Höstkalendern kan hämtas här

www.stjarnholmsrf.se
Stort Tack till er som sponsrat vår nya fina hinder park
• Coop Forum
• REAL Gymnasiet
• KRAFFT
• Q&T Steel Consulting
• Natur och Fritid
• J-O Björk Konsult AB
Höstterminen 2015
Höstterminen börjar måndag 10 augusti
"...Ryttarföreningens och Ridskolans
målsättning är att ge bra utbildning i ridning
och hästkännedom samtidigt som vi strävar efter
en god föreningsanda så att alla känner sig
välkomna till Stjärnholm..."
Försäkringar
Personal och områdesansvariga
Olycksfallsförsäkringar
All ridning och stallverksamhet sker på egen risk.
Personal
Ridskolechef
Stallchef
Ridlärare
Ridlärare
Stall
Stall
Stall
Stall & Fastighet
Stall & Fastighet
Ekonomi
Personolycksfallsförsäkring
Om häst hos SRF orsakar att Du själv, eller andra personer som hanterar hästen
skadas, så ingår personolycksfallsförsäkringen HORSE. Den gäller för SRF medlemmar
vid SRF ordnade aktiviteter.
Obs! Du som har häst uppstallad eller är medryttare på häst uppstallad hos SRF, ska
vara medlem i föreningen.
Individuell olycksfallsförsäkring rekommenderas ändå för erhållande av full
skadetäckning om olyckan är framme.
Fora – försäkring gäller för alla vid avlönat arbete för SRF.
Anläggningsförsäkring
SRF har anläggningen försäkrad i Sveland. I denna försäkring ingår
Ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskrav, som kan ställas pga skador SRF
hästar, utrustning etc. kan orsaka.
För privathästar täcker i allmänhet ägarens hemförsäkring sådana skador. Observera
dock att ägarens hemförsäkring ej gäller när någon annan rider hästen. Det är alltid
ryttaren som är ansvarig och denne bör alltså ha en gällande försäkring.
Brand och stöldförsäkring
SRF har brand och stöldförsäkring endast för egen utrustning.
För privathäst ägare och övriga medlemmar gäller i allmänhet den egna
hemförsäkringen.
Försäkring av häst
Hästen och skador på hästen täcks ej av hemförsäkringen. Skydd erhålles genom
försäkring i djurförsäkringsbolag. Här finns försäkringar med olika täckningsgrad.
Dessa försäkringar täcker även skada vid brand.
Vid lån av häst är det viktigt att försäkra sig om att ägaren har hästen försäkrad och
ej kräver ersättning utöver försäkringen om skada skulle uppstå.
Heléne Terning
Emily Doyle
Åsa Wahlström
Emelie Jahnke
Matilda Andersson
Marie Säfström
Tina Brissman
Daniel Elimä
Steve Björklund
Susann Jäderkvist
Styrelse och områdesansvariga
Ordförande
Jan-Olof Björk
Sekreterare
Ulla Bergström
Kassör
Susann Jäderkvist
Hemsida
Christine Schoultz
Tävling
Maria Bergström
Säkerhet
Catarina Larsson
SUS
Matilda Carlsson
Ridskolan
Heléne Terning, Emily Doyle
34315
219584
070-5983491
070-8334384
073-9487051
223049
070-7787368
223149
Ideellt arbete
SRF är en ideell förening som är beroende av medlemmarnas insatser.
Vi behöver fler medlemmar som ställer upp och jobbar på våra externa
tävlingar samt med diverse föreningsjobb, t ex med vår Cafeteria, se nedan.
Handla hos CityGross, lämna kvitto på
stallkontoret, så sponsrar du och CityGross
Stjärnholms Ryttarförening
Medlemmarna lämnar in sina kvitton till stallkontoret (finns en
”brevlåda” där). Klubben samlar ihop och sammanställer kvitton.
Klubben lämnar in kvitton och rapport till City Gross. Vi får pengar
från City Gross. Desto mer vi handlar, desto mer pengar till
klubben!
Välkommen till SRF:s Cafeteria
Cafeterian är en naturlig samlingspunkt för barn och ungdomar som vistas i
stallet samt för föräldrar m.fl.
Det är många som vill kunna handla i cafeterian, därför är det viktigt att vi alla
medlemmar hjälper till att hålla vår Cafeteria öppen.
Gå in på www.stjarnholmsrf.se Klicka på Cafeterian i listan till vänster. Anmäl
vilken dag det passar dig att stå i vår Cafeteria.
Vi behöver hjälp vid
tävlingar och andra
arrangemang, det finns
något du kan bidra med.
Stå i Cafeterian, baka,
hjälpa till i Cafeteriagruppen
Kontakta stallkontoret på
telefon 0155-223149.
För mera information om
vår Cafeteria ring eller
gå in på www.stjarnholmsrf.se
Kontakt och Avgifter
Adress: Stjärnholms Ryttarförening, 613 41 Oxelösund
Telefon stallkontor: 0155-223149, säkrast kl. 15.00-16.30
Telefon ridhuskontor: 0155-223600,
Ridskolechef Heléne Terning finns på telefonnr 0155-223600 torsdagar kl. 15.00-16.00.
Heléne nås också på e-post [email protected]
Stallchef Emily Doyle finns på e-post [email protected]
Ekonomiansvarig/Kassör Susann Jäderkvist når ni på telefon 070-5983491
samt på e-post [email protected]
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stjarnholmsrf.se
Organisationsnr: 819000-6026
Bankgiro: 553-7311
Medlemsavgift: Junior t o m 18 år 225 kr/år. Senior 400 kr/år. Familj 800 kr
Familj är personer boende på samma adress.
Anläggningsavgift: Ridhus/Sandbana 1000 kr/år 600 kr/halvår
Familjemedlem på samma häst 300 kr/helår 200 kr/halvår
Enstaka gång medlem 100 kr, ej medlem 150 kr
Anläggningsavgift är personlig och skall vara betald före ridning.
Aktuell lista på anslagstavlan i ridhuset och på stallkontoret.
Stallhyra: Box inkl. anläggningsavgift och hösilage 3.000 kr/mån Exkl. strö och kraftfoder.
Ridavgift: Junior medlem (fram till det datum man fyller 18 år) 123 kr (gäller 45 min/10
elever). Senior medlem (från det datum man fyller 18 år) 199 kr (gäller 45 min/10 elever).
Med färre elever/lektion och/eller längre lektionstid är ridavgiften proportionellt högre.
Med egen häst alla dagar i perioden får avdrag göras med 25%.
Ridavgift betalas 2 gånger/termin. Se mer information under Abonnemang –
Lektionsschema här i häftet eller på hemsidan.
Betalning av medlems/anläggningsavgift: BG 553-7311, glöm inte fylla i
namn, telefonnr samt födelseår, som vi behöver för våra bidrag.
Vid ridning lektioner, kurser m.m. för ej medlem i SRF, tillkommer 25% på priserna.
Säkerhetsväst (obligatorisk vid hoppning, markarbete och uteritt för dig upp till 18 år):
Finns att hyra för 100 kr/termin, 20 kr/gång. Vi rekommenderar säkerhetsväst vid all
ridning. Ridhjälm och ridspö finns att låna.
Vill du/ditt företag bli en av våra sponsorer?
Vill du hjälpa oss fortsätta utveckla en av Oxelösunds största barn- och
ungdomsverksamheter? Vi behöver ditt bidrag.
Brons Sponsor – Du/Ditt företag betalar 5.000 kr
Du/Ditt företag får under 1 år – Sätta upp en skylt i vårt ridhus. En familjedag med
möjlighet att prova på rida för de som inte provat, rida en lektion för de som kan rida,
ponnyridning för de minsta. Ni får också er logga i medlemshäftet som utkommer 2
gånger per år.
Silver Sponsor – Du/Ditt företag betalar 10.000 kr
Du/Ditt företag får under 1 år – Sätta upp en skylt i vårt ridhus. En familjedag med
möjlighet att prova på rida för de som inte provat, rida en lektion för de som kan rida,
ponnyridning för de minsta. Ni får också er logga i medlemshäftet som utkommer 2
gånger per år. Er logga på vår hemsida www.stjarnholmsrf.se samt ha en skylt vid våra
tävlingar under 1 år.
Guld Sponsor – Du/Ditt företag betalar 20.000 kr
Du/Ditt företag får under 1 år – Sätta upp en skylt i vårt ridhus. Två familjedagar med
möjlighet att prova på rida för de som inte provat, rida en lektion för de som kan rida,
ponnyridning för de minsta. Ni får också er logga i medlemshäftet som utkommer 2
gånger per år. Er logga på vår hemsida www.stjarnholmsrf.se samt ha en skylt vid våra
tävlingar under 1 år.
Diamant Sponsor – Du/Ditt företag betalar 30.000 kr
Du/Ditt företag får under 1 år – Sätta upp en skylt i vårt ridhus. En familjedag med
möjlighet att prova på rida för de som inte provat, rida en lektion för de som kan rida,
ponnyridning för de minsta. Ni får också er logga i medlemshäftet som utkommer 2
gånger per år. Er logga på vår hemsida www.stjarnholmsrf.se samt ha en skylt vid våra
tävlingar under 1 år. Ni som Diamant sponsor får också prefix på ett hästnamn, som t
ex SSAB;s May och SSAB;s Bronek.
Kontakta Heléne Terning eller Emily Doyle på ridskolan / på telefon 0155-223149 för
mer information och intresse anmälan.
December 2015
måndag
tisdag
1
Ridskolan Höstterminen 2015
onsdag
2
torsdag
3
fredag
4
lördag
5 Emily
Teori grupp
64,65,66
Hoppning
Lördags
dressyr
7
14
21
28
8
15
9
16
22
23
Terminens
sista
lektions
dag
Skötar &
Stall
värdinne
ridning
29
30
Jullovsprogram
kommer senare under hösten
10
17
24
31
11
18
25
söndag
6 Emelie
Söndags
dressyr
12
13 Emelie
Hoppning
Lucia
Show
19
20 Heléne
Lördags
hoppning
Söndags
hoppning
26
27
Fast abonnemang för medlemmar
Abonnemang Allmänt
Du rider på bestämd dag och tid.
Avdrag för ej utnyttjade lektioner får inte göras, men 3 frånvaro gånger per termin
kan du, eller någon i din familj, ersätta genom att rida åter i mån av plats i likvärdig
ridgrupp vad gäller pris och tid. Man kan rida åter i dyrare ridgrupp, men då betalar
man mellanskillnaden mellan sin egen grupps avgift och den man rider åter i.
Förutsättning för återridning är att du anmäler frånvaro på telefon 223149 senast
kl. 12 den dag du skulle rida. Om personal ej svarar, finns telefonsvarare. Ange namn
och lektionstid /dag /lektionsnummer. Teoridag får inte bytas mot riddag. Vid
hoppning. Återridning endast om du varit frånvarande en hopp lektion.
Långvarigt sjuk betalar halva abonnemangspriset för att behålla platsen.
Den som är frånvarande längre tid pga. skada som uppkommit vid lektionsridning på
Stjärnholm behåller sin plats utan avgift.
Betalningsvillkor
Betalning sker till BG 553-7311 senast enligt angivet datum på utsänd faktura.
Delad betalning medges med halva beloppet senast enligt ovan och resterande
belopp senast en månad efter, på fakturan, angivet datum. Skriv ”Delad betalning” på
inbetalningen. Glöm inte ange fakturanummer på inbetalningen.
För påminnelse, som skickas vid utebliven betalning, debiteras 50 kr.
Vill du ha din faktura elektroniskt? Meddela oss t ex genom e-post
[email protected]
Uppsägning av abonnemang
Uppsägningstid är en månad = 4 riddagar före slutdag.
Avdrag för icke utnyttjade riddagar medges ej.
Återbetalning av avgift efter slutdag under förutsättning att skriftlig uppsägning
lämnats till ridläraren.
November 2015
Abonnemang - Lektionsschema
För medlemmar i SRF höstterminen 2015. Avdrag 25% med egen häst alla dagar i perioden.
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
Terminen börjar vecka 33, måndag 10 augusti. Sista riddag är tisdag 22 december.
Ridlärare H=Heléne E=Emily Doyle Å=Åsa EJ = Emelie Jahnke
Lektion/
Ridlärare
10 Å
11 Å
12 Å
13 E
14 Å
15 E
Måndag
15.30 - 16.00
16.15 - 17.00
17.05 - 17.50
17.55 - 18.55
19.00 - 19.45
19.50 - 20.50
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
Period 1, Vecka 33 - 42
Junior
Senior
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 10 x
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 10 x
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 10 x
219 = 2 190 10 x 350 = 3 500 10 x
137 = 1 370 10 x 221 = 2 210 10 x
192 = 1 920 10 x 307 = 3 070 10 x
Period 2, Vecka 43 - 52
Junior
Senior
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990
219 = 2 190 10 x 350 = 3 500
137 = 1 370 10 x 221 = 2 210
192 = 1 920 10 x 307 = 3 070
Hopp
tävling m KM
Knatteridn
2
123 =
123 =
123 =
123 =
154 =
172 =
1 230
1 230
1 230
1 230
1 540
1 720
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
199 =
199 =
199 =
199 =
248 =
307 =
1 990 10 x
1 990 10 x
1 990 10 x
1 990 10 x
2 480 10 x
3 070 10 x
123 =
123 =
123 =
123 =
154 =
172 =
1 230
1 230
1 230
1 230
1 540
1 720
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
199 =
199 =
199 =
199 =
248 =
307 =
1 990
1 990
1 990
1 990
2 480
3 070
9
16
H
Å
EJ
EJ
Å
EJ
15.55 - 16.25
16.30 - 17.15
17.20 - 18.05
18.10 - 18.55
19.00 - 19.45
19.50 - 20.50
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
123 =
123 =
123 =
123 =
123 =
192 =
1 230
1 230
1 230
1 230
1 230
1 920
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
199 =
199 =
199 =
199 =
199 =
307 =
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
3 070
9x
9x
9x
9x
9x
9x
123 =
123 =
123 =
123 =
123 =
192 =
1 107
1 107
1 107
1 107
1 107
1 728
9x
9x
9x
9x
9x
9x
199 =
199 =
199 =
199 =
199 =
307 =
1 791
1 791
1 791
1 791
1 791
2 763
4
23
30
Hoppning
5
6
Teori
grupp
43,44
Hoppning
12
13
10
11
Hoppning
Teori
grupp
31,32
17
18
19
Hoppning
Teori
grupp
40,41,42
Teori
grupp
11,12,14
Onsdag
30
31
32
33
34
35
3
Hoppning
Tisdag
20 Å 15.55 - 16.25 10 x
21 Å 16.30 - 17.15 10 x
22 Å 17.20 - 18.05 10 x
23 E 18.10 - 18.55 10 x
24 E 19.00 - 19.45 10 x
25 E 19.50 - 20.50 10 x
söndag
1 Åsa
Teori
grupp
52,53,54
24
25
26
Teori
grupp
23,24
Teori
grupp
33,34
Hoppning
20
7
Helgkurs grupp 25
14
15 Emelie
Hoppning
Lördags
dressyr
21
Teori grupp
61,62,63
Lördags
hoppning
27
8 Emily
28
Söndags
dressyr
22 Heléne
Söndags
hoppning
29 Åsa
Helgkurs grupp 14
Abonnemang – Lektionsschema forts.
Oktober 2015
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
1
6
Hoppning
Teori
grupp
23,24
12
13
14
Hoppning
Teori
grupp
33,34
20
21
19
2
3
Teori
grupp
21,22
*51 = Prova På Ridning. Anmäl senast dagen före.
8
9
10
11 Emily
Teori
grupp
40,41,42
Hoppning
Lördags
dressyr
Söndags
dressyr
15
16
17
18 Emelie
Fredag
Dressyr
tävling m KM
Knatteridn
Hoppning
Stallvärdinne
ridning
22
23
24
Lördags
hoppning
28
4 Åsa
Skötar
ridning
Hoppning
27
söndag
Teori
grupp
52,53,54
Teori grupp
64,65,66
Teori
grupp
11,12,14
26
7
lördag
Lektion/
Ridlärare
40 EJ
41 EJ
42 H
43 H
44 EJ
45 H
Hoppning
5
fredag
29
Hoppning
30
31
Helgkurs
grupp 61
25 Heléne
Söndags
hoppning
*51
52
53
54
55
Å
H
H
H
Torsdag
Period 1, Vecka 33 - 42
Junior
Senior
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 9 x
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 9 x
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 9 x
137 = 1 370 10 x 221 = 2 210 9 x
123 = 1 230 10 x 199 = 1 990 9 x
192 = 1 920 10 x 307 = 3 070 9 x
Period 2, Vecka 43 - 52
Junior
Senior
123 = 1 107 9 x 199 = 1 791
123 = 1 107 9 x 199 = 1 791
123 = 1 107 9 x 199 = 1 791
137 = 1 233 9 x 221 = 1 989
123 = 1 107 9 x 199 = 1 791
192 = 1 728 9 x 307 = 2 763
16.00 - 16.45
16.50 - 17.35
17.40 - 18.25
18.30 - 19.15
19.20 - 20 .05
20.10 - 21.10
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
15.30 - 16.15
16.20 - 17.05
17.10 - 17.55
18.00 - 18.45
100/160 per gång
10 x 123 = 1 230
10 x 123 = 1 230
10 x 154 = 1 540
100/160 per gång 100/160 per gång 100/160 per gång
10 x 199 1 990 9 x 123 = 1 107 9 x 199 = 1 791
10 x 199 = 1 990 9 x 123 = 1 107 9 x 199 = 1 791
10 x 248 = 2 480 9 x 154 = 1 386 9 x 248 = 2 232
9.20 - 10.05
10.10 - 10.55
11.00 - 11.45
11.50 - 12.35
12.40 - 13.25
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
Lördag
61
62
63
64
65
66
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
123 =
123 =
123 =
123 =
123 =
1 230
1 230
1 230
1 230
1 230
199 =
199 =
199 =
199 =
199 =
1 990 9 x
1 990 9 x
1 990 9 x
1 990 9 x
1 990 9 x
123 =
123 =
123 =
123 =
123 =
1 107 9 x
1 107 9 x
1 107 9 x
1 107 9 x
1 107 9 x
199 =
199 =
199 =
199 =
199 =
1 791
1 791
1 791
1 791
1 791
Kurser
Helgkurser är bokade av och för en eller två ridgrupper. Bokningen, som ni gör hos er
ridlärare i slutet av terminen innan ni vill ha helgkursen, är bindande. 2 dagars
helgkurs med 3 ridpass (1 timme per ridpass) samt 1 teoripass kostar 1.010 kr för
senior som rider lektion hos SRF. 1.100 kr för senior som inte rider lektion hos SRF.
695 kr för junior som rider lektion hos SRF. 725 kr för junior som inte rider lektion
hos SRF.
1 dags helgkurs med 2 ridpass (1 timme per ridpass) samt 1 teoripass kostar 750 kr
för senior, 480 kr för junior.
Hopp- och Dressyrkurser är till för dig som vill lära dig mer om hoppning/dressyr. Vi
tränar i små grupper (ca 6 st/grupp). Pris per timme 320 kr för senior som rider
lektion hos SRF. 350 kr senior som inte rider lektion hos SRF. 215 kr för junior som
rider lektion hos SRF, junior som inte rider lektion hos SRF 225 kr.
Anmälan på stallkontoret.
Lördags- och Söndagsdressyr Förbokade kurser. Gruppen rider en lördag eller
söndag per månad. Bokning/intresse görs på stallkontoret eller hos din ridlärare.
September 2015
måndag
1
ondags
2
torsdag
3
fredag
4
lördag
5
7
8
9
10
Hoppning
14
15
16
17
söndag
6 Åsa
Hopp
tävling
Hoppning
Lördags– och Söndagshoppning Förbokade kurser. Gruppen rider en lördag eller
söndag per månad. Bokning/intresse görs på stallkontoret eller hos din ridlärare.
Vill du/din ridgrupp boka en helg eller en dag för aktivitet under vårterminen 2016?
Lämna en intresseanmälan med deltagare, förslag på aktivitet, önskemål om
ridlärare och önskemål om tidpunkt på stallkontoret eller till din ridlärare.
tisdag
11
12
13 Emelie
Hoppning
Knatte
ridning
Extern
hopptävling
18
19
20 Emily
Hoppning
Hoppning
21
28
22
Lördags
dressyr
23
24
Teori
grupp
21,22
Hoppning
Teori
grupp
43,44
29
30
Teori
grupp
31,32
25
26
Teori grupp
61,62,63
Lördags
hoppning
Söndags
dressyr
27 Heléne
Söndags
hoppning
Augusti 2015
måndag
3
tisdag
4
Augusti
ondags
5
torsdag
6
fredag
7
lördag
1
2
8
9 Åsa
Ridläger
10
11
12
Helgkurs
13
14
Första
lektions
dag
17
18
19
20
21
Hoppning
24
25
26
Hoppning
31
söndag
27
28
15
16 Emily
Lördags
dressyr
Söndags
dressyr
22
23 Emelie
Knatte
ridning
Skötar/
Stallvärdinne
ridning
29
30 Heléne
Lördags
hoppning
Söndags
hoppning
3-7 aug
8-9 aug
10-aug
15-aug
16-aug
22-aug
23-aug
29-aug
30-aug
November
Läger
Helgkurs
Terminens första lektionsdag
Lördagsdressyr
Söndagsdressyr
Knatteridning
Skötar- & Stallvärdinne ridn
Lördagshoppning
Söndagshoppning
September
06-sep
12-sep
13-sep
19-sep
20-sep
26-sep
27-sep
Hopptävling
Knatteridning
Extern Hopptävling
Lördagsdressyr
Söndagdressyr
Lördagshoppning
Söndagshoppning
Oktober
03-okt
04-okt
04-okt
10-okt
11-okt
17-okt
18-okt
24-okt
25-okt
Skötarridning
Dressyrtävling med KM
Knatteridning
Lördagsdressyr
Söndagsdressyr
Stallvärdinneridning
Helgkurs grupp 61
Lördagshoppning
Söndagshoppning
01-nov
7-8 nov
14-nov
15-nov
21-nov
22-nov
28-29 nov
Hopptävling med KM
Helgkurs grupp 25
Lördagsdressyr
Söndagsdressyr
Lördagshoppning
Söndagshoppning
Helgkurs grupp 14
December
05-dec
06-dec
13-dec
19-dec
20-dec
22-dec
Lördagsdressyr
Söndagsdressyr
Lucia Show
Lördagshoppning
Söndagshoppning
Terminens sista lektionsdag
Knatteridning hösten 2015
Säkerhet och ridning
”Drop in knatte” för dig mellan 5-7 år.
Hjälm är obligatorisk vid all ridning på
hela Stjärnholms anläggning. Gäller alla.
Hjälm finns att låna i ridskolestallet. För
dig upp till 12 år ska hjälm användas vid
all hantering av häst, t ex i stallet när du
ryktar och sadlar.
Ring och anmäl senast onsdagen innan på telefon 0155- 223149. Lämna
ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig. Pris
90 kr.
30 minuter ridning kl. 15.00 eller kl. 15.30. Du som rider i första gruppen,
kl. 15.00, ska vara på plats i stallet kl. 14.30. Du som rider i andra
gruppen, kl. 15.30, ska vara på plats i stallet kl. 15.15.
Knatteridning datum under höstterminen; Lördag 22 aug, Lördag 12 sep,
Söndag 4 okt. VÄLKOMMEN!
Externa tävlingar
Tävlingskommittén ordnar vanligen två
tävlingar per år, en på senvåren och en
tidig höst.
2015 har vi två lokala hopptävlingar, en
31 maj, som var mycket uppskattad,
bland annat för att vi hade många
funktionärer som ställde upp. Vi har nu
en fin hinder park med hjälp av
sponsorer. Stort tack! Läs mer om vilka
på sista sidan i detta häfte.
Nästa hopptävling den 13 september.
Vid alla tävlingar är engagerade funktionärer nödvändiga för att allt ska bli lyckat!
Under tävlingsdagen får du som funktionär fika om du hjälper till vid en klass, fika
och mat om du hjälper till vid två klasser. Det finns uppgifter både för dig som är
erfaren och för dig som inte varit på tävling förut. Alla är varmt välkomna som
funktionärer!
Har du frågor är du välkommen att prata med någon i tävlingskommittén,
exempelvis undertecknad, telefonnummer finns på SRF´s hemsida.
Vi ses på tävlingarna! / Tävlingskommittén genom Maria Bergström
Säkerhetsväst är obligatorisk för dig
upp till 18 år vid hoppning, markarbete
och uteritt. Väst finns att hyra för 20
kr/gång eller 100 kr/termin.
Vår starka rekommendation är att alla upp till 18 år bär säkerhetsväst vid all ridning.
På fötterna ska du ha stövel med klack eller ridskor med klack och shortshaps. Detta
för att minska risken att fastna i stigbyglar om du ramlar av hästen.
Du som rider egen häst – tänk på att du är en förebild för många, t ex de yngre
medlemmarna. Uppträd därför på ett säkert och föredömligt sätt vid all hantering
och ridning.
Läs gärna mer om våra säkerhetsregler, finns vid stallkontoret och på hemsidan.
Privatlektion
Privatlektion med egen häst för någon av våra ridlärare på Stjärnholms anläggning
340 kr.
Privatlektion med ridskolehäst 530 kr senior, 420 kr junior. Är ni fler än 1 person
som rider samtidigt betalar ni 320 kr per person.
Vill du bli lördagsvärdinna?
Du som är 13 år eller äldre och kan sadla, tränsa och leda, kan anmäla dig som
lördagsvärdinna. Du hjälper de yngre barnen att sadla och tränsa och leda när det
behövs. Som tack får du en belöningsridning per termin och ett igångsättnings läger
på sex dagar i Augusti. Du ska ställa upp 4-5 gånger per termin. Intressant? Anmäl dig
på stallkontoret.