Artikel om gymnasiebehörighet SLA 20151002

SLA Fredag 2 oktober 2015
TIBRO
17
TIBROPARKEN. Alla åldrar buggar loss
Efter ett sommaruppehåll har nu åter buggkurserna i Tibroparken
startat igång igen där
personer i alla åldrar och
skicklighetsnivåer kan
bugga loss på dansgolvet.
Nybörjarkurserna som startades i våras lockade då över
100 deltagare, något som
parkstyrelsens ordförande
Sven-Inge Brandqvist tyckte
var jättekul och var samtidigt överraskad med så stort
intresse.
– Vi hoppades på runt 30
deltagare, säger Brandqvist.
Fortsättningskursen som
startade den 20 september
och hålls i fem söndagar är
redan fullbokad och därför
kommer en annan kurs med
start den 25 oktober att hållas där det fortfarande finns
platser kvar för de som är intresserade.
Fortsättningskursen leds
av Håkan och Sirpa Birgersson som har många års erfarenhet av att leda danskurser.
Danskursen höll på i drygt
två timmar och efter en tim-
Danskursen håller på i två timmar.
Dans är ett bra sätt att få motion på samtidigt som det är kul och man får en social gemenskap.
FOTO: TOBIAS LARSSON FRANZÉN
me kunde de drygt femtio
dansare bjudas på kaffe och
kaka innan det var dags att
bege sig ut på dansgolvet
igen.
– Ett bra sätt att få motion på samtidigt som det är
kul och man får en social ge-
menskap, berättar Caroline
Andersson ordförande för
dansföreningen Candanza
som tillsammans med park-
En andra kurs drar i gång den 25
oktober.
styrelsen anordnar danskurserna.
Det kommer också att hållas foxtrotdagkurs den första
november samt måndagsdanser varannan måndag.
Tobias Larsson Frantzén
NYBOSKOLAN. Fler obehöriga tjejer än killar
Tibro störst gap i Sverige
mellan pojkar och flickor
X
X
Trenden är: fler pojkar än
flickor är obehöriga till
gymnasiet. Men i Tibro
är situationen den helt
omvända. Kommunen
har 33 procent obehöriga
flickor.
Både politiker och rektorn
på Nyboskolan står handfallna vad gäller Skolverkets
nya siffror. De är medvetna
om det faktum att i Tibro
så slutar ungefär var fjärde
elev nian utan behörighet
till gymnasiet – vilket i sig är
en dålig siffra.
Men att Nyboskolan, där
kommunens alla nior går,
skulle skilja sig så drastiskt
mot övriga landet kommer
som en nyhet.
– Det var helt nytt för mig.
Den helige
Mikaels dag
NOTERAT.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Populärt med bugg igen
Jag har inte sett det här tidigare, säger Mikael Barkman,
rektor på Nyboskolan.
Det är Skolverket som
gjort en sammanställning
över andelen elever som går
ut med för dåliga betyg från
grundskolan för att få börja
på gymnasiet. Sammanställningen visar att 33,3 procent
av flickorna, alltså var tredje
elev, och 17,7 procent av pojkarna går ut med för dåliga
betyg. Det är alltså en skillnad på 15,6 procentenheter
mellan flickor och pojkar,
vilket är den största skillnaden bland alla Sveriges kommuner.
– Det har jag inte reflekterat över, att det är mer tjejer
än killar, den analysen har
inte jag gjort. Den analys
jag har gjort är att i svenska,
engelska och matte där håller vi på att få in en ny plattform för att arbetet ska bli
bättre, säger Mikael Barkman.
Och att var fjärde elev saknar gymnasiebehörighet ser
han som ett misslyckande.
– Det är inte bra, självklart
inte.
Ann-Marie Wahlström
(S), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden är inne
på samma spår.
– Överlag så är vi inte nöjda och måste analysera vad
det beror på. Jag har beställt
tid med Mikael Barkman.
DRICKSVATTNET. Tibro
kom trea i tävlingen ”Sveriges godaste kranvatten”.
Branschorganisationen
”Svenskt Vatten” låter var
femte år kända sommelierer bedöma kranvatten. Tibro fick ett hedersomnämnande, en tredejplats som
delas med Falkenberg, vid
regionfinalen i Göteborg.
Niklas Svahn
0500-46 75 78
[email protected]
After
Söndag 4/10 10:00 Högåskyrkan, mässa
Kompgruppen
10:00 Ransbergs kyrka, mässa
18:00 Högåskyrkan, “Hur gör vi med EU-migranterna”
David Blondell m fl berättar om hur man arbetar i
Skövde kring detta, ekumenisk samling
Tisdag 6/10 12:00 Högåskyrkan, middagsbön och
sopplunch
Onsdag 7/10 08:00 Högåskyrkan, morgonmässa
Torsdag 8/10 10:30 Brittgården, gudstjänst
Koralkören
Premiär för
work
på
STARTA EGET!
Välkommen till en kostnadsfri
informationskväll om starta eget.
varje fredag
AW-buffé 18-21
99:-
0504-590 90
www.facebook.com/ kvällens
dryck 39:krusets
NÄR: 12/10
TID: kl. 18.00
VAR: Inredia i Tibro
ANMÄLAN: [email protected]
eller
0504-184 00 • 0734-41 30 60
UTSTÄLLNING. Tibro
museum öppnar den 7
oktober en utställning om
bilförsäljningen i Tibro
som sköt fart under tidigt
50-tal. Det handlades med
kontrakt på många märken;
det har faktiskt funnits 28
försäljningsställen här. Vid
vernissagen medverkar
bland andra Claes Jägevall.
44990
Nu fullt sortiment av
38990
www.nyforetagarcentrum.se/skaraborg
till KANONPRIS!
Mariestadsv. 25 TIBRO Tel. 0504-144 60
Har du frågor om cancer?
Välkommen att kontakta Cancerfondens informationsoch stödlinje för information och känslomässigt stöd.
[email protected]
020-59 59 59