Anturadagen 2015

Portföljstyrning som grund
för Nyttorealisering
Anturadagen 2015
Daniel Jafari
Daniel Jafaris Consulting & Services
Effekt
Effektmål
Nytta
Daniel Jafaris Consulting & Services
Satirtecknaren Max Gustavsson http://www.maxgustafson.se
Daniel Jafaris Consulting & Services
Vad mäter man?
Krav & Förväntningar
Definieras i styrkort
Strategic Objectives
Upptäckta
Problem
Förändringsbehov
Changing the business
Running the business
Större förändringar
Projekt/Program osv
Ständiga förbättringar
(Lean)
Portfolio Management
Förändringar
Ursprunglig bild Steve Jenner, Managing Benefits 2014, APMG, Anpassad av Daniel Jafari, 2015
Daniel Jafaris Consulting & Services
Ägare
Uppföljning
Business as usual
Påverkar
Nyttorealisering ska genomsyra allt vi gör
Aktivt och systematiskt
Utgår ifrån verksamhetens mål
Mätas med samma mätetal
Daniel Jafaris Consulting & Services
Daniel Jafaris Consulting & Services
Bild hämtad från www.preera.se
Daniel Jafaris Consulting & Services
Nyttorealiseringens tre viktiga hörnstenar
Teknikdriven
Investeringsdriven
Produkt
Nytta
Kultur
Målstyrning
Förändringsledning
Vad
När
Kompetens
Hur
Av vem
Kopplingen till andra
processer
…
Daniel Jafaris Consulting & Services
Uppdrag-, Projekt/Programstyrning
Nyttorealisering
Portföljstyrning
Verktyg
Kostnads-/nyttokalkyl
Målmodell
Business Case
Prioriteringsmodell
Projektmallar
Verksamhetsplan
Budget
…
Uppdrag
Program
Portfölj 2
Portfölj 1
Nyttorealisering
Projekt
Uppdrag
Annan styrform
Daniel Jafaris Consulting & Services
Verksamhetens mål
projekt/programstyrning
Portföljstyrning
Förändringsledning
Målstyrning
Nyttorealisering
Strategi – Policy – Instruktion – Ramverk
Struktur
Kultur
Daniel Jafaris Consulting & Services
Slutord
Verktyg för verksamhetsstyrning
Förändringar istället för projekt
Portföljperspektivet istället för enskilda projekt
Egen ramverk/policy/strategi
Integration med ledning och styrningsprocesser
Daniel Jafaris Consulting & Services
I vilken enda ska vi börja vårt införande?
• Gör en mognadsanalys
–Fastställ nuläget
–Bestäm er för ett önskat läge inom en snar framtid
–Gör en gapanalys
–Ta fram aktivitetsplan
Daniel Jafaris Consulting & Services
Tack!
You don't have to be
great to start, but
you have to start to
be great.
!?
Daniel Jafaris Consulting & Services
[email protected]fari.com
Tel: 0708 - 63 43 67