HÄR - Region Jämtland Härjedalen

HÄLSA
i Jämtlands län
Informationsbrev i folkhälsofrågor
Folkhälsocentrum
Nummer 4, oktober 2015
Innehåll
Årets bästa utvecklingsuppdrag i primärvården
uttsedd!
Materialutbyte levnadsvanor
Vad vet du om hiv idag?
På gång
Utbildningen Fråga chans sex-och samlevnad för 10-13
åringar har bytt datum!
På grund av sjukdom har utbildningen flyttats till den 25-26 november.
Målgrupp: Lärare, elevvårdspersonal
och fritidspersonal
För mer information och anmälan
se: www.regionjh.se/fragachans
Pågående tobakskampanj
Monica Ottosson Åre HC, Ingela Lindström Lit hc, Åshild Haaheim Lugnvik hc och prisutdelare Nina
Fållbäck Svensson dåvarande bitr. Landstingsdirektör
FODMAP/IBSskola på Åre HC har utsetts till
årets bästa utvecklingsuppdrag i primärvården!
- Vi har kommit fram till att FODMAP är den bästa behandlingen
vi har för att lindra IBS patienters
symtom och som också visar på god
följsamhet efter ett år, säger Monica
Ottosson, dietist Åre HC.
För tredje året i rad har hälsocentralerna i länet fått möjlighet att driva utvecklingsuppdrag, med mål att utveckla
och utvärdera hälsofrämjande metoder. Som sedan blir en kunskapsbas för
fungerande och effektiva arbetssätt.
Efter varje år presenteras erfarenheterna och onsdagen den 16 september
presenterade de fem hälsocentraler i
länet som har drivit utvecklingsprojekt
under 2014. Bästa respektive Bra kunskapsbidrag till det sjukdomsförebyggande arbetet utses.
Hälsocentralen i Åres arbete och erfarenhet prisades till Bästa kunskapsbidraget
Under 2014 bedrev Åre hc utvecklings-
arbetet med att ge patienter med Irritable Bowel Syndrome (IBS), gruppbehandling som baserades på metoden
FODMAP. Metoden, som har vetenskapligt stöd, hade inte utvärderats
tidigare i Jämtlands län. Processledare
för arbetet var dietisten Monica
Ottosson.
- Gruppbehandlingen som patienterna
fick gå igenom var manualbaserad och
inkluderade fyra 90-minutersträffar samt telefonuppföljningar
(8 och 12 månader efter behandlingsstart) som skedde under sammanlagt
tolv månader. Samt individuella träffar. Gruppbehandlingen baserades på
FODMAP som är en kostbehandling
där vissa kolhydrater tas bort, berättar
hon.
Åtta av tio patienter fick symtomen
lindrade.
- Patienterna upplevde att de mådde
mycket bättre och att symtomen försvann i stor grad. Även ett resultat som
höll i sig under längre tid. Patienterna
bibehöll sin ändrade livsstil i form av sin kostomställning.
Effektmåtten mättes bland annat i IBS-symtom, följsamhet till kostbehandlingsmål, näringsintag, upplevd
stress och livskvalitet.
En patientröst i den sista utvärderingen:
”Allt har blivit bättre efter IBS-skolan. Känns väldigt
roligt att berätta för andra med liknande problem. Enkelt att hänvisa till hemsida och appen. Hoppas du kan
hålla fler kurser så fler får samma hjälp som vi”
På en hedrande andraplats kom Gruppbehandling med
ACT för patienter med kronisk smärta i multimodala
team (Lit och Lugnviks HC).
Grattis till er båda! Prisutdelare var Nina Fållbäck
Svensson, dåvarande bitr Landstingsdirektör.
För arbetsresultat och kontaktuppgifter se vidare på
www.regionjh.se/folkhalsa under Arbetar med, Utvecklingsuppdrag och 2014 års utvecklingsuppdrag.
Där finns även ett sammandrag av det gemensamma
arbetet kring frågorna ”Vad krävs för att sprida och
införa nya metoder” samt ”Hur kan primärvården stimuleras till framtagande av metoder”.
På sidan finns även presentation av de andra utvecklingsprojekten med arbetsresultat och kontaktuppgifter. Även presentation av 2015 års pågående utvecklingsbidrag.
Materialutbyte levnadsvanor!
Livsstilsbladen Fem frågor om din hälsa, På väg
mot ett tobaksfritt liv, Ta steget, Goda kostvanor för ett gott liv samt Många av oss dricker för
mycket alkohol … utgår. Ersätts av broschyren
Goda levnadsvanor gör skillnad.
Folkhälsocentrum har tagit beslut att istället för att
uppdatera de befintliga livsstilsbladen, kommer vi att
trycka upp HFSs broschyr Goda levnadsvanor gör
skillnad. Den är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder och har ett liknande upplägg som livsstilsbladen. Med frågor, information och tips för vidare läsning/kontakt.
Om ni har några livsstilsblad kvar ber vi er att slänga
dessa och beställa denna broschyr istället via:
www.regionjh.se/folkhalsa under Material och
Beställningsformulär
Under hösten kommer broschyrutskick att göras till
hälsocentralerna i länet.
Vad vet du om hiv idag?
På World aids day dagen kommer ”filmen om Steve” att
visas i Hörsalen på Östersunds sjukhus vid ett för- och
eftermiddagspass på cirka 2 tim. En dokumentärlångfilm
som skildrar Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa
med en hivdiagnos. Syftet med denna kunskapshöjande
insats är att minska på stigma och diskriminiering kring
personer som lever med hiv. Regissören och filmaren
Staffan Hildeband finns på plats samt infektionsläkare
för frågestund.
Boka in den 1 december redan nu!
Mer info kommer inom kort men redan nu finns mer att
läsa om dagen på: www.regionjh.se/hividag
Folkhälsocentrum är en enhet inom Region Jämtland Härjedalen som jobbar med hälsofrämjande arbete inom tobak, kost, trygg och säker sex,
fysisk aktivitet och psykisk hälsa. På enheten finns även en processledare för HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer,
en distriktsläkare, folkhälsosamordnare, koordinator samt en informatör. Mer information hittar ni på www.regionjh.se/folkhalsa