ÄLMHULTSBLADET - Textalk Weblisher

№07 – 6 februari 2015
IKEA och IKANO medarbetares personaltidning sedan 1975
ÄLMHULTSBLADET
Älmhultsbladet förstärkt till maj s.2
“Store manager
week” i Älmhult s.4
Mjukdjur utdelade
för välgörenhet s.7
Ilse Crawford smygvisade
IKEA kollektion
I augusti 2015 kommer SINNERLIG kollektion till svenska IKEA varuhus. Kollektionen
är skapad i samarbete med den internationellt hyllade inredaren och formgivaren Ilse
Crawford. För IKEA har hon tagit fram
möbler och inredningsdetaljer som förmedlar
upplevelsen av naturliga material och värdet
av mänskligt hantverk. SINNERLIG kollektion smygvisades första veckan i februari då
Studioilse bjöd in till pressträff på hotellet Ett
hem i Stockholm. Läs med på s. 3
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
Introducerar Älmhultsbladets artikelserie - IKEA i Älmhult
Sedan IKEAs första varuhus stod pall
1958 i Älmhult, har mycket skett och
vi har växt från småskaliga till att
idag finnas tillgängliga i stora delar av världen. Men om vi fokuserar på Älmhult, vad sker här idag?
I Älmhult kan vi finna flera olika IKEAbolag och vi vill veta hur dessa på olika
sätt bidrar, vilka delar utgör vårt lag?
Med start nästa vecka kommer Älmhultsbladet, med förstärkt kraft av vår praktikant Ellen Ferm, kartlägga IKEA i Älmhult.
Älmhultsbladet vill uppmärksamma de
olika arbetsinsatserna samt tydliggöra
vad våra medarbetare gör för IKEA.
Därför kommer artikelserien fokusera
på hur de olika bolagen möjliggör ett
bättre liv hemma för de många människorna.
Klimatet i fokus på World Economic
Forum
I slutet av januari befann sig Steve
Howard i Davos för att representera
IKEA på World Economic Forum. Konferensen som i år skulle diskutera
”The New Global Context” är en mötesplats för företagsledare och politiker över hela världen. Steve inspirerade i Davos genom att berätta att
IKEA ser möjligheterna med att aktivt arbeta med klimatfrågorna då
det ger ett tillfälle till innovation och
utveckla företaget till det bättre.
ÄLMHULTSBLADET
E-postadress redaktionen
[email protected]
Utgivare IKEA AB
E-postadress Saker & Ting
[email protected]
Ansvarig utgivare Mattias Lindqvist
Redaktion Cecilia Petersson och Hanna Pålsson
Manusstopp Tisdagar
Utgivning Fredagar
Tryckkostnad 3,80 SEK per ex
Postnummer 05/15
Telefon 0476-822 33 Fax 0476-157 32
Älmhultsbladet på IKEA Inside
http://inside.ikea.com/NEWS/NEWSLETTERS
Älmhultsbladet som webbtidning
http://weblisher.textalk.se/ikea/
Tips! Webbtidningen når du hemifrån
Älmhultsbladet in English
http://inside.ikea.com/NEWS/NEWSLETTERS
Vad vill du läsa om i Älmhultsbladet?
Hör av dig till redaktionen!
[email protected] 0476-822 33
02
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
03
Ilse Crawford smygvisade
IKEA kollektion
försäkra oss om att det rationella och det
emotionella skulle arbeta tillsammans,
säger Ilse Crawford.
SINNERLIG kollektion är möbler, textilier
och användbara objekt som förmedlar
upplevelsen av naturliga material och
värdet av mänskligt hantverk. Delarna i
kollektionen är autentiska, praktiska och
framför allt mänskliga. Dessutom väl förankrade i ett ömsesidigt, mycket djupt, intresse
för människors behov och drömmar för ett
bättre liv hemma.
– Samarbetet är genialiskt! Kollektionen
överraskar och är förvånande praktisk, den
vann mitt hjärta direkt, säger Cay Bond,
trendanalytiker.
Ilse Crawford berättar om SINNERLIG.
I augusti 2015 kommer SINNERLIG
kollektion till svenska IKEA varuhus.
Kollektionen är skapad i samarbete
med den internationellt hyllade inredaren och formgivaren Ilse Crawford.
För IKEA har hon tagit fram möbler
och inredningsdetaljer som förmedlar
upplevelsen av naturliga material
och värdet av mänskligt hantverk.
SINNERLIG kollektion smygvisades
första veckan i februari då Studioilse
bjöd in till pressträff på hotellet Ett
hem i Stockholm.
– Kollektionen är vacker, poetisk och minimalistisk. Materialet får stå i fokus och talar
för sig själv, säger Dharine Surenthiran från
CameronPR i London.
– Vår ambition är att göra utmärkt design
tillgänglig för de många individerna. Och för
att göra det – för att utvecklas, utmana oss
själva och fortsätta att vara intressanta –
behöver vi engagera oss i intressanta och
inspirerande samarbeten, säger Marcus
Engman, designchef IKEA of Sweden.
SINNERLIG kollektion finns på IKEA varuhusen Sverige från och med augusti 2015.
Ilse Crawfords kollektion för IKEA är
resultatet av ett samarbete som startade i
Vietnam men som fick sitt genombrott i
Portugal. Kork, glas och kraftig, glaserad
keramik är centrala material i SINNERLIG
kollektion där stor omsorg har lagts vid
minsta detalj.
– Vi gav oss ut på en resa tillsammans
där vi ville utforska, utveckla och spränga
gränserna för hur IKEA tillverkar produkter och använder material. Genom att hålla
huvudet kallt och hjärtat varmt ville vi
Smygvisning av Ilses samarbete med IKEA.
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
04
Inspiration ledordet för
”Store manager week”
TEXT: ELLEN FERM, [email protected]
Todd Nobes, Deputy Sales Manager, IKEA of Sweden, hälsar varuhuschefer välkomna till IKEA 2.
Under vecka 6 har varuhuschefer från
alla IKEAs marknader varit samlade i
Älmhult för att inspireras och kraftsamla
inför kommande års lanseringar. ”Store
Manager Week” inleddes med att alla de
431 deltagarna hälsades välkomna på
IKEA 1 av Peter Agnefjäll. På plats var
även en entusiastisk Ingvar tillsammans
med sina söner och på vilket bättre sätt
än detta kunde man starta veckan? De
följande dagarna kom deltagarna att
inspireras och diskutera IKEAs framtida affärsprioriteringar och utveckling i
sortimentet.
Efter uppstarten delades de nyfikna deltagarna som innehar rollerna store manager,
eCommerce manager och retail manager in
i fyra grupper för att sen gå vidare till utställningen på IKEA 1 och IKEA Customer
Experience Center. Utställningen fokuserade
på hur vi kan skapa ett mer tillgängligt IKEA
för kunderna.
Senare under dagen stod IKEA 2 på agendan
och där hälsade Todd Nobes, Deputy Sales
Manager, varuhuscheferna välkomna; ”Många
av er har säkert varit här tidigare men då
var detta Willys. Idag är det IKEA Customer
Experience Center och här hämtas inspiration för att vi ska kunna komma närmre våra
kunder. I denna byggnad hittar ni 22 initiativ för hur vi kan just komma närmre våra
kunder och för att tydliggöra vad det är våra
kunder söker.” inledde Todd.
Det var en stor bunt med pratglada
människor framför honom i publiken och
detta märktes tydligt när surret började efter
Todds introduktion, nu var det nämligen dags
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
05
att återgå till den tilldelade gruppen som är
baserad på medarbetarens grannländer.
För vanan trogen hängde Älmhultsbladet
med den skandinaviska gruppen för att
lyssna på när Mia Lundström, Creative
director Home furnishing, presenterade
hur vi ska kunna möta kunderna i deras
önskemål. Hon pratade om de olika Growth
Drivers och nämnde två specifika faktorer bra produkter och att möta kunderna i fler
kanaler med samma budskap.
Hon fortsatte med att berätta att IKEAs
produkter ska vara attraktiva, hållbara och
framför allt funktionella. Den senare faktorn
la hon extra vikt vid och menade att vi har
tappat funktionaliteten i vissa produkter,
något som vi måste hitta tillbaka till.
”Det som är a och o för att kunderna ska
återkomma till oss och handla är att vi ska
erbjuda lösningar som skapar värde och
mening för kunden. Detta värdeskapande
ska sedan kommuniceras till kunden och
för att göra det måste vi visa kunden berättelsen bakom det uppställda rummet.” samtidigt som hon säger detta nickar publiken
På en vägg inne på IKEA 2, “Många kulturer - ett IKEA sortiment”.
Mat är en social faktor, och vad är viktigare än att bygga
relationer på IKEA? Mingel med tilltugg är bra.
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
06
medhållande. Mia fortsätter med att berätta
att när hon arbetade på Kom In fick hon och
hennes kollegor inspiration genom att just
höra berättelsen och tankarna bakom visningsrummet och produkterna som finns där i. ”För
att kunden också ska få inspiration måste de
få vara med och dela denna erfarenhet och
historien om produkterna.” sa Mia.
Övriga tal handlade mycket om inspiration, där Johan Wickmark, Global Catalogue
Manager, bland annat nämnde att ”inspiration
är påverkan”. Han berättade också om vikten
av att kunden får den inspiration som vi känner
inför våra produkter för det är då IKEA växer.
Johan knöt sedan an till funktionen med IKEA
2 och sa att ”i framtiden kommer de fem första
rummen i IKEA 2 vara samma som de fem första
rummen som kunden ser på varuhuset och i
katalogen”. Även övriga talare under veckan
var inspirerande och tillsammans en vägledning
för den kommande utvecklingen av IKEA-varuhusen. Gemensamt för dem alla var ordet
tillsammans. Tillsammans stärker vi IKEAs
varumärke och koncept, på så sätt kan vi också
nå ett bättre resultat. För tillsammans kan vi
skapa nya möjligheter och en bättre vardag för
de många människorna.
Som pricken över i:et kommer även IKEA
Store Award att delas ut under veckan. Priset
delas ut till ett varuhus som är väl balanserat
med fokus på utveckling av människor, möta
kunden men också kommersiell framgång. Allt
i linje med IKEAs vision för framtida utveckling.
Förra året vann varuhuset IKEA Hospitalet i
Barcelona och i år väntar vi med spänning på
resultatet vilket Älmhultsbladet kommer skriva
om i nästkommande blad.
Prataglada medarbetare i livliga diskussioner på IKEA 2.
Ytterligare en vägg inne på IKEA 2, ett sätt att lära av varandra ges genom post it-lappar och noteringar på dem.
“Inspiring” och “Energy” var utlåtanden om Store
manager week i Älmhult.
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
07
Mjukdjur för välgörenhet
TEXT: ELLEN FERM, [email protected]
Erika Thorsson redo med mjukdjur som har skänkts från kunderna på IKEA-varuhuset i Älmhult.
Succén från 2014 års mjukdjurskampanj har Älmhultsbladet skrivit
om tidigare. Under kampanjen har
besökarna på varuhuset i Älmhult
även haft möjligheten att bidra till ett
lokalt valt ändamål. I 2013 års kampanj skänktes de insamlade mjukdjuren till flyktingsfamiljerna i
Breanäs och 2014 körde man en favorit
i repris.
2014 års mjukdjurskampanj skänkte över
650 mjukdjur som hade samlats in från
varuhuset men också från IKEA ABs egna
insamling bland medarbetarna. I måndags
lämnades dessa över till familjerna på
anläggningen och de togs väl emot.
Flyktingsmottagningen i Breanäs, som
idag huserar cirka 140 personer, verkar
som en första anhalt för barn och vuxna
som främst kommer ifrån Syrien och
Eritrea. Efter att de kommit till Breanäs
flyttar de sedan vidare till olika anläggningar runt om i Sverige.
Erika Thorson, Commercial activity leader,
säger att ”valet kändes självklart efter
den otroliga upplevelsen och den glädjen
vi möttes av förra året (2013)”.
En pojke som bor i Breanäs har precis fått ett mjukdjur.
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
NY PÅ JOBBET
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
Carl Zhang ny Product Requirement Engineer
BA Lighting, IKEA of Sweden
Vi hälsar Carl Zhang välkommen till affärsområde Belysning från den 8 januari
2015. Carl startade på IKEA 2013 som support inom lagar och normer på IKEA
of Sweden, Product Requirements & Compliance (PR&C). Han jobbade bland
annat med att koordinera aktiviteter som certifiering, testning och landspecifika
registreringar för belysningssortimentet. Hans senaste uppdrag var på testlaboratoriet ITTC i Shanghai där han främst bidragit till det globala projektet
”Product Compliance Review”. Carl har en kandidatexamen i vetenskap och
teknik från East China University of Science and Technology. Med sina starka
kunskaper inom global kravställning och testning för belysning kommer han att
bli ett välkommet tillskott till vårt affärsområde! Carl, välkommen till Lighting!
Markus Mauritzon
EQR Development Manager
BA Lighting, IKEA of Sweden
Gregor Podlewski ny rekryteringsspecialist på
IKEA AB, HRSC
Gregor Podlewski ny rekryteringsspecialist på IKEA AB, HRSC. Vi vill hälsa
Gregor välkommen till rekryteringsteamet på HRSC. Han börjar hos oss den
26 januari som ny rekryteringspecialist. Gregor kommer har en lång bakgrund
inom rekryteringsbranschen och har senast arbetat som Recruiting Manager på
IT-företaget Apsis. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen i teamet.
AnnaMaria Edring,
Team Manager Recruitment IKEA AB,
HRSC
Raymond Sam ny Product Requirement Engineer
på Barnens IKEA
Vi är mycket glada att meddela att Raymond Sam har börjat på Barnens IKEA
från 1 Februari som Product requirement engineer inom förvaringsmöbler.
Raymond började på IKEA år 2000 och har en bred kompetens och erfarenhet
av olika material och olika tekniska positioner. Sedan år 2012 har Raymond
jobbat på Trading i Shanghai inom flat line kategorin. Raymonds erfarenhet
från Trading och breds kunskap inom olika material kommer att vara ett stort
bidrag till vår framtida utveckling.
Vendula Persson
Deputy EQR development manager
Children’s IKEA
08
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
NY PÅ JOBBET
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
Mikael Nykvist – Category Manager Pigment &
Veneer – Category Area Flatline
We are very happy to announce, that Mikael has accepted the role as Category
Manager for Veneer & Pigment. Mikael has been within IKEA and Purchasing
for more than 20 years, starting his career at IOS as Purchasing assistant then
moved to Trading working with logistics and as Business developer. Mikael has
the last 6 months been leading the Category Pigment & Veneer within IOS.
Thank you Mikael for the job you have done within Flatline until now! Your
strong strategic view as contributed a lot to the development of the business!
We wish you all the best in your new role!
Paolo Romano
Category Area Manager Flatline
IKEA OF SWEDEN
Niklas Sjoblom – Material and Technology
Engineer – Category Area Flatline
We are happy to announce that Niklas Sjöblom will take on a new role as
Material & Technology Engineer in Category Area Flatline as of 1st of January,
2015. Niklas joined IKEA in 1997 as Product technician. Since September 2012
Niklas has held the position as Category Lead Technician for the pigment &
veneer category, mainly working with colour- surface- & quality coordination,
as well as product development plus exploring & promoting new techniques
together with the concerned business teams worldwide. Thank you Niklas for
the job you have done within Flatline! Your contribution has been tremendous
and we wish you all the best in your new role!
Paolo Romano
Category Area Manager Flatline
IKEA OF SWEDEN
09
Älmhultsbladet
10
№07 – 6 februari 2015
LEDIGA JOBB
PÅ IKEA OCH IKANO
Learning Designer
Learning Design Function IKEA Range & Supply, Älmhult
We are looking for a learning designer that will support strategic competence development
in line with business priorities. With a pedagogic approach you design learning processes
aligned with the business set-up and challenges. Does this sound interesting? More information on IKEA Inside.
INSIDE.IKEA.COM
Product-/Purchase Technician
IKEA Museum project
We are looking for an experienced product-/purchase technician who will be part of IKEA
Museum Shop team, which involves Project leader, Product developer, Business Developer
and Logistics. Your assignment is to contribute to the development of the range for IKEA
Museum shop and secure that product quality requirements are fulfilled with the overall goal
to always increase the number of “Happy Customers”.
The position is a temporary contract, starting as soon as possible, until 31 March 2016. We
look forward to your application via Jobs at IKEA no later than 15 February.
IKEA.COM
Bank Seller
Want to join our contact center team and help us to reach our mission to exceed our customers’ expectations? Then apply right now as Ikano Bank’s B2C division is looking for a
Bank Seller, to take over responsibilities of meeting our customers via phone and email and
providing them an experience that exceeds their expectations. This position is on a temporary basis and is based out of Älmhult, and reports to the Team Leader Contact Center.
How to apply?
Send your applications to [email protected] at the earliest, as review of applications will happen on an on-going basis.
släpp
loss
potentialen
ätt
gas r
Ifrå ritete
o
akt
bara
der id
n
u amt
fr
gör
saker
annorlunda
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
INFORMATION
TILL IKEA OCH IKANO MEDARBETARE
Nyhet på Rygg och Rehab
Ishockeymatch i Diö
Förutom naprapatbehandlingar finns nu
möjligheten att ta tag i din träning på riktigt.
SERIEMATCH I HOCKEYTREAN
Vi erbjuder nu en specialtjänst som täpper
till dina svaga luckor och hjälper dig att uppnå dina personliga mål. Upplägget består av
funktionell screening och en individuell anpassad analys av styrka, stabilitet, rörlighet
samt hållning. Träningsupplägget sammanställs utifrån dina förutsättningar och mål.
Vi fortsätter också med förra årets succé,
LÖPANALYS!
Intresseanmälan:
[email protected]
Diö Hockey - Glimma Hockey
Söndag 15/2 KL. 16.00
Inträde: 50 kr
Ungdom/Pensionär: 30 kr
Ungdom under 15 år fritt inträde
11
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
12
AKTIVITETSHUSET
EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS
Vi vill visa din konst
Kvarglömt
Nu är det dags för lite målningar i
utställningshallen.
Har du glömt någonting på
Aktivitetshuset?
Vi hälsar Gunnar Forsén välkommen med sin
färgrika och vackra tavlor.
Vi har samlat allt i klädväg i kapprummet
i entrén, fråga oss i personalen om du
inte hittar.
Du kan läsa mer och se fler bilder på:
www.gunnarforsen.se
Utställningen
pågår den:
16 februari 28 februari.
Det finns en hel träningsväska, skor till
träning och dans , tröjor, jackor, vantar,
mössor, halsdukar och mycket, mycket
mer. Finns kvar hos oss några veckor till
sedan skickar vi det vidare till välgörenhet.
Keramik från höstlovet
Loppis
Vi har fortfarande alster kvar från den
keramikaktivitet som vi anordnade för
barn under höstlovet.
I samband med barnteaterföreställningen BLENDA OCH TROLLKARLEN
den 14 februari anordnar vi loppis.
Sakerna finns samlade vid receptionen,
fråga oss i personalen om du har keramik att
hämta.
Teaterföreställningar klockan 11.00 och
13.00.
Loppisen är öppen klockan 10.00-13.00.
Kom och fynda kläder och saker till
barn, välkommen!
Om du vill sälja själv så bokar du ditt
bord via [email protected] eller
på telefon 0476-587600.
Älmhultsbladet
13
№07 – 6 februari 2015
AKTIVITETSHUSET
EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS
Vuxenklubben
Vi firar alla hjärtans dag och
fettisdag på en och samma gång.
Visning av IKEA1 och IKEA2
(gamla Willys).
Vuxenklubben bjuder dig som är
medlem i Vuxenklubben med respektive på kaffe och semla onsdagen
den 11 februari klockan 14.00.
När: 11 februari
Kl: 08.00-18.00
Välkommen!
Kom när det passar dig, ingen
föranmälan.
Gäller Vuxenklubben med
respektive, kom ihåg att ta
med ditt medlemskort.
Grillat till lunch
Idag fredagen den 6 februari
tänder vi grillarna igen.
Vi säljer nygrillade hamburgare
med tillbehör kl: 11.30-13.30,
eller så långt lagret räcker.
Varmt välkomna!
Torsdag, 12 februari
19.00-23.00
Välkommen!
Vi finns på Facebook
[email protected]
Öppet: måndag-torsdag 07.00-22.00, fredag 07.00-19.00, lördag-söndag 08.00-15.30.
Som IKEA, Ikano och Inter IKEA medarbetare har du access till Multihallen alla dagar 06.15-22.00.
Telefon 0476-587 600, [email protected]
www.facebook.com/aktivitetshusetialmhult.
Älmhultsbladet
14
№07 – 6 februari 2015
LUNCHGUIDE
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
AKTIVITETSHUSET
MÅN Kycklingsoppa med curry
TIS Italiensk bönsoppa med pasta och bacon
ONS Carinas currysoppa med skinka
TOR Beppes Gulaschsoppa
PER ANDERSENS
MÅN Rimmad oxbringa med pepparrotsås,
kokt potatis och morötter. Kycklinggryta
med cocosmjölk serveras med ris.
TIS Köttbullar och stuvade makaroner.
FRE Gittans skaldjurssoppa
Honungs/limemarinerad lax serveras med
kokt potatis och kall lime sås.
Veckans vegetariska:
Ärtigt grön soppa
ONS Levergryta med potatismos och
lingon. Panerad kalvfärsbiff med stuvad vitkål, kokt potatis.
Hemlagad soppa, 49:Serveras med bröd och smör
(Alla våra soppor är fria från gluten och laktos)
Vi serverar även matiga sallader, wraps, sushi,
och mackor. Kvällstid serverar vi belgisk våffla,
grillade smörgåsar och toast från grillen.
IKEA gatan 8, tel 0476-5 87600, e-mail
[email protected]
Öppet; mån-tor 07.00-22.00, fre 07.00-19.00,
lör-sön 08.00-15.30
IKEA RESTAURANGEN
Tidtabell för lunchbussen:
Från IoS
11:35
12:05
12:35
13:00
Från varuhuset
11:55
12:25
12:45
13:10
TOR Gulaschsoppa, Skånsk äppelkaka med
vaniljsås. Stekt korv serveras med stuvad
spenat och stekt potatis.
FRE Potatis och köttfärsgratäng. Vårrullar
med söt-sursås och ris.
Dagens stekta fisk 75:Sallad och soppa 60:-
75:-
Dagens rätt inklusive 3 dl mjölk
eller ett glas dryck, sallad, smör,
bröd och kaffe. Vid köp av häfte
med 10 luncher 70:-/lunch
Häfte med tio lunchkuponger: 700:Bäckgatan, vid IKEA Distribution Centre. Ingång
vid vakten. Tel 0476-814 89, 070-63 76 606
VÄRDSHUSET
Ät så mycket du vill av vår lunchbuffé
med massor av goda grönsaker, krispig sallad, läckra såser, flera hemlagade
varmrätter med eller utan kött, hembakat
bröd, flera olika tillbehör samt lingondricka,
isvatten och kaffe.
85:-
Måndag-fredag
11.30-14.30
IKEA gatan 1, tel 0476-641 390
Älmhultsbladet
15
№07 – 6 februari 2015
SAKER & TING
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
SÄLJES
Gammal avlutad kökssoffa med
klädd sits Pris: 500 kr. Tel: 0702008408
Sängbotten, bra skick 140cm
bred, ben ingår. SEK 700. Sänggavel Malm 160cm + 1 sängbord
Malm. SEK 400. Vitrinskåp ca
100 bred med glasdörrar SEK
600. Allt bra skick. Erik 076
6325815
BILLY HÖRNBOKHYLLA EK +
ÖVERDEL, höjd 2,36 300 kr.
VÄGGKLAFFBORD BJÖRK, mjuka
former 250 kr. PARTYTÄLT, 3x6
m 700 kr. MATSALSMÖBLEMANG
EK, 2 iläggsskivor, 6 stolar i ljus
plysch, nypris har kostat 13600
kr nu 3500 kr. GOLVLAMPA,
mässing med glaskupa, dimbar
300kr. Tel.nr 0476-718 22 Marie
2 st biljetter till Mia Skäringers
slutsålda föreställning i Växjö
27 mars/Avig Mar och sångerna Jag gråtit till. Säljes till
högstbjudande pga förhinder.
0730697970
HUMAX Digitalmottagare set-top
box VACI-535, dubbla korthållare med CA-moduler. Nypris
8.000:- säljes för 3.000:- eller
högstbjudande. tel. 0708956113
Retro BYRÅ med 3 lådor, troligtvis sent 50-tal eller möjligtvis tidigt 60-tal. Mått B 85cm D 47cm
H 75cm. Fint skick. 300 kr, finns i
Älmhult. 0705752648
Maternity coat. Blue color maternity down feather jacket to sell
at SEK 500. This coat has special
cut design for pregnant women
with front bigger to cover well
for the bump. I have only wore
this coat for 3 weeks, it looks as
good as new, can fit for pregnant
women normally wear M size
before pregnancy, with height
around 160cm. For details or
picture, please contact Kathy via
[email protected]
Bo Concept Sofa- Modern, dark
charcoal color, walnut legs. 2.34
meters long, great condition,
4500,00 SEK [email protected]
hotmail.com
SÖKES
Jag söker efter en stol som utgått
ur IKEAs sortiment för många år
sedan, stolen JAKOB i vitt. Jag
har en redan och skulle vilja
komplettera. Så snälla hör av
dig om du har någon att sälja!
Anna-Carin, [email protected]
ikea.com, 0708-351014
Är på jakt efter en bilbarnstol
från 9 månader , med isoflex
fästen. 070 2703261 Birgitta
Family looking to rent house or
apartment in central Älmhult,
minimum 2 bedrooms but all
options considered. Please call
Verity 072 886 5314
Bostad för 1 person i Älmhult
fr.o.m. idag, allt av intresse.
Johan, 070-4297396,
[email protected]
För veckopendlare. Lgh 25m², 1
rum med pentry, egen ingång.
Fullt möblerat. Centralt i Älmhult. Johan 0708-495505.
BYTES
Lägenhetsbyte mellan SthlmMalmö. Finnes: 2 rok à 67kvm
Åsögatan, i fastighet från 1914.
Uth omöblerad 1år fr o m 1/4
efter stambyte och renovering.
Önskas: Likvärdig i centrala
Malmö. Ulrika 0730711021.
Älmhultsbladet
№07 – 6 februari 2015
Våra kunder på IKEA ”hackar” produkter
med kreativitet och innovation!
Den senaste tiden har fler och fler företags produkter blivit ”hackade” genom att kunderna
gjort om och hittat nya (oväntade) användningsområden för dem. Även IKEA:s kunder har
nappat på denna trend och de har varit väldigt innovativa och kreativa med våra produkter.
På hemsidan allwomenstalk.com listas 33 stycken #hacks och egna lösningar på hur man
kan förändra eller hitta nya användningsområden för våra produkter. BEKVÄM kryddhylla
förvandlades till ett ställ för barnböcker, GRUNDTAL magnetlist blev till hållare för leksaksbilar. Och en hylla med LACK och ommålade EKBY MÅNS konsoler används som klätterträd
för katten. Det är oerhört roligt att se våra kunders inspiration och uppfinningsrikedom med
våra produkter!
ÄLMHULTSBLADET
Vad vill du läsa om i Älmhultsbladet? Hör av dig till redaktionen på
[email protected] eller 0476-822 33