Istället för parkering

03/09/2015
ISTÄLLET FÖR
PARKERING
© Trivector
© Trivector
Pernilla Hyllenius Mattisson
2
PARKERING - SÅ DYRT ATT INGEN
FÖRVÄNTAS BETALA VERKLIG KOSTNAD
© Trivector
© Trivector
MÅNGA JOBBAR MED FRÅGAN –
KOMMUNER OCH BYGGHERRAR
3
4
IDAG

Kommunernas parkeringstal är inte
huggna i sten
20-30 % lägre p-tal om:

Utrymme att påverka och förhandla

Förhandlingen måste vila på en relevant
analys och att alternativ till bil erbjuds
-

Kommunerna tar gärna emot initiativ

Ju ”hetare” område desto större
krav/möjligheter för nytänkande
© Trivector
Möjligheter med MM i
samhällsplaneringen
Energimyndigheten 2012-2014
Bilpool i 5 år
Gemensam parkering
Cykel & Gång
Kampanjer
5
© Trivector
LÄRDOMAR FRÅN KOMMUNPROJEKT
Malmö, Västra Hamnen,
kv Fullriggaren
Uppsala
Östra Sala backe
6
1
03/09/2015
Umeå
Grönt p-köp
IMORGON
Valfrihet 2.0
FRAMTIDEN?
Parkering
Mobilitetslösning
Grönt p-köp
Bilfritt boende
Lägenhet
3.000.000 Mkr
Göteborg
Bilfritt boende
P-plats
© Trivector
© Trivector
200.000 Mkr
7
8
UTVECKLING AV CHALMERS CAMPUS, GÖTEBORG
”Bilen övertar hästen roll - något vi
bara använder för nöjes skull. I
städerna finns bara allmänna
transportmedel. Och bilen tvingas
man parkera i ett garage i
ytterområdet när man vill in till city.”
Grön resplan
Utvecklare: Ökning från
4000 till 8000 anställda
Göteborgs stad: Ja, men
ingen ökning i biltrafik
FASTIGHETSÄGAREN
HYRESGÄSTEN
STADEN
© Trivector
Chalmers grön resplan
© Trivector
© Trivector
designchef Volvo
mannen bakom S80
År 2000
Avsiktsförklaring
© Trivector
Peter Horbury
12
2
03/09/2015
Goda GCKförutsättningar
Åtgärder
Reservplan
Reglering
“people don't know
what they want until
you show it to them.”
Steve Jobs
Framsynthet
Vilja
Mod
Samverkan
13
Pernilla Hyllenius Mattisson
Trivector Traffic
© Trivector
Tack!
© Trivector
HUR GÖR MAN?
14
3