Program för Forskningens dag - Aktuellt om Vetenskap och Hälsa

Forskningens dag 2015
Under en timme innan programmet börjar i aulan, samt under kaffepausen, är
du välkommen att träffa experter på hälsa och livsstil samt representanter för
patientföreningar.
De olika prova-på-stationerna:
1. Informationsstation - Sydvästra Skånes Diabetesförening och HOBS
(Föreningen hälsa oberoende storlek) informerar om sina verksamheter
2. Blodsockerkollen - Testa ditt blodsocker och din risk för typ 2-diabetes.
Räkna ut din kroppssammansättning med specialvågar.
3. Optimera effekten av din träning - använd träningscykel och mät din puls
och kondition.
4. Tips och hjälpmedel - personlig rådgivning. Tips på tekniska hjälpmedel
så som accelerometer, pulsur och tips på appar till mobilen.
Vikten av vikten
- fetma som hälsofara
Fetma är ett växande folkhälsoproblem som orsakar sjukdomar
och lidande för den enskilde och
stora kostnader för samhället.
Varför blir man egentligen sjuk
av fetma?
Illustration: Ingrid Henell
PROVA-PÅ-AKTIVITETER
TITTA I EFTERHAND
Se evenemanget igen eller tipsa vänner och bekanta som inte kunde närvara:
www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2015
På www.vetenskaphalsa.se kan du läsa artiklar och reportage om fetma och dess
följdsjukdomar.
MALMÖ
3 november kl 18.00* - 21.00
Jubileumsaulan, Skånes
universitetssjukhus, Malmö
LUND
4 november kl 14.30* - 18.00
Aulan, Skånes universitetssjukhus,
Lund
*Öppet hus 1 timme innan med prova-på-stationer
FER NST
R
ST
I F T E LS E
MS
Ö
ER I
C
K.
Läs mer om arrangemanget på webben. Där kan du även se en
webbsändning av arrangemanget i Lund den 4 november:
www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2015
Forskningens dag arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och
Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse
Separat program för Malmö den 3 november
PROGRAM
20.30
Moderator: Lars Mogensen
Malmö
3/11
Lund
4/11
Programpunkt
17.00
13.30 Öppet hus med prova-på-stationer
18.00
14.30 Dekanus hälsar välkommen
Föreläsare
Pristagare
Docent Gustav Smith
Prisutdelning
Ingemar Petersson, Forskningschef för Skånes universitetssjukhus
Pristagarföreläsning av Gustav Smith:
”Orsaker till hjärtsjukdom: erfarenheter från molekylärbiologisk analys av
Malmös befolkningsstudier”
Gunilla WestergrenThorsson
Med dagens livsstil är det normalt
att vara sjuk
Leif Groop
FILM: Forskning på fettceller
Karin Stenkula
Föreläsning: Fettceller – så funkar de
Olga Göransson
Våra tarmbakterier kan göra oss överviktiga
och sjuka
Frida Fåk
FILM: Det dolda fettet
Sven Månsson
Hyllningssång*
Bra mat mot fetma och ohälsa
Cecilia Holm
ERIC K. FERNSTRÖMS PRIS TILL YNGRE FORSKARE 2015
19.00
15.30 PAUS med prova-på-stationer och lättare förtäring, 30 min
19.30
16.00 Rätt behandling till rätt person
20.30
Pris till yngre framgångsrik KLINISK forskare INOM
Region Skåne
Separat program för Lund den 4 november
17.00
ERIC K. FERNSTRÖMS NORDISKA PRIS 2015
Pristagare
Professor Jens Juul Holst, Köpenhamns universitet
Harangering
Professor Lena Eliasson
Prisutdelning
Med. dr h.c. Elisabeth Edholm Fernström
Pristagare
Docent Richard Lundmark, Umeå universitet
Universitetslektor Taija Mäkinen, Uppsala universitet
Martin Ridderstråle
Professor Sten Linnarsson, Karolinska institutet
FILM: Fetmakirurgins fördelar
Jan Hedenbro
Docent Mattias Alenius, Linköpings universitet
Fetmakirurgi botar typ 2-diabetes.
Kan det leda till nya läkemedel?
Nils Wierup
Träning som gör oss friskare
Åsa Tornberg
Hur motverkar vi fetma hos barn?
Kristina Orban
Ta kontroll över din sjukdom
Anders Rosengren
17.00 Prisutdelning, se separat program till höger.
Professor Jonas A. Nilsson, Göteborgs universitet
Docent Oskar Hansson, Lunds universitet
Prisutdelning
Med. dr h.c. Elisabeth Edholm Fernström
Hyllningssång*
18.00
Pristagarföreläsning av professor Jens Juul Holst
”Brug kroppens egne våben til bekæmpelse af fedme og sukkersyge!”
18.10
Förfriskningar
* Lunds Studentsångförening