Avivas presentation

www.hilit.se
[email protected]
Bästa förhoppningar
Efter dagen i dag, när du är tillbaka på jobbet och träffar dina klienter.
Vad hoppas du att du gör annorlunda som säger dig att det var lönt
att sitta här?
Hur kommer dina klienter att märka det på dig?
Hur kommer du att märka det på dem?
Ramar och Samtal
Information:
lagar, regler och
mandat?
riktlinjer för samtal med
tolk
Samtal –
Alla deltagare är
en del av systemet
Vanliga Lösningsfokuserade
frågor
 Gemensamprojekt
 Mirakelfrågan
 Skalor
 Vad har blivit bättre?
 Vad gör det för skillnad för dig?
 Dina egna lf frågor?
Språkövning
Välj din favorit lf fråga, ställ den på annat språk (som din
kollega förstår)
Lägg märke till skillnader/likheter i svaret.
Eftersom
vi kan bara missförstå varandra
Hur kan tolken vara till hjälp?
Vilka frågor/fraser verkar vara
översättningsbara?
Hur vet jag det?
Vad kan jag fråga tolken?
De gyllene reglerna
Om det inte är trasigt, laga inte det
När du vet vad som funkar gör mer av det
Om det inte fungerar ändra fokus
Steve De Shazer och Mark Mkergrew
Intressanta länkar
• www.sflk.se
• http://rayyaghul.wordpress.com/solution-focusedtherapy/
• http://www.sikt.nu/Articl_and_book/EgnaSkrifter.htm
• http://www.brief.org.uk
• http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html
• http://www.hilit.se