final FoK 2015 prel. program 150617

m
a
r
g
o
r
p
t
r
ä
n
i
m
i
l
e
r
P
150617
Forsknings- och kvalitetsdagarna 2015
Välkommen!
Forsknings- och kvalitetsdagar
under hela vecka 43
I år är det många spännande aktiviteter vecka 43. Förutom
att det är föreläsningar, posterutställning, prova på-aktiviteter
och Primaton 24H kommer också kliniknära studiebesök ute i
verksamheterna att genomföras. För att så många som möjligt
ska kunna ta del av flera programpunkter är aktiviteterna utspridda
under hela veckan, med start måndagen den 19 oktober. För mer
detaljer se det slutliga programmet som kommer i september.
Kliniknära studiebesök – nytt för i år
Den 20-21 oktober hålls kliniknära studiebesök på sjukhuset. Syftet är att
sprida kunskap och lärande om förbättringsarbeten på sjukhuset men är
också en förberedelse inför de studiebesök som kommer att genomföras
under Lean-konferensen mars 2016. Studiebesöken ska innehålla dels en
kort föreläsning och dels en praktisk och konkret visning av aktuellt
förbättringsarbete på plats i verksamheten.
Prova på-aktiviteter
Prova-på-aktiviteter – handlar ytterst om att lyfta fram den kliniska
verkligheten i vård och behandling. Genom prova-på vill vi med
stolthet visa på all den kompetens som finns och lyfta fram hantverket,
på sjukhuset. Nedan presenteras ett urval.
Ambulansen: Prova på att vårda en patient (docka) med hjärtstopp genom att använda
LUCAS (en maskin som gör hjärtkompressioner) eller träna på att reponera ett ben.
Andning och cirkulation: Andningsresursteamet (ART), syrgassjuksköterskan och
rökavvänjningsteamet instruerar besökarna på olika andningstekniker till exempel
motståndsandning med PEP-pip, instruktioner vid sputumprov och ta del av de
vanligaste andningshjälpmedel som finns.
Laboratoriemedicin: Praktiskt handhavande vid provtagning med mera.
Tryckavlastning: Experterna på sjukhuset instruerar tryckavlastning
samtidigt som du kan testa tryckavlastande madrass.
Använda rullstol: Att ge rätt förutsättningar för patienter som har behov av rullstol
handlar om att själv förstå hur det känns.
Mindfulness: Möjligheter kommer att finnas att boka in sig på pass för att testa
Mindfulness.
Hjärtgympa: Möjligheter ges för att delta vid ett träningspass.
Bio feedback: Prova EMG, en metod där man mäter ytlig muskelaktivitet.
Influensavaccination: Vaccination kommer att erbjudas också detta år om vaccinet
levereras i tid.
Kost och näring: Dietisterna är på plats och erbjuder smakprov.
Hjälpmedel: Prova olika hjälpmedel som används för att klara vardagliga aktiviteter.
Ovanstående aktiviteter utgör ett urval av de prova-på-aktiviteter som kommer erbjudas.
Mer information kommer.
SÄS Primaton 24H
Under tjugofyra timmar i sträck pågår ett problemlösnings- och
innovationsmaraton. Fyra tvärprofessionella grupper, från SÄS och
olika samverkanspartners, får arbeta fram förslag på utmaningarna
morgondagens vårdavdelning och morgondagens öppenvård.
Grupperna tävlar om bästa lösningsförslag.
Föreläsningar
Parallella föreläsningar äger rum i Elin Odencrants,
Erik Bartholdson A och B samt Arne Aldman.
Posterutställning
Ta tillfället i akt att besöka posterutställningen
den 22-23 oktober i Borås och i Skene.
Priser och utmärkelser
I samband med avslutningen av forsknings- och
kvalitetsdagarna delas det ut flera priser och utmärkelser.
Twitter
Var med och twittra, fråga och kommentera,
med hashtaggen #sasfok2015. SÄS konto heter @sasvgr
Alla föreläsningar webbsänds
Det finns möjlighet att se föreläsningarna direkt
eller när det bäst passar dig.
Du når länkarna via intranätet eller Bambuser.
– bambuser.com/channel/saskonferens
– bambuser.com/channel/saskonferens2
– bambuser.com/channel/saskonferens3
Aktiviteter i Skene
Den 22 oktober kl. 13:30-16:00 hålls föreläsningar i lokalen Arne Aldman.
Därutöver kan man också besöka intilliggande posterutställning och ta del
av någon prova på aktivitet. Alla föreläsningar i huvudprogrammet finns
tillgängliga via webbsändningar.
Min hälsa – mitt i livet
–hälsorecept för sömn, stress och stillasittande
Det gäller att hitta goda levnadsvanor när man
är mitt i livet och i en stressad vardag.
Under kvällen kan du ta del av tre föreläsningar,
få goda råd och göra olika hälsotester.
Välkommen till en inspirerande temakväll.
Ta gärna med en vän.
Lokal: Sjukhusentrén i Borås och en trappa
ner vid Kunskapens torg.
Föreläsning för
allmänheten
Onsdag 21/10
kl. 17.30-20.00
Torsdag 22 oktober
08.45 - 09.50
Invigning - Thomas Wallén, sjukhusdirektör
10.00 - 10.30
Patientlagen – vad innebär den? - Karin Lennartson m.fl.
Advocacy – en viktig faktor för att möjliggöra donation - Anne Flodén
Attityder bland svenska intensivvårdssjuksköterskor vid vård av en organdonator.
Rehabkoordinatorer på SÄS – från projekt till implementering
- Gunilla Karlsson
Presentation av det snart fyraåriga projektarbete som rehabkoordinatorer
på SÄS har utfört, samt information om pågående arbete.
10.40 - 11.50
Forskning och utveckling för ett VGR i framkant
- Ann-Sofie Lodin, regiondirektör
Förgående års pristagare
Vinnare forskningspriset 2014 - Anders Lasson
Vinnare kvalitetspriset 2014 - Kärlteamet på kirurgkliniken
Bästa poster 2014 - Johanna Larsson och Anette Petersson
Vinnare Primaton 24H 2014 - Heidi Ström
Sociala medier-patienten idag och imorgon - Jan Nolin
Hur skiftar sjukhusen fokus från den analoga
till den digitala patienten och ser hen som
en resurs för utveckling av vården?
10.40 - 11.10
Hur känner du inför att bli sövd? - Ulrika Blom
Patienters upplevelse inför generell anestesi.
Vårdrelaterade infektioner – ett folkhälsoproblem
- Elisabeth Berglund Kristiansson
Får patienten möjlighet att påverka?
– en kvalitativ studie med djupintervjuer hos vårdpersonal.
11.20 - 11.50
Närhet och psykoterapi - Elisabeth Lundén
Psykoterapeuters upplevelser av närhet i terapi.
Gröna Korset – Quality Innovation of the Year 2014
– Va´ ska patient också vara med? - Katherina Hansson
Utvecklingsresan, Innovationspriset, metoden och metodutvecklingen för året samt tidiga resultat. Har det blivit bättre?
12.00 - 12.50
Jag hade två val – och jag valde att leva
- Shahrzad Kiavash
Lyssna på en otrolig överlevnadshistoria
i vilken en ung kvinna sätter nästan
ouppnåeliga mål, att tävla i triathlon.
13.00 - 14.10
Swedbank Sjuhärads forskningsstiftelse
Utdelning av stipendier till SÄS medarbetare.
Står sig SÄS processmodell mot omvärlden?
- Peter Häyhänen och processledare på SÄS
13.00 - 13.30
Förebygg vårdrelaterad urinvägsinfektion – allas angelägenhet
- Maria Werner
Tvärprofessionellt arbetssätt ger resultat och ökat medarbetarengagemang.
13.40 - 14.10
Vändschema i praxis – många faktorer inverkar - Ulrika Källman
Äldre immobila patienters förmåga att göra mindre rörelser själv varierar stort.
Vilken betydelse har det för vändschemat?
14.20 - 14.50
Workshifting – borde vi jobba annorlunda? - Erik Renvall
Ett inlägg i debatten kring om vi verkligen har en läkarbrist eller om
det är vårt sjukvårdssystem som är uppbyggt på ett ineffektivt sätt.
Blododlingsfynd vid misstänkt pneumoni - Gustaf Hammarlund
Oväntade fynd leder till frågor om antibiotikaval.
Gruppbehandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD – stresshantering, känsloreglering och mindfullness i stabiliseringsgrupp
- Martina Datavs Johansson
Utvärdering av gruppbehandling för patienter med PTSD.
15.00 - 16.10
Forskningsmedley - kliniska forskare vid SÄS
Forskare berättar om den forskning som bedrivs på SÄS för att möta
framtidens sjukvårdsbehov.
15.00 - 15.30
Interdisciplinär rehabilitering för personer med whiplashskada
- Cecilia Ehrenborg
Djupare förståelse av långtidseffekter på ADL-förmågan utifrån ett kvalitativt
och ett kvantitativt perspektiv.
Insatser för att minska självskadebeteende – bemötande och
behandlingsmodeller inom somatisk och psykiatrisk vård - Magnus Skog
SÄS har varit delaktiga i nationella självskadeprojektet och vi har givit ut
nationella rekommendationer vid självskadebeteende.
15.40 - 16.10
Effektiv behandling för fler – försök till kökortning på psykiatrisk ÖVM Solhem
- Martina Datavs Johansson
Fredag 23 oktober
08.40 - 09.10 Kvalificerad nyinvestering i bihålornas tecken - Dagmara Wivänge
Varje år kommer ca 600 remisser gällande utredning av bihålor till sjukhusets
röntgenavdelning.
IBS-lika symtom vanligt hos patienter med ulcerös kolit - Hans Strid
IBS-lika symptom är vanligt hos UC-patienter. Psykologiska faktorer verkar
vara av betydelse för uppkomsten.
Botox vid kronisk migrän? - Malin Kim
Tveksam evidens och höga kostnader för ny behandlingsmetod.
09.20 - 09.50
Förlossning med sugklocka, akta sfinktern! - Maria Gyhagen
Långtidseffekter på bäckenbotten av en förlossning med sugklocka
- en kohortstudie på kvinnor som endast fött ett barn.
CDsens i vuxenallergologins tjänst på SÄS sedan 2010 - Dan Weinfeld
Unikt basofilaktiverat test avslöjar patientens allergenkänslighet, ger
efterlängtade behandlingar till getingallergiker.
Teamarbete på riktigt – smärtrehabteamet har fått nöjdare patienter.
- Lars Björk
Smärtrehabteamets utvecklingsarbete under 24 månader.
10.00 - 11.10
SÄS Primaton 24h - Thomas Wallén och Anneli Schwarz
De fyra grupperna presenterar sina lösningsförslag och får möjlighet att
argumentera för just sitt förslag inför både publik och jury. 11.20 - 11.50
Journal via nätet i VGR - Christina Fagerberg, Rickard Wass och Marianne Berggren
Varför behöver patienterna kunna läsa sin egen journal?
Äldre asymtomatiska förmaksflimmerpatienter bör inte elkonverteras
- Raeed al-Hassan
Överbehandling kan bli en dyr elräkning.
SAMBand – sittande sjukresa efter ambulanssjuksköterskas bedömning
- Tanja Porter
Ambulanssjukvården idag är hårt belastad av uppdrag och har samtidigt
ett krav att hålla en hög beredskap prehospitalt.
12.00 - 12.50
Jag hade två val – och jag valde att leva
- Shahrzad Kiavash
Lyssna på en otrolig överlevnadshistoria
i vilken en ung kvinna sätter nästan
ouppnåeliga mål, att tävla i triathlon.
13.00 - 14.00
Tiden, tiden, alltid denna tid! - Bodil Jönsson
Om hur vården tillsammans med
morgondagens äldre kan skapa
mer tid för hälsan.
14.05 - 15.00
Avslutning med prisceremoni - Thomas Wallén
Posterutställare Forskning
CDsens i vuxenallergologins tjänst på SÄS sedan 2010
Dan Weinfeld
Blododlingsfynd vid misstänkt pneumoni
Gustaf Hammarlund
”Med förbundna ögon längst fram i en berg- och dalbana”
Linda Hultgren
Andfåddhet och förvirring: två tidiga tecken på svår sepsis
Jon Edman Wallér
Patienters erfarenheter av PICC-line
Tiina Lindqvist
Strategier för att hantera aktiviteter i vardagen vid långvarig
smärta
Cecilia Kallhed
Operation för patienter med upprepade axelluxationer,
"bankart repair"
Berhard Spitzer
Kort livmoderhals i andra trimestern – risk för förtidsbörd?
Pihla Kuusela
Hårkortisol som stressmarkör – en fallbeskrivning
Ann Sörbo
Peroperativ antibiotikaprofylax - ST-projekt kan göra skillnad
Anders Lundqvist
Endo-FLIP för studier av pylorus fysiologiska aktivitet
Jorge Arroyo Vazquez
Laparoskopisk kirurgi av stora hiatushernia
Carl Axelson
En sensor-stent med invävd pietzoelektrisk tråd
Jorge Arroyo Vazquez
Introduktion av sleevegastrektomi vid SÄS 2014
Gina Nsouli
Barns kommunikation i vårdprocessen
Merja Vantaa Benjaminsson
Hur identifieras och behandlas patienter med sepsis prehospitalt?
Ingemar Sundgren
Posterutställare Kvalitet
SAMBand – sittande sjukresa efter ambulanssjuksköterskas
bedömning
Tanja Porter
Gröna Korset – Quality Innovation of the Year 2014
– Va´ ska patient också vara med?
Katherina Hansson
Teamarbete på riktigt - Smärtrehabteamet har fått nöjdare
patienter
Lars Björk
Vårdkvalitet ur patientens perspektiv – för en förbättrad
patientdelaktighet
Camilla Spetz
Blodgas på IVA ger snabba svar
Agneta Pettersson
Urinvägsinfektion på R45 – förbättrad vårdkvalitet genom
journalgranskning
Elisabeth Johansson
Säker hantering vid blodsmitta – risker, hantering och rutiner
Ewa Carlsson-Lalloo
Överbeläggningskorset
Eva Asp
Psykologer i barn- och ungdomssjukvården
Marie Olausson
Vardagsbalans för personer med reumatisk sjukdom
Marianne Johansson
Mindfulness i sjukvården
Sarvin Jamei
Syrgasbehandling i hemmet
Eva Hallberg
Bättre samarbete och delaktighet vid tavlan
Martina Granefelt
Extra stöd till patienter som fått fysisk aktivitet på recept
Johanna Skatt
Aktiverande förhållningssätt på vårdavdelning
Johanna Skatt
Postoperativ axelsmärta efter colorectal kirurgi
– är det ett problem?
Ann Askwall
Diabetesmottagningens nya arbetssätt ökar patientens delaktighet Lars Berg
vid besöket.
Psykosociala insatser för smärtpatienter
Inga-Britt Pedersen
Säker vård – att identifiera vårdskador
Åsa Falchenberg
Rökavvänjningsstöd till patienter ger god effekt
Malin Maltesson
Teamarbete leder till bättre förberedda patienter och snabbare
operationsstart
Agneta Karlsson
Tobramycinordination – inte helt enkelt
Anders Lundqvist
Bildtavlor med information för alla patienters delaktighet
Karin Scharl
Vårdadministrativ handbok
Kristina Johansson
Rätt blodvolym vid blododling ger säkrare resultat
Sotirios Oikonomou
Verktyg för sjuksköterskor som handleder studenter i VFU
Teija Fredenlund
Utvecklande för handledare att handleda studenter parvis
Teija Fredenlund
Nöjdare patienter med telefonkontakt efter hemgång
Anne-Charlotte Holmgren
Akut omhändertagande av patienter på gynekologiska
mottagningen
Anne-Charlotte Holmgren
Bättre blodsockerbehandling med Realtime-glukosmätning
Detlef Hess
Vård i rätt tid
Ingrid Rangert
Dagliga avstämningar med hjälp av styrtavla
Patrik Lundh
Avlastande eller inte?
Ulrika Källman
5S en bättre arbetsmiljö – ett snabbare patient flöde
Lotta Lundell
Det slutgiltiga programmet som kommer i september innehåller mer detaljerad
information om alla aktiviteter.
INTERN WEBBPLATS:
EXTERN WEBBPLATS:
www
intrasas.vgregion.se/forskning-kvalitet
www.vgregion.se/sas/forskning-kvalitet
vgregion.se/sas
facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr
@sasvgr
#sasfok2015