Elevråd 2015-04-21

Elevråd 2015-04-21
Närvarande:
1-2:an: Milton Kjellin Olsson och Svea Aspelin
3-4:an: Ida Odby och Gustaf Sjögren
5-6:an: Isak Vikström och Hugo Köhlström
Carina
Carina återkopplade till förra elevrådet:
Elevernas egna frågor
1-2
Inga egna frågor!
Läget i klassen: Det är ganska pratigt och Låtta får ofta säga till.
Rasterna: Bra!
Hallen: Okej, sällan vuxna i hallen.
3-4
Vi vill ha…
 längre mattid. 11.10 – 11.30 just nu.
 längre gympa eller dela på två gånger.
Läget i klassen: Ganska bra, oftast bättre än förr!
Rasterna: Bra
Hallen: Aldrig en lärare i hallen.
5-6
Vi vill ha…
 en kompisgunga. Den kan placeras på framsidan där de andra gungorna är. Byt ut två
vanliga!
 trampett.
 basketboll.
 rusta upp fotbollsmålen.
 egen matvecka!
 Vi ska göra kompistavlor!
 Vi ska gå på hundmusikal i morgon.
Läget i klassen: Bra, men pratigt då några blir färdiga. Prat mellan borden i matsalen.
Rasterna: På fotbollen kan det vara lite tufft.
Hallen: De flesta står kvar länge så Ewa får ofta säga till.
Carina…
 visade timplanen för Gävle kommuns grundskolor.
 berättade att Öppet gav 1944 kr. till skolan. Alla klasser får prata ihop sig om de
önskar något speciellt.
 visade Läroplanen och vi pratade om vad som står i den.
 Eleverna får med sig en mening ur Läroplanen att diskutera:
”Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde” (sid. 12)
Vad menar man? Vad betyder det för oss? Hur kan man se att man gör det?
Nästa elevråd
Tisdag 26 maj 2015 kl. 08.20
/Carina