VILLOR & RADHUS 1. Malmbryggshagen På bästa läget i

Byggläget i Nyköping.
6. Spinnerskan
VILLOR & RADHUS
LÄGENHETER
1. Malmbryggshagen
På bästa läget i Björkhagen med utsikt över Sjösaviken och endast 3,5 km från Nyköpings centrum
uppförs villor, parhus och mindre flerbostadshus. Flera
exploatörer finns i området.
Trivselhus, Mikael Hellqvist 0768-31 69 57
Era Bostadsmäklarna, Stefan Odell 0155-28 48 48
Derome, Per Eriksson 0155-44 32 01
Anders Wallén, 0155-28 60 40 www.fastighetsbyran.se
Fjärråsvillan, Richard Nilsson 076-020 52 54
5. Marieberg Kattugglan
– hyresrätter – bostadsrätter
Larsson Arkitekter och Bygg-Fast planerar tillsammans att bygga ca 130 hyresrättslägenheter i kvarteret Kattugglan, intill Hållets naturreservat och nära
Nyköpingsån. Det blir sju hus om fyra till fem våningar
och lägenheter med 1-3 rok. Byggstart är planerad till
sommar/höst 2016.
Läs mer på www.larssonark.se och www.byggfast.se
2. Byfjärdsvägen (Distansen)
Försäljningen av 10 tomter med enfamiljshus, utsikt
mot norr och över vattnet i Stadsfjärden startar september 2015. Husen blir arkitektritande.
Andreas Carlqvist, Skandia Mäklarna, 0155-29 22 90
3. Marieberg, Trädgårdsstad
I Mariebergs Trädgårdsstad planerar Seniorum att
uppföra 18 villor på 72–93 kvm markplan med inredningsbar vind med trappa. Varje hus har tillhörande
förrådsbyggnad på 12 kvm samt carport på 15 kvm.
Kvarteret ligger på plan mark utan nivåskillnader. Nära
till Mariebergs äldreboende med matsal, busshållplats,
flera stormarknader och småbutiker.
www.seniorum.se
4. Blommenhovsvägen 31–33
Två centrala villatomter om ca 900–1000 kvm med söderläge säljs i början av 2016. De ligger mellan tågstationen och sjukhuset och ca 900 m från Stora Torget.
Tomterna får bebyggas med valfritt BraHus. Fjärrvärme,
VA och Kabelvision finns draget till tomtgränsen.
070-65 06 777 Peter Howard www.brahus.se
A. Lappetorp vid Havet Fåtal tomter kvar
Skärgårdsbyn »Lappetorp vid Havet« byggs vidare
vartefter som husen säljs. De byggklara villorna finns
i 2 utförande som 1-plan och 1,5-planshus. Inom samfälligheten finns tillgång till pool, båtplats, tennisbana,
med mera.
Mikael Adolfsson 011-19 49 84
www.lappetorp.se, www.a-hus.se
1. Malmbryggshagen,
Derome
6. Spinnerskan – bostadsrätter
Den gamla fabriksbyggnaden Spinnerskan genomgår
förvandling och det byggs 37 ljusa lägenheter om 1–4
rok vid Nyköpingsåns strandlinje. På taket byggs en
stor takterrass på 230 kvm. Området ligger ca 400
m från Nyköpings nya planerade resecentrum och ca
800 m från Stora Torget.
Anders Wallén, 0155-28 60 40
www.fastighetsbyran.se www.peabbostad.se
7. Garvaren – hyresrätter
Ombyggnation av TELEFONHUSET på öster, 30 nya
lägenheter på Skjutsargatan 12. Inflyttning november
2015.
www.tullportshusen.se
8. Åkroken – hyresrätter
Ett 30-tal lägenheter planeras i kvarteret Åkroken,
centralt vid Nyköpingsån. Parkering i bottenvåningen
www.nykopingshem.se/nyombyggnad
0155-755 00.
9. Skutskepparen 46 – bostadsrätter
Gamla värdshustomten i centrala Nyköping. Här planerar
HSB att bygga ett bostadshus med 30 lägenheter.
Planerad säljstart 2016.
www.hsb.se
10. Skeppsbron 3 – bostadsrätter
Västra Skeppsbron i Nyköpings hamn växer, nu planerar
Peab för ytterligare en etapp havsnära bostadsrätter.
53 lägenheter ska byggas.
Håkan Thelin, SkandiaMäklarna, 0155-45 50 00
www.peabbostad.se
1. Malmbryggshagen,
Derome
6. Spinnerskan
11. Myntan, Arnö – trygghetsboende
och äldreboende. – hyresrätter
Ett nytt trygghetsboende om 42 hyreslägenheter
är färdigt i kvarteret Myntan på Arnö.
För mer information om trygghetsboendet:
0155-24 88 00 www.nykoping.se
I samma hus finns även ett äldreboende med 104 ljusa
och rymliga lägenheter fördelat på 12 avdelningar.
För frågor om äldreboendet, kontakta 0155-24 80 00.
12. Kinabarken, Arnö
– hyresrätter (etapp1) & bostadsrätter (etapp2)
Totalt ca 60 lägenheter intill Stadsfjärden nära äldreboendet Myntan och en mindre park. Markarbeten
startar hösten 2015 och byggnation våren 2016.
Preliminär inflyttning 2017. www.nokon.se
13. Porsen, Arnö – hyresrätter
Intill Stadsfjärden, mycket nära Spelhagen, planerar
RSS Nordic att uppföra ca 150 hyreslägenheter 1,5
- 3 rok om 35 – 80 kvm. Lägenheterna ligger mot en
gemensam gård som öppnar sig mot Stadsfjärden.
Planerad byggstart 2016.
Intresseanmälan kan göras till RSS Nordic,
Stig Erlend 070-714 04 80, www.rssnordic.se.
14. Folkbåten, Brandholmen SLUTSÅLT
Svenska Hyreshus i samarbete med NCC Construction
har byggt 60 bostadsrätter fördelat på fem lamellhus
i fyra våningar om 1–3 rok på 35–76 kvm i Kv Folkbåten
på Brandholmen.
0768-94 23 00 www.svenskahyreshus.se
15. Strandängen 4, Bollen – bostadsrätter
Här planerar Peab för 21 ljusa och trivsamma lägenheter med stora och fina balkonger. Planerad säljstart
sommaren 2016.
www.peabbostad.se
10. Västra Skeppsbron
17. Stian – hyresrätter
I de 2 inledande etapperna i området vid Domänvägen,
blir det 6 bostadshus i 3 till 5 våningar, 104 lägenheter .
www.nykopingshem.se/nyombyggnad
0155-755 00
18. Stormfågeln – hyresrätter
I Rosenkälla, bakom bostadshusen på Ängstugevägen
1–9, planeras för 2 hyreshus med 7–8 våningar och
ca 80 lägenheter.
www.nykopingshem.se/nyombyggnad
0155-755 00
19. Koggen 1-3, Brandholmen – hyresrätter
Fastighetsbolaget Savana planerar att uppföra 167 lägenheter som blir på 1-3 rok i femvåningshus fördelat
på sex huskroppar. Det finns möjlighet till lokaler för
verksamheter i bottenvåning. I hörnet Brandholmsvägen/Idrottsvägen planeras för en centrumlokal i två
plan. Planerad byggstart våren 2016
För intresseanmälan [email protected]
08-662 84 84 www.savana.se
20. Rosenkälla – hyresrätter med seniorprofil
– hyresrätter
I före detta Rosenkällagården utvecklas ett senioroch servicecenter med bland annat ny vårdcentral
och 18 nya lägenheter.
www.nykopingshem.se/nyombyggnad
0155-755 00
B. Tystberga Seniorum – hyresrätter
Planering pågår för 20 hyresrätter i markplan. 1, 2, 3
rok, 36, 50, 60 kvm.
0155-26 07 21 www.seniorum.se
TOMTER
16. Hermelinen
21. Stensborg, tomter på 700–1500 kvm SLUTSÅLT
Här väljer man hustillverkare själv. Tomterna ligger ca
4 km från Stora Torget med närhet till köpcentrum,
ridskola, crossbana och strövområden.
0155-24 82 92 www.nykoping.se
F. Lästringe
14 tomter i norra delen av Lästringe samhälle,
fem minuters bilväg från motorvägen. Köp antingen
tomt med färdiga hus eller enbart tomt för självbygge.
Samtliga tomter har kommunalt vatten och avlopp.
Björn Henrikson 070-559 70 10 eller
[email protected]
22. Örstig – havsutsikt Fåtal tomter kvar
Nyköpings kommun har tomter på 1 500– 2 200 kvm.
Många tomter har havsutsikt. Här väljer ni hustillverkare själv. Området ligger 7 kilometer från centrum och
i närheten av stadsfjärden, havsbad och strövområden.
0155-24 82 92 www.nykoping.se
G. Bränn-Ekeby
Tre friköpta tomter på 4 165 kvm, 2 029 kvm och
1 915 kvm. Naturtomterna är för självbyggare i Visätter,
nära Bränn-Ekeby med ängsmark och svampskogar
inpå knuten.
0155-45 65 10 www.lansfast.se/nykoping
23. Tjuvholmen och Enholmen - 2 fritidshustomter
Nära natursköna Labro ängar och vackra Stadsfjärden
ligger detta fritidshusområde som är under omvandling. Här får man bygga enplanhus.
0155-24 82 92 www.nykoping.se
H. Bogslöt
En friköpt naturtomt om 3400 kvm för självbyggare
i närheten av det pittoreska fiskeläget i Hummelvik.
0155-45 65 10 www.lansfast.se/nykoping
C. Nya Svalsta - 27 tomter
I dagsläget finns endast 7 tomter kvar till försäljning.
Strax utanför Nyköping erbjuder vi nu byggklara tomter
till försäljning. I det attraktiva och lugna Svalsta är det
nära till allt. Kiladalen bjuder på vacker natur och vill
man in till stan stannar bussen precis vid huset. Svalstas nya skola ligger bara två minuters gångväg från
området.
Anders Wallén, 0155-28 60 40
www.fastighetsbyran.se
D. Aspa, Ålberga, Stavsjö, Tystberga och Vrena
Lantliga tomter i några av kommunens mindre tätorter,
några med sjöutsikt.
0155-24 82 92 www.nykoping.se
I. Tystberga
Villatomter på 530–630 kvm på Dramatörvägen.
0155-45 65 10 www.lansfast.se/nykoping
J. Stockbäcken
3 st villatomter i lantlig miljö på ca 2 300 kvm.
0155-45 65 10 www.lansfast.se/nykoping
K. Tystberga Seniorum
8 villatomter, centralt i Tystberga. 520–680 kvm.
Byggrätt 150 kvm byggnadsarea, 1,5-plan.
Försäljning pågår.
0155-26 07 21 www.seniorum.se
E. Noheden i Råby
Vid Noheden i Råby nära sjön Långhalsen finns ett antal
tomter för självbyggare. Vägar och belysning är klart.
Era Bostadsmäklarna, Stefan Odevall, 0155-28 48 48
16. Hermelinen – bostadsrätter
Vid korsningen Östra Storgatan/Östra Kvarngatan
byggs 41 lägenheter, 1–4 rok. Planerad inflyttning
våren 2017. På nedre plan har alla lägenheter altaner
medan man i de på övriga plan har dubbla balkonger.
På fjärde våningen har varje lägenhet både balkong
och en terrass. Möjlighet till garage finns i källarplan.
Håkan Thelin, SkandiaMäklarna, 0155-45 50 00
www.peabbostad.se
13. Porsen
H. Vrena
13. Porsen
19. Koggen
19. Koggen
Uppdaterat september 2015
1. Malmbryggshagen, Movehome
D
21
F
E
D
K
B
D
I
J
C
D
D
G
5
H
3
1
6
4
18
7
20
16
8
9
23
17
19
10
13
GÅR DU I HUSKÖPARTANKAR?
Ta reda på mer om bostaden och området,
så får du bättre koll på vad du köper.
BYGGLÄGET I OMRÅDET
På webbplatsen Boinykoping.nu får du en
snabb och aktuell överblick på byggläget.
På vissa tomter får du bygga valfritt hus, på
andra erbjuds nyckelfärdiga hus från specifika leverantörer. Några lägenheter och bostadsrätter är inflyttningsklara medan andra
är planerade. Oavsett vilken typ av boende
som passar dig erbjuder vår kommun allt
från stadsnära till naturnära områden –
ofta med havet i sikte.
KOMMUNENS FRAMTIDSPLANER
Nyköpings kommun planerar aktivt för nya
bostäder och hör till de kommuner i landet
som tar fram flest nya detaljplaner. Planeringsenheten på Samhällsbyggnad hjälper
dig gärna att tolka plankartorna.
11
PARKER OCH GRÖNA YTOR
Kommunens grönstrukturplan visar hur olika
parker och grönområden ska hanteras vid
exploatering och vad som är skyddad natur.
15
14
12
2
RADONPROTOKOLL
Om huset har genomgått en radon­
undersökning finns resultatet i kommunens
arkiv.
Kontakta Kommunservice Samhällsbyggnad,
tfn 24 82 92.
BYGGA OM ELLER FÖRÄNDRA
I bygglovarkivet finns eventuella bygglov
och ritningar för fastigheten. Byggenheten
svarar också på om vilka ombyggnader
som är möjliga.
Har du fastighetsbeteckningen tillhands får
du snabbare hjälp.
Kontakta Kommunservice Samhällsbyggnad,
tfn 24 82 92.
Lappetorp
A
22
Villor & radhus
Hyresrätter
Bostadsrätt
Tomter