Hultsfreds kommun - Landstinget i Kalmar län

Aktiviteter för barn, ungdomar och
vuxna i Hultsfreds kommun
Djur och natur
Hultsfredsbygdens ridklubb, Kristineberg
Du kan rida både enskilt eller i grupp.
Ridningen anpassas efter dina behov och möjligheter.
Anmälan: Maria Olofsson, Hanna Buensoz 0495-135 38
Lift finns.
Fler ryttare är välkomna!
Tfn: 0495-135 38
Besök hemsida
Skicka e-post
Vimmerbyortens ryttarförening, Ryttargården
Du får rida i en liten grupp.
Ridningen anpassas efter dina behov och möjligheter.
När: Vardagar under dagtid till reducerat pris.
Information: Annika Rönning tfn 0492-142 45, 142 46
Vid behov ska vuxen person följa med.
Lift finns. Fler ryttare är välkomna!
Besök hemsida
Idrott och motion
Silverpokalen i Hultsfred flyttas till Jönköping 9-10 april 2016
Årligen återkommande tävling för innebandylag.
Arrangör: Hultsfreds Gymnasiums Barn- och Fritidsprogram i samverkan
med Smålands HiF
Kontakt: mobil 070-309 23 81 eller 070-885 04 90
Motions- och Idrottsskolan i Vimmerby/Hultsfred
”Har man en funktionsnedsättning kan det vara svårt att delta i den
vanliga idrottsverksamheten av olika anledningar. Då är Idrottsskolan
något att prova. Här har du chansen att få prova på olika idrotter på
dina villkor och träffa nya vänner.
Idrottsskolan är till för dig som är 7 – 21 år. Idrottsskolan är ett samarbete
mellan Hultsfred och Vimmerby kommun. Vi träffas varannan vecka, januari
till maj och september till december. Kostnaden är 150 kr per år och då ingår
medlemskap i Södra Vi IF.
Detta är ett projekt i samverkan med Kultur - och fritidsförvaltningarna i
Hultsfred och Vimmerby, Barn & ungdomshabiliteringen i Vimmerby,
Smålandsidrotten, Smålands handikappidrottsförbund, och Södra Vi If.”
Anmälan via hemsidan
Besök hemsida
Hultsfreds kommun
Susanne Svenson 0495 - 24 05 25
Skicka e-post
Utlåning av skridskokälkar
Parasport Småland (f.d. Smålands HIF) har två skridskokälkar att låna ut.
Den tredje saknas efter förra säsongen – Gör gärna en koll i era förråd ni
som lånat under 2014/2015.
Ewa Anemyr
Smålands HIF
mobil 070-88 50 490
Skicka e-post
Skridskokälke - Åk skridskor sittande.
En kälke som används på is, förs fram med armkraft och stavar.
Skridskokälken består av en specialutformad sits som ger bra stöd för bålen.
Även om man har en mycket nedsatt bålstabilitet kan man sitta stadigt i
sitsen. Under sitsen monteras långfärdsskridskor. Framåt kommer man med
hjälp av ett par korta stavar med vassa spetsar.
Se även Rekryteringsgruppens hemsida under friluftsgruppen.
Besök hemsida
Vimmerby IF - fotboll
Fotbollsträning där alla ungdomar från 12 år och uppåt med någon form av
funktionsnedsättning är välkomna.
Under perioden november - april är träningen inomhus
Inomhusträningen startar upp igen den 14 januari 17:00 2015 i AL-skolan.
Träningen är utomhus under maj – oktober på Ceosvallens gräsplaner.
Vimmerby IF har idag drygt 20 spelare i träning. Spelarna bor i både
Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Man deltar i turnering både inomhus
och utomhus. Alla deltar på sina egna villkor, träningsmomenten anpassas
efter funktionsnedsättning.
Ledare: Budo Ericsson
Tfn: 0492-149 62 (bostad), mobil 010-578 77 34 (arbetet)
Kansli: 0492-137 77
Besök hemsida
Skicka e-post
Hultsfreds handikappidrottsförening
Bowling
Tid: måndag 18:00-20:00
Plats: Bowlinghallen i Hultsfred
Ledare: Bernt Toresson, Kenneth Ottosson
Innebandy
Tid: söndagar 17:00-19:00
Plats: Hagadal
Ledare: Per Larsson, Per Schörling, Gunilla Berg FUB
Kontakt: Ordförande Per Larsson mobil 070-590 46 86
Besök hemsida
Kultur och skapande
Biblioteket
Här kan du låna böcker, ljudböcker, talböcker, e-böcker, tidskrifter, CD och
DVD
Besök hemsida
Övrigt
Studieförbundet Vuxenskolan/Avdelning Hultsfred
Ordnar olika cirklar för dig från 14 år och uppåt som har behov av anpassad
verksamhet.
Kontakt:
Marianne Leijon
0771-20 20 70 växel
Telefon direkt 0495-75 89 22
Hultsfreds kommuns tillgänglighetsguide
Besök hemsida
Intresseföreningar
Intresseföreningarna kan ge dig och dina anhöriga stöd, kunskap, och
gemenskap. Flera av dem arrangerar ibland utflykter, resor, och andra
fritidsaktiviteter.
Du och/eller anhöriga kan via intresseföreningen vara delaktiga i att påverka
politiska beslut. Intresseföreningarna är viktiga opinionsbildare och är ofta
remissinstans i frågor som rör området funktionshinder.
FUB Vimmerby/Hultsfred
Föreningen ordnar med danser och andra aktiviteter som t.ex.
Tisdagsträffar
Program görs inför varje termin.
För dig från ca 12 års ålder och uppåt.
Tid: Ojämna veckor 18:00-20:00
Plats: Föreningslokalen Femman, Knektagården i Hultsfred.
Kostnad: Fikat kostar 10 kr
Kontakt: Ordförande Margareta Ottosson
Tfn 0495-410 17
Skicka e-post
eller
Ritva Loupa tfn 0492-153 21 på kvällstid
Skicka e-post
Besök hemsida
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kalmar har fem aktiva Hjärnetgrupper i
länet. De träffas för att byta erfarenheter, stödja varandra och tillsammans
planera sina aktiviteter.
I Hjärnet finns kontaktpersoner som hjälper till när nya grupper startar
Nätets kontaktperson i Hultsfred och Vimmerby kommun
Per Bocander
0495-600 44
Besök hemsida
Fritidshjälpmedel för utlåning!
Landstinget kommer att efter hand bygga upp ett förråd med
fritidshjälpmedel för utlåning till barn och vuxna.
Fritidshjälpmedel lånas ut under en begränsad period till boende i länet.
Tanken är att användaren ska kunna prova sig fram till ett hjälpmedel eller
en aktivitet som passar henne eller honom. Användarna ska också kunna
låna ett hjälpmedel inför till exempel semester, kvällskurs eller idrottsdag i
skolan.
Här kan du se vad som finns att låna och vad som gäller.
Besök hemsida
Datum 2015-12-16
Marita Engstrand
Fritidssamordnare
Skicka e-post