Eleverna 1955 & 1953

Elever på Bissjöskolan (Indragen efter läsåret 1954/55) fotograferade 1953 på Gideon Johanssons gård.
Fr.v knästående: Karin Wikström, Ingemar Lundmark, Torsten Lundqvist, Lars-Erik Hansson,
Birgit Andersson, Lars Wikström
Stående fr.v: Kurt Viklund, Siri Skoog, Gunhild Bodén, Adelina Johansson, Berit Lundqvist, Doris Hansson, PerOlov Andersson, Sören Lundqvist, Bernt Lundqvist, Lennart Lundqvist
Sista eleverna på Bissjöskolan fotograferade 1955 md Gunnar Johanssons gård i bakgrunden.
Bakre raden fr. v: Torsten Lundqvist, Adelina Johansson(lärare), Birgit Andersson, Lasse Wikström, Kurt Viklund,
Sören Lundqvist, Lennart Lundqvist, Doris Hansson,
Främre raden fr.v: Lars Bodén, Roland Lundmark, Kristina Lundmark, Karin Wikström, Steve Bodén, Ulrika
Lundqvist, Valter Lundqvist, Ingemar Lundmark, Lars-Erik Hansson