Skolledardagar i Växjö 24-25 juni 2015

Anmälan
OBS! Anmälan är bindande!
Först till kvarn gäller, bekräftelse på deltagande skickas ut
via e-post.
Kostnad: 300 kronor för medlemmar i Lärarförbundet.
För övriga kan medlemskap lösas på plats. Faktura skickas
i samband med bekräftelse. Priset inkluderar konferens, kost
och logi.
Namn:………………………………………………………………..
Personnummer:……………………………………………………..
Skolledardagar i Växjö
E-post:………………………………………………………………..
Logi
Ja ( )
Nej ( )
Middag
Ja ( )
Nej ( )
Specialkost:………………………………………………………….
Anmälan senast 29 maj 2015 via kurskalendariet på
www.lararforbundet.se
Eller via e-post: [email protected]
24-25 juni 2015
Elite Park Hotel i Växjö
24 juni
25 juni
10.00
10.30
09.00
10.15
10.30
Kaffe & fralla
Inledning – praktisk information
Jonas Forsberg / Steve Nilsson
10.45
Opinion och mediahantering
Amanda Florin
12.30
Lunch
13.30
Lärarlegitimationen
Anki Ann-Christin Larsson
15.30
Fika
16.00
forts Lärarlegitimation…
17.00 ca Avslut
19.00
Middag med underhållning
Hur du som skolledare kan
hantera media. Amanda Florin
har en gedigen bakgrund inom
mediahantering och är en uppskattad
föreläsare i ämnet. Råd från en mycket erfaren och
kunnig pressansvarig.
Sveriges främsta legitimationsexpert inom skolområdet Ann-Christin”Anki”
Larsson . V i får glimtar från reformens bakgrund till vad som verkligen gäller från
juni 2015 samt hanteringen av ärenden anmälda till lärarnas ansvarsnämnd.
12.00
13.00
15.00
Årskonferens
Kaffe
Skolledarfrågor
Björn Hareland
Lunch
Att göra skillnad som ledare
Lisa Moreus
Kaffe & kaka - Avslutning
"Vill jag vara professionell eller omnipotent? Eller varför inte båda!"
Det är stimulerande, utmanande och lärorikt att ha Sveriges viktigaste chef- och
ledarskap.
Jag brinner för uppdraget men simmar stundtals i motström.
Men hur ska jag bete mig för att räcka till bättre?
Har jag någon nytta av mitt medlemskap i Lärarförbundet?
Björn Hareland, ansvarig för skolledarfrågorna i Lärarförbundet
Alla har rätt till ett gott ledarskap och ledare har rätt till stöd och utveckling
för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag. Lisa Moreaus, med bakgrund inom bl a
Amnesty International arbetar med ledarskap och grupputveckling för dem
som brinner för sin idé och vill göra skillnad.