Delar och tillbehör Monteringsanvisning

Delar och tillbehör
Monteringsanvisning
F 53 0001 WW
Eftermontering av kabelsats för avtagbar dragkrok
BMW X5 (E 53) ECE
Monteringstid ca 4–5 timmar, som kan variera beroende på fordonets skick och utrustning.
Eftermonterings-/monteringssats nr:
71 60 0 007 027
71 60 0 017 290
71 60 0 143 470
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
Innehållsförteckning
Kapitel
Sidan
Viktig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.
Förarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.
Monterings- och kabeldragningsschema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3.
Anslutningsöversikt kabelsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.
Montera kabelsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.
Kodning/avslutande arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.
Kopplingsschema för dragkrok BMW X5 (E53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/2
Viktig information
Eftermonteringssatsen är endast avsedd för användning inom BMW.
Se till att inte bryta eller skada kablarna under dragningen, eftersom det då kan uppkomma fel
som senare endast kan lokaliseras genom kostsamma efterarbeten. De kostnader som
uppkommer i sådana fall ersätts inte av BMW.
Om angivna poler/kontaktställen är belagda, skall byglar, dubbel- eller parallellförbindelser
användas.
Målgrupp
Målgrupp för denna monteringsanvisning är fackpersonal med utbildning på BMW bilar och med
kunskaper om bilarnas elsystem.
Uppgifter:
Alla underhålls-, reparations- och monteringsarbeten på BMW bilar utförs på eget ansvar.
Alla arbeten ska utföras med ledning av aktuella BMW
- reparationsanvisningar,
- kopplingsscheman,
i rationell ordningsföljd och med föreskrivna verktyg (specialverktyg) enligt gällande
säkerhetsföreskrifter.
!
Använd aldrig så kallade Scotchlock snabbkopplingar, eftersom de kan orsaka störningar
på bilens elsystem.
Följ åtdragningsmomenten för skruvförbindelserna. Åtdragningsmomenten hittar du i
informationssystemet (TIS).
Kodningsinformation
På fordon fr.o.m. årsmodell 10/2001 ska den eftermonterade dragkroken kodas (se även
kapitlet kodning).
Specialverktyg
Pressverktyg för AMP-kontakter
Urtagningsverktyg för elektriska kontakter
DIS eller MoDiC
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/3
1.
Förarbeten
0
TIS AW-nr
Utför ett snabbtest
Lossa batteriets minuspol
Demontera först följande komponenter:
Golvmattan resp. pålastningsskivan i bagageutrymmet
Sidopanelerna till höger i bagageutrymmet
Panelen på höger B-stolpe
Inre tröskellister fram och bak på höger sida
Fotutrymmespanelen nedtill på höger sida i passagerarutrymmet
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
12 00 ...
51 47 101
51 47 161
51 43 150
51 47 000
SV/4
2.
Monterings- och kabeldragningsschema
0
1
2
4
3
5
6
7
11
8
12
10
9
F 53 0018 2W
Teckenförklaring
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Belysningsmodul A3
Kabelsats
Kontaktdon klämma 31, X494
Säkringshållare A48
Höger bakljus
Förbindelsekontakt X393
Extra kabelstam
Eluttag till dragkrok X630
Vänster bakljus
Släpvagnsmodul A6
Kontaktdon klämma 31, X498
Stödpunkt klämma 30, X1986
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/5
3.
Anslutningsöversikt kabelsatser
0
12
3
13
1 8
4
7
5 6
A2
8
2
6
1
a
5
4
3
12 11 10 9
7
A1
11 10
9
2
0
Beteckning
Signal
Kabelfärg/
kabelarea
Anslutningsplats i bilen
Kortbeteckning/
pol
a
Extra kabelstam*
eluttag
---
---
---
---
A1
12-poligt, svart
hylshus
---
---
---
---
A2
13-poligt eluttag
till dragkrok
---
---
---
---
Pos.
* Monteringen av extra kabelstammen a beskrivs i monteringsanvisningen ”Eftermontering av
avtagbar dragkrok”.
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/6
3.
Anslutningsöversikt kabelsatser
0
M1
b
M2
E
J
K
1
7
8 9 10 11 12
1
2 3 4
L
5 6
8
9
15
F
G1 - G3
H
D2
D1 C2
C1 B2
B1
0
Pos.
Beteckning
Signal
Kabelfärg/
kabelarea
---
---
Anslutningsplats i bilen
Kortbeteckning/
pol
---
---
b
Extra kabelstam
B1
1-poligt
kontaktdon
Klämma 49 BL/BR, 0,75 mm2
HR
Till belysningsmodul A3, 15-poligt, vitt hylshus
X38, pol 12
B2
1-poligt
kontaktdon
Klämma 54
R
SW/BL, 0,75 mm2
Till belysningsmodul A3, 15-poligt, vitt hylshus
X38, pol 14
C1
1-poligt
kontaktdon
Klämma 58
HR
GR/VI, 0,50 mm2
Till belysningsmodul A3, 15-poligt, svart hylshus
X12, pol 2
C2
1-poligt
kontaktdon
Klämma 49
HL
BL/GN,0,75 mm2
Till belysningsmodul A3, 15-poligt, svart hylshus
X12, pol 8
D1
1-poligt
kontaktdon
Klämma 58
HR
GR/WS, 0,50 mm2 Till belysningsmodul A3, 54-poligt, svart hylshus
X10117, pol 17
D2
1-poligt
kontaktdon
AHM-LM
BL/GR/GE,
0,35 mm2
Till belysningsmodul A3, 54-poligt, svart hylshus
X10117, pol 35
E
1-poligt
kontaktdon
Stomme
BR, 2,5 mm2
Till höger i bagageutrymmet, bredvid
säkringshållaren A48
X494
F
1-poligt
kontaktdon
Klämma 30 RT/BL, 2,5 mm2
Till säkringshållaren A48 i bagageutrymmet
X10017, pol F78
G1
1-poligt
kontaktdon
Klämma 54
R
SW/BL, 0,75 mm2
Till höger bakljus E17
X318, POL 2
G2
1-poligt
kontaktdon
Klämma
49, HR
BL/BR, 0,75 mm2
Till höger bakljus E17
X318, POL 3
G3
1-poligt
kontaktdon
Klämma 58
HR
GR/WS, 0,75 mm2 Till höger bakljus E17
X318, POL 4
H
Kabelsko A5
Klämma 30 RT, 4,0 mm2
Till fördelaren A48, klämma 30
X1986, (50A)
J
1-poligt
kontaktdon
Stomme
I reservhjulsgropen
X498
K
15-poligt, svart
hylshus
Till släpvagnsmodulen A6
X609
---
BR, 2,5 mm2
---
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/7
3.
Anslutningsöversikt kabelsatser
0
0
M1
b
M2
E
J
K
1
7
8 9 10 11 12
1
2 3 4
L
5 6
8
9
15
F
G1 - G3
H
D2
D1 C2
C1 B2
B1
0
Pos.
Beteckning
Signal
Kabelfärg/
kabelarea
---
---
L
12-poligt, svart
stiftkontakthus
M1
1-poligt
kontaktdon
Klämma 58
HL
M2
1-poligt
kontaktdon
Klämma 49
HL
Anslutningsplats i bilen
Kortbeteckning/
pol
Till bakplåten i bagageutrymmet
X393
GR/VI, 0,50 mm2
Till vänster bakljus E16
X319, pol 3
BL/GN, 0,50 mm2
Till vänster bakljus E16
X319, pol 4
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/8
4.
Montera kabelsats
0n
0
!
2
Bocka inte luftledningarna.
Skruva loss skruvarna (1) och lägg
luftförsörjningsenheten (2) åt sidan.
1
F 53 0039 2W
0
0
1
Skruva ut skruvarna (1) och ta av kåpan (2).
2
F 53 0040 2W
0
0
1
3
Skruva ut skruvarna (1), lossa skruven (2).
Fäll upp fästplattan (3).
2
F 53 0041 2W
0
0
2
X609
Fäst släpvagnsmodulen (1) i fästplattan (2) och
anslut förgrening K, kontaktdon X609.
1
053 0090 Z
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/9
4.
Montera kabelsats
0
0
1
X498
Dra förgreningarna H och J längs
standardkabelstammen mot klämma 30
stödpunkt X1986.
Anslut förgrening J (1), kabelfärg brun, till
kontaktdonet X498.
053 0091 Z
0
0
2
Demontera kåporna (1 och 2).
1
F53 0014 2W
0
0
Anslut förgrening H (1), kabelfärg röd, med
flänsmutter (3) på klämma 30
stödpunkt X1986 (2), säkringspol F205 (pos. 5).
Montera säkring (4) 50 A med flänsmuttrar (5).
2
5
Endast fordon t.o.m. 10/01
1
4
3
F 53 0034 2W
0
0
Endast fordon fr.o.m. 10/01
Anslut förgrening H (1), kabelfärg röd, med
flänsmutter (3) på klämma 30
stödpunkt X1986 (2), säkringspol F201 (pos. 1).
Montera säkring (4) 50 A med flänsmuttrar (5).
2
4
1
5
3
053 0088 Z
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/10
4.
Montera kabelsats
0
0
Dra kabelsatsen till höger längs
standardkabelstammen.
Anslut förgrening E (1), kabelfärg brun, till
kontaktdonet X494.
1
X494
053 0094 Z
0
0
X319
Dra förgreningarna M1 och M2 (1) längs bakplåten
till vänster bakljus.
Frigör spärren för kontaktdon X319.
På kontaktdon X319 ska anslutningarna tas loss
från pol 3, kabelfärg grå/violett, och pol 4,
kabelfärg blå/grön, och sedan isoleras och fästas
upp på kabelstammen.
Anslut förgrening M1, kabelfärg grå/violett, till
kontaktdon X319 på pol 3.
Anslut förgrening M2, kabelfärg blå/grön, till
kontaktdon X319 på pol 4.
1
053 0092 Z
0
0
X318
1
053 0093 Z
Dra förgreningarna G1, G2 och G3 (1) till höger
bakljus.
Frigör spärren för kontaktdon X318.
På kontaktdon X318 ska anslutningarna tas loss
från pol 2,
kabelfärg svart/blå, pol 3, kabelfärg blå/brun och
pol 4, kabelfärg grå/vit, och sedan isoleras och
fästas upp på kabelstammen.
Anslut förgrening G1, kabelfärg svart/blå, till
kontaktdon X318 på pol 2.
Anslut förgrening G2, kabelfärg blå/brun, till
kontaktdon X318 på pol 3.
Anslut förgrening G3, kabelfärg grå/vit, till
kontaktdon X318 på pol 4.
0
0
Skruva loss skruvarna (1) och sväng
säkringsboxen (2) åt sidan.
2
1
F 53 0013 2W
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/11
4.
Montera kabelsats
0
0
2
Dra förgrening F (3), kabelfärg röd/blå, till
säkringsboxen.
Ta ut säkringshållaren (1) och dra ut låset (2).
Anslut förgrening F (3), kabelfärg röd/blå, till
pol F78.
1
3
Anslut säkring (4), 20 A till pol F78.
4
F 53 0017 2W
0
0
0
2
1
31
4
F 53 0004 2W
Dra förgreningarna B, C och D längs höger
tröskellist framåt till ljusmodul A3 (4).
Ta loss kontaktdon (1, 2 och 3) frigör spärren.
På det vita, 15-poliga kontaktdonet X38 ska
anslutningarna från pol 12, kabelfärg blå/brun och
pol 14, kabelfärg svart/blå tas loss, isoleras och
fästas upp.
Anslut förgrening B1, kabelfärg blå/brun till pol 12
och förgrening B2, kabelfärg svart/blå till pol 14.
På det svarta, 15-poliga kontaktdonetX12 ska
anslutningarna från pol 2, kabelfärg grå/violett och
pol 8, kabelfärg blå/grön tas loss, isoleras och
fästas upp.
Anslut förgrening C1 kabelfärg grå/violett till pol 2
och förgrening C2 kabelfärg blå/grön på pol 8.
På det svarta 54-poliga kontaktdonet X10117
ska anslutningen från pol 17, kabelfärg grå/vit tas
loss, isoleras och fästas upp.
Anslut förgrening D1, kabelfärg grå/vit till pol 17
och förgrening D2, kabelfärg blå/brun/gul till pol 35.
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/12
5.
Kodning/avslutande arbeten
- Stäng alla stickförbindningar igen
- Montera fordonet i omvänd ordningsföljd
- Utför ett snabbtest
Fordon t.o.m. 10/2001
Behöver inte kodas
Bilar fr.o.m. 10/2001
Den eftermonterade dragkroken ska kodas via sökvägen eftermontering.
Under kodningen ska en etikett skrivas ut med information om genomförd kodning för
släpvagnsstabilitetskontrollen. Klistra in etiketten i serviceboken.
- Kontrollera ljussignalerna på dragkrokens eluttag.
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/13
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/14
3
2
0,5
GR/VI
4
E16
X319
X12
8
0,75
BL/GN
X10117
2
3
0,5
GR/WS
E17
A3
X318
17
4
14
0,75
SW/BL
X38
12
0,75
BL/BR
50A
14
0,5
GR/WS
12
0,75
BL/GN
11
X498
15
10
9
0,75
SW/BL
0,5
GR/VI
X494
X609
0,75
BL/BR
13
1,0
BR
8
4,0
RT
0,35
BL/BR/GE
13
3
1
2
4
5
6
7
8
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
2
2
X609
1
1
2
3
3
4
12
12
2,5
BR
1
2,5
BR
2,5
BR
6
2,5
BR
0,75
BL/RT
0,75
BL/GE
5
0,75
BL/RT
1,0
BL/RT
3
1,0
BL/RT
7
0,75
BL/GE
0,75
GR/RT
1,0
SW/WS
0,75
GR/SW
0,75
GE/BL
A6
0,75
GR/RT
X10117
1,0
SW/WS
35
0,75
GR/SW
X1986
0,75
GE/BL
A3
2,5
RT/BL
0
0
20A
X630
X393
X10017
X393
F78
A48
053 0095 Z
9
9
14
2,5
RT/BL
6.
Kopplingsschema för dragkrok BMW X5 (E53)
6.
Kopplingsschema för dragkrok BMW X5 (E53)
Teckenförklaring
A3
A6
A48
Belysningsmodul
Släpvagnsmodul
Säkringsbox
E16
E17
Bakljus vänster
Bakljus höger
X12
X38
X318
X319
X393
X494
X498
X609
X630
X1986
X10017
X10117
Belysningsmodul, 15-poligt svart kontaktdon
Belysningsmodul, 15-poligt vitt kontaktdon
Bakljus höger
Bakljus vänster
Förbindelsekontakt, 12-poligt svart kontaktdon
Kontaktdon klämma 31
Kontaktdon klämma 31
Släpvagnsmodul, 15-poligt svart kontaktdon
Eluttag för dragkrok
Fördelare klämma 30
Säkringshållare A48
Belysningsmodul, 54-poligt svart kontaktdon
Kabelfärger
RT
SW
GN
BR
GE
BL
OR
VI
GR
WS
röd
svart
grön
brun
gul
blå
orange
violett
grå
vit
Eftermonterings-/monteringssats nr: 71 60 0 007 027 se även titelblad
EBA nr: 01 29 0 017 414
Utgåva: 10.2001
SV/15