Document 415941

Pastor Cristian Ionescu..................847/636-1744

EDUCAȚIE CREȘTINĂ / SUNDAY SCHOOL
Pastor Samuel Man........................773/592-6057
CREDO TV
Emisiuni săptămânale
 Popas pentru sufletul tău
 Cercetați Scripturile
http://www.credo.tv
REPUBLICA MOLDOVA
 CASA BETANIA
Susținerea financiară pentru întreținerea a 40 de copii orfani (total
sau parțial).
 DOROȚCAIA
Participăm împreună cu Biserica
Filadelfia din Chișinău la consolidarea lucrării și construcția bisericii
în această localitate.
BACĂU
Întreținerea lunară a trei studenți
la Institutul Teologic Penticostal
din București

TINERET
Pastor Adrian Tișe...........................773/491-4843
- SERVICIUL DE TRADUCERI:
Mike Big Jr.........................................312/560-9103

ASISTENȚĂ SPIRITUALĂ / CATICHEZĂ
Prezbiter Pavel Gânsari..................773/551-8234

MISIUNE ȘI EVANGHELIZARE
Ștefan Varo.......................................608/669-7081

AJUTORĂRI / CARITATE
Pastor Romulus Berzescu...............847/966-8161

RUGĂCIUNE / STĂRUINȚĂ
Diacon Teodor Gîrboan.................773/592-1540

MUZICĂ / COR MIXT / ÎNCHINARE
Daniel Vesa.......................................773/732-6253
- FANFARĂ
Cornel Oniță.....................................773/732-6330
Timotei Hadean...............................773/732-0316
Jacob Talpoș.....................................503/816-8851
- COR DE FETE
Corina Palik.......................................773/616-0690
- COR BĂRBĂTESC
Călin Ardelean.................................773/433-0203
- LAUDĂ ȘI ÎNCHINARE
Teodor Gîrboan...............................773/592-1540
Daniel Curescu................................847/293-8347
La Serviciul de dimineața:
CINA DOMNULUI
BINECUVÂNTARE DE COPII
Ora de rugăciune:
Prezbiter Pavel Gânsari
Prezbiter Florin Șaitiș
Predică:
Pastor Cristian Ionescu
1 Cor. 11:17-34
”Împărtășirea și viața”
La Serviciul de seara:
Predică:
Pastor Samuel Man
SOLA SCRIPTURA COLLEGE AND SEMINARY
Astăzi, la serviciul de seara, la Biserica
Filadelfia va avea loc o serbare deosebită și deschiderea oficială a cursurilor 2014-2015! Vor participa pastorii celor șase biserici române penticostale din Chicago, Bordul de conducere, studenții înscriși și formații muzicale (Biserica Elim va
fi reprezentată de Corul de fete).
Mai multe informații despre structura de organizare și personalul academic găsiți la
www.solascripturaseminary.com
Conducerea Bisericii Elim
Cris an Ionescu, Pastor Senior
Adrian Tișe, Pastor Asistent
Prezbiter Pavel Gânsari, Președinte
George Solovăstru, Vicepreședinte
Dănuț Balint, Secretar
Cornel Petre, Casier
Octavian Big, Administrator
Mihai Big
Ovidiu Bîlba
Radu Durcău
Diacon Doru Gîrboan
Pastor Samuel Man
Iosif Tamaș
Pentru o experiență cât mai plăcută, vă rugăm să respectați următoarele rânduieli în
mpul Serviciilor Divine:
- Închideți toate aparaturile electronice;
- În afara unor cazuri de urgență, evitați deplasarea prin sanctuar;
- Nu întrețineți conversații, în special în mpul predicii;
- Ul mele trei rânduri de scaune din sanctuar sunt rezervate exclusiv familiilor cu copii
mici;
- Vă rugăm să ocupați mai întâi locurile din
sala principală, dinspre mijloc și începând cu
rândurile din față;
Deoarece toate serviciile sunt transmise
”LIVE” prin internet (www.elimro.com) și
editate ulterior pentru emisiunea ”Popas
pentru sufletul tău” care este transmisă săptămânal la Credo TV (www.credo.tv), este
important să păstrăm o atmosferă duhovnicească prin care să-L onorăm pe Domnul și
să facem cinste Bisericii Sale.
Vă mulțumim pentru colaborare și dorim ca
Domnul să vă binecuvânteze!

WINGS MINISTRY
http://www.wingsministry.net
MEDIA
Ionel Bonta.......................................773/419-7163
- RESURSE/PUBLICAȚII
Val Ionescu......................................773/251-0958
- BOOKSTORE
Raul Tomșa......................................773/733-2148
Servicii caritabile pentru copiii bolnavi de
cancer, homeless, femei refugiate…
Alicia & Ismael Ilc

BISERICA ELIM PE INTERNET
 Transmisie live
 Arhiva serviciilor bisericii
 Informații, Anunțuri, Legături
 Resurse

http://www.elimro.com
Blogul pastorului Cristian Ionescu
http://www.popaspentrusuflet.wordpress.com
SURORI
Florica Blaga....................................773/319-2268
Estera Borz.......................................224/578-6951
Marinela Dem.................................847/691-8347
ADMINISTRATIV / FACILITĂȚI
Octavian Big....................................773/491-3204
- ACTIVITĂȚI
Ovidiu Bîlba.....................................847/962-4000
- OSPITALITATE
John Berende……………………….…...312/804-9866
Vasile Crișan……………………………...773/419-4747
Eremie (Uțu) Deac………………….....773/410-2831

ORDINE/TRANSPORT
Vasile Jurcă......................................773/962-1318
Am primit acreditarea colegiului cu
drepturi depline de a acorda diplome
de bachelor, master și doctorat în
teologie!
PROGRAMUL BISERICII
SĂPTĂMÂNA 3‐8 NOIEMBRIE
LUNI
Școala de muzică 6‐7:30pm, 7:30‐9pm
Corul bărbătesc (repe ție) 7 pm
MARȚI
Rugăciune 7 pm
Corul de fete (repe ție) 7 pm
MIERCURI
Corul mixt, Fanfara (repe ții) 7 pm
JOI
Servici Divin 7 pm
 Cântări în comun: Elim Worship
 Rugăciune: Cornel Petre
 Corul bărbătesc
 Mesaj: Pastor Adrian Tișe
Școala de muzică, 7‐9 pm (avansați)
VINERI
Școala de muzică 6‐7:30pm, 7:30‐9pm
Întrunirea surorilor 7 pm
Youth Service 7:30pm
Conferința de laudă și închinare
prin cântare a fost reprogramată
pentru data de Sâmbătă, 6 Decem‐
brie, 5 pm. Prima parte va avea loc
în sanctuar, urmând ca apoi să
coborâm în sala de părtășie pentru
o gustare. Par ciparea tuturor
formațiilor și grupurilor muzicale,
soliș , recitatori, instrumen ș
este obligatorie!
3‐18 Noiembrie: Frații Cris an Ionescu,
Doru Gârboan, John Berende și Bebe
Purcea vor fi în România și Republica
Moldova. Pentru cei ce doresc să par ci‐
pe financiar pentru Departamentul de
misiune, puteți aduce contribuțiile dvs.
astăzi la casieria bisericii, cu specificația
”Misiune în Republica Moldova”.
De asemenea, la încheierea serviciului
de Cină, Departamentul de Misiune și
toți cei interesați pot rămâne la o întru‐
nire pentru prezentarea detaliilor de
călătorie și misiune.
Pastorul Cris an Ionescu va avea urmă‐
torul program de predică:
 Miercuri, 5 Noiembrie: Săcele
 Joi, 6 Noiembrie: Filadelfia, Brașov
 Sâmbătă, 8 Noiembrie: Doroțcaia
 Duminică, 9 Noiembrie: Filadelfia,
Chișinău și Doroțcaia
 Miercuri ‐ Vineri, 12‐14 Noiembrie:
Cursuri și prezentări la Universitatea
Emanuel, Oradea și la serviciul ne‐
rilor din Biserica Bap stă Emanuel,
Oradea
 Duminică, 16 Noiembrie: Biserica
Gloria, Arad ‐ Bujac și Biserica Bap‐
stă Emanuel, Oradea
23 Noiembrie: Corul mixt al bisericii
noastre, împreună cu fratele Daniel Vesa
vor călători la Detroit unde vor par cipa
la prezentarea poemului despre Venirea
Domnului în Bisericile Aleluia și Grace.
Servici de mulțumire
Masă de dragoste
The book of James assures us that Elijah
was a man just like us. That seems a little
dubious to us, for the most memorable moment in his life came at Mt. Carmel. You
remember the scene: one prophet of the
Lord vs. 850 for Baal. The prophets of Baal
dance themselves silly to call down his fire
from heaven. When Elijah and the crowd
watching have had enough, Elijah gets his
turn. You will remember how the offering
was drenched with water—and then God
sent fire from heaven. How was this Elijah
“a man like us?” Certainly not in the sense
of being able to call down fire from heaven.
He was like us in one respect,
however: he knew where the Great Divide
lay. That division separates the church from
the world. He challenged the crowd with
it: how long would they “halt between two
opinions?” Most of us don’t like that kind of
challenge. We want to go through life without great conflict, just getting by and leaving
that challenge to someone with a degree in
theology. But the Lord presents that Great
Divide to us each time we take Communion.
You will recall, of course, that after that little
incident the queen, Jezebel, threatened to
have his head removed. He did what most
of us would do: he ran. What he did NOT
do was to reach a reasonable compromise
with the other side. So it is with us: righteousness can make no compromise with evil.
Some of us try do to that. We are proud of
our “one of the boys” carousing on Saturday
night, secure in the knowledge that our bar
buddies would never understand the spiritual side so well displayed the next morning. Sunday morning, we pity those Christians who just don’t know how to live with
gusto. But the Scripture is clear: no matter
how you try, you cannot serve two masters. The world is clear also: any attempt to
do so is hypocrisy.
See, then, how the Lord’s Supper divides us
from the world. In drinking His blood and
eating His body, you invite His judgment
upon you. It is most unwise to do this
lightly; did you think He would neither notice
nor care? So it is that we are encouraged to
examine ourselves, confessing and repenting, so that when you take the Lord’s Supper you do so as a repentant sinner—not a
pious hypocrite.
You are in the world, but not of the
world. Taking Communion proclaims the
Lord’s death until He comes again. By
taking it, you pronounce yourself a sinner
who believes that His Atonement is your
salvation. Let your words suit your action; meditate on your sinful state, ask forgiveness and proclaim to the world and to the
church just which side you are on.
http://www.becomingcloser.org/new_communion/
default.html
Stimați frați și surori,
Membri ai Bisericii Elim,
Pentru că planurile arhitecturale de construire a anexei - elevator vor fi în săptămânile următoare la City of Chicago în
vederea aprobării, să venim înaintea
Domnului cu zile de jertfă și rugăciune. În
urma unei analize preliminare, comisia a
considerat că proiectul a fost foarte bine
conceput și realizat, iar propunerile noastre pentru o variantă mai ieftină (fără lucrări de fundație separată și pereți suplimentari) au fost acceptate.
După estimările noastre, lucrările vor începe imediat ce vremea va permite în prima parte a anului 2015 și se vor finaliza
destul de repede.
Astfel, ni se oferă ceva timp pentru a
strânge toate fondurile necesare, dacă va
fi posibil înainte de a deschide șantierul
de lucru.
De aceea, vă rugăm să aveți în vedere
fondul de construcție în care s-au strâns
până în prezent ceva peste $60,000, dar va
fi nevoie să ajungem undeva în jur de
$150,000.
Dacă ați contribuit și posibilitățile vă permit mai mult, dacă deja ați luat sau urmează să luați un angajament, ar fi de
dorit ca în perioada de iarnă să aducem
contribuțiile noastre pentru acest proiect
la casieria bisericii.
Scopul acestei anexe este de a facilita
deplasarea la etajul sanctuarului pentru
cei în vârstă, bolnavi sau familii cu copii
mici, spațiu suplimentar pentru holul de la