REDARENS FÖRSÄKRINGAR

REDARENS FÖRSÄKRINGAR
Tid:
11-12 november 2015
Plats:
Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, Göteborg.
______________________________________________________________
TID
INNEHÅLL
LÄRARE
09.00
Inledning
Mikaela Tamm
09.15 – 10.00
Sjöförsäkring
Håkan Nyström
Vad är sjöförsäkring
- Bakgrund
- Hur ser marknaden ut nationellt och internationellt
10.00 – 11.00
Försäkringens tecknande
- Principer vid UW processen
- Riskbedömning, ”prudent underwriting”
Horst Bierlich
11.10 – 12.45
Redarens Försäkringar
- Allmänt om villkor
- Specifikt Svenska villkor
- Omfattning och begränsningar
Tommy Brune
12.45 – 13.45
Lunch
13.45 – 15.00
P&I-försäkring
- Redarens ansvarsförsäkring
- Allmänt, bakgrund och marknad
- Försäkringstäckning
- Gränsområden mot kaskoförsäkring
Monika Blomstedt Björk
15.00 – 15.45
Förmedlarens roll
- Vad är förmedlaren roll, vad gör förmedlaren
vilket ansvar har förmedlaren
Bengt Andersson
16.00 – 16.50
Fartygskunskap
- Fartygstyper
- Lastningsprocesser
Mårten Sandblom
17.00 – 17.45
Gemensamt Haveri
- Grunder, tillämpning och exempel
AnnaLena Eriksson
19.30
Gemensam kursmiddag
Onsdag 11 november
Samling / Kaffe med tilltugg
______________________________________________________________
Torsdag 12 november
09.00 - 11.00
Casualty Management
Lars Janlöv
Från skadans inträffande till slutreglering
- Åtgärder vid skada exempelvis som;
skadebesiktning, varvsupphandling, temporära reparationer,
permanenta reparationer, besiktningsrapporter,
bogseringsupphandlingar, varvsgarantier mm
11.15 – 12.45
Skadereglering P&I
- Praktisk tillämpning genom Case Study
12.45 – 13.30
Lunch
13.30 – 15.00
Skadereglering Kasko
- Praktisk tillämpning genom Case
Per Erici
15.10 – 16.00
Tvistehantering
- Dispaschörens roll
- Dispasch och skiljeklausul
Christoffer Gramming
16.00
Avslut
Monica Blomstedt Björk
Tiderna är ca tider och kan komma att ändras.
KURSANSVARIG
Mikaela Tamm
FÖRELÄSARE
Håkan Nyström
Svensk Försäkring – Sjöutskottet
+46 709-83 98 52 / [email protected]
Marine Product Manager – EMEA, Commercial, AIG Property Casualty
Vice ordförande i Sjöutskottet, medlem av IUMI Political Forum.
Horst Bierlich
Senior Underwriter, Marine, Inter Hannover
Tommy Brune
Claims Executive/Surveyor, Alandia Försäkring
Monika Blomstedt Björk
Claims Executive (P&I), Alandia Försäkring
Bengt Andersson
Marine Practice Leader, Marsh
Mårten Sandblom
Regional Marine Loss Control manager, MLCE Europe North, AIG Property Casualty
AnnaLena Eriksson
Claims Executive, Inter Hannover
Lars Janlöv
Loss Prevention Officer, Alandia Försäkring
Per Erici
Konsult
Christoffer Gramming
Advokat, delägare, Advokatfirman Lindahl
Med reservation för ändringar.