Använda Fronters app - vårdnadshavare

Manual vårdnadshavare
2015-09-10
Använda Fronters app - vårdnadshavare
Fronter finns nu som app vilket möjliggör snabb och smidig tillgång till nyheter.
Ladda ner appen Fronter (iOS och Android)
Om du har iOS (iPhone/iPad) gör du så här:
1. Öppna appen och skriv in Skövde kommun under Installation name.
2. Tryck på Skövde (vårdnadshavare) under Select login provider
3. Mobilt BankID kontaktas. Tryck på ”Logga in med denna enhet”.
Sida 1 av 4
Manual vårdnadshavare
2015-09-10
4. BankID öppnas. Skriv in din kod. Tryck på Legitimera.
5. BankID är klar. Öppna Fronterappen.
Exempel på hur det kan se ut i Fronterappen (från iOS)
När du väl har loggat in med BankID så kommer appen att minnas ditt inlogg och du behöver inte
logga in på nytt nästa gång du ska använda appen. Vill du logga ut från appen trycker du på Konto
och sedan Logga ut.
Mer information om Fronter samt manualer: http://www.skovde.se/Barn--utbildning/fronter/
Sida 2 av 4
Manual vårdnadshavare
2015-09-10
Om du har Android gör du så här:
1. Starta Bank-ID utan att legitimera dig innan du öppnar Fronterappen
2. Öppna sedan Fronterappen och skriv in Skövde kommun under Installation name.
3. Tryck på Skövde (vårdnadshavare) under Select login provider
4. Välj att logga in med personnummer. Tryck på Logga in.
5. Växla över till Bank-ID. Skriv in din kod. Tryck på Legitimera.
6. Bank-ID är klar. Öppna Fronterappen.
Sida 3 av 4
Manual vårdnadshavare
2015-09-10
Exempel på hur det kan se ut i Fronterappen (från Android)
När du har loggat in med mobilt bank-id en gång kommer appen att minnas ditt inlogg och du
behöver inte logga in på nytt nästa gång du ska använda appen. Vill du loggas ut från appen trycker
du på Konto och sedan Logga ut.
Mer information om Fronter samt manualer: http://www.skovde.se/Barn--utbildning/fronter/
Sida 4 av 4