Se nyheten - Aktietorget

PM Redsense 151026
Stärkt position för Redsense blodlarm i
ny branschstandard för dialysbehandling
Den 25 september fattade den internationella standardiseringskommittén för dialysutrustning
beslut om en ny branschstandard för hur externa larm ska kopplas med dialysmaskiner
(IEC/PAS 63023). Den nya versionen av Redsense blodlarm - som lanserades 2014 - är det enda
larm som idag helt uppfyller den nya standarden.
– För Redsense är detta ett viktigt beslut, det tydliggör hur dialysklinikerna ska gå till väga om de
väljer att integrera larmet med sin dialysutrusning, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical
AB. Fram tills nu har det inte funnits någon praxis eller branschstandard för detta.
Tillägget till den globala standarden har efterfrågats av klinikerna. Nu kan de koppla in
exempelvis Redsense eller andra framtida övervakningssystem och därmed stoppa blodpumpen
om nålen skulle bli utdragen. Därmed ökar säkerheten ytterligare för patienterna vid
dialysbehandling.
IEC PAS 63023: Medical electrical system - Input interface for haemodialysis equipment for use of
external alarming device
The requirement, to standardize an INPUT INTERFACE is based on the request to connect an EXTERNAL
ALARMING DEVICE to the HAEMODIALYSIS EQUIPMENT, to detect blood loss to the environment and to
avoid major blood loss, as result from venous needle disconnection.
The INPUT INTERFACE of the HAEMODIALYSIS EQUIPMENT shall be designed as simple solution for
the SINGLE FAULT CONDITION, to stop the extracorporeal blood flow in case needles slipping out from the
fistula or graft. The SINGLE FAULT CONDITION is focused from standardised INPUT-INTERFACE (plug and
socket) till the INTERNAL SIGNAL PROCESSING.
Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical AB, är ledamot i den internationella
standardiseringskommittén för dialysutrustning sedan maj 2015.
Länkar:
http://www.elstandard.se/standarder/visa.asp?IDnr=2078301
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:52:0::::FSP_ORG_ID,FSP_DOC_ID,FSP_DOC_PIECE_ID:
1365,169093,295624
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer
Vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: [email protected]
Hemsida: www.redsensemedical.com
Företaget:
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för
dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA.
www.redsensemedical.com
Produkten:
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket
enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från
larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket
utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark,
Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Holland och
Belgien.