Epidemiologiska läget för STI

Epidemiologiska läget
för STI
Anna Lindström
Smittskyddssjuksköterska
Smittskyddsenheten, Uppsala
2015-02-10
Smittskyddsenheten
Antal fall av Klamydia per år och smittland
Landstinget i Uppsala län
1800
1600
1400
1200
Okänt
1000
Utlandssmitta
800
Inhemsk smitta
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Smittskyddsenheten
Klamydia per åldersgrupp - anmälda fall i Uppsala län 2004-2013
0-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45+
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005
Smittskyddsenheten
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Klamydiaincidens per kön och åldersgrupper 1995–2013 i
Sverige. Folkhälsomyndigheten
Smittskyddsenheten
Antal fall av Gonorré per år och smittland
Landstinget i Uppsala län
40
35
30
25
Okänt
20
Utlandssmitta
15
Inhemsk smitta
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Smittskyddsenheten
Gonorré - anmälda fall i Uppsala län 2005-2014
Heterosexuell smitta
MSM
Okänt
30
25
20
15
10
5
0
2005
2006
Smittskyddsenheten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal rapporterade fall av gonorré per kön och smittväg
2000–2013 i Sverige. Folkhälsomyndigheten
Smittskyddsenheten
Antal fall av Syfilis per år och smittland
Landstinget i Uppsala län
8
7
6
5
Okänt
4
Utlandssmitta
3
Inhemsk smitta
2
1
0
2005 2006
Smittskyddsenheten
2007
2008 2009
2010
2011 2012
2013
2014
Antal rapporterade fall av syfilis per smittväg och
kön 1997–2013 i Sverige. Folkhälsomyndigheten.
Smittskyddsenheten
Antal fall av HIV per år och smittland
Landstinget i Uppsala län
25
20
Okänt
15
Utlandssmitta
10
Inhemsk smitta
5
0
2005 2006
Smittskyddsenheten
2007
2008 2009
2010
2011 2012
2013
2014
Smittskyddsenheten
Smittskyddsenheten
Smittskyddsenheten
Antal fall av Hepatit B per år och smittland
Landstinget i Uppsala län
60
50
40
Okänt
30
Utlandssmitta
Inhemsk smitta
20
10
0
2005
Smittskyddsenheten
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2009–2013,
uppdelat på smitta i Sverige respektive utomlands. FOHM.
Smittskyddsenheten
Antal rapporterade fall av hepatit B-infektion 2009–2013,
uppdelat på typ av infektion. Folkhälsomyndigheten.
Smittskyddsenheten