Preliminärt program för Språk och kön, Växjö, 15

Preliminärt program för Språk och kön, Växjö, 15–16 oktober 2015
Torsdag 15 oktober 2015
Tema: Skola och normkritik
9.30–10.30
Registrering och kaffe i M-huset foajé, där alla konferensens föreläsningar äger rum
10.30–10.45
Sal: Södra
10.45–11.45
Sal: Södra
Konferensen öppnas: Stina Ericsson & Hanna Hallgren, Linnéuniversitetet
Plenarföredrag: Køn og tekst i skolen i et intersektionelt perspektiv, Susanne V. Knudsen
Ordförande: Maria Lindgren
11.45–13.00
Lunch i M-huset
Sal: M1049
Ordförande: Jonita Siivonen
13.00–13.30
Sektionsföredrag
Sal: M1051
Ordförande: Karin Milles
Eva Sundgren
Hennes och hans – hur ofta omnämns
kvinnor och män och hur konstrueras
kön i tidningstext?
Magnus Levin
The Bathroom Formula: what
Swedish-speaking men and women
say when going to the bathroom
Sal: M1053
Ledare: Renita Sörensdotter
Workshop i
normkritisk pedagogik.
kl. 13.00–15.00
Gunilla Byrman & Astrid Skoglund
Linnea Gustafsson
Mest berättelser från förr och
Den lilla kvinnan och den ungdomlige
relationsmys. Äldre kvinnor och män i mannen – smeknamn gör kön
lokalpressen
14.05–14.45 Speed dating om genusforskning. Speed dating about Gender Research
M1049
Moderator: Maria Lindgren
14.50–15.15 Kaffe
Sal: M1049
Sal: M1051
Sal: M1053
Ordförande: Magnus Levin
Ordförande: Ewa Bergh Nestlog
Ordförande: Lotta Rohman Roth
15.20–15.50 Stina Ericsson & Sally Boyd
Gudrun Svensson & Ann-Kristin Torpsten
Children’s access in language
Vad är det bra att vara bra på?
and gender research
Intersektionella perspektiv på flerspråkiga
elevers dagboksanteckningar
15.55–16.25 Emilia Zotevska & Cajsa
Maria Hedlin
Louise Kammacher
Ottesjö
Självklar rättvisa, överdrivna krav Maskuline og feminine konstruktioner af
Girls entering boys’ conflicts: och motarbetat: Lärarstudenters
identitetspositionen ’172-tals-elev’ i et
conflict management in a
associationer till ”jämställdhet”
præstationspræget skolemiljø på et dansk
preschool environment
gymnasium
16.25–16.45
Förfriskningar
16.45–17.45 Plenarföredrag: Language and gender in Iceland: History and current trends, Finnur Friðriksson
Sal: Södra Ordförande: Stina Ericsson
13.35–14.05
18.30–
Mingel med boksläpp, med efterföljande middag. Middagen börjar kl. 18.30.
Lokal: Restaurang Rasken, Vejdes plats 5, campus Växjö
Fredag 16 oktober 2015
Tema: Rättslingvistik och språkvård
9.00–10.00
Sal: Södra
Plenarföredrag: Fatima Lamrani: Gender discrimination in the Moroccan courtroom: Rape as Loss of
Honor in the Discourse of Moroccan Rape Trials
Ordförande: Gunilla Byrman
10.00–10.30
Kaffe
Sal: M1049
Ordförande: Peter Svensson
10.30–11.00
11.05–11.35
11.40–12.10
12.10–13.10
13.10–13.40
13.45–14.15
14.20–14.40
14.45–15.45
Sal: Södra
15.45–16.00
Monica Burman
Legal Constructions of Women
Facing Male Partner Violence
– Discourses and
Consequences
Gunilla Byrman & Ulf Drugge
Male offenders disclaiming accountability – texts on
domestic violence from two
centuries from a gender
perspective
Jonas Svensson
Minding Muslim feminist
discourse
Sektionsföredrag
Sal: M1051
Ordförande: Astrid Skoglund
Alexis Rancken
Queerfeministisk språkplanering och
semantiska utopier – på kurs mot en
inklusiv svenska
Maria Bylin
Den otidsenliga sexusböjningen
Sal: M1053
Ordförande: Desirée Fristedt
Robin Engström & Linus
Ekman
Sverigedemokraterna och jämställdheten: En aktörsorienterad
analys
Karin Milles & Kerstin FuglMeyer
Ordet slidkrans som sexualpolitiskt verktyg
Jonita Siivonen
Lena Lind Palicki
Den journalistiska rapporteringen
Att ta plats som feminist i 1990kring medborgarinitiativet om en
talets skrifter
jämlik äktenskapslag i Finland
Lunch i M-huset
Sektionsföredrag
Sal: M1049
Sal: M1053
Ordförande: Jonas Svensson
Ordförande: Eva Sundgren
Ola Svensson
Inga Vasilieva
Kön och ting. Genusperspektiv på rättsutövnings- Gender, stance and communication: the case of
diskurser från yngre järnåldern och medeltiden
epistemic adverb
Hans T Sternudd
Hanna Hallgren
Jag mår bra, tro mig! Kön och respektabla
The I/Eye is in the verb
gestaltningar av dåligtmående
Paus med kaffe och förfriskningar
Plenarföredrag: Från maninnor till cyborger: berättelsen om hur feministerna tagit makten över språket,
Karin Milles
Ordförande: Hanna Hallgren
Avslutning och inbjudan till nästa Språk och kön
Buss 3 avgår från Universitetsplatsen var tionde minut. Resan tar 17 minuter till Resecentrum vid
stationen.