VÄLKOMMEN ATT ANVÄNDA EN BLANDAVFALLSPUNKT!

VÄLKOMMEN ATT ANVÄNDA EN BLANDAVFALLSPUNKT!
Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som
rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på
nummer 0200 70707 eller skicka e-post till adressen
[email protected]
Som kund vid en blandavfallspunkt för du ditt hushållsavfall till de gemensamma insamlingsbehållarna!
Inom avfallsservicens verksamhetsområde, intill vägar som invånare
och sommargäster använder, finns 23 st blandavfallspunkter. En kund
som ansluter sig till att använda blandavfallspunkterna får använda
sig av blandavfallsbehållarna vid alla insamlingspunkter. Till insamlingspunkterna kan man föra sådant hushållsavfall som uppstår vid
fastigheten.
Att ansluta fastigheten till blandavfallspunkterna är ett alternativ till
att ha ett eget kärl eller ett gemensamt kärl tillsammans med grannarna. Att vara kund vid blandavfallspunkterna är ett bra alternativ
om vägförbindelse saknas eller om vägen till fastigheten inte bär en
avfallsbil.
Vid blandavfallspunkterna finns även behållare får återvinnbart
avfall, papper, kartong, små metallföremål och glas. Ekopunkterna
får användas av alla invånare. Större avfallsmängder och -föremål,
så som exempelvis möbler, hushållsmaskiner och rivningsavfall ska
inte lämnas vid blandavfallspunkterna, dessa avfallstyper ska föras till
Domargårds avfallscentral eller småavfallsstationerna.
För en fast bostad är avgiften för att använda en blandavfallspunkt 116,88€/år och för en fritidsbostad är avgiften
71,14€/år. Priserna inkluderar moms 24 %.
Blandavfallspunkternas adressuppgifter:
SIBBO
- Sibbo strand
- Gumbostrand, allmänna bryggan, P-området
- Kalkstrand, Kalkstrandsvägen 585
- Spjutsund, allmänna bryggan, Spjutsundsvägen 963
BORGÅ
- Emsalö, södra ändan av bron
- Tarkis, fotbollsplanen, Tarkisvägen 153
- Illby, Gamla Viborgsvägen / Sannäsvägen
- Sondby, Vessövägen / Finnstrandsvägen
- Fagersta, Vålaxvägen 767, butiken
- Pellinge, södra ändan av Söderbyvägen
- Tirmo, färjstranden
LOVISA
- Isnäs, Isnäs bar
- Sarvsalö, Byagården, Sarvsalövägen
- Kabböle, småbåtshamnen
- Backstensstrand, gästbåtshamnen
- Sarvlax, Stor-Sarvlax gård
- Skeppsbron, småbåtshamnen
- Skärgårdsvägens butik
- Valkom, norra ändan av Valkomträskvägen
- Valkom, Ilmarisenvägen, småbåtshamnen
- Tallbacka, småbåtshamnen
- Strömfors småavfallsstation, Industrivägen 1
ASKOLA
- Askola småavfallsstation, Hiidenkirnujentie 162
BORGNÄS
- Borgnäs småavfallsstation, Läpimurrontie 4
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
ÅTERVINNING MINSKAR PÅ MÄNGDEN BLANDAVFALL!
Genom att sortera återvinnbart avfall skonar man miljön och sparar
naturresurser. Värdefulla råvaror kan då återanvändas och användningen av naturresurser minskar.
Återvinnbart avfall från hushåll (med undantag av bioavfall) kan
avgiftsfritt föras till ekopunkterna där papper, kartong, små metallföremål
och glas samlas in. Tilläggsinformation om ekopunkterna finns på nästa
uppslag. Det är också möjligt med fastighetsvis insamling av kartong,
glas och metall, om insamling ordnas på området.
VAD BESTÅR AVFALLSAVGIFTERNA AV?
Fritidsbostadens avgift för att använda blandavfallspunkterna på 71,14 €/år täcker följande kostnader:
13,7 € Moms 24 %
Bioavfallet kan komposteras på den egna gården i en väl ventilerad och
isolerad kompostbehållare som också är skyddad mot skadedjur. Fastigheten kan också delta i separatinsamlingen av bioavfall, om insamling
ordnas på området.
35,5 € Hanteringskostnader
Farligt avfall kan avgiftsfritt föras till avfallsstationerna eller lämnas in i
samband med de kampanjer som ordnas i kommunerna.
21,9 €
för avfallet
Transportkostnader
Avfallsstationerna tar avgiftsfritt emot farligt avfall, metallskrot, krattnings- och träavfall samt annat återvinnbart avfall.
Alla bostadsfastigheter betalar en ekoavgift enligt kommunens beslut (Avfallslagen 28§).
Med ekoavgiften täcks kostnaderna för de avfallshanteringstjänster som alla hushåll kan använda gratis. Genom att
använda dessa tjänster kan man minska på blandavfallsmängden och spara miljön.
Bättre sorteringsmöjligheter!
Till ekopunkterna kan man föra
papper, kartong, små metallföremål
och glas. Det finns närmare 100
ekopunkter runtom i kommunerna.
Närmare adressuppgifter finns på vår
webbplats.
Farligt avfall gratis till rätt
hantering!
På avfallsstationerna tas
farligt avfall från hushåll gratis
emot. På våren kör dessutom Ottoinsamlingsbilarna och på sommaren -insamlingsbåten runt och
samlar in farligt avfall och metallskrot.
Återvinnbart avfall återvinns som
material eller energi!
På avfallsstationerna tas återvinnbart
avfall gratis emot, exempelvis
papper, kartong, metall, glas, trä- och
krattningsavfall. Allt återvinnbart
avfall styrs till återvinning antingen
som material eller energi.
Sakkunnig avfallsrådgivning!
Vi gör broschyrer och annat
material för invånarna samt upprätthåller en webbplats. En gång
om året delar vi ut vår kundtidning
till alla invånare. Man kan också be
avfallsrådgivaren komma till skolor
och daghem för att berätta om
avfallshantering och sortering.
Ekoavgiften för en fast bostad är 28,00 euro/år och för en fritidsbostad 22,00 euro/år.
Om samma ägare har flera bostäder i eget bruk (fast och/eller fritidsbostad) debiteras 6,00 euro/år för den andra bostaden.
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
VID EKOPUNKTERNA KAN MAN GRATIS LÄMNA
PAPPER
KARTONG
- tidningspapper
- tidskrifter
- reklambrev
- kuvert, också med fönster
- kopieringspapper, också färgat
- telefonkataloger
- böcker med mjuka pärmar
- wellpapp
- mjölk- och saftburkar
- kartongförpackningar
- papperspåsar och -kassar
- pizzalådor och äggkartonger
- engångskärl av kartong
Allt papper som kommer in genom brevluckan lämpar sig för pappersinsamling.
Av returpapper tillverkas nytt papper och
mjukpapper.
Av returkartong framställs hylsor och
nya förpackningar.
GLAS
SMÅ
METALLFÖREMÅL
- lock och korkar av metall
- metallburkar
- aluminiumfolie och -formar
- kärl av metall; stekpannor och kastruller
- metallrör och andra metallföremål
- tomma aeorosolburkar utan tryck
- nyårstenn
Rengör smutsiga förpackningar.
Inte elapparater eller farligt avfall. Tack!
Metallen används som råvara i metallindustrin.
Rengör smutsiga förpackningar. Vik ihop och
platta till förpackningarna
- färgade och ofärgade glasburkar och
glasflaskor
Etiketten och metallringen runt flaskhalsen
behöver man inte avlägsna. Inte porslin,
keramik, fönsterglas, lågenergilampor eller
lysrör. Tack!
Glaset används vid framställning av nya
glasförpackningar och glasull.
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
EKOPUNKTERNA KOMMUNVIS
BORGÅ
Emsalö, gamla färjplatsen
CENTRUM-JERNBÖLE-PRÄSGÅRDSBACKEN-HUKTIS
Centrum, Fredsgatan 20, P-området bakom stadshuset
Centrum, Skepparegatan/ Gezeliusgatan
Kvarnbacken, Werner Söderströmsgatan 22, R-kiosken
Prästgårdsbacken, Östra Långgatan 30
Jernböle, Finnbyvägen 20
Huktis, Huktisvägen 7, skolan
JONASBACKEN-TARKIS-EBBOPELLINGE-SONDBY
Jonasbacken, Algvägen/Rönnv.
Ånäs, Pellingevägen
Tarkis, Tarkisvägen 153
Ebbo, Ebbov., åldringshemmet
Vessölandet, Vessöv. 191
Kråkö, Sjötorpsvägen 2
Fagersta, Vålaxvägen 767
Tirmo, Tirmovägen, färjstranden
Pellinge, Söderbyvägen
Sondby, Vessövägen/ Finnstrandsvägen
ÖSTERMALM-VÅRBERGA-VECKJÄRVI
Östermalm, Lovisavägen 8, Mikrokulma (under butikens öppettider)
Östermalm, Industrivägen/ Gnistvägen
Vårberga, Sampovägen 1, köpcentret
Veckjärvi, Veckjärvivägen 308, daghemmet
KUNGSPORTEN-NÄSE-ESTBACKA-ERNESTAS
Kungsporten, K-Järns P-område
Hornhattula, Hornhattulavägen
Ensbacka, Gamla Helsingforsvägen/ Ensbackavägen
Näse, Lidl, P-området
Näse, bakom S-Market, Hellbergs hall
Estbacka, Hållsvedsvägen 1, P-området
Ernestas, Smultronkärrsvägen 21
FINNBY-SAXBY-KERKO-GAMMELGÅRD
Finnby, Finnbyvägen / Sexmannsvägen
Saxby, Gamla Saxbyvägen
Kerkko, Kerkovägen 92, avloppsreningsverket
ILLBY-SIGGBÖLE-JACKARBY
Illby, Gamla Viborgsvägen/ Sannäsvägen, FBK
Siggböle, gamla skolan
Jackarby, Kesäkalliovägen
GAMMELBACKA-HAMMARS-EMSALÖ-TOLKIS
Pepot, Värdinnans väg 2, taxistationen
Gammelbacka, Slingervägen, bakom pizzerian
Lövkulla, Hammarsvägen/ Knapasvägen, mitt emot kiosken
Hammars, Brantvägen 9, butiken
Tolkis, Åsvägen/ Kattsundsväge
KULLO-NYBY-HINDHÅR-SÖDERVECKKOSKI
Kullo, Gamla Kullovägen 1
Kullo, Kulloviksvägen 17, skolan
Hindhår, branddepån (ej pappersinsamling)
Söderveckkoski, Söderveckkoskivägen/ Näverkärrsvägen
SIBBO
Sibbo Strand
NICKBY-TALLMO-GESTERBY-SÖDERKULLA-GUMBOSTRAND-STORÖREN
Gårdsområdet, Tegvägen 7
Storkärr, Storkärrsgränd 1
Tallmo, Satotalmavägen/ Mårtensbyvägen
Gesterby, Gesterbyvägen 83
Söderkulla, Järnvägsgränd 8, K-Supermarket
Hansas, Möträskvägen
Eriksnäs, Fågelsvängen
Gumbostrand, allmänna bryggan, P-området
BORGBY-SÖDRA PAIPIS-NORRA PAIPIS- BOXKALKSTRAND-SPJUTSUND
Borgby, Borgbyvägen, idrottsplatsen
Södra Paipis, Paipisvägen, mitt emot FBK
Norra Paipis, idrottsplatsen
Box, Nya Borgåvägen 1558, Sale
Kalkstrand, Kalkstrandsvägen 585
Spjutsund, Spjutsundsvägen 963, hamnen
LOVISA
CENTRUM-FREDSBY-MÄRLAX-VALKOM-NYA INDUSTRIOMR.
Kyrkovägen 7, branddepån
Degerbygatan/ Mannerheimgatan
Fredsby, Fredsbyvägen 50
Skeppsbrons småbåtshamn, P-området
Västra Åsvägen, intill begravningsplatsen
Skärgårdsvägen 2, butiken
Köpbackavägen/ Gamla Valkomvägen
Valkomträskvägen/ Handelsgatan
Småbåtshamnen, Ilmarisenvägen
IUJ:s småavfallsstation, (Entreprenörsvägen 4 (må 10-18, to 9-17)
PERNÅ OMRÅDE
Kyrkobyn, Schäsvägen 6, gamla kommunkansliet
Forsby, Storåkersvägen 2, butiken
Isnäs bar, Frimansvägen
Hommansbyvägen, ungdomslokalen
Kuggom, Lappträskvägen 492, arbetarhuset
Backstensstrand
Kabböle, hamnen
Sarvsalö, Sarvsalövägen 1033, Byagården
Sarvlax, Stor-Sarvlax gård
LILJENDAL OMRÅDE
Kyrkobyn, Eskilomvägen 20, butiken
Mickelspiltom, Gamla Vägen 2
STRÖMFORS OMRÅDE
IUJ:s småavfallsstation, Industrivägen 1
Tessjö, Planvägen
Svenskby, Elimäkivägen, butiken
Tallbacka småbåtshamn, Tallbackavägen 133
ASKOLA
Monninkylä, Helkamäentie
Kirkonkylä, Pappilantie, torget
IUJ:s småavfallsstation, Hiidenkirnujentie 162
Onkimaa, Ylöstuvantie 3
Juornaankylä, Myrskyläntie 1201, ungdomsföreningshuset
Särkijärvi, Myrskyläntie 451, Veikon Valinta (ej pappersinsamling)
BORGNÄS
Kirkonkylä, Aurinkomäentie 1, Siwas P-område
Jokimäki, Rantalantie/Myllysillantie, P-området
Laukkoski, Porvoontie/Vanhatie 10, arbetarhuset
IUJ:s småavfallsstation, Läpimurrontie 4
Halkia, Nummentie 4, skolan
Metsäkylä, Halkiantie, butiken
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
AVFALLSSTATIONERNA TILL DIN TJÄNST
DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OCH SMÅAVFALLSSTATIONERNA
På Domargårds avfallscentral mottas återvinnbart avfall, farligt avfall
samt kommunalt avfall och rivningsavfall.
På småavfallsstationerna mottas återvinnbart avfall och små mängder
kommunalt avfall och rivningsavfall (laster på under 2 kubikmeter).
Vi rekommenderar att avfallet sorteras. Sortering minskar på kostnaderna och skonar miljön.
Då du för avfall till avfallsstationen:
1. Sortera avfallet redan hemma och packa avfallet så att det är lätt att
lasta av vid de olika mottagningspunkterna.
2. Anmäl avfallets mängd och art till mottagaren.
Hushållen betalar en avgift för kommunalt avfall och annat kostnadsbelagt avfall.
3. Lämna avfallet vid rätt mottasgningsplats.
PÅ AVFALLSSTATIONERNA TAS GRATIS EMOT (från hushåll):
KRATTNINGSAVFALL: krattade löv, hö, gräs
METALLSKROT: bildelar, cyklar, gasgrillar
FARLIGT AVFALL: ackumulatorer, lysrör, spilloljor, målfärger
TRÄAVFALL: obehandlat och målat/lackat trä
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ(max 1 m3): trämöbler
RIS: ris och kvistar också hagtorn och ros
ELAPPARATER: datorer, tv-apparater, kylmöbler
Tilläggsinformation om avfallsstationernas mottagningspriser:
www.iuj.fi -> avgifter.
Kontaktuppgifter och öppettider
DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OCH SMÅAVFALLSSTATION
Ritabackavägen 20, 06200 BORGÅ
ÖPPET: må-fr 7-18 och lö 9-14
ASKOLA SMÅAVFALLSSTATION
Hiidenkirnujentie 162, 07150 VAKKOLA
ÖPPET: fr 11-18
LOVISA SMÅAVFALLSSTATION
Entreprenörsvägen 4, 07900 LOVISA
ÖPPET: må 11-18 och to 10-17
MÖMOSSENS SMÅAVFALLSSTATION
Skjutbanevägen 3, 04130 SIBBO
ÖPPET: må, on, to, fr 8-17 och ti 8-19
BORGNÄS SMÅAVFALLSSTATION
Läpimurrontie 4, 07170 BORGNÄS
ÖPPET: on 11-18
STRÖMFORS SMÅAVFALLSSTATION
Industrivägen1, 07970 STRÖMFORS
ÖPPET: ti 12-19
Hyr en släpkärra för att transportera avfall från Domargårds, Mömossens och Lovisa småavfallsstation!
Östra NyIands Avfallsservice Ab hyr ut en släpkärra med huv för avfallstransport. Hyrestiden är max en dag åt gången och
hyran är 10 euro/gång.
Släpkärran kan bokas på nummer 0200 70707 (lna/mta) eller direkt från avfallsstationen.
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
FARLIGT AVFALL OCH OTTO-INSAMLINGEN
LITEN MEN FARLIG
Farligt avfall kan på fel ställe redan i små mängder orsaka skada för
hälsan eller miljön.
Farligt avfall ska hanteras varsamt och sorteras bort från annat avfall.
Farligt avfall får inte lämnas i naturen, hällas i avloppet eller grävas ner
i marken. Man ska inte bland olika typer av farligt avfall. Det är bra att
packa farligt avfall i dess orginalförpackning, eftersom förpackningen
oftast är försedd med den information som behövs.
Hushållens farliga avfall får avgiftsfritt föras till avfallsstationerna eller den ambulerande Otto-insamlingen som ordnas i
kommunerna. Batterier och små laddbara ackumulatorer kan
returneras till de affärer som säljer batterier och gamla mediciner
till apoteken.
Även elapparater innehåller farliga ämnen. Returnera elapparaterna
till en avfallsstation. Gamla fyrverkeripjäser som inte längre fungerar
kan returneras till tillverkaren eller importören. De tas inte emot på
avfallsstationerna.
Helt tomma förpackningar klassas inte som farligt avfall, exempelvis
tomma målburkar av metall kan läggas i ekopunktens metallinsamling och tomma oljekanistrar av plast kan slängas i fastighetens
blandavfallskärl.
Kostnaderna för hantering av farligt avfall från hushåll täcks med
ekoavgiften.
HEMMETS VANLIGASTE FARLIGA AVFALL ÄR:
- ackumulatorer och ackumulatorvätskor
- bensin
- syror
- kylar-, broms- och kopplingsvätskor
- växtskydds- och bekämpningsmedel
- lösningsmedel
- målfärger, lack och lim
- spillolja och oljefilter
- lysrör odh lågenergilampor
- basiska tvätt- och rengöringsmedel
- elapparater
- laddbara batterier och ackumulatorer
- mediciner och kvicksilverfebertermometrar
- nagellacksborttagningsmedel
Beställ en avgiftsfri avhämtning av spillolja!
Beställningar på avhämtning av spilloljepartier på över 200 liter görs till Lassila & Tikanoja: tel. 010 636 6031 eller
[email protected]
OTTO-INSAMLING
Otto-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kommuner och
stannar vid cirka 100 hållplatser. Till insamlingen kan man avgiftsfritt
föra farligt avfall och metallskrot. Tidtabeller och noggrannare sorteringsanvisningar finns på www.iuj.fi.
Otto-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på sommaren och
stannar vid cirka 15 bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Till insamlingsbåten kan man avgiftsfritt föra farligt
avfall, metallskrot och elapparater från hushåll. Mot en avgift kan man
också föra annat avfall.
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
AVHÄMTNINGSTJÄNST OCH SORTERINGSFLAK
BESTÄLL EN AVHÄMTNINGSTJÄNST - då skrymmande avfall
orsakar transportproblem
Avhämtningstjänsten hämtar sådant avfall som är besvärligt att transportera bort och som inte kan läggas i det egna avfallskärlet, exempelvis hushållsmaskiner, möbler och andra skrymmande föremål.
Avhämtningstjänstens pris bestäms enligt avfallets art och mängd
samt kommun varifrån avfallet hämtas.
Avhämtningstjänstens priser (inkl. moms 24 %):
Ruttavhämtning, 4 veckor:
BORGÅ (06100, 06150, 06400, 06650)
30,24€
SIBBO, ASKOLA, BORGNÄS, ÖVRIGA BORGÅ
45,37€
LOVISA (07900, 07910, 07920, 07940)
50,41€
ÖVRIGA LOVISA60,49€
Snabbavhämtning, 2 vardagar:
BORGÅ (06100, 06150, 06400, 06650)
85,71€
SIBBO, ASKOLA, BORGNÄS, ÖVRIGA BORGÅ
120,97€
LOVISA (07900, 07910, 07920, 07940)
181,46€
ÖVRIGA LOVISA211,71€
Priset inkluderar en avhämtning av 1-3 föremål direkt hemifrån. För
tilläggsföremål debiteras 5 €/st. Dessutom debiteras en hanteringsavgift enligt prislistan för avgiftsbelagt avfall.
AVFALLETS HANTERINGSAVGIFT:
Elapparater0€
Metall- och träföremål0€
Stora möbler, ex. soffor, resårmadrasser
10€
Små möbler, ex. länstolar
5€
Sopsäck 1 st
5€
Sopsäck 2-5 st10€
Sopsäck 6-10 st
20€
Sopsäck 11-15 st 40€
Däck (avgift för tilläggsföremål debiteras inte)
5€/st
BESTÄLL ETT SORTERINGSFLAK - då det finns ett behov
att transportera bort större avfallsmängder på en gång
Vi hyr ut ett sorteringsflak på 15 m3 som är uppdelat i fyra olika fack
för olika typer av avfall. Med hjälp av sorteringsflaket kan återvinnbart avfall och blandavfall transporteras bort samtidigt
Hyrespris (€/max 1 vecka)
BORGÅ
ASKOLA, LOVISA, BORGNÄS, SIBBO
383,09 € (inkl. moms 24 %)
468,78 € (inkl. moms 24 %)
I priset ingår transport av flaket, hyra (max 1 vecka) och tömning. Priset för en tilläggsvecka är 150 €/påbörjad vecka. Dessutom debiteras
en hanteringsavgift för blandavfallet. Hanteringsavgiften bestäms
enligt vikten.
Hyr en släpkärra för att transportera avfall från Domargårds, Mömossens och Lovisa småavfallsstation!
Östra NyIands Avfallsservice Ab hyr ut en släpkärra med huv för avfallstransport. Hyrestiden är max en dag åt gången och
hyran är 10 euro/gång.
Släpkärran kan bokas på nummer 0200 70707 (lna/mta) eller direkt från avfallsstationen.
Vår kundtjänst betjänar på nummer 0200 70707 (lna/mta) I må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30 ja pe 9-15
[email protected] I [email protected] I [email protected] I www.iuj.fi
AVFALLETS ABC OCH KONTAKTUPPGIFTER
A
Ackumulatorer från fordon: farligt avfall, till avfallsstationen
Aerosolförpackningar, fulla: farligt avfall, till avfallsstationen
Aerosolförpackningar, tomma: små metallföremål, till ekopunkten
Aluminiumformar: små metallföremål, till ekopunkten
Ammunition till polisen
Asbest: avfall som kräver specialbehandling, till Domargårds avfallscentral
B
Batterier till butiken/ farligt avfall, till avfallsstationen
Bensin: farligt avfall, till avfallsstationen
Betongbitar: tegel och betongavfall, till avfallsstationen
Bildäck till däckaffärerna
Bitumentäckning, takfilt: byggavfall, till avfallsstationen
Blomjord: bioavfall, i bioavfallskärlet eller komposten
Blöjor: blandavfall, i blandavfallskärlet
Böcker med hårda pärmar, pärmarna: kartong, till ekopunkten
Böcker med hårda pärmar, sidorna: papper, till ekopunkten
CD
Cd-skivor: blandavfall, i blandavfallskärlet
Cyklar: metallskrot, till avfallsstationen
Dammsugspåsar: blandavfall, i blandavfallskärlet
Datorer: elapparat, till avfallsstationen
Desinfektionsmedel: farligt avfall, till avfallsstationen
Diesel: farligt avfall, till avfallsstationen
Disketter: blandavfall, i blandavfallskärlet
FG
Folieformar: små metallföremål
Fyrverkeripjäser till försäljarna/ importörerna
Fönsterglas: byggavfall, till avfallsstationen
Gipsskivor: byggavfall, till avfallsstationen
Glödlampor: blandavfall, i blandavfallskärlet
Grillkol: blandavfall, i blandavfallskärlet
Gräsklippare: metallskrot, till avfallsstationen
Gåvopapper: blandavfall, i blandavfallskärlet
HJ
Halogenlampor: blandavfall, i blandavfallskärlet
Halonsläckare: farligt avfall, till avfallssttationen
Hushållsmaskiner: elektronik, till avfallsstationen
Hushållspapper: bioavfall, i bioavfallskärlet eller komposten
Julgranar: träavfall, till avfallsstationen
K
Kaffepaket: blandavfall, i blandavfallskärlet
Kakel: byggavfall, till avfallsstationen
Kartongförpackningar: kartong, till ekopunkten
Kastruller: små metallföremål, till ekopunkten
Kattsand: blandavfall, i blandavfallskärlet
Kläder, användbara till klädinsamling eller lopptorg
Kläder, oanvändbara: blandavfall, i blandavfallskärlet
Konservburkar: små metallföremål, till ekopunkten
Kuvert: papper, till ekopunkten
Kvicksilvertermometrar: farligt avfall, till apoteken eller avfallsstationen
L
Ledningar: metallskrot, till avfallsstationen
Ledlampor: farligt avfall, till avfallsstationen
Livsmedelsfett (små mängder): bioavfall, i bioavfallskärlet eller komposten
Lysrör: farligt avfall, till avfallsstationen
Lågenergilampor: farligt avfall, till avfallsstationen
Lösningsmedel: farligt avfall, till avfallsstationen
M
Madrasser: blandavfall, till avfallsstationen
Mediciner till apoteken/ farligt avfall, till avfallsstationen
Mjölkburkar: kartong, till ekopunkten
Mobiltelefonens laddbara batteri till affären/ farligt avfall
Målburkar, fulla: farligt avfall, till avfallsstationen
Målburkar, tomma: metallskrot, till avfallsstationen
Möbler: trä-, metall- eller blandavfall, till avfallsstationen
NO
Nyårstenn: små metallföremål, till ekopunkten
Nålar och sprutor: riskavfall, till Domargårds avfallscentral
Olja: farligt avfall, till avfallsstationen
Oljehaltigt avfall: farligt avfall, till avfallsstationen
P
Pappersstrimlor: papper, till ekopunkten
Plast och plastföremål: blandavfall, i blandavfallskärlet
S
Skor, oanvändbara: blandavfall, i blandavfallskärlet
Skrotbilar till auktopriserad mottagningsplats
Skumplast: blandavfall, i blandavfallskärlet
Sprayflaskor, fulla: farligt avfall, till avfallsstationen
Sprayflaskor, tomma: små metallföremål, till ekopunkten
Spånskivor: träavfall, till avfallsstationen
Stubbar: byggavfall, till avfallsstationen
Styrox: blandavfall, i blandavfallskärlet
Syror: farligt avfall, till avfallsstationen
Sågspån: byggavfall, till avfallsstationen
Säkringar: blandavfall, i blandavfallskärlet
T
Tegel: tegel- och betongavfall, till avfallsstationen
Tryckimpregnerat trä: farligt avfall, till avfallsstationen
Tuggummi: blandavfall, i blandavfallskärlet
Tändvätskor: farligt avfall, till avfallsstationen
VÄ
VHS-kassetter: blandavfall, i blandavfallskärlet
Värmeljusbehållare: små metallföremål, till ekopunkten
Äppel: bioavfall/ krattningavfall, i bioavfallskärlet (små mängder) eller
avfallsstationen
Farligt avfall och metallskrot kan också lämnas till Otto-insamlingarna. Du hittar mera sorteringsanvisningar på www.iuj.fi.
Frågor som rör avfallshantering?
Östra Nylands Avfallsservice Ab, Ankaregatan 8, 06100 Borgå
Kundtjänst: 0200 70707 (lna/mta), må 8.30-15.30, ti-to 9-15.30, fr 9-15
Växel: 020 637 7070
[email protected], [email protected], [email protected]
www.iuj.fi