Tyresöelever påstods ha låg ambitionsnivå

8 MITT I TYRESÖ. TISDAG 24 MARS 2015
nyheter
Tyresöelever påstods
ha låg ambitionsnivå
Syntolkning Nu är en nationell förening som via syntolkning tillgängliggör olika evenemang för de som har
synnedsättning. Med hjälp av en öronsnäcka får de
beskrivet miljöer, mimik, och karaktärer.
Allt sker live via en väl förberedd syntolk.
Mer information finns på
www.syntolkning.se
l Rektors beskrivning orsakar upprörda känslor
Elever i Tyresö har
väldigt låg ambi­
tionsnivå.
Det skriver Inter­
nationella Engel­
ska skolans rektor,
Steven Battye, på
sin profil på yrkes­
nätverket Linked in.
Steven Battye, rektor på
Engelska skolan i Tyresö,
började sin karriär som rek­
tor i Sverige för lite mer än
två år sedan – till att börja
med på koncernens nystar­
tade skola i Skärholmen.
Sedan i höstas arbetar
han på den ännu nyare filia­
len i Tyresö.
På sin profil på nätverket
Linked in beskriver Steven
Battye Skärholmenskolan
som en multikulturell sko­
la, vars elever talar 36 oli­
ka modersmål och kommer
från ett socioekonomiskt ut­
satt område.
Eleverna från Tyresö be­
skriver han som i huvudsak
vita, många av dem med
väldigt låga ambitioner
(”very low aspirations”).
En Tyresöbo som reage­
rat på formuleringen skri­
ver till Lokaltidningen Mitt i
att han inte tycker att det lå­
ter så lockande att sätta sitt
barn på skolan, efter att ha
läst texten.
timme senare återkommer
i ärendet förklarar han att
det hela rör sig om ett kul­
turellt missförstånd och att
Steven Battey nu raderat
formuleringen från sin pro­
fil på Linked in.
– Han har bara bott i Sve­
rige i lite mer än två år. I
andra länder är det inte så
kontroversiellt att uttrycka
sig på det här sättet, säger
Jonathan Howell och un­
derstryker att Steven Bat­
tey hoppas att ingen tagit
illa upp.
När tidningen når S
te­
ven Battey och frågar om
formuleringen svarar han
bara: ”Och?”, och hänvisar
till skolkoncernens press­
talesman, Jonathan Howell.
När Jonathan Howell en
Howell menar att Batteys
syfte med formuleringen
var att visa att han varit rek­
tor på olika typer av skolor
med elever med olika de­
mografisk bakgrund – och
att han klarar av att ratta
dem alla.
– När han skrev att många
Tyresöelever hade låg ambi­
tionsnivå menade han att
eleverna sätter lägre mål för
sig själva än de borde. De
saknar tro på sig själva och
sina möjligheter och Eng­
elska skolan handlar ju om
att hjälpa varje barn att ut­
nyttja sin fulla akademiska
potential, säger Jonathan
Howell.
l  Johanna Schalk
[email protected]
tel 550 551 35
Målet är 800 elever på Bollmora gårdsväg
w Engelska skolan i Tyresö startade i höstas med
elever från årskurs 4 till 8.
w I dag går strax över 500
elever på skolan, som ligger
på Bollmora gårdsväg.
w Nästa termin öppnar
skolan för elever från 4:an
till 9:an.
w Enligt presstalespersonen
Jonathan Howell är kön till
skolan lång och flera årskurser ska få fler klasser.
w Målet är att ge plats åt
800 elever.
Påskens alla smaker,
våra låga priser.
2690
Per kg
1500
2490
Per förp
Per förp
SPARA 7:90!
SPARA 5:00!
SPARA 13:00 PER KG!
KOKT HELGSKINKA
NYBERGS DELI • Sverige • Ca 2kg
Jämförpris 26:90 kr/kg
Max 2 förp/hushåll
FYLLT PÅSKÄGG
HULTEN • 342g • Jämförpris 72:81 kr/kg
Max 5 köp/hushåll
För dig
med Willys+
KLADDKAKA
FRÖDINGE • 400g • Djupfryst
Jämförpris 37:50 kr/kg • Max 3 köp/hushåll
2000
Per förp
1990
SPARA 16:50
Per förp
6990
SPARA 10:00!
ÄGG 15P
GARANT • Storlek Medium
Från frigående höns inomhus • Jämförpris 1:33 kr/st
Per kg
SPARA 35:10 PER KG!
VETEMJÖL
KUNGSÖRNEN • 3x2kg • Jämförpris 3:33 kr/kg
Max 1 köp/hushåll
Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse
Priserna gäller t.o.m. 29/3 2015 på Willys,
dock ej på Willys Hemma-butikerna.
CHEDDAR
KVIBILLE • Ca 1,4kg • Jämförpris 69:90 kr/kg
Max 1 förp/hushåll