Se inbjudan här!

Hur kan erfarenheterna från kampen mot hiv/aids
användas för att minska utanförskap och diskriminering?
Kampen mot HIV har pågått i drygt 30 år. Rädsla för
det okända, marginalisering och avståndstagande har
inneburit stigmatisering av smittade och intolerans
har drabbat hela grupper, inte minst homosexuella.
Detta trots att vi idag vet så mycket mer om hur vi ska
minska risken för att hiv smittar. Vad kan vi lära från
denna kamp? Diskussionen tar sin utgångspunkt i en
av de viktigaste svenska aids-aktivisternas livsresa,
Steve Sjöquist.
sexualitet och samlevnad, ung och gammal, individ
och samhälle, och vad vi kan lära för framtiden.
Filmen är mer än en aidsdokumentär, regissören
Staffan Hildebrand har gjort en film som med hiv
och aids som utgångspunkt vill inspirera till samtal
och diskussioner om utanförskap och diskriminering.
Formmässigt är filmen en road-movie i både tid
och rum, där Steves egen livsresa utgör drivkraften
framåt.
Med utgångspunkt i “Den längsta resan är resan
inåt – filmen om Steve” diskuteras frågor om liv och
död, stigma och tolerans, okunnighet och kunskap,
Ingen föranmälan krävs men de som föranmäler
sig bjuds på läsk och popcorn/godis.
Tisdagen den 30 juni kl 20:30-22:00
Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
MEDVERKANDE
Staffan Hildebrand, regissör
Peter Månehall, ombudsman, HIV Sverige
Steve Sjöquist, diakon Svenska kyrkan
(Karolinska sjukhuset)
Hans Ulvebrand, domprost Svenska kyrkan
(Storkyrkan i Sthlm)
Ulf Janzon, policy och
kommunikationsdirektör, MSD
ARRANGÖR
MSD, Svenska kyrkan och HIV Sverige
KONTAKTPERSON
Jenny Wahren, kommunikationschef, MSD
E-post: [email protected]
Tel: 0736-42 42 75
mer om sd.se
► Läs
m
riet på
semina