Att använda Helsingborgs stadsdelar i undervisningen

Helsingborgs stad
Lokal historia
251 89 Helsingborg
www.helsingborg.se/kunskapsstaden
Lunds universitet
Campus Helsingborg
252 21 Helsingborg
www.ch.lu.se
Axel Hultman
fil lic. historia och historiedidaktik
0708-36 51 39
[email protected]
Magnus Grahn
doktorand uvet. ordf. geografilärarnas förening S
070-24 89 678
[email protected]
Välkommen till lärarfortbildning: Att använda
Helsingborgs stadsdelar i undervisningen
Helsingborgs stad bjuder i samverkan med Geografilärarnas förening, Södra kretsen och Lunds
universitet, Campus Helsingborg in till en aktuell och kvalitativ fortbildning i kulturgeografi med
fokus på stadsdelsutveckling. Ett övergripande syfte är att inspirera användandet av Helsingborgs stadsdelar i undervisningen.
Att Helsingborg befinner sig en expansiv fas med kraftig befolkningstillväxt är svårt att undgå.
Nya stadsdelar byggs samtidigt som flera befintliga områden förnyas. Björn Bensdorp-Redestam
och Kristian Bergstrand från stadsbyggnadsförvaltningen presenterar dels planer för områden
som H+ och DrottningH. Dels visar de material som finns tillgängligt att använda för exempelvis
Geografiska informationssystem, GIS i undervisningen. Ola Thufvesson, lektor på Campus
Helsingborg berättar om stadsdelsutveckling, igår, idag imorgon. David Örbring, lärare och doktorand presenterar den senaste forskningen inom geografididaktiken. Magnus Grahn doktorand
och ordförande i Geografilärarnas förening, Södra kretsen, visar hur geografiämnets kursplaner
ser ut.
Efter lunch tar Helsingborgshem med oss på buss ut till några av sina bostadsprojekt. Här visas
både boende i nya stadsdelar och stadsdelsförnyelse i äldre områden.
TID:
ONSDAGEN 6 MAJ KL. 8.30 – 16.30
PLATS:
STADSBYGGNASFÖRVALTNINGEN, FILMSALEN, JÄRNVÄGSGATAN 22
8.30
Introduktion; Helsingborgs stadsdelar i undervisningen, Axel Hultman.
8.45
9.00
11.00
11.45
Kursplanerna i geografi utifrån städer och stadsplanering, Magnus Grahn.
Den senaste forskningen om undervisning i geografi, i ett internationellt och nationellt perspektiv med fokus på kursplanens förmågor, David Örbring.
Fika, Hur använder vi Helsingborg i geografiundervisningen på min skola?
Nya möjligheter i Platsen Helsingborg – gemensam plattform för geografisk information.
Stadsatlas. Karttjänst med lär- och naturplatser. Möjlighet att med hjälp av GIS skapa dina
egna kartberättelser i staden, Kristian Bergstrand.
Att skapa attraktiva stadsdelar, Ola Thufvesson.
Helsingborgs stadsdelsutveckling, H+ och DrottningH, Björn Bensdorp-Redestam.
12.15
13.15
14.30
16.00 – 16.30
Lunch
Exkursion med buss, stadens årsringar, Ola Thufvesson.
DrottningH, fika, Helsingborgshem.
Summering och utvärdering.
09.45
10.15
Kostnadsfritt!
Anmälan till Axel Hultman [email protected] senast 23 april, 30 platser, först till kvarn.
Ange också ev. specialkost.