Lasta ned - Heart in Business

Utbildning i NLP sedan 1984
PROVA PÅ-INBJUDAN!
Är din uppgift att skapa
resultat genom andra?
Är det viktigt för dig med kvalitet i kommunikationen
i ledarskap, försäljning,
undervisning och vägledning?
Vill du leda mänskliga utvecklingsprocesser på en professionell
nivå? Då är NLP processledarskap
ett utvecklingsprogram för dig.
Hos oss får du certifiering i NLP
på utövar- och mästarenivå!
NLP processledarträning är för
dig som arbetar
med människor
och utveckling.
Prova på NLP
den 30 november i Uppsala
I det genomgripande utvecklingsprogrammet NLP-processledarskap får du tillgång till NLP’ s praktiska och
konkreta verktyg som skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas med den mänskliga processen i
ledarskap, coachning, försäljning och rådgivning. Du får omfattande erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser
genom träning där du växlar mellan att vägleda, bli vägledd och vara observatör. Värdegrundsbaserat
ledarskap är en del av fundamentet i kursen och du får arbeta med att formulera tydliga mål och
bearbeta frågor runt tillhörighet, identitet och grundläggande övertygelser.
NLP-processledarskap
NLP står för nevrolingvistisk programmering och är en internationell
kommunikations- och lärandemodell som fokuserar på att stödja
människors subjektiva processer när vi vill öka vår personliga effektivitet.
Det handlar om att förstå hur sinnena och språket spelar en avgörande
roll i hur vi leder oss själv och andra i olika situationer.
Under 18 dagar, över 4-6 månader,
utforskar och tränar du på att:












ha ett aktivt förhållande till din egen och andras upplevelse
engagera dig helhjärtat i det du väljer att göra
förstå andra och reglera graden av kontakt
använda eget och andras sätt att lyckas som grund för vidare utveckling
överföra kompetens från en situation till en annan och mellan personer
sortera upplevelser, stimulera kreativitet och göra precisa förtydliganden
utveckla mål och strategier för att uppnå goda resultat
balansera drömmaren, realisten och kritikern i dig
reflektera med kraft och visdom
lyckas med det goda samtalet
lära att lära
och mycket mer…
Vi har prova på-dagar i Uppsala och Oslo.
Kostnad 1500 kr plus moms.
Tid: 8.30 – 16.30
Anmäl ditt intresse till:
[email protected]
mobil 0708-946 247
Tränarna
Peder Wroldsen
Peder är partner och VD i Interaction Consulting AS (norskt AB) och har
seden 1984 arbetat som ledarskapsrådgivare i utvecklings- och
omställningsprocesser i privat och offentliga verksamheter och har
omfattande undervisningserfarenhet från universitet och högskolor. Peder
har också omfattande erfarenhet som coach och facilitator i Norge och USA.
Peder har en bachelor i pedagogik från universitetet i Oslo, Master of
Management från Handelshögskolan i Oslo och tränare i kommunikations
och lärandemodellen NLP, certifierad av NLP-utvecklaren John Grinder.
Peder skrev sin magisteruppsats om Självbestämmandeteorin och är
speciellt intresserad av ledarskaps- och utvecklingsprocesser som främjar
helhjärtat
engagemang. Han är också medförfattare till den norska NLP boken
«Speilbilder – om dagdrøm og livskunst» som handlar om egenutveckling.
Anna Pia Hellstedt
Anna Pia har arton års erfarenhet som ledarskapsrådgivare och coach i
privat och offentlig verksamhet i Sverige och Norge. Innan det var hon
anställd inom försäljning, rekrytering och ledarutveckling.
Anna Pia har varit ansvarig för design och genomförande av
ledarutvecklingsprogram i Tillväxtverkets regi och för Karolinska Institutet.
Anna Pia har universitetsutbildning i media och kommunikationsvetenskap
med inriktning mot organisationskommunikation från Uppsala universitet.
Hon är diplomerad processcoach och certifierad som NLP-tränare. Anna Pia
har varit utnämnd av näringsdepartementet i Sverige till ambassadör för
näringsdrivande kvinnor.
Interaction Consulting
Group
är en kunskaps- och marknadsföringsgemenskap. Våra sex partners agerar ekonomiskt och ansvarsmässigt utifrån
sina respektive företag. Vi är fristående specialister på kommunikation och lärande med fokus på ledarskap,
medarbetarskap och samarbete. Alla våra aktiviteter vilar på kommunikations- och lärandemodellen NLP.
Interaction Consulting AS är ansvarig för NLP-utövare- och NLP-mästareträningen. (Int. NLP practitioner och NLP
Master Practitioner).
Praktiska upplysningar
Du hittar de praktiska upplysningarna på www.nlp-interaction.se under menyn ”Öppna kurser”.
Före den 1/11 finner du upplysningarna på www.heartinbusiness.se/NLP