar 25,60 kr med Jojo reskassa. Mellan
Böste och Malmö kostar resan 57,60 kr. Att resa från
Simremarken till Trelleborg C kostar 17,60 kr med
Jojo reskassa och till Malmö 52,80 kr. Från Modeshögskolan till Trelleborg C kostar resan 16 kr och till
Malmö 48 kr med Jojo reskassa. Genom att resa med
kollektivtrafiken kan du spara mycket pengar och
spara på miljön.
Reser man mycket lönar det sig att ha 30 dagars
periodkort med obegränsat antal resor. Mellan Modeshögskolan och Trelleborg C kostar ett periodkort
385 kr per månad och mellan Modeshögskolan och
Malmö 1195 kr per månad. Ett periodkort för
1195 kr gäller för resor i hela Skåne så det är samma
kostnad till exempelvis Lund och Helsingborg. Även
enkelresor har ett pristak, det kostar maximalt 82,40
kr med Jojo reskassa för att göra en resa inom Skåne.
Ett periodkort mellan Böste eller Simremarken och
Trelleborg C kostar 795 kr för 30 dagar.
och går nästan lika snabbt
Från hållplats Böste läge till Trelleborg C kommer det
att ta lite drygt 16 minuter med buss. Samma sträcka
med bil tar cirka 19 minuter.
Till bussresan tillkommer tid mellan bostad och
hållplats. Å andra sidan stannar bussen nära tåget
medan bilen behöver parkeras en bit ifrån.
Hur betalar man sin resa
med buss eller tåg
Du betalar din resa med Skånetrafikens Jojo-kort;
30-dagarsperiod, reskassa eller med bankkort.
Jojo period kan köpas hos serviceombud.
Jojo reskassa kan köpas på www.skanetrafiken.se,
hos serviceombud eller ombud.
Korten kan laddas på www.skanetrafiken.se, hos
serviceombud, i biljettautomater och på regionbussar.
Betala hela din resa när du kliver på bussen eller i
biljettautomat innan du kliver på tåget. I annat fall
får du betala två gånger för den zon du byter inom.
Betalning med bankkort kan bara ske på regionbussar och i biljettautomater.
Betalning med kontanter är inte möjlig och på stadsbussarna går det inte att betala med bankkort.
Biljett kan också lösas i Skånetrafikens app.
Serviceombud: Pressbyrån kommer att finnas på
Trelleborg C från Pågatågstarten och fram till 30
november finns Moxy´s kvar på Övre.
Ombud: Coop Nära på Klörupsvägen och i Smygehamn samt Shell/7-eleven på Strandgatan.
Postnr: Gislövs läge-Böste
Försäljningsställen i
Trelleborg
Ma
gd
eh
em
Sjö
t
orp
Bö
Bö ste V
ste
lä g
e
n
kth
un
dsv
äg
e
Mo
psv
>>
el lin
ge 1
81
ö
alm
T i ll Svedala 145
lV
Stationsvägen
Smygehuk
hamnen
lM
Til
Til
Smygehamn
<<
<<
V Tommarp
181
Tågarpsvägen
Anslutningar i
centrala Malmö
Smygehus
Ängavägen
Va
S im
lin
ge
Stadsbusslinjer, se tätortskarta
äg
en
vä
Regionbussnätet
i Sydvästra Skåne
108
Gyllegård
2
HÖGALID
Svenstorp
Karlsnäs
145
Västra Vång
Högalidsvägen
14 6
146
1
Maglarp
Hallasvängen V
Hallabacken
Albäckshallen
Drivgarnet
Kurland Fågelvik
E6 E22
1
Hallasvängen Ö
Bäckaskolan
Kurland
Åttakorset
Karbingatan
146
181
182
Vannhögsgatan
Kyrkoköpinge By
Norra
skolan
2
Lasarettet
tB
Till S
Akka
Kyrkoköpinge
108
146
Allén
Tommarpsvägen
2 1
Ehrenbuschsg
Bryggaregatan
1
Pilegränd
Stortorget
Gislöv byn
181
182
Hedvägen
145
181
182
144
184
Plommonvägen
Söderslättsgatan
Dalköpinge
1
Köpingegatan
Bokevägen
Sockenvägen
Badhuset
Allmogevägen
TRELLEBORG C
1 2
144 145 146
181 182 184 190
144
184
190
Snäckgränd
1
Fagerängsvägen
Östra
Ringv
FAGERÄNGEN
9
Mellanköpinge
144
184
Syster
Hannas
väg
2
Österlid
Nyhemsgatan
Dala
Östra
Industriområdet
2
Pråmgränden
9
Öster Jär
Alfågelgränd Bullerbyvägen Solviksvägen
190
Dalabadet
Sjöfararevägen
2
Kaptensvägen
Abborrevägen
2
9
Til
GISLÖVS LÄGE
l
d
ta
Ys
Östersjön
>
0>
19
Nybostrand
Järabacksvägen
(2)
MODESHÖG
Stadstrafiken
i Trelleborg
Kartproducent: Infab Vitamin
4 >>
ge 18
eddin
145
1
Östersjögatan
<<
Til
lS
kå
2
18
re
Lavettvägen
Vannhögskolan
Möllegårdsvägen
Krokvägen
1
2
Söderslättshallen
Västra
Ringvägen
Persåkersvägen
182
Västervång
181
PERSÅKER
ie 14
l mö
Till Ö Gre
v
a
Till M
<<
4>
>
Lillevång