LOUIS montering

SIDA
UTGÅVA
DATUM
ART NR
1 (2)
6
2015-09-03
508914
LOUIS
2
S
VÄGGSKÅP
S
Om ni har eluttag i skåpet lyft
av taket och anslut ledningar till
uttaget. Montera på taket igen.
Utgång för el till eluttag är 19341964 mm cc över färdigt golv.
GB
S
KOMMODER OCH HÖGSKÅP
S
Skruva fast stödbenen på kommoder och högskåp
På kommod 1500 ska fronten mellan kommoderna monteras
med möbelvinklar.
GB
WASHSTANDS AND TALL CABINET
GB
Högskåpet står fritt på golvet. Stödbenen kan justeras så att skåpet står rakt.
S
Skruva loss muttern från lampetten. Skruva
fast lampetten i takdekoren, hålet behöver ej
gängas (muttern användas ej). Lyft av hela
taket med dekor från spegelskåpet. Dra ledningarna genom hålet i taket. Täta hålet med
silikon. Anslut ledningarna från lampetten till
transformatorn. Om ni har skåp med eluttag
anslut även ledningar till eluttaget. Montera
ihop spegelskåpet och taket. Utgång för el till
eluttag är 1934-1964 mm cc över färdigt golv.
WALL CABINET
For cabinets with power points,
lift off the top and connect electrical wires to the point. Replace
the top.
SPEGELSKÅP
ÖPPEN HYLLA
S
Monteras centrerat mellan
spegelskåpen.
GB
To be fitted centrally between the mirror cabinets.
SPEGEL
Montera väggplattan på väggen med rosettkruv 1 och distansring 2. Montera sedan spegeln på plattan genom att hänga på spegeln
på rosettskruvarna 1 och skruva fast täcklocksskruvarna 3.
HÖGSKÅP
GB
MIRROR CABINET
GB
MIRROR
Fit the mirror plate to the wall with rosette
screw 1 and washer 2. Then, fir the mirror to
the plate by hanging the mirror on the rosette
screws 1 and tightening the screws covers 3.
JUSTERING AV LUCKOR / DOOR ADJUSTMENT
nge
plates
ing systems.Tiomos.Mounting
plates
3 3 2
2
B
1
A
RDER INFORMATION
1
1
)7
)FJHIU
BEKVTUNFOU
NN
B
3
Sido justering.
Side adjustment
Lutnings justering.
Tilt adjustment
!
2
47
4JEF
BEKVTUNFOU
NN
2
13
57
%FQUI
)7
)FJHIU
BEKVTUNFOU
BEKVTUNFOU
NN
NN
B
1
2
1 3
47
4JEF )7
)FJHIU
57
%FQUI
BEKVTUNFOU BEKVTUNFOU
BEKVTUNFOU
NN NN
NN
MIRROR PLATE
Remove the nuts from the lights (the nut is
not used). Fit the lights securely, the hole
does not need to be threaded. Connect the
wires from the lights to the transformer
placed behind the mirror.
HINGE SYSTEMS
HINGE SYSTEMS
HINGE
Tighten the support legs on washstands and tall cabinets. On
The tall cabinet stands
clear of the SYSTEMS
floor. The support
washstand 1500 the front between the stands shall be mounted
legs can be adjusted to ensure the cabinet stands
TIOMOS
TIOMOS
TIOMOS
with angle brackets.
straight.
MOUNTING PLATES MOUNTING PLATES MOUNTING PLATES
Höjd justering.
Height adjustment
SPEGELPLATTA
Skruva loss muttrarna från lampetterna
(muttrarna används ej). Skruva fast lampetterna, hålet behöver ej gängas. Anslut ledningarna från lampetterna till transformatorn
som placeras i utfräst hål i väggplattan bakom spegeln. Se bild nästa sida.
OPEN SHELF UNIT
Remove the nut from the light. Fit the light securely to the decoration on
top of the cabinet. The hole does not need to be threaded (the nut is not
used). Lift the top, including the decoration, off the cabinet and feed the
wires through the hole in the top. Seal the hole with silicone. Connect the
wires from the light to the transformer. For cabinets with power points,
connect electrical wires to the point as well.
Reassemble the cabinet.
TALL CABINET
3
1
47
4JEF
BEKVTUNFOU
NN
1
A
SÄKERHETSANVISNING!
Armaturen skall installeras av behörig elektriker. Uttag 230 Volt skall anslutas över en
jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström. Se även starkströmsföreskrifter
för uttag i badrum/duschrum när det gäller
placering av armaturens uttag.
3
57
%FQUI
BEKVTUNFOU
NN
B
"MMBEKVTUNFOUTDBOCFDBSSJFEPVUJOEFQFOEFOUMZ
"MMBEKVTUNFOUTDBOCFDBSSJFEPVUJOEFQFOEFOUMZ
"MMBEKVTUNFOUTDBOCFDBSSJFEPVUJOEFQFOEFOUMZ
PGFBDIPUIFS
PGFBDIPUIFS
PGFBDIPUIFS
S
1
GB
SAFETY DIRECTIONS
A
See for local directions concerning the
electrical installation.
UTGÅVA
DATUM
2 (2)
6
2015-09-03
558 *
558 *
SIDA
ART NR
508914
U1
LOUIS
Tillbehörspåse
Spik/Nail
2
V
2
Tillbehörspåse
4
1
3
4
5
3
B
A
F
1
Låda Basic
C
E
G
D
Ø 4x40mm
Ø 3,5x25mm
Skruva alltid i de YTTRE hålen på skenan.
1847*
Always fit screws in the OUTER holes on the rail.
6
Tillbehörspåse
Å
Tillbehörspåse
F
C
D
L
1. Montera N väggskenorna med S plugg, R skruv och bricka R1, se mått.
Bifogad skruv R för montering av väggskena är anpassad för att fästas i
träregel eller betong. Kontrollera väggmaterial och välj annan skruv och
plugg om den bifogade skruven ej passar.
2. Häng upp skåpen med hjälp av fäste V på väggskenorna N.
3. Kontrollera att skåpen är i våg, justera vid behov.
4. Dra åt skruvarna så att beslagen spänner fast skåpen mot väggen.
5. Underskåp för tvätställ skruvas i väggen med skruvregeln för ökad säkerhet.
MOUNTING OF TOPCABINETS
D
4. Tighten the screws so that the fittings lock the cabinet towards the wall.
5. For increased safety, the vanity-unit shall be mounted to the wall by the
bolt with plugs and screws.
6. Mount all the cabinets and then fit the washbasin.
E
E
G
Ø 6,3x11mm
I Ø 3,5x20mm
Ø 3,5x20mm
1. *= mått CC för regel i vägg och borrhål till väggskena N. (mm)
I
Gångjärn
Ø 4x40mm
Ø 4x20mm
Ø 4x20mm
Ø 6,3x11mm
G
Handtag BasicØ 6,3x11 mm
Handtag Basic
2. *= spacing floor to joist in wall and drill holes for rail N. (mm)
Ø 4x40mm
Lådskena Bas
M
Väggskena upphängning
Upphängningsbeslag Upphängningsbeslag
N
Det är viktigt att kommoden är monterad i våg och lod. Fäst tvättstället mot kommoden genom att lägga en klick silikonmassa i varje hörn. Detta för att det skall
J
Å
finnas möjlighet
vid behov.
Å att justera eller nedmontera tvättstället
O
2. Hang the cabinet on the wall-rail
K
Låda Basic
MONTERING AV TVÄTTSTÄLL
S
1. Mount the N wall-rails with S plugs, R1 and R screws as measureses
shown in the drawings. Screws R are intended to be attached to a wood
joist in wall or concrete wall. Check the wall and choose a different screw
J
if R does not apply.
3. Check that the cabinet hang horizontally and adjust if needed.
Låda Basic
Q
Ø 3,5x25mm
Ø 3,5x25mm
GB
B
A
B
A
C
UPPSÄTTNING AV ÖVERSKÅP
Panelclips front
Panelclips front
K
Tillbehörspåse
K
L
P
O
Spik/Nail
Spik/Nail
U3
U3
Ø 3,5x12mm
F
6. Montera upp alla skåp innan du lägger på tvättstället.
J
Tillbehörspåse
Up
U2
U2
U1
U1
757*
Utgång elinstallation och
placering transformator höjd
över golv:
1734 -1834 mm
6
6
6
6
1
S
Ø 6,3x11mm
P
O
L
GB ASSEMBLY OF THEØ WASHBASIN
3,5x12mm
Ø 3,5x12mm
It is important that the washbasin is assembled in the right
Qangle. Fix the washbasin
to the vanity-unit by putting a dab of sanitary silicone in each corner. This enables
adjustment or dismantling of the washbasin.
Ø 6,3x11 mm
Q
R
P
V
Ø 6x50mm
R
S
S
R1
R1
Ø 6x16x1mm
Ø 6,3x11 mm
V
Ø 6x50mm
Ø 6x16x1mm