Nominering till styrelsen för Inlandsbanekommunernas Ekonomiska

Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-03-06
1(1)
Ks/2015:46
019 Samverkan, externt
Kommunledningsförvaltningen
Lovisa Vasiliou,0550-88 009
[email protected]
Nominering till styrelsen för Inlandsbanekommunernas
Ekonomiska Förening 2014-2018
Sammanfattning
Medlemskommunerna i Inlandsbanekommunernas ekonomiska förening har
ombetts inkomma med nomineringar till styrelsen för
Inlandsbanekommunernas ekonomiska förening (IEF).
Kommunvalet 2014 innebär nyval av IEF:s styrelse för mandatperioden 20152018. Valberedningen har påbörjat sitt arbete och ber kommunerna att lämna
förslag på styrelseledamöter senast 13 april 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-03-05
Skrivelse från IEF 2015-02-18
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Krister Nyström (S) till styrelsen för
Inlandsbanekommunernas Ekonomiska Förening för mandatperioden 20142018.
Skickas till
Inlandsbanekommunernas Ekonomiska Förening
Krister Nyström (S)
Peter Eskebrink
Kommunchef
Lovisa Vasiliou
Kommunsekreterare
c:\users\vala8605\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\1oo3tsus\ks_2015_46 - nominering till
styrelsen f%f6r inlandsbanekommunernas ekonomiska f%f6rening 2014-20{fcfe-af69-0ca2-5464-ddba-a101}.rtf
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
1. Kommunledningskontoret
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-880 11
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2015-02-18
IEF
Till medlemskommunerna i Inlandskommunerna ekonomisk förening
Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening 2015-2018
Inlandstinget arrangeras i år den 21-22 maj i Strömsund. Boka redan nu in de dagarna!
IEF:s årsstämma hålls den 21 maj.
Kallelse skickas senast två veckor före stämman.
Kommunvalet i höstas innebär nyval av IEF:s styrelse för mandatperioden 2015-2018.
Valberedningen påbörjar nu sitt arbete och vi ber er lämna förslag på styrelsenledamöter till
valberedningens sammankallande
Anders Rosell, Orsa kommun, [email protected], 0250-552120.
Övriga i valberedningen är
Krister Nyström. Kristinehamn, [email protected], 0550-85816, 076-7756512
Anton Waara, Östersund, [email protected], 070-1903456
Nomineringar skickas till Anders Rosell före 13 april.
Styrelsens sammansättning det senaste året har varit följande.
Ordinarie
Ulf Björklund, ordf., Orsa
Karin Malmfjord, v ordf., Storuman
Bosse Pettersson, Kristinehamn
Åke Nilsson, Vilhelmina
Mona Modin-Tjulin, Östersund
Steve Ärlebrand, Gällivare
Caisa Abrahamsson, Sorsele
Suppleanter
Göran Pålsson, Härjedalen,
Per-Anders Westhed, Vansbro
Kjell Tenn, Älvdalen
Greger Lindqvist, Dorotea
Tomas Mörtsell, Storuman
Stefan Andersson, Jokkmokk
Leif Nilsson, Ljusdal
Med vänlig hälsning
Staffan Bond
sekr. IEF
________________________________________________________________________
Inlandskommunerna ekonomisk förening
c/o Staffan Bond, Budgatu 28, 792 90 Sollerön, telefon 0250-22741, telefax 0250-22227
Org.nr. 716461-8980 Har F-skattebevis Bankgiro 5617-2372 Postgiro 399633-7