MCC Koder att använda i Expense

MCC koder i Expense
MCC Koder att använda i Expense
Nedanstående är förslag på MCC koder som är mer eller mindre vanliga Visa och Mastercard
transaktioner som kan användas i kontoplanen
0000
3000-3299
3350-3499
3500-3799
4111-4112
4131
4011
4121
4722
4812-4816
5541-5542
5812-5814
5912
5921
5960-6969
7011
7311
7523
7531-7542
7911- 7999
8011-8099
MVH
Dicom Expense AB
Årsavgift, Öresavrundning, Uttagsavgift
Airlines
Hyrbilskostnader
Hotels / Lodging
Commuter transport & Passenger railways
Busslines
Railroads
Taxicabs/Limousine
Travel agencies, tour operators
Tele- och datakommunikation, utustning och service
Automated Fuel Dsiopensers, Service Stations
Eating Places, Restarurants, Drink places, Fast food
Drugs store Pharmacies
Package Stores-Beer, Wine, and liquor
Direct marketing
Hotels, Motels and resorts (Gäller svenska hotel)
Advertiseing Services
Parking lots
Auto service and repail
Sport, teater, turist och liknande
Doctors, hospital, medical mm