Internationell syntes av läget på solcellsmarknaden

Internationell syntes av läget på
solcellsmarknaden
Johan Lindahl
Svensk IEA-PVPS task 1 representant
IEA-PVPS
IEA-PVPS
Innehåll:
• Introduktion
• Den internationella
solcellsmarknaden
• Solceller och ekonomi
• Den svenska solcellsbranschen
Den internationella
solcellsmarknaden
Den internationella
solcellsmarknaden
Den internationella
solcellsmarknaden
Den internationella
solcellsmarknaden
Den internationella
solcellsmarknaden
Innehåll:
• Introduktion
• Den internationella
solcellsmarknaden
• Solceller och ekonomi
• Den svenska solcellsbranschen
Solceller och ekonomi
Hög tillförlitlighet
och livslängd
Låg modulkostnad
$/kWh
Låga kostnader för arbete
och övrig hårdvara
Hög modulverkningsgrad
och bra placering
Solceller och ekonomi
Solceller och ekonomi
Solceller och ekonomi
Solceller och ekonomi
Solceller och ekonomi
Solceller och ekonomi
Innehåll:
• Introduktion
• Den internationella
solcellsmarknaden
• Solceller och ekonomi
• Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Solcellers påverkan på
elmarknaden
Den svenska solcellsbranschen
Solceller och ekonomi
Den svenska solcellsbranschen
Den svenska solcellsbranschen
Tack för er uppmärksamhet
[email protected]
Twitter: @S_Johan_Lindahl
Johan Lindahl
Svensk IEA-PVPS task 1 representant
www.iea-pvps.org
[email protected]
+46 (0)18 471 7239
Uppsala Universitet
Institutionen för teknikvetenskaper