manual - Alarmtech

Indikeringstablå
System
Datablad och Installationsmanual
RM 12-24
FUNKTION
EGENSKAPER
Indikeringstablån RM 12-24 har 12 st balanserade slingor med
ändresistans 2,2k som vardera direkt driver ett växlande relä.
De kan anslutas blandat till brytande, slutande eller växlande
kontakter. Dessutom finns ett summarelä med växlande
kontakt och en återställningskontakt. Slingans relä följer alltid
det aktuella läget på slingan som är antingen är Normalt eller
Larm men LED1 till LED12 kan styras med bygel. Summareläet
visar summan av slingornas läge och kan programmeras som
Automatisk Återställning eller Låst tills manuell återställning
sker.
Slingorna 1 till 12 har följande lägen:
 NORMALT
o Inom resistansområdet 2.2 kohm +/- 20%
 LARM
o Om slingresistansen är mindre än 2.2 kohm – 20%)
o Om slingresistansen är över 2.2 kohm + 20%
Funktionerna programmeras med hjälp av två byglar.
 Ingångar:
o 12 balanserade slingor som kan valfritt anslutas till
brytande, slutande eller växlande kontakter. De har
en ändresistans på 2.2k.
o Återställningsknappen (RESET) på panelen återställer
de interna minnena.
 Utgångar:
o 12 växlande reläer som följer slingans läge
o Relä OUT13 (SUM-OUT) och LED13 visar summan av
läget på slingorna
o Summern ljuder vid LARM men kan bortkopplas med
en bygel på kretskortet.
 12 st LED som lyser vid larm och som kan programmeras
att lysa vid LARM tills återställning sker eller att
automatiskt slockna då slingan blir normal
 Summern kan kopplas bort med en bygel
 Brett strömförsörjningsområde från 8 till 30V DC.
 Kontakt på kretskortet för programmering av enheten
 Plasthus i ABS med en frontpanel av metall
 Kan monteras med 3 skruv eller på en DIN-skena
LED13 samt OUT13 och Summern har följande två lägen:
 FÖLJER:
o LED1 till LED12 lyser upp och visar tillståndet LARM på
slingorna. Out1 till OUT 12 följer slingans läge.
o Relä OUT13 samt LED13 och Summer visar LARM-läge
på slingorna.
 LÅST:
o LED1 till LED12 lyser och låser vid LARM på slingorna.
OUT 1 till OUT12 följer slingans läge oberoende LED
o Relä OUT13 samt LED13 and Summer låser tills
återställning sker.
Låst läge kan återställas av RESET på panelen. Summern kan
bortkopplas permanent med en bygel på kretskortet.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
 Övervakning av 12 slingor med brytande och slutande
kontakter
 12 utgångsreläer med växlande funktion för yttre styrning
av olika funktioner
 Dörrkontrollindikering
 Indikeringstablå för dörrars läge i anläggningar med
tillträdeskontroll
 Indikering varifrån larm kommer i sjukhus eller
behandlingshem
BLOCKDIAGRAM
Indikeringar Reläutgångar
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
RESET
Processor
LED kontroll:
 FÖLJER
 LÅST
© 2015 Alarmtech
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8
OUT9
OUT10
OUT11
OUT12
OUT13/
OUT13
12 reläer med en växlingskontakt
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
EMC Skyddade ingångar
Internal pull-up resistors
Ingångar
Summarelä
Summer
Summer
 TILL
 FRÅN
1/2
RM12-24 manual 1515se
Monteringsanvisning och inställning av LED och Summer
Monteringshål
C
Summarelä OUT13 (SUM-OUT)
OUT9
Summer
NC
C
C
NC
NO
NO
C
C
NC
NO
NO
NC
NO
NO
NC
C
C
NC
NO
EOL resistor 2.2k
NO
NC
EOL resistor 2.2k
Programbygel för LED
Insatt
borttagen
NC
IN3
NO
C
IN5
NC
IN6
NO
GND
C
IN7
NC
IN8
NO
IN9
C
IN10
NC
GND
NO
IN11
+8-30V
Kabelingång
EOL/NC INx
input loop
LED 1-12
Följer
Låser
OUT3
IN4
IN12
NC
OUT4
C
GND
22,0
NO
EOL/NO INx
input loop
IN2
LED BUZZER
LATCH
FOL LOW
OFF
Output relays OUT1 … OUT9
C
C
OUT6
NC
Fäste för montering på
DIN-skena finns på lådans
baksida
LED
Långsam blinkning: OK
Snabb blinkning: Spännings fel
OUT2
RESET
Channel inputs IN1 … IN12
NO
EOL/NC-NO INx
NO input loop
Alarmtech
RM12-24
OUT7
NC
IN1
USB
link
OUT8
NC
OUT5
SUM-OUT
NC
Monteringshål
NO
OUT1
Output relays
OUT10 … OUT12
OUT12
EOL resistor 2.2k
NO
Inspänning 8-30V
(-)
Slutning ger RESET
Ingångar:
Olika slingkopplingar. 1. Blandat.
2. Slutande. 3. Brytande kontakter
OUT11
Kontakt för mikroprocessorn
OUT10
Kontakt för indikeringspanelen
ON
Kabelingång
Programbyglar för LED,
och summer
Monteringshål
Relä 1-12
Följer
Följer
Relä 13
Följer*
Låser
LED 13
Följer
Låser
*Om varje slinga återgår till normalt så kommer Relä 13 och LED 13 också att omedelbart återgå
Insatt
Borttagen
ON
OFF
–
–
Programbygel för summer
summern ger signal när summareläet aktiveras och LED13 lyser
summern är avstängd
TEKNISKA DATA
Låda:
Temperatu12 separata reläer, ett summalarmrelä
och en återställningsknapprområde:
Inspänning:
Strömförbrukning vid 12 V / 24 V:
Antal slingor:
Slingspänning och ändresistans:
Kontaktfunktioner på slingan:
Normalläge på slingan:
Larmläge på slingan:
Min fördröjning:
Antal utgångsreläer med växlande kontakter:
Kontaktdata för reläerna:
Indikeringspanel:
Mått:
Vikt:
Plastlåda med en plastbelagd metallfront
-10° C till +55° C, Fuktighet 90%, ej kondensering
8 till 30 V DC
Min. 17 mA / 11 mA, Max 232 mA / 121 mA
12 st med individuella reläer
5 V, 2.2 kohm +/- 20%,
Brytande eller slutande eller blandade kontkter, se fig.
Slingresistans = 2.2 kohm +/- 20%
Slingresistans < 1 kohm -20%, eller > 3 kohm +20%
0.4 s
12 st slingreläer plus ett summarelä
30 W, 30V DC/AC, max 1 A
13 st LED samt en Återställningsknapp RESET
110 x 180 x 43 mm (W x H x D)
0.35 kg
Uppfyller följande EU-direktiv:
© 2015 Alarmtech
2/2
RM12-24 manual 1515se