Program för Örlogsdagarna

PROGRAM ÖRLOGSDAGAR
GALÄRVARVET 22 - 23 augusti
Lördag 22/8 | HAMNTURER MED M 20 ”I VASAS KÖLVATTEN”
Kl 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00: minsveparen M 20 kör turer. Biljetter säljs av M20:s personal vid
informationscontainern på museifartygspiren. 40:-/per person, endast kontant betalning.
Lördag 22/8 | ÖPPET SKEPP
Kl 11.00 – 17.00: ångbogseraren Sprängaren, torpedbåten Spica, robotbåten Ystad och
motortorpedbåtarna T 26, T 46 och T 56.
Kl 12.00 – 16.00: 4:e Sjöstridsflottiljen har öppet skepp på HMS Koster, HMS Kullen och HMS Spårö.
Lördag 22/8 | VISNINGAR
Kl 12.00 och kl 14.00: Sällskapet Galärerna visar Galärvarvsområdet. En promenad på ca 40 minuter.
Samling vid informationscontainern på museifartygspiren.
Kl 12.00 och 14.00: visning av isbrytaren Sankt Erik och/eller fyrskeppet Finngrundet. Samling vid
Sankt Eriks landgång.
Söndag 23/8 | ÖPPET SKEPP
Kl 11.00 – 17.00: ångbogseraren Sprängaren.
Kl 11.00 – 13.00: motortorpedbåtarna T 26, T 46 och T 56.
Kl 12.00 – 16.00: 4:e Sjöstridsflottiljen har öppet skepp på HMS Koster, HMS Kullen och HMS Spårö.
Söndag 23/8 | VISNINGAR
Kl 12.00 och kl 14.00: Sällskapet Galärerna visar Galärvarvsområdet. En promenad på ca 40 minuter.
Samling vid informationscontainern på museifartygspiren.
Kl 12.00 och 14.00: visning av isbrytaren Sankt Erik och/eller fyrskeppet Finngrundet. Samling vid
Sankt Eriks landgång.
Söndag 23/8 | KORUM
Kl 10.00 på museifartygspiren avhålls Korum, en kort gudstjänst som förr var vanlig inom armén och
flottan. Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren förrättar.
Söndag 23/8 | LOSSKASTNING
Kl 12.00: torpedbåten Spica och robotbåten Ystad kastar loss för att gå åter till Gålöbasen. Var där
och vinka av dem samt hör ljudet av 6 gasturbiner!
Kl 15.00: motortorpedbåtarna T 26, T 46 och T 56 kastar loss för avgång till Gålöbasen. Var där och
vinka av dem!
Med reservation för eventuella ändringar.
DELTAGANDE ÖRLOGSFARTYG
ARN tung trossbåt, 1986, Djupviks varv, Tjörn.
MOSES A-slup, 1942, Furusunds varv, Uppland.
MÄRSGARN bastransportbåt, 1981, Lunde varv, Ångermanland.
NORDANÖ underhållsfartyg, 1982, lev. 1983, Karlskrona Stålbåtar AB.
SPRÄNGAREN tender/bogserbåt, 1918, Motala Verkstad.
M 20 minsvepare, 1941, Neglingevarvet, Uppland.
M 21 minsvepare, 1941, lev. 1942, Norrköpings varv. Privat ägo.
M 22 minsvepare, 1941, Karlskrona Örlogsvarv. Privat ägo.
R 142 YSTAD robotbåt, 1976, Karlskronavarvet.
T 26 motortorpedbåt, 1942, Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö.
T 46 motortorpedbåt, 1957, Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö.
T 56 motortorpedbåt, 1957, Stockholms Örlogsvarv.
T 121 SPICA torpedbåt, 1966, Götaverken, Göteborg.
HMS KOSTER minröjningsfartyg, 1986, Karlskronavarvet.
HMS KULLEN minröjningsfartyg, 1986, Karlskronavarvet.
HMS SPÅRÖ minröjningsfartyg, 1996, lev. 1997, Karlskronavarvet.
LÄS MER OM ÖRLOGSFARTYGEN:
VETERANFLOTTILJEN www.veteranflottiljen.se
4e SJÖSTRIDSFLOTTILJEN www.mil.se
SAMTIDIGT PÅ SJÖHISTORISKA MUSEET: